Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trnava
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  112/T

Business name: 
ZEAINVENT a.s.
  (from: 08/23/2006)
SEMPOL HOLDING, akciová spoločnosť
  (from: 10/03/1995 until: 08/22/2006)
SEMPOL a.s.
  (from: 04/28/1992 until: 10/02/1995)
Registered seat: 
Trnava-Medziháj 15/5882
Ružindol 919 61
  (from: 06/25/2015)
Nová 18/6701
Hrnčiarovce nad Parnou 919 35
  (from: 04/10/2008 until: 06/24/2015)
Trstínska 3/675
Trnava 918 44
  (from: 10/03/1995 until: 04/09/2008)
Ľudová 36
Trnava 918 44
  (from: 04/28/1992 until: 10/02/1995)
Identification number (IČO): 
31 412 262
  (from: 04/28/1992)
Date of entry: 
05/01/1992
  (from: 04/28/1992)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 04/28/1992)
Objects of the company: 
zmluvné zabezpečenie výroby a nákupu osív a sadív
  (from: 04/28/1992)
technologická úprava osív a sadív a ich skladovanie
  (from: 04/28/1992)
tuzemská a zahraničná obchodná činnosť s poľnohospodárskymi výrobkami a potrebami
  (from: 04/28/1992)
výroba prísad do kŕmnych zmesí a výroba kŕmnych zmesí pre zvieratá
  (from: 10/03/1995)
výroba mlynských výrobkov-mlynárstvo
  (from: 10/03/1995)
poradenská činnosť v poľnohospodárstve
  (from: 10/03/1995)
poľnohospodárska výroba
  (from: 10/03/1995)
obchod s prípravkami na ochranu rastlín vrátane jedov (s výnimkou zvlášť nebezpečných)
  (from: 09/02/1998)
výskum a vývoj v oblasti šľachtenia, semenárstva a technológie pestovania kultúrnych rastlín
  (from: 06/25/2001)
šľachtenie kultúrnych rastlín
  (from: 06/25/2001)
poskytovanie služieb a odborného poradenstva v oblasti výskumu a šľachtenia kultúrnych rastlín
  (from: 06/25/2001)
zaspupovanie práv tuzemských aj zahraničných majiteľov šľachtiteľských osvedčení a majiteľov odrôd v zmysle platných predpisov
  (from: 06/25/2001)
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 07/02/2002)
sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 07/02/2002)
poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve
  (from: 04/10/2008)
podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
  (from: 04/10/2008)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod)
  (from: 04/10/2008)
výroba melioračných zemín a záhradníckych substrátov
  (from: 04/10/2008)
predaj okrasných a ovocných drevín
  (from: 04/10/2008)
vedenie účtovníctva
  (from: 10/08/1999 until: 06/27/2018)
poradenská činnosť ohľadne programov na spracovanie dát
  (from: 10/08/1999 until: 06/27/2018)
poradenská činnosť ohľadne elektronických zariadení na spracovanie dát
  (from: 10/08/1999 until: 06/27/2018)
inštalácia a údržba programov na spracovanie dát
  (from: 10/08/1999 until: 06/27/2018)
Management body: 
Managing board
  (from: 04/28/1992)
Ivana Miháliková - predseda predstavenstva
Podhájska 264/18
Dolná Krupá 919 65
From: 09/03/2020
  (from: 09/30/2020)
Ing. Jaromír Serbák - člen predstavenstva
Vinohradnícka 424/20
Dunajská Streda-Malé Blahovo 929 01
From: 09/03/2020
  (from: 09/30/2020)
Ing. Milan Serbák
Drobná 16/6992
Hrnčiarovce na Parnou 919 35
From: 03/27/2019
  (from: 04/13/2019)
Ing. Ján Beňovský
Na barine 13
Bratislava
  (from: 03/27/1998 until: 09/01/1998)
Ing. Ján Beňovský - člen
Štúrova 139/46
Senec
  (from: 09/02/1998 until: 12/05/1999)
Ing. Ján Beňovský - člen
Štúrova 139/46
Senec
  (from: 06/25/2001 until: 07/22/2002)
Ing. Ján Beňovský - člen
Štúrova 139/46
Senec
From: 01/17/2003
  (from: 03/27/2003 until: 04/06/2004)
Ing. Ján Beňovský - člen
Štúrova 139/46
Senec
From: 01/17/2003 Until: 09/19/2003
  (from: 04/07/2004 until: 04/06/2004)
Ing. Ján Beňovský - predseda
Štúrova 139/46
Senec
  (from: 12/06/1999 until: 06/24/2001)
Ing. Atilla Bernáth - podpredseda
Budovateľská 45
Veľký Meder
  (from: 04/28/1992 until: 04/30/1994)
Ing. Attila Bernáth - člen
Budovateľská 1032/45
Veľký Meder
  (from: 12/06/1999 until: 07/01/2002)
Ing. Jozef Drímal , CSc.
Čajkovského 2
Trnava
  (from: 05/01/1994 until: 10/02/1995)
Ing. Jozef Drímal , CSc. - člen
Čajkovského 2
Trnava
  (from: 10/03/1995 until: 06/22/1997)
Ing. Cyril Haraj
Ml. Gardy 20
Trnava
  (from: 04/28/1992 until: 04/30/1994)
Ing. Cyril Haraj - člen
Clementisa 22
Trnava
  (from: 10/03/1995 until: 03/26/1998)
Ing. Cyril Haraj - člen
Vladimíra Clementisa 22
Trnava
Until: 01/17/2003
  (from: 03/27/1998 until: 03/26/2003)
Ing. Ladislav Hombauer - predseda
Vl. Clementisa 40
Trnava
  (from: 07/02/2002 until: 04/06/2004)
Ladislav Hombauer - člen
Vl. Clementisa 40
Trnava 917 01
From: 06/19/2007
  (from: 07/04/2007 until: 10/09/2007)
Ladislav Hombauer - člen
Vl. Clementisa 40
Trnava 917 01
From: 06/19/2007 Until: 09/12/2007
  (from: 10/10/2007 until: 10/09/2007)
Ing. Ladislav Hombauer - podpredseda
Vladimíra Clementisa 40
Trnava
  (from: 04/07/2004 until: 11/03/2006)
Ing. Ladislav Hombauer - podpredseda
Vladimíra Clementisa 40
Trnava
Until: 10/11/2006
  (from: 11/04/2006 until: 11/03/2006)
Ing. Rudolf Izakovič , CSc. - člen
Veterná 31
Trnava
From: 01/01/2004
  (from: 02/16/2004 until: 12/13/2006)
Ing. Rudolf Izakovič , CSc. - člen
Veterná 31
Trnava
From: 01/01/2004 Until: 11/27/2006
  (from: 12/14/2006 until: 12/13/2006)
Ing. Ján Kráľ
Smetanov háj 290/24
Dunajská Streda
  (from: 05/01/1994 until: 10/02/1995)
Ing. Ján Kráľ - člen
Smetanov háj 290/24
Dunajská Streda
  (from: 10/03/1995 until: 06/22/1997)
Ing. Tibor Lepóni - člen
Levická cesta 132
Hronovce
  (from: 12/06/1999 until: 07/01/2002)
Ing. Marián Letovanec - člen
Slnečná 20
Trnava
  (from: 10/03/1995 until: 09/11/1996)
Ing. Marián Letovaniec
Šafariková 38
Trnava
  (from: 05/01/1994 until: 10/02/1995)
Peter Lupták - člen
Saleziánska 40
Trnava
Until: 12/31/2003
  (from: 06/25/2001 until: 02/15/2004)
Ing. Lucian Lupták - podpredseda
Studenohorská 29
Bratislava
  (from: 10/03/1995 until: 03/26/1998)
Ing. Lucian Lupták - podpredseda
Studenohorská 29
Bratislava
  (from: 03/27/1998 until: 09/01/1998)
Ing. Lucian Lupták - predseda
Studenohorská 29
Bratislava
  (from: 09/02/1998 until: 12/05/1999)
Ing. Lucián Lupták
Studenohorská 29
Bratislava
  (from: 04/28/1992 until: 10/02/1995)
Ing. Miloslav Masnica , PhD - člen
Poštová 24
Trnava
Until: 09/01/2003
  (from: 06/25/2001 until: 09/22/2003)
Ing. Miloslav Masnica , PhD. - člen predstavenstva
Poštová 6561/24
Trnava 917 01
From: 06/25/2014
  (from: 07/09/2014 until: 04/12/2019)
Ing. Miloslav Masnica , PhD. - člen predstavenstva
Poštová 6561/24
Trnava 917 01
From: 06/25/2014 Until: 03/26/2019
  (from: 04/13/2019 until: 04/12/2019)
Ing. Ján Matula
Zavar
  (from: 04/28/1992 until: 04/30/1994)
JUDr. Stanislav Michal
Horné Orešany
  (from: 04/28/1992 until: 04/30/1994)
JUDr. Stanislav Michal - člen
Čajkovského 3
Trnava
  (from: 07/02/2002 until: 11/03/2006)
JUDr. Stanislav Michal - člen
Čajkovského 3
Trnava
Until: 10/11/2006
  (from: 11/04/2006 until: 11/03/2006)
Ing. Timotej Miština , CSc.
Čsl. armády 27/104
Piešťany
  (from: 05/01/1994 until: 10/02/1995)
Ing. Timotej Miština , CSc. - člen
Čsl. armády 27/104
Piešťany
  (from: 10/03/1995 until: 06/22/1997)
Eva Mižuová - člen
Nevädzová 1955/2
Trnava
From: 01/17/2003
  (from: 03/27/2003 until: 06/02/2005)
Eva Mižuová - člen
Nevädzová 1955/2
Trnava
From: 01/17/2003 Until: 05/15/2005
  (from: 06/03/2005 until: 06/02/2005)
Eva Mižuová - člen predstavenstva
Nevädzova 1955/2
Trnava 917 02
From: 09/12/2007
  (from: 11/13/2007 until: 05/15/2013)
Eva Mižuová - člen predstavenstva
Nevädzova 1955/2
Trnava 917 02
From: 09/12/2007 Until: 03/26/2013
  (from: 05/16/2013 until: 05/15/2013)
Eva Mižurová - člen predstavenstva
Nevädzova 1955/2
Trnava 917 02
From: 09/12/2007
  (from: 10/10/2007 until: 11/12/2007)
Ing. Alexander Novosedlík - člen
Školská 321
Jelenec
  (from: 12/06/1999 until: 07/01/2002)
Ing. Vladimír Palšovič
431
Špačince
  (from: 04/28/1992 until: 10/02/1995)
Ing. Vladimír Palšovič - člen
431
Špačince
  (from: 12/06/1999 until: 07/01/2002)
Ing. Vladimír Palšovič - člen
č. 431
Špačince
  (from: 03/27/1998 until: 09/01/1998)
Ing. Vladimír Palšovič - člen
č.431
Špačince
  (from: 10/03/1995 until: 03/26/1998)
Ing. Vladimír Palšovič - člen
431
Špačince 919 51
From: 05/17/2005
  (from: 06/03/2005 until: 11/03/2006)
Ing. Vladimír Palšovič - člen
431
Špačince 919 51
From: 05/17/2005 Until: 10/11/2006
  (from: 11/04/2006 until: 11/03/2006)
Ing. Josef Pařízek - predseda
Javorova 33
Piešťany
  (from: 06/23/1997 until: 11/03/1997)
Ing. Josef Pařízek - predseda
Javorová 33
Piešťany
  (from: 03/27/1998 until: 09/01/1998)
Ing. Jozef Pařízek - predseda
Javorova 33
Piešťany
  (from: 05/01/1994 until: 10/02/1995)
Ing. Jozef Pařízek - predseda
Javorova 33
Piešťany
  (from: 10/03/1995 until: 06/22/1997)
Ing. Jozef Pařízek - predseda
Javorova 33
Piešťany
  (from: 11/04/1997 until: 03/26/1998)
Ing. Ján Pásztor
Pivničná 20
Levice
  (from: 04/28/1992 until: 04/30/1994)
Ing. Božena Ryšavá , PhD. - člen
632
Dolná Krupá
From: 01/01/2004
  (from: 02/16/2004 until: 06/02/2005)
Ing. Božena Ryšavá , PhD. - člen
632
Dolná Krupá
From: 01/01/2004 Until: 05/16/2005
  (from: 06/03/2005 until: 06/02/2005)
Martin Sandtner - člen
Drobného 17
Bratislava
  (from: 06/25/2001 until: 06/02/2005)
Martin Sandtner - člen
Drobného 17
Bratislava
Until: 05/16/2005
  (from: 06/03/2005 until: 06/02/2005)
Ing. Milan Serbák , CSc.
Tehelná 30
Trnava
  (from: 05/01/1994 until: 10/02/1995)
Ing. Milan Serbák , CSc. - člen
ul. Nová 6701/18
Hrnčiarovce nad Parnou
  (from: 10/03/1995 until: 03/26/1998)
Ing. Milan Serbák , CSc. - člen
ul.Nová 6701/18
Hrnčiarovce nad Parnou
  (from: 03/27/1998 until: 09/01/1998)
Ing. Milan Serbák , CSc. - podpredseda
ul.Nová 6701/18
Hrnčiarovce nad Parnou
  (from: 09/02/1998 until: 12/05/1999)
Ing. Milan Serbák , PhD - predseda
ul. Nová 6701/18
Hrnčiarovce nad Parnou
  (from: 06/25/2001 until: 07/01/2002)
Ing. Jaromír Serbák - člen
Nám. priateľstva 2172/30
Dunajská Streda 929 01
From: 05/17/2005
  (from: 06/03/2005 until: 07/08/2014)
Ing. Jaromír Serbák - člen
Nám. priateľstva 2172/30
Dunajská Streda 929 01
From: 05/17/2005 Until: 06/25/2014
  (from: 07/09/2014 until: 07/08/2014)
Ing. Milan Serbák , PhD. - predseda
ul. Nová 6701/18
Hrnčiarovce nad Parnou
From: 09/18/2003
  (from: 04/07/2004 until: 07/08/2014)
Ing. Milan Serbák , PhD. - predseda
ul. Nová 6701/18
Hrnčiarovce nad Parnou
From: 09/18/2003 Until: 06/25/2014
  (from: 07/09/2014 until: 07/08/2014)
Ivana Serbáková - člen predstavenstva
Drobná 16/6992
Hrnčiarovce nad Parnou 919 35
From: 03/26/2013
  (from: 05/16/2013 until: 05/31/2017)
Ing. Dušan Stanislav - podpredseda
61
Kráľová pri Senci
  (from: 05/01/1994 until: 10/02/1995)
Ing. Dušan Stanislav - predseda
Kráľová pri Senci
  (from: 04/28/1992 until: 04/30/1994)
Ing. Anna Valjentová - člen
Tajovského 8
Trnava
  (from: 09/02/1998 until: 12/05/1999)
Ing. Anna Valjentová - člen
Tehelná 7296/9 A
Trnava
  (from: 07/23/2002 until: 12/19/2002)
Ing. Anna Valjentová - podpredseda
Tajovského 8
Trnava
  (from: 12/06/1999 until: 07/22/2002)
Ing. Vincent Varga
502
Zbehy
  (from: 04/28/1992 until: 04/30/1994)
Rudolf Wolf - člen
21
Čejč 696 14
Česká republika
From: 05/17/2005
  (from: 06/03/2005 until: 07/03/2007)
Rudolf Wolf - člen
21
Čejč 696 14
Česká republika
From: 05/17/2005 Until: 06/19/2007
  (from: 07/04/2007 until: 07/03/2007)
Ing. Jaromír Serbák - predseda predstavenstva
Vinohradnícka 424/20
Dunajská Streda-Malé Blahovo 929 01
From: 06/25/2014
  (from: 07/09/2014 until: 09/29/2020)
Ivana Miháliková - člen predstavenstva
Podhájska 264/18
Dolná Krupá 919 65
From: 03/26/2013
  (from: 06/01/2017 until: 09/29/2020)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť navonok zastupujú všetci členovia predstavenstva a to každý samostatne. Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení všetci členovia predstavenstva a to každý člen samostatne.
  (from: 06/28/2018)
Spoločnosť navonok zastupujú všetci členovia predstavenstva, a to i každý samostatne. Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení všetci členovia predstavenstva, pričom je potrebný podpis vždy dvoch členov predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti a funkcie podpisujúcich pripoja podpisujúci svoj podpis.
  (from: 04/28/1992 until: 06/27/2018)
Capital: 
2 001 375 EUR Paid up: 2 001 375 EUR
  (from: 07/02/2010)
2 129 301 EUR Paid up: 2 129 301 EUR
  (from: 01/01/2009 until: 07/01/2010)
63 090 400 Sk Paid up: 63 090 400 Sk
  (from: 10/10/2007 until: 12/31/2008)
82 950 000 Sk
  (from: 09/16/2003 until: 10/09/2007)
110 600 000 Sk
  (from: 07/02/2002 until: 09/15/2003)
181 333 000 Sk
  (from: 06/25/2001 until: 07/01/2002)
110 600 000 Sk
  (from: 04/28/1992 until: 06/24/2001)
Shares: 
Number of shares: 74125
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 27 EUR
  (from: 07/02/2010)
Number of shares: 78863
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 27 EUR
  (from: 09/19/2009 until: 07/01/2010)
Number of shares: 78863
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 27 EUR
  (from: 01/01/2009 until: 09/18/2009)
Number of shares: 78863
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 800 Sk
  (from: 10/10/2007 until: 12/31/2008)
Number of shares: 82950
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 06/09/2004 until: 10/09/2007)
Number of shares: 82950
Form: zaknihované
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 09/16/2003 until: 06/08/2004)
Number of shares: 110600
Form: zaknihované
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 07/23/2002 until: 09/15/2003)
Number of shares: 110600
Form: zaknihované
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 06/25/2001 until: 07/22/2002)
Number of shares: 70733
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 06/25/2001 until: 07/01/2002)
Number of shares: 110600
Form: zaknihované
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 08/28/2000 until: 06/24/2001)
Number of shares: 110600
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 10/03/1995 until: 08/27/2000)
Number of shares: 107282
Type: na majiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 04/28/1992 until: 10/02/1995)
Number of shares: 3318
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 04/28/1992 until: 10/02/1995)
Supervisory board: 
Darina Serbáková
Drobná 16/6992
Hrnčiarovce nad Parnou 919 35
From: 09/12/2007
  (from: 10/10/2007)
Ing. Milan Serbák , PhD.
Drobná 6992/16
Hrnčiarovce nad Parnou 919 35
From: 06/25/2014
  (from: 07/09/2014)
Zdenko Nadaský
Juraja Slottu 12/6466
Trnava 917 01
From: 09/03/2020
  (from: 09/30/2020)
Ing. Ján Beňovský - člen
Na barine 13
Bratislava
  (from: 10/03/1995 until: 03/26/1998)
Ing. Attila Bernáth - člen
Budovateľská 1032/45
Veľký Meder
  (from: 10/03/1995 until: 09/01/1998)
Ing. Attila Bernáth - člen
Budovateľská 1032/45
Veľký Meder
  (from: 09/02/1998 until: 12/05/1999)
Margita Fabianová - predseda
Vajanského 8
Trnava
  (from: 04/28/1992 until: 04/30/1994)
Margita Fabiánová - člen
Rázusova 6
Trnava
  (from: 10/03/1995 until: 09/11/1996)
Ing. Pavol Feranec , CSc. - predseda
A. Kubinu 30
Trnava
  (from: 05/01/1994 until: 10/02/1995)
Ing. Pavol Feranec , CSc. - predseda
A. Kubinu 30
Trnava
  (from: 10/03/1995 until: 09/01/1998)
Peter Hacker
Rochusgasse 12/7
Viedeň 1030
Rakúsko
From: 10/11/2006
  (from: 11/04/2006 until: 10/09/2007)
Peter Hacker
Rochusgasse 12/7
Viedeň 1030
Rakúsko
From: 10/11/2006 Until: 09/12/2007
  (from: 10/10/2007 until: 10/09/2007)
Ing. Ivan Horváth , CSc.
Mierová 22
Trnava
  (from: 04/28/1992 until: 04/30/1994)
Hans Karl Ludwig Krafft - člen
Kirchfeldgasse 4
Münchendorf 2482
Rakúska republika
From: 05/16/2005
  (from: 06/03/2005 until: 10/09/2007)
Hans Karl Ludwig Krafft - člen
Kirchfeldgasse 4
Münchendorf 2482
Rakúska republika
From: 05/16/2005 Until: 09/12/2007
  (from: 10/10/2007 until: 10/09/2007)
Ing. Margit Kráľová
Smetanov háj 290/24
Dunajská Streda
  (from: 05/01/1994 until: 10/02/1995)
Ing. Margit Kráľová - člen
Smetanov háj 290/24
Dunajská Streda
  (from: 10/03/1995 until: 09/01/1998)
Ing. Johana Longauerová , CSc.
Golianová 47
Trnava
  (from: 05/01/1994 until: 10/02/1995)
Ing. Johana Longauerová , CSc. - člen
Golianova 47
Trnava
  (from: 10/03/1995 until: 09/11/1996)
Peter Lupták - člen
Svidnícka 19
Bratislava
  (from: 12/06/1999 until: 06/24/2001)
Ing. Lucian Lupták - člen
Studenohorská 29
Bratislava
Until: 09/01/2003
  (from: 12/20/2002 until: 09/22/2003)
Ing. Lucian Lupták - predseda
Studenohorská 29
Bratislava
  (from: 12/06/1999 until: 12/19/2002)
Ing. Miloslav Masnica , PhD. - člen
Poštová 24
Trnava 917 01
From: 09/01/2003
  (from: 09/23/2003 until: 07/08/2014)
Ing. Miloslav Masnica , PhD. - člen
Poštová 24
Trnava 917 01
From: 09/01/2003 Until: 06/25/2014
  (from: 07/09/2014 until: 07/08/2014)
Ing. Timotej Miština
Čsl.armády 27/104
Piešťany
  (from: 04/28/1992 until: 04/30/1994)
Eva Mižuová - člen
Nevädzová 1955/2
Trnava 917 02
From: 05/16/2005
  (from: 06/03/2005 until: 11/03/2006)
Eva Mižuová - člen
Nevädzová 1955/2
Trnava 917 02
From: 05/16/2005 Until: 10/11/2006
  (from: 11/04/2006 until: 11/03/2006)
Ing. Viera Novotová - člen
Komenského 2
Trnava
  (from: 10/03/1995 until: 09/01/1998)
Ing. Viera Novotová - člen
Komenského 2
Trnava
  (from: 09/02/1998 until: 12/05/1999)
Ing. Vladimír Palšovič - člen
č. 431
Špačince
  (from: 09/02/1998 until: 12/05/1999)
Ing. Josef Pařízek - člen
Pod Párovcami 5198/3 A
Piešťany
  (from: 12/06/1999 until: 12/19/2002)
Ing. Josef Pařízek - predseda
Javorová 33
Piešťany
  (from: 09/02/1998 until: 12/05/1999)
Ing. Josef Pařízek - predseda
Pod Párovcami 5198/3 A
Piešťany
  (from: 12/20/2002 until: 06/02/2005)
Ing. Josef Pařízek - predseda
Pod Párovcami 5198/3 A
Piešťany
Until: 05/16/2005
  (from: 06/03/2005 until: 06/02/2005)
Martin Sandtner - člen
Drobného 17
Bratislava
  (from: 09/02/1998 until: 12/05/1999)
Martin Sandtner - člen
Drobného 17
Bratislava
  (from: 12/06/1999 until: 06/24/2001)
Ing. Jaromír Serbák - člen
Nám. priateľstva 2172/30
Dunajská Streda
From: 09/16/2003
  (from: 04/07/2004 until: 06/02/2005)
Ing. Jaromír Serbák - člen
Nám. priateľstva 2172/30
Dunajská Streda
From: 09/16/2003 Until: 05/16/2005
  (from: 06/03/2005 until: 06/02/2005)
Ing. Milan Serbák , CSc. - člen
ul. Nová 6701/18
Hrnčiarovce nad Parnou
  (from: 12/06/1999 until: 06/24/2001)
Ing. Milan Serbák , PhD - člen
ul. Nová 6701/18
Hrnčiarovce nad Parnou
  (from: 07/02/2002 until: 04/06/2004)
Ing. Milan Serbák , PhD - člen
ul. Nová 6701/18
Hrnčiarovce nad Parnou
Until: 09/18/2003
  (from: 04/07/2004 until: 04/06/2004)
Darina Serbáková - člen
ul. Nová 6701/18
Hrnčiarovce nad Parnou
  (from: 06/25/2001 until: 07/01/2002)
Ing. Ladislav Hombauer
Vl. Clementisa 40
Trnava 917 01
From: 09/12/2007 Until: 09/03/2020
  (from: 09/30/2020 until: 09/29/2020)
Ing. Ladislav Hombauer
Vl. Clementisa 40
Trnava 917 01
From: 09/12/2007
  (from: 10/10/2007 until: 09/29/2020)
Other legal facts: 
Valné zhromaždenie koanné dňa 29.04.1995 schválilo zmenu stanov (zmena názvu zo: SEMPOL, a.s.; na: SEMPOL HOLDING, akciová spoločnosť a zmena sídla z: Trnava, Ľudová 36; na Trnava, Trstínska 3/675). Stary spis: Sa 352
  (from: 10/03/1995)
Zmena stanov spoločnosti schválená na riadnom valnom zhromaždení dňa 26.04.1997.
  (from: 06/23/1997)
Zmena stanov spoločnosti schválená na zasadnutí VZ konaného dňa 17.04.1998.
  (from: 09/02/1998)
Valné zhromaždenia konané dňa 23.04.1999, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou Nz 52/99, N 69/99 schválilo zmenu stanov.
  (from: 10/08/1999)
Valné zhromaždenie konané dňa 12.04.2001, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou Nz 95/2001, N 99/2001 (a 18.06.2001 Nz 187/2001, N 198/2001) rozhodlo o zlúčení so spoločnosťou ZEAINVENT, a.s., a v tej súvislosti o zmene stanov. Dňom 30.06.2001 prechádzajú na spoločnosť SEMPOL HOLDING, akcová spoločnosť, všetky práva, povinnosti a záväzky (i neznáme) zrušenej spoločnosti: ZEAINVENT, a.s., IČO: 31 416 187, so sídlom Trnava, Trstínska 3, ktorá bola vymazaná z Obchodného registra Okresného súdu Trnava, z odd.: Sa, vložka č. 77.
  (from: 06/25/2001)
Rozhodnutie akcionárov o znížení základného imania na zasadnutí VZ dňa 21.01.2002, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou č. N 27/02, NZ 26/02. Úplné znenie stanov spoločnosti schválené na zasadnutí VZ dňa 21.06.2002, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou č. N 243/2002, NZ 239/2002.
  (from: 07/02/2002)
Valné zhromaždenie spoločnosti Sempol Holding, akciová spoločnosť, Trnava rozhodlo dňa 10. 03. 2003 o znížení základného imania o 27 650 000 Sk. Rozhodnutie VZ je osvedčené notárskou zápisnicou Mgr. Petra Opatovského.
  (from: 09/16/2003)
Zmena stanov spoločnosti schválená na zasadnutí mimoriadneho valného zhromaždenia dňa 25.05.2004.
  (from: 06/09/2004)
Date of updating data in databases:  09/20/2021
Date of extract :  09/22/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person