Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trnava
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  112/T

Business name: 
ZEAINVENT a.s.
  (from: 08/23/2006)
Registered seat: 
Trnava-Medziháj 15/5882
Ružindol 919 61
  (from: 06/25/2015)
Identification number (IČO): 
31 412 262
  (from: 04/28/1992)
Date of entry: 
05/01/1992
  (from: 04/28/1992)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 04/28/1992)
Objects of the company: 
zmluvné zabezpečenie výroby a nákupu osív a sadív
  (from: 04/28/1992)
technologická úprava osív a sadív a ich skladovanie
  (from: 04/28/1992)
tuzemská a zahraničná obchodná činnosť s poľnohospodárskymi výrobkami a potrebami
  (from: 04/28/1992)
výroba prísad do kŕmnych zmesí a výroba kŕmnych zmesí pre zvieratá
  (from: 10/03/1995)
výroba mlynských výrobkov-mlynárstvo
  (from: 10/03/1995)
poradenská činnosť v poľnohospodárstve
  (from: 10/03/1995)
poľnohospodárska výroba
  (from: 10/03/1995)
obchod s prípravkami na ochranu rastlín vrátane jedov (s výnimkou zvlášť nebezpečných)
  (from: 09/02/1998)
výskum a vývoj v oblasti šľachtenia, semenárstva a technológie pestovania kultúrnych rastlín
  (from: 06/25/2001)
šľachtenie kultúrnych rastlín
  (from: 06/25/2001)
poskytovanie služieb a odborného poradenstva v oblasti výskumu a šľachtenia kultúrnych rastlín
  (from: 06/25/2001)
zaspupovanie práv tuzemských aj zahraničných majiteľov šľachtiteľských osvedčení a majiteľov odrôd v zmysle platných predpisov
  (from: 06/25/2001)
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 07/02/2002)
sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 07/02/2002)
poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve
  (from: 04/10/2008)
podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
  (from: 04/10/2008)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod)
  (from: 04/10/2008)
výroba melioračných zemín a záhradníckych substrátov
  (from: 04/10/2008)
predaj okrasných a ovocných drevín
  (from: 04/10/2008)
Management body: 
Managing board
  (from: 04/28/1992)
Ivana Miháliková - predseda predstavenstva
Podhájska 264/18
Dolná Krupá 919 65
From: 09/03/2020
  (from: 09/30/2020)
Ing. Jaromír Serbák - člen predstavenstva
Vinohradnícka 424/20
Dunajská Streda-Malé Blahovo 929 01
From: 09/03/2020
  (from: 09/30/2020)
Ing. Milan Serbák
Drobná 16/6992
Hrnčiarovce na Parnou 919 35
From: 03/27/2019
  (from: 04/13/2019)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť navonok zastupujú všetci členovia predstavenstva a to každý samostatne. Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení všetci členovia predstavenstva a to každý člen samostatne.
  (from: 06/28/2018)
Capital: 
2 001 375 EUR Paid up: 2 001 375 EUR
  (from: 07/02/2010)
Shares: 
Number of shares: 74125
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 27 EUR
  (from: 07/02/2010)
Supervisory board: 
Darina Serbáková
Drobná 16/6992
Hrnčiarovce nad Parnou 919 35
From: 09/12/2007
  (from: 10/10/2007)
Ing. Milan Serbák , PhD.
Drobná 6992/16
Hrnčiarovce nad Parnou 919 35
From: 06/25/2014
  (from: 07/09/2014)
Zdenko Nadaský
Juraja Slottu 12/6466
Trnava 917 01
From: 09/03/2020
  (from: 09/30/2020)
Other legal facts: 
Valné zhromaždenie koanné dňa 29.04.1995 schválilo zmenu stanov (zmena názvu zo: SEMPOL, a.s.; na: SEMPOL HOLDING, akciová spoločnosť a zmena sídla z: Trnava, Ľudová 36; na Trnava, Trstínska 3/675). Stary spis: Sa 352
  (from: 10/03/1995)
Zmena stanov spoločnosti schválená na riadnom valnom zhromaždení dňa 26.04.1997.
  (from: 06/23/1997)
Zmena stanov spoločnosti schválená na zasadnutí VZ konaného dňa 17.04.1998.
  (from: 09/02/1998)
Valné zhromaždenia konané dňa 23.04.1999, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou Nz 52/99, N 69/99 schválilo zmenu stanov.
  (from: 10/08/1999)
Valné zhromaždenie konané dňa 12.04.2001, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou Nz 95/2001, N 99/2001 (a 18.06.2001 Nz 187/2001, N 198/2001) rozhodlo o zlúčení so spoločnosťou ZEAINVENT, a.s., a v tej súvislosti o zmene stanov. Dňom 30.06.2001 prechádzajú na spoločnosť SEMPOL HOLDING, akcová spoločnosť, všetky práva, povinnosti a záväzky (i neznáme) zrušenej spoločnosti: ZEAINVENT, a.s., IČO: 31 416 187, so sídlom Trnava, Trstínska 3, ktorá bola vymazaná z Obchodného registra Okresného súdu Trnava, z odd.: Sa, vložka č. 77.
  (from: 06/25/2001)
Rozhodnutie akcionárov o znížení základného imania na zasadnutí VZ dňa 21.01.2002, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou č. N 27/02, NZ 26/02. Úplné znenie stanov spoločnosti schválené na zasadnutí VZ dňa 21.06.2002, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou č. N 243/2002, NZ 239/2002.
  (from: 07/02/2002)
Valné zhromaždenie spoločnosti Sempol Holding, akciová spoločnosť, Trnava rozhodlo dňa 10. 03. 2003 o znížení základného imania o 27 650 000 Sk. Rozhodnutie VZ je osvedčené notárskou zápisnicou Mgr. Petra Opatovského.
  (from: 09/16/2003)
Zmena stanov spoločnosti schválená na zasadnutí mimoriadneho valného zhromaždenia dňa 25.05.2004.
  (from: 06/09/2004)
Date of updating data in databases:  09/20/2021
Date of extract :  09/21/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person