Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  47719/B

Business name: 
PB Eta s.r.o.
  (from: 09/05/2007 until: 12/10/2008)
Registered seat: 
Košická 56
Bratislava 821 08
  (from: 10/31/2007 until: 12/10/2008)
Identification number (IČO): 
36 827 886
  (from: 09/05/2007)
Date of entry: 
09/05/2007
  (from: 09/05/2007)
Date of deletion: 
12/11/2008
  (from: 12/11/2008)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 12/11/2008)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 09/05/2007)
Capital: 
200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 09/05/2007 until: 12/10/2008)
Other legal facts: 
Rozhodnutie valného zhromaždenia zo dňa 01.12.2008 o zrušení spoločnosti PB Eta s.r.o., so sídlom Košická 56, 821 08 Bratislava, IČO: 36 827 886, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka 47719/B bez likvidácie a jej zlúčení so spoločnosťou Stavinvest s.r.o., so sídlom Košická 56, 821 08 Bratislava, IČO: 35 798 351, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava, Oddiel Sro, Vložka č. 22703/B, ktorá sa na základe zmluvy o zlúčení zo dňa 02.12.2008 spísanej vo forme notárskej zápisnice č. N 405/2008, Nz 53658/2008 notárkou JUDr. Dagmar Ravlukovou stáva právnym nástupcom PB Eta s.r.o. a preberá všetky jej práva a záväzky.
  (from: 12/11/2008)
Merger or division: 
Spoločnosť zanikla v dôsledku zlúčenia
  (from: 12/11/2008)
Legal successor: 
Stavinvest s.r.o.
Košická 56
Bratislava 821 08
  (from: 12/11/2008)
Date of updating data in databases:  09/16/2021
Date of extract :  09/18/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person