Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Žilina
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  10381/L

Business name: 
Severoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.
  (from: 05/01/2003 until: 09/06/2006)
Registered seat: 
Bôrická cesta 107
Žilina 010 01
  (from: 05/01/2003 until: 09/06/2006)
Identification number (IČO): 
36 411 256
  (from: 05/01/2003)
Date of entry: 
05/01/2003
  (from: 05/01/2003)
Date of deletion: 
09/07/2006
  (from: 09/07/2006)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 09/07/2006)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 05/01/2003)
Objects of the company: 
vykonávanie revízií elektrických zariadení
  (from: 05/01/2003 until: 08/17/2005)
vykonávanie revízií zdvíhacích zariadení, kotolní na pevné palivo
  (from: 05/01/2003 until: 08/17/2005)
obchodná činnosť
  (from: 05/01/2003 until: 08/17/2005)
chemickotechnologická činnosť
  (from: 05/01/2003 until: 08/17/2005)
vytyčovanie trasy vodovodov a kanalizácií, vytyčovanie káblových inžinierskych sietí, vytyčovanie porúch vodovodov, prehliadka kanalizácií korelačnou kamerou
  (from: 05/01/2003 until: 08/17/2005)
vykonávanie revízií tlakových nádob
  (from: 05/01/2003 until: 08/17/2005)
montáž, opravy, údržba elektrických zariadení a výroba rozvádzačov dodávateľským spôsobom v rozsahu eleketrického zariadenia do 1000V v objektoch triedy A
  (from: 05/01/2003 until: 08/17/2005)
pozemná doprava tovaru, cestná nákladná doprava
  (from: 05/01/2003 until: 08/17/2005)
stravovacie a ubytovacie služby
  (from: 05/01/2003 until: 08/17/2005)
výroba a dodávka vody verejnými vodovodmi, odvod odpadových vôd
  (from: 05/01/2003 until: 08/17/2005)
inžinierska činnosť
  (from: 05/01/2003 until: 08/17/2005)
prenájom základných prostriedkov
  (from: 05/01/2003 until: 08/17/2005)
prenájom nehnuteľností
  (from: 05/01/2003 until: 08/17/2005)
prevádzka, údržba a opravy vodovodov, kanalizácií a čistiarní odpadových vôd
  (from: 05/01/2003 until: 08/17/2005)
vykonávanie emisných kontrol
  (from: 05/01/2003 until: 08/17/2005)
prenájom hnuteľného majetku, strojov a zariadení
  (from: 05/01/2003 until: 08/17/2005)
verejné obstarávanie
  (from: 05/01/2003 until: 08/17/2005)
prevádzkovanie vodohospodárskych diel a zariadení
  (from: 05/01/2003 until: 08/17/2005)
údržba a oprava dvojstopových motorových vozidiel
  (from: 05/01/2003 until: 09/06/2006)
montáž vodomerov na teplú a studenú úžitkovú vodu
  (from: 05/01/2003 until: 09/06/2006)
výroba priemyselných hnojív
  (from: 05/01/2003 until: 09/06/2006)
podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi
  (from: 05/01/2003 until: 09/06/2006)
čistenie vodovodných a kanalizačných potrubí
  (from: 05/01/2003 until: 09/06/2006)
meranie množstva pitných, úžitkových a odpadových vôd
  (from: 05/01/2003 until: 09/06/2006)
protikorózna ochrana
  (from: 05/01/2003 until: 09/06/2006)
výkon činnosti stavbyvedúceho
  (from: 05/01/2003 until: 09/06/2006)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (from: 05/01/2003 until: 09/06/2006)
výkon činnosti stavebného dozoru
  (from: 05/01/2003 until: 09/06/2006)
podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom
  (from: 05/01/2003 until: 09/06/2006)
prenájom strojov, prístrojov a zariadení
  (from: 08/18/2005 until: 09/06/2006)
prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb
  (from: 08/18/2005 until: 09/06/2006)
ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s poskytovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach
  (from: 08/18/2005 until: 09/06/2006)
prevádzkovanie verejnej kanalizácie pre kategóriu K - I
  (from: 08/18/2005 until: 09/06/2006)
prevádzkovanie verejného vodovodu pre kategóriu V - I
  (from: 08/18/2005 until: 09/06/2006)
inžinierske činnosti a súvisiace technické poradenstvo
  (from: 08/18/2005 until: 09/06/2006)
veľkoobchod v rozsahu voľných živností
  (from: 08/18/2005 until: 09/06/2006)
maloobchod v rozsahu voľných živností
  (from: 08/18/2005 until: 09/06/2006)
technické testovanie, meranie a analýzy
  (from: 08/18/2005 until: 09/06/2006)
vytyčovanie vodovodnej a kanalizačnej siete
  (from: 08/18/2005 until: 09/06/2006)
vykonávanie prehliadok kanalizácií prístrojovou technikou
  (from: 08/18/2005 until: 09/06/2006)
vykonávanie technických prehliadok potrubí
  (from: 08/18/2005 until: 09/06/2006)
vyhľadávanie skrytých únikov vôd korelačnou a elektroakustickou technikou
  (from: 08/18/2005 until: 09/06/2006)
vnútroštátna nákladná cestná doprava
  (from: 08/18/2005 until: 09/06/2006)
ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach bez poskytovania pohostinských činností v týchto zariadeniach
  (from: 08/18/2005 until: 09/06/2006)
Management body: 
Managing board
  (from: 05/01/2003 until: 09/06/2006)
Ing. Milan Kolimár - predseda
Priehradná 2
Martin
From: 05/01/2003 Until: 10/03/2003
  (from: 05/01/2003 until: 11/17/2003)
Ing. Miroslav Kundrík - člen
Kubínska 4
Žilina
From: 05/01/2003
  (from: 05/01/2003 until: 11/23/2004)
Ing. Miroslav Kundrík - člen
Kubínska 4
Žilina
From: 05/01/2003 Until: 07/08/2004
  (from: 11/24/2004 until: 11/23/2004)
Ing. Peter Majzel - podpredseda
Platanová 1
Žilina
From: 05/01/2003
  (from: 05/01/2003 until: 11/23/2004)
Ing. Peter Majzel - podpredseda
Platanová 1
Žilina
From: 05/01/2003 Until: 07/08/2004
  (from: 11/24/2004 until: 11/23/2004)
Ing. Marián Martinček - člen
1. čsl. brigády 13/76
Vrútky
From: 05/01/2003
  (from: 05/01/2003 until: 11/23/2004)
Ing. Marián Martinček - člen
1. čsl. brigády 13/76
Vrútky
From: 05/01/2003 Until: 07/08/2004
  (from: 11/24/2004 until: 11/23/2004)
Ing. Viliam Mikuláš - predseda
Predmestská 46
Žilina
From: 10/03/2003
  (from: 11/18/2003 until: 11/23/2004)
Ing. Viliam Mikuláš - predseda
Predmestská 46
Žilina
From: 10/03/2003 Until: 07/08/2004
  (from: 11/24/2004 until: 11/23/2004)
Ing. Štefan Repa - člen
Tehliarska 8
Liptovský Mikuláš
From: 05/01/2003 Until: 10/03/2003
  (from: 05/01/2003 until: 11/17/2003)
Ing. Milan Rybár - člen
Hviezdoslavova 9
Sučany
From: 05/01/2003 Until: 10/03/2003
  (from: 05/01/2003 until: 11/17/2003)
Ing. Jozef Štefaňák - člen
Levočská 2
Žilina
From: 10/03/2003
  (from: 11/18/2003 until: 11/23/2004)
Ing. Jozef Štefaňák - člen
Levočská 2
Žilina
From: 10/03/2003 Until: 07/08/2004
  (from: 11/24/2004 until: 11/23/2004)
RNDr. Miloslav Šulgan , CSc. - člen
1373/5
Oščadnica
From: 10/03/2003
  (from: 11/18/2003 until: 11/23/2004)
RNDr. Miloslav Šulgan , CSc. - člen
1373/5
Oščadnica
From: 10/03/2003 Until: 07/08/2004
  (from: 11/24/2004 until: 11/23/2004)
Ing. Pavol Jeleník - predseda
Pri Váhu 74
Ružomberok 034 06
From: 07/13/2004
  (from: 11/24/2004 until: 09/06/2006)
Mgr. Vladimír Dostál - podpredseda
Clementisova 761/1
Kysucké Nové Mesto 024 01
From: 07/21/2004
  (from: 11/24/2004 until: 09/06/2006)
Ing. Milan Ďaďo - člen
Beňovolehotská 2324/49
Dolný Kubín 026 01
From: 07/13/2004
  (from: 11/24/2004 until: 09/06/2006)
Ing. Milan Kolimár - člen
Priehradná 2
Martin 036 08
From: 07/13/2004
  (from: 11/24/2004 until: 09/06/2006)
JUDr. Ivan Vozár
Kukučínova 20
Liptovský Mikuláš 031 01
From: 07/13/2004
  (from: 11/24/2004 until: 09/06/2006)
JUDr. Peter Šimko - člen
Ovocinárska 31
Žilina - Trnové 010 01
From: 07/13/2004
  (from: 11/24/2004 until: 09/06/2006)
Acting in the name of the company: 
Konať v mene spoločnosti je oprávnený každý člen predstavenstva. Vo všetkých veciach v mene spoločnosti sú oprávnení podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom v mene spoločnosti podpisujú najmenej dvaja členovia predstavenstva. Podpisovanie v mene spoločnosti sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, menám a funkciám v predstavenstve podpisujúci pripoja svoj podpis.
  (from: 05/01/2003 until: 09/06/2006)
Branch of the enterprise: 
Name: 
Severoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., Odštepný závod 02 Dolný Kubín
  (from: 10/15/2004 until: 09/06/2006)
Registered seat: 
Bysterecká 2180
Dolný Kubín 026 80
  (from: 10/15/2004 until: 09/06/2006)
Head: 
Ing. Milan Ďaďo
Beňovolehotská 2324/49
Dolný Kubín 026 01
From: 2.2.2005
  (from: 02/02/2005 until: 09/06/2006)
Ing. Jozef Revaj
Štefánikova 269/22
Námestovo 029 01
From: 15.10.2004
  (from: 10/15/2004 until: 02/01/2005)
Ing. Jozef Revaj
Štefánikova 269/22
Námestovo 029 01
From: 15.10.2004 Until: 2.2.2005
  (from: 02/02/2005 until: 02/01/2005)
Scope of business activity: 
je totožný s predmetom akciovej spoločnosti
  (from: 10/15/2004 until: 09/06/2006)
 
 
Name: 
Severoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., Odštepný závod 03 Liptovský Mikuláš
  (from: 10/15/2004 until: 09/06/2006)
Registered seat: 
Štefánikova 1780
Liptovský Mikuláš 031 80
  (from: 10/15/2004 until: 09/06/2006)
Head: 
Ing. Miroslav Trizna
523
Bobrovec 032 21
From: 15.10.2004
  (from: 10/15/2004 until: 09/06/2006)
Scope of business activity: 
je totožný s predmetom akciovej spoločnosti
  (from: 10/15/2004 until: 09/06/2006)
 
 
Name: 
Severoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., Odštepný závod 04 Martin
  (from: 10/15/2004 until: 09/06/2006)
Registered seat: 
Kuzmányho 25
Martin 036 80
  (from: 10/15/2004 until: 09/06/2006)
Head: 
Ing. Miroslav Čelinský
Jilemnického 3999/31
Martin 036 01
From: 15.10.2004
  (from: 10/15/2004 until: 09/06/2006)
Scope of business activity: 
je totožný s predmetom akciovej spoločnosti
  (from: 10/15/2004 until: 09/06/2006)
 
 
Name: 
Severoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., Odštepný závod 05 Považská Bystrica
  (from: 10/15/2004 until: 09/06/2006)
Registered seat: 
Nová 133
Považská Bystrica 017 46
  (from: 10/15/2004 until: 09/06/2006)
Head: 
Ing. Ján Balušík
Dedovec 1756/274
Považská Bystrica 017 01
From: 15.10.2004
  (from: 10/15/2004 until: 09/06/2006)
Scope of business activity: 
je totožný s predmetom akciovej spoločnosti
  (from: 10/15/2004 until: 09/06/2006)
 
 
Name: 
Severoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., Odštepný závod 07 Ružomberok
  (from: 10/15/2004 until: 09/06/2006)
Registered seat: 
Pri Váhu 6
Ružomberok 034 06
  (from: 10/15/2004 until: 09/06/2006)
Head: 
Doc. Ing. Jaroslav Demko CSc.
Novozámocká 2477/1
Zvolen 960 01
From: 15.10.2004
  (from: 10/15/2004 until: 09/06/2006)
Scope of business activity: 
je totožný s predmetom akciovej spoločnosti
  (from: 10/15/2004 until: 09/06/2006)
 
 
Name: 
Severoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., Odštepný závod 01 Žilina - Čadca
  (from: 02/02/2005 until: 09/06/2006)
Registered seat: 
Bôrická cesta 1960
Žilina 010 57
  (from: 02/02/2005 until: 09/06/2006)
Head: 
Ing. Miroslav Kundrík
Kubínska 4
Žilina 010 08
From: 2.2.2005
  (from: 02/02/2005 until: 09/06/2006)
Scope of business activity: 
je totožný s predmetom akciovej spoločnosti
  (from: 02/02/2005 until: 09/06/2006)
 
 
Name: 
Severoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., Odštepný závod 01 Čadca
  (from: 10/15/2004 until: 02/01/2005)
Registered seat: 
U Kyzka 751
Čadca 022 04
  (from: 10/15/2004 until: 02/01/2005)
Head: 
Ing. Milan Psota
Janka Kráľa 2584/32
Čadca 022 01
From: 15.10.2004
  (from: 10/15/2004 until: 02/01/2005)
Ing. Milan Psota
Janka Kráľa 2584/32
Čadca 022 01
From: 15.10.2004 Until: 2.2.2005
  (from: 02/02/2005 until: 02/01/2005)
Scope of business activity: 
je totožný s predmetom akciovej spoločnosti
  (from: 10/15/2004 until: 02/01/2005)
 
 
Name: 
Severoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., Odštepný závod 06 Žilina
  (from: 10/15/2004 until: 02/01/2005)
Registered seat: 
Bôrická 1960
Žilina 010 57
  (from: 10/15/2004 until: 02/01/2005)
Head: 
Ing. Jozef Lučivňák
Zákysučie 639
Krásno nad Kysucou 023 02
From: 15.10.2004
  (from: 10/15/2004 until: 02/01/2005)
Ing. Jozef Lučivňák
Zákysučie 639
Krásno nad Kysucou 023 02
From: 15.10.2004 Until: 2.2.2005
  (from: 02/02/2005 until: 02/01/2005)
Scope of business activity: 
je totožný s predmetom akciovej spoločnosti
  (from: 10/15/2004 until: 02/01/2005)
 
 
Name: 
Severoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., odštepný závod 01 Čadca
  (from: 05/01/2003 until: 03/28/2004)
Registered seat: 
U Kyzka 751
Čadca 022 04
  (from: 05/01/2003 until: 03/28/2004)
Head: 
Ing. Milan Psota
Janka Kráľa 2584/32
Čadca
  (from: 05/01/2003 until: 03/28/2004)
Scope of business activity: 
prenájom základných prostriedkov
  (from: 05/01/2003 until: 03/28/2004)
prenájom nehnuteľností
  (from: 05/01/2003 until: 03/28/2004)
údržba a oprava dvojstopových motorových vozidiel
  (from: 05/01/2003 until: 03/28/2004)
pozemná doprava tovaru, cestná nákladná doprava
  (from: 05/01/2003 until: 03/28/2004)
stravovacie a ubytovacie služby
  (from: 05/01/2003 until: 03/28/2004)
výroba a dodávka vody verejnými vodovodmi, odvod odpadových vôd
  (from: 05/01/2003 until: 03/28/2004)
inžinierska činnosť
  (from: 05/01/2003 until: 03/28/2004)
montáž vodomerov na teplú a studenú úžitkovú vodu
  (from: 05/01/2003 until: 03/28/2004)
vykonávanie revízií elektrických zariadení
  (from: 05/01/2003 until: 03/28/2004)
vykonávanie revízií zdvíhacích zariadení, kotolní na pevné palivo
  (from: 05/01/2003 until: 03/28/2004)
obchodná činnosť
  (from: 05/01/2003 until: 03/28/2004)
chemickotechnologická činnosť
  (from: 05/01/2003 until: 03/28/2004)
vytyčovanie trasy vodovodov a kanalizácií, vytyčovanie káblových inžinierskych sietí, vytyčovanie porúch vodovodov, prehliadka kanalizácií korelačnou kamerou
  (from: 05/01/2003 until: 03/28/2004)
vykonávanie revízií tlakových nádob
  (from: 05/01/2003 until: 03/28/2004)
montáž, opravy, údržba elektrických zariadení a výroba rozvádzačov dodávateľským spôsobom v rozsahu eleketrického zariadenia do 1000V v objektoch triedy A
  (from: 05/01/2003 until: 03/28/2004)
výroba priemyselných hnojív
  (from: 05/01/2003 until: 03/28/2004)
podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi
  (from: 05/01/2003 until: 03/28/2004)
prevádzka, údržba a opravy vodovodov, kanalizácií a čistiarní odpadových vôd
  (from: 05/01/2003 until: 03/28/2004)
čistenie vodovodných a kanalizačných potrubí
  (from: 05/01/2003 until: 03/28/2004)
meranie množstva pitných, úžitkových a odpadových vôd
  (from: 05/01/2003 until: 03/28/2004)
prevádzkovanie vodohospodárskych diel a zariadení
  (from: 05/01/2003 until: 03/28/2004)
protikorózna ochrana
  (from: 05/01/2003 until: 03/28/2004)
vykonávanie emisných kontrol
  (from: 05/01/2003 until: 03/28/2004)
prenájom hnuteľného majetku, strojov a zariadení
  (from: 05/01/2003 until: 03/28/2004)
verejné obstarávanie
  (from: 05/01/2003 until: 03/28/2004)
výkon činnosti stavbyvedúceho
  (from: 05/01/2003 until: 03/28/2004)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (from: 05/01/2003 until: 03/28/2004)
výkon činnosti stavebného dozoru
  (from: 05/01/2003 until: 03/28/2004)
podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom
  (from: 05/01/2003 until: 03/28/2004)
 
 
Name: 
Severoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., odštepný závod 02 Dolný Kubín
  (from: 05/01/2003 until: 03/28/2004)
Registered seat: 
Bysterecká 2180
Dolný Kubín 026 80
  (from: 05/01/2003 until: 03/28/2004)
Head: 
Ing. Milan Ďaďo
Martina Hattalu 2048/2
Dolný Kubín
  (from: 05/01/2003 until: 03/28/2004)
Scope of business activity: 
prenájom základných prostriedkov
  (from: 05/01/2003 until: 03/28/2004)
prenájom nehnuteľností
  (from: 05/01/2003 until: 03/28/2004)
údržba a oprava dvojstopových motorových vozidiel
  (from: 05/01/2003 until: 03/28/2004)
pozemná doprava tovaru, cestná nákladná doprava
  (from: 05/01/2003 until: 03/28/2004)
stravovacie a ubytovacie služby
  (from: 05/01/2003 until: 03/28/2004)
výroba a dodávka vody verejnými vodovodmi, odvod odpadových vôd
  (from: 05/01/2003 until: 03/28/2004)
inžinierska činnosť
  (from: 05/01/2003 until: 03/28/2004)
montáž vodomerov na teplú a studenú úžitkovú vodu
  (from: 05/01/2003 until: 03/28/2004)
vykonávanie revízií elektrických zariadení
  (from: 05/01/2003 until: 03/28/2004)
vykonávanie revízií zdvíhacích zariadení, kotolní na pevné palivo
  (from: 05/01/2003 until: 03/28/2004)
obchodná činnosť
  (from: 05/01/2003 until: 03/28/2004)
chemickotechnologická činnosť
  (from: 05/01/2003 until: 03/28/2004)
vytyčovanie trasy vodovodov a kanalizácií, vytyčovanie káblových inžinierskych sietí, vytyčovanie porúch vodovodov, prehliadka kanalizácií korelačnou kamerou
  (from: 05/01/2003 until: 03/28/2004)
vykonávanie revízií tlakových nádob
  (from: 05/01/2003 until: 03/28/2004)
montáž, opravy, údržba elektrických zariadení a výroba rozvádzačov dodávateľským spôsobom v rozsahu eleketrického zariadenia do 1000V v objektoch triedy A
  (from: 05/01/2003 until: 03/28/2004)
výroba priemyselných hnojív
  (from: 05/01/2003 until: 03/28/2004)
podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi
  (from: 05/01/2003 until: 03/28/2004)
prevádzka, údržba a opravy vodovodov, kanalizácií a čistiarní odpadových vôd
  (from: 05/01/2003 until: 03/28/2004)
čistenie vodovodných a kanalizačných potrubí
  (from: 05/01/2003 until: 03/28/2004)
meranie množstva pitných, úžitkových a odpadových vôd
  (from: 05/01/2003 until: 03/28/2004)
prevádzkovanie vodohospodárskych diel a zariadení
  (from: 05/01/2003 until: 03/28/2004)
protikorózna ochrana
  (from: 05/01/2003 until: 03/28/2004)
vykonávanie emisných kontrol
  (from: 05/01/2003 until: 03/28/2004)
prenájom hnuteľného majetku, strojov a zariadení
  (from: 05/01/2003 until: 03/28/2004)
verejné obstarávanie
  (from: 05/01/2003 until: 03/28/2004)
výkon činnosti stavbyvedúceho
  (from: 05/01/2003 until: 03/28/2004)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (from: 05/01/2003 until: 03/28/2004)
výkon činnosti stavebného dozoru
  (from: 05/01/2003 until: 03/28/2004)
podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom
  (from: 05/01/2003 until: 03/28/2004)
 
 
Name: 
Severoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., odštepný závod 03 Liptovský Mikuláš
  (from: 05/01/2003 until: 03/28/2004)
Registered seat: 
Štefánikova 1780
Liptovský Mikuláš 031 80
  (from: 05/01/2003 until: 03/28/2004)
Head: 
Ing. Miroslav Trizna
523
Bobrovec
  (from: 05/01/2003 until: 03/28/2004)
Scope of business activity: 
prenájom základných prostriedkov
  (from: 05/01/2003 until: 03/28/2004)
prenájom nehnuteľností
  (from: 05/01/2003 until: 03/28/2004)
údržba a oprava dvojstopových motorových vozidiel
  (from: 05/01/2003 until: 03/28/2004)
pozemná doprava tovaru, cestná nákladná doprava
  (from: 05/01/2003 until: 03/28/2004)
stravovacie a ubytovacie služby
  (from: 05/01/2003 until: 03/28/2004)
výroba a dodávka vody verejnými vodovodmi, odvod odpadových vôd
  (from: 05/01/2003 until: 03/28/2004)
inžinierska činnosť
  (from: 05/01/2003 until: 03/28/2004)
montáž vodomerov na teplú a studenú úžitkovú vodu
  (from: 05/01/2003 until: 03/28/2004)
vykonávanie revízií elektrických zariadení
  (from: 05/01/2003 until: 03/28/2004)
vykonávanie revízií zdvíhacích zariadení, kotolní na pevné palivo
  (from: 05/01/2003 until: 03/28/2004)
obchodná činnosť
  (from: 05/01/2003 until: 03/28/2004)
chemickotechnologická činnosť
  (from: 05/01/2003 until: 03/28/2004)
vytyčovanie trasy vodovodov a kanalizácií, vytyčovanie káblových inžinierskych sietí, vytyčovanie porúch vodovodov, prehliadka kanalizácií korelačnou kamerou
  (from: 05/01/2003 until: 03/28/2004)
vykonávanie revízií tlakových nádob
  (from: 05/01/2003 until: 03/28/2004)
montáž, opravy, údržba elektrických zariadení a výroba rozvádzačov dodávateľským spôsobom v rozsahu eleketrického zariadenia do 1000V v objektoch triedy A
  (from: 05/01/2003 until: 03/28/2004)
výroba priemyselných hnojív
  (from: 05/01/2003 until: 03/28/2004)
podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi
  (from: 05/01/2003 until: 03/28/2004)
prevádzka, údržba a opravy vodovodov, kanalizácií a čistiarní odpadových vôd
  (from: 05/01/2003 until: 03/28/2004)
čistenie vodovodných a kanalizačných potrubí
  (from: 05/01/2003 until: 03/28/2004)
meranie množstva pitných, úžitkových a odpadových vôd
  (from: 05/01/2003 until: 03/28/2004)
prevádzkovanie vodohospodárskych diel a zariadení
  (from: 05/01/2003 until: 03/28/2004)
protikorózna ochrana
  (from: 05/01/2003 until: 03/28/2004)
vykonávanie emisných kontrol
  (from: 05/01/2003 until: 03/28/2004)
prenájom hnuteľného majetku, strojov a zariadení
  (from: 05/01/2003 until: 03/28/2004)
verejné obstarávanie
  (from: 05/01/2003 until: 03/28/2004)
výkon činnosti stavbyvedúceho
  (from: 05/01/2003 until: 03/28/2004)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (from: 05/01/2003 until: 03/28/2004)
výkon činnosti stavebného dozoru
  (from: 05/01/2003 until: 03/28/2004)
podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom
  (from: 05/01/2003 until: 03/28/2004)
 
 
Name: 
Severoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., odštepný závod 04 Martin
  (from: 05/01/2003 until: 03/28/2004)
Registered seat: 
Kuzmányho 25
Martin 036 80
  (from: 05/01/2003 until: 03/28/2004)
Head: 
Ing. Miroslav Čelinský
Jilemnického 3999/31
Martin
  (from: 05/01/2003 until: 03/28/2004)
Scope of business activity: 
prenájom základných prostriedkov
  (from: 05/01/2003 until: 03/28/2004)
prenájom nehnuteľností
  (from: 05/01/2003 until: 03/28/2004)
údržba a oprava dvojstopových motorových vozidiel
  (from: 05/01/2003 until: 03/28/2004)
pozemná doprava tovaru, cestná nákladná doprava
  (from: 05/01/2003 until: 03/28/2004)
stravovacie a ubytovacie služby
  (from: 05/01/2003 until: 03/28/2004)
výroba a dodávka vody verejnými vodovodmi, odvod odpadových vôd
  (from: 05/01/2003 until: 03/28/2004)
inžinierska činnosť
  (from: 05/01/2003 until: 03/28/2004)
montáž vodomerov na teplú a studenú úžitkovú vodu
  (from: 05/01/2003 until: 03/28/2004)
vykonávanie revízií elektrických zariadení
  (from: 05/01/2003 until: 03/28/2004)
vykonávanie revízií zdvíhacích zariadení, kotolní na pevné palivo
  (from: 05/01/2003 until: 03/28/2004)
obchodná činnosť
  (from: 05/01/2003 until: 03/28/2004)
chemickotechnologická činnosť
  (from: 05/01/2003 until: 03/28/2004)
vytyčovanie trasy vodovodov a kanalizácií, vytyčovanie káblových inžinierskych sietí, vytyčovanie porúch vodovodov, prehliadka kanalizácií korelačnou kamerou
  (from: 05/01/2003 until: 03/28/2004)
vykonávanie revízií tlakových nádob
  (from: 05/01/2003 until: 03/28/2004)
montáž, opravy, údržba elektrických zariadení a výroba rozvádzačov dodávateľským spôsobom v rozsahu eleketrického zariadenia do 1000V v objektoch triedy A
  (from: 05/01/2003 until: 03/28/2004)
výroba priemyselných hnojív
  (from: 05/01/2003 until: 03/28/2004)
podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi
  (from: 05/01/2003 until: 03/28/2004)
prevádzka, údržba a opravy vodovodov, kanalizácií a čistiarní odpadových vôd
  (from: 05/01/2003 until: 03/28/2004)
čistenie vodovodných a kanalizačných potrubí
  (from: 05/01/2003 until: 03/28/2004)
meranie množstva pitných, úžitkových a odpadových vôd
  (from: 05/01/2003 until: 03/28/2004)
prevádzkovanie vodohospodárskych diel a zariadení
  (from: 05/01/2003 until: 03/28/2004)
protikorózna ochrana
  (from: 05/01/2003 until: 03/28/2004)
vykonávanie emisných kontrol
  (from: 05/01/2003 until: 03/28/2004)
prenájom hnuteľného majetku, strojov a zariadení
  (from: 05/01/2003 until: 03/28/2004)
verejné obstarávanie
  (from: 05/01/2003 until: 03/28/2004)
výkon činnosti stavbyvedúceho
  (from: 05/01/2003 until: 03/28/2004)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (from: 05/01/2003 until: 03/28/2004)
výkon činnosti stavebného dozoru
  (from: 05/01/2003 until: 03/28/2004)
podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom
  (from: 05/01/2003 until: 03/28/2004)
 
 
Name: 
Severoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., odštepný závod 05 Považská Bystrica
  (from: 05/01/2003 until: 03/28/2004)
Registered seat: 
Nová 133
Považská Bystrica 017 46
  (from: 05/01/2003 until: 03/28/2004)
Head: 
Ing. Jaroslav Lagiň
144
Prečín
  (from: 05/01/2003 until: 03/28/2004)
Scope of business activity: 
prenájom základných prostriedkov
  (from: 05/01/2003 until: 03/28/2004)
prenájom nehnuteľností
  (from: 05/01/2003 until: 03/28/2004)
údržba a oprava dvojstopových motorových vozidiel
  (from: 05/01/2003 until: 03/28/2004)
pozemná doprava tovaru, cestná nákladná doprava
  (from: 05/01/2003 until: 03/28/2004)
stravovacie a ubytovacie služby
  (from: 05/01/2003 until: 03/28/2004)
výroba a dodávka vody verejnými vodovodmi, odvod odpadových vôd
  (from: 05/01/2003 until: 03/28/2004)
inžinierska činnosť
  (from: 05/01/2003 until: 03/28/2004)
montáž vodomerov na teplú a studenú úžitkovú vodu
  (from: 05/01/2003 until: 03/28/2004)
vykonávanie revízií elektrických zariadení
  (from: 05/01/2003 until: 03/28/2004)
vykonávanie revízií zdvíhacích zariadení, kotolní na pevné palivo
  (from: 05/01/2003 until: 03/28/2004)
obchodná činnosť
  (from: 05/01/2003 until: 03/28/2004)
chemickotechnologická činnosť
  (from: 05/01/2003 until: 03/28/2004)
vytyčovanie trasy vodovodov a kanalizácií, vytyčovanie káblových inžinierskych sietí, vytyčovanie porúch vodovodov, prehliadka kanalizácií korelačnou kamerou
  (from: 05/01/2003 until: 03/28/2004)
vykonávanie revízií tlakových nádob
  (from: 05/01/2003 until: 03/28/2004)
montáž, opravy, údržba elektrických zariadení a výroba rozvádzačov dodávateľským spôsobom v rozsahu eleketrického zariadenia do 1000V v objektoch triedy A
  (from: 05/01/2003 until: 03/28/2004)
výroba priemyselných hnojív
  (from: 05/01/2003 until: 03/28/2004)
podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi
  (from: 05/01/2003 until: 03/28/2004)
prevádzka, údržba a opravy vodovodov, kanalizácií a čistiarní odpadových vôd
  (from: 05/01/2003 until: 03/28/2004)
čistenie vodovodných a kanalizačných potrubí
  (from: 05/01/2003 until: 03/28/2004)
meranie množstva pitných, úžitkových a odpadových vôd
  (from: 05/01/2003 until: 03/28/2004)
prevádzkovanie vodohospodárskych diel a zariadení
  (from: 05/01/2003 until: 03/28/2004)
protikorózna ochrana
  (from: 05/01/2003 until: 03/28/2004)
vykonávanie emisných kontrol
  (from: 05/01/2003 until: 03/28/2004)
prenájom hnuteľného majetku, strojov a zariadení
  (from: 05/01/2003 until: 03/28/2004)
verejné obstarávanie
  (from: 05/01/2003 until: 03/28/2004)
výkon činnosti stavbyvedúceho
  (from: 05/01/2003 until: 03/28/2004)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (from: 05/01/2003 until: 03/28/2004)
výkon činnosti stavebného dozoru
  (from: 05/01/2003 until: 03/28/2004)
podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom
  (from: 05/01/2003 until: 03/28/2004)
 
 
Name: 
Severoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., odštepný závod 06 Žilina
  (from: 05/01/2003 until: 03/28/2004)
Registered seat: 
Bôrická cesta 1960
Žilina 010 57
  (from: 05/01/2003 until: 03/28/2004)
Head: 
Ing. Miroslav Kundrík
Kubínska 1104/4
Žilina
  (from: 05/01/2003 until: 03/28/2004)
Scope of business activity: 
prenájom základných prostriedkov
  (from: 05/01/2003 until: 03/28/2004)
prenájom nehnuteľností
  (from: 05/01/2003 until: 03/28/2004)
údržba a oprava dvojstopových motorových vozidiel
  (from: 05/01/2003 until: 03/28/2004)
pozemná doprava tovaru, cestná nákladná doprava
  (from: 05/01/2003 until: 03/28/2004)
stravovacie a ubytovacie služby
  (from: 05/01/2003 until: 03/28/2004)
výroba a dodávka vody verejnými vodovodmi, odvod odpadových vôd
  (from: 05/01/2003 until: 03/28/2004)
inžinierska činnosť
  (from: 05/01/2003 until: 03/28/2004)
montáž vodomerov na teplú a studenú úžitkovú vodu
  (from: 05/01/2003 until: 03/28/2004)
vykonávanie revízií elektrických zariadení
  (from: 05/01/2003 until: 03/28/2004)
vykonávanie revízií zdvíhacích zariadení, kotolní na pevné palivo
  (from: 05/01/2003 until: 03/28/2004)
obchodná činnosť
  (from: 05/01/2003 until: 03/28/2004)
chemickotechnologická činnosť
  (from: 05/01/2003 until: 03/28/2004)
vytyčovanie trasy vodovodov a kanalizácií, vytyčovanie káblových inžinierskych sietí, vytyčovanie porúch vodovodov, prehliadka kanalizácií korelačnou kamerou
  (from: 05/01/2003 until: 03/28/2004)
vykonávanie revízií tlakových nádob
  (from: 05/01/2003 until: 03/28/2004)
montáž, opravy, údržba elektrických zariadení a výroba rozvádzačov dodávateľským spôsobom v rozsahu eleketrického zariadenia do 1000V v objektoch triedy A
  (from: 05/01/2003 until: 03/28/2004)
výroba priemyselných hnojív
  (from: 05/01/2003 until: 03/28/2004)
podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi
  (from: 05/01/2003 until: 03/28/2004)
prevádzka, údržba a opravy vodovodov, kanalizácií a čistiarní odpadových vôd
  (from: 05/01/2003 until: 03/28/2004)
čistenie vodovodných a kanalizačných potrubí
  (from: 05/01/2003 until: 03/28/2004)
meranie množstva pitných, úžitkových a odpadových vôd
  (from: 05/01/2003 until: 03/28/2004)
prevádzkovanie vodohospodárskych diel a zariadení
  (from: 05/01/2003 until: 03/28/2004)
protikorózna ochrana
  (from: 05/01/2003 until: 03/28/2004)
vykonávanie emisných kontrol
  (from: 05/01/2003 until: 03/28/2004)
prenájom hnuteľného majetku, strojov a zariadení
  (from: 05/01/2003 until: 03/28/2004)
verejné obstarávanie
  (from: 05/01/2003 until: 03/28/2004)
výkon činnosti stavbyvedúceho
  (from: 05/01/2003 until: 03/28/2004)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (from: 05/01/2003 until: 03/28/2004)
výkon činnosti stavebného dozoru
  (from: 05/01/2003 until: 03/28/2004)
podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom
  (from: 05/01/2003 until: 03/28/2004)
 
 
Name: 
Severoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., odštepný závod 07 Ružomberok
  (from: 05/01/2003 until: 03/28/2004)
Registered seat: 
Pri Váhu 6
Ružomberok 034 06
  (from: 05/01/2003 until: 03/28/2004)
Head: 
Ing. Milan Mrva
Na Kopanici 1445/17
Dolný Kubín
  (from: 05/01/2003 until: 03/28/2004)
Scope of business activity: 
prenájom základných prostriedkov
  (from: 05/01/2003 until: 03/28/2004)
prenájom nehnuteľností
  (from: 05/01/2003 until: 03/28/2004)
údržba a oprava dvojstopových motorových vozidiel
  (from: 05/01/2003 until: 03/28/2004)
pozemná doprava tovaru, cestná nákladná doprava
  (from: 05/01/2003 until: 03/28/2004)
stravovacie a ubytovacie služby
  (from: 05/01/2003 until: 03/28/2004)
výroba a dodávka vody verejnými vodovodmi, odvod odpadových vôd
  (from: 05/01/2003 until: 03/28/2004)
inžinierska činnosť
  (from: 05/01/2003 until: 03/28/2004)
montáž vodomerov na teplú a studenú úžitkovú vodu
  (from: 05/01/2003 until: 03/28/2004)
vykonávanie revízií elektrických zariadení
  (from: 05/01/2003 until: 03/28/2004)
vykonávanie revízií zdvíhacích zariadení, kotolní na pevné palivo
  (from: 05/01/2003 until: 03/28/2004)
obchodná činnosť
  (from: 05/01/2003 until: 03/28/2004)
chemickotechnologická činnosť
  (from: 05/01/2003 until: 03/28/2004)
vytyčovanie trasy vodovodov a kanalizácií, vytyčovanie káblových inžinierskych sietí, vytyčovanie porúch vodovodov, prehliadka kanalizácií korelačnou kamerou
  (from: 05/01/2003 until: 03/28/2004)
vykonávanie revízií tlakových nádob
  (from: 05/01/2003 until: 03/28/2004)
montáž, opravy, údržba elektrických zariadení a výroba rozvádzačov dodávateľským spôsobom v rozsahu eleketrického zariadenia do 1000V v objektoch triedy A
  (from: 05/01/2003 until: 03/28/2004)
výroba priemyselných hnojív
  (from: 05/01/2003 until: 03/28/2004)
podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi
  (from: 05/01/2003 until: 03/28/2004)
prevádzka, údržba a opravy vodovodov, kanalizácií a čistiarní odpadových vôd
  (from: 05/01/2003 until: 03/28/2004)
čistenie vodovodných a kanalizačných potrubí
  (from: 05/01/2003 until: 03/28/2004)
meranie množstva pitných, úžitkových a odpadových vôd
  (from: 05/01/2003 until: 03/28/2004)
prevádzkovanie vodohospodárskych diel a zariadení
  (from: 05/01/2003 until: 03/28/2004)
protikorózna ochrana
  (from: 05/01/2003 until: 03/28/2004)
vykonávanie emisných kontrol
  (from: 05/01/2003 until: 03/28/2004)
prenájom hnuteľného majetku, strojov a zariadení
  (from: 05/01/2003 until: 03/28/2004)
verejné obstarávanie
  (from: 05/01/2003 until: 03/28/2004)
výkon činnosti stavbyvedúceho
  (from: 05/01/2003 until: 03/28/2004)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (from: 05/01/2003 until: 03/28/2004)
výkon činnosti stavebného dozoru
  (from: 05/01/2003 until: 03/28/2004)
podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom
  (from: 05/01/2003 until: 03/28/2004)
 
 
Capital: 
4 589 213 000 Sk Paid up: 4 589 213 000 Sk
  (from: 05/01/2003 until: 09/06/2006)
Shares: 
Number of shares: 4589213
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
Limitation of transferability of registered shares: - ich prevoditeľnosť je obmedzená.
  (from: 05/01/2003 until: 09/06/2006)
Stockholder: 
Fond národného majetku Slovenskej republiky
Drieňová 27
Bratislava
  (from: 05/01/2003 until: 01/21/2005)
Supervisory board: 
JUDr. Juraj Čech
Zarevúca 27
Ružomberok
From: 05/01/2003
  (from: 05/01/2003 until: 11/23/2004)
JUDr. Juraj Čech
Zarevúca 27
Ružomberok
From: 05/01/2003 Until: 06/22/2004
  (from: 11/24/2004 until: 11/23/2004)
Ing. Ján Ďurana - predseda
Záhrady 849
Varín
From: 05/01/2003
  (from: 05/01/2003 until: 11/23/2004)
Ing. Ján Ďurana - predseda
Záhrady 849
Varín
From: 05/01/2003 Until: 06/22/2004
  (from: 11/24/2004 until: 11/23/2004)
Ing. Jozef Choluj
741
Rosina
From: 05/01/2003
  (from: 05/01/2003 until: 11/23/2004)
Ing. Jozef Choluj
741
Rosina
From: 05/01/2003 Until: 06/22/2004
  (from: 11/24/2004 until: 11/23/2004)
Ing. Mikuláš Kačaljak
Borová 20
Žilina
From: 05/01/2003
  (from: 05/01/2003 until: 11/23/2004)
Ing. Mikuláš Kačaljak
Borová 20
Žilina
From: 05/01/2003 Until: 06/22/2004
  (from: 11/24/2004 until: 11/23/2004)
Ing. Beáta Kolářová
Gorazdova 21
Nitra
From: 05/01/2003
  (from: 05/01/2003 until: 11/23/2004)
Ing. Beáta Kolářová
Gorazdova 21
Nitra
From: 05/01/2003 Until: 06/22/2004
  (from: 11/24/2004 until: 11/23/2004)
Milan Krajniak
Vavrinca Benedikta 32/4
Prievidza
From: 05/01/2003
  (from: 05/01/2003 until: 11/23/2004)
Milan Krajniak
Vavrinca Benedikta 32/4
Prievidza
From: 05/01/2003 Until: 06/22/2004
  (from: 11/24/2004 until: 11/23/2004)
MUDr. Alexander Slafkovský
Petrovičovo nábrežie 600/22
Liptovský Mikuláš
From: 05/01/2003
  (from: 05/01/2003 until: 11/23/2004)
MUDr. Alexander Slafkovský
Petrovičovo nábrežie 600/22
Liptovský Mikuláš
From: 05/01/2003 Until: 06/22/2004
  (from: 11/24/2004 until: 11/23/2004)
Ing. Ján Vaculčiak
Fabianka 2956
Lučenec
From: 05/01/2003
  (from: 05/01/2003 until: 11/23/2004)
Ing. Ján Vaculčiak
Fabianka 2956
Lučenec
From: 05/01/2003 Until: 06/22/2004
  (from: 11/24/2004 until: 11/23/2004)
Ing. Robert Zemánek
Znievska 8
Bratislava
From: 05/01/2003
  (from: 05/01/2003 until: 11/23/2004)
Ing. Robert Zemánek
Znievska 8
Bratislava
From: 05/01/2003 Until: 06/22/2004
  (from: 11/24/2004 until: 11/23/2004)
JUDr. Juraj Čech - podpredseda
Zarevúca 27
Ružomberok 034 01
From: 06/22/2004
  (from: 11/24/2004 until: 09/06/2006)
Ing. Ján Slota - predseda
Horný Val 30/10
Žilina 010 01
From: 06/22/2004
  (from: 11/24/2004 until: 09/06/2006)
Pavol Baráni
Hlavná 129
Závažná Poruba 032 02
From: 06/22/2004
  (from: 11/24/2004 until: 09/06/2006)
PaedDr. Ľubomír Bláha
Nemocničná 1945/29
Dolný Kubín 026 01
From: 06/22/2004
  (from: 11/24/2004 until: 09/06/2006)
Ing. Bc. Milan Očko
ul. ČSA 1302/5
Kysucké Nové Mesto 024 01
From: 06/22/2004
  (from: 11/24/2004 until: 09/06/2006)
Ing. Jozef Turčány
ul. Budovateľská 1018/4
Turčianske Teplice 039 01
From: 06/22/2004
  (from: 11/24/2004 until: 09/06/2006)
Danica Kaliská
KEMI 629/7
Liptovský Mikuláš 031 04
From: 06/30/2003
  (from: 11/24/2004 until: 09/06/2006)
Ing. Oľga Žieriková
Borová 11/11
Žilina 010 01
From: 06/30/2003
  (from: 11/24/2004 until: 09/06/2006)
Ing. Ľubomír Krupinský
Makovického 36/30
Martin 036 01
From: 06/30/2003
  (from: 11/24/2004 until: 09/06/2006)
Other legal facts: 
Na základe rozhodnutia valného zhromaždenia obchodnej spoločnosti Severoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. konaného dňa 26.06.2006, na ktorom bolo schválené zrušenie spoločnosti bez likvidácie a jej rozdelenie na šesť spoločností, ktorými sú Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s., Oravská vodárenská spoločnosť, a. s., Liptovská vodárenská spoločnosť, a. s., Turčianska vodárenská spoločnosť, a. s., Považská vodárenská spoločnosť, a.s. a Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a. s. a ktoré sa stávajú jej právnymi nástupcami, tiež na základe predloženého Projektu rozdelenia, sa obchodná spoločnosť Severoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., so sídlom Bôrická cesta 107, 010 01 Žilina, IČO: 36 411 256 dňom 07.09.2006 z obchodného registra v y m a z á v a.
  (from: 09/07/2006)
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou a rozhodnutím zakladateľa v zmysle § 154 a nasl. Obchodného zákonníka, jednorázovo podľa § 172 Obchodného zákonníka a schválením stanov. Spoločnosť je právnym nástupcom zrušeného štátneho podniku.
  (from: 05/01/2003 until: 09/06/2006)
Legal successor: 
Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
Štefánikova 1780
Liptovský Mikuláš 031 80
  (from: 09/07/2006)
Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
Bysterecká 2180
Dolný Kubín 026 80
  (from: 09/07/2006)
Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
ul. Nová 133
Považská Bystrica 017 46
  (from: 09/07/2006)
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
Bôrická cesta 1960
Žilina 010 57
  (from: 09/07/2006)
Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
Kuzmányho 25
Martin 036 80
  (from: 09/07/2006)
Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
Pri Váhu 6
Ružomberok 034 06
  (from: 09/07/2006)
Date of updating data in databases:  08/16/2022
Date of extract :  08/18/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person