Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  47719/B

Business name: 
PB Eta s.r.o.
  (from: 09/05/2007 until: 12/10/2008)
Registered seat: 
Košická 56
Bratislava 821 08
  (from: 10/31/2007 until: 12/10/2008)
Sliezska 9
Bratislava 831 03
  (from: 09/05/2007 until: 10/30/2007)
Identification number (IČO): 
36 827 886
  (from: 09/05/2007)
Date of entry: 
09/05/2007
  (from: 09/05/2007)
Date of deletion: 
12/11/2008
  (from: 12/11/2008)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 12/11/2008)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 09/05/2007)
Objects of the company: 
inžinierska činnosť – obstarávateľská činnosť v stavebníctve
  (from: 09/05/2007 until: 12/10/2008)
podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 09/05/2007 until: 12/10/2008)
technicko-organizačné zabezpečenie kurzov a školení v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 09/05/2007 until: 12/10/2008)
vedenie účtovníctva
  (from: 09/05/2007 until: 12/10/2008)
činnosť účtovných poradcov
  (from: 09/05/2007 until: 12/10/2008)
leasingová činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 09/05/2007 until: 12/10/2008)
faktoring a forfaiting v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 09/05/2007 until: 12/10/2008)
ukladanie písomností nearchívnej povahy
  (from: 09/05/2007 until: 12/10/2008)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi ( maloobchod ) v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 09/05/2007 until: 12/10/2008)
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti ( veľkoobchod ) v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 09/05/2007 until: 12/10/2008)
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 09/05/2007 until: 12/10/2008)
prenájom nehnuteľnosti spojený s poskytovaním iných než základných služieb – obstarávateľské služby spojené s prenájmom
  (from: 09/05/2007 until: 12/10/2008)
prieskum trhu a verejnej mienky
  (from: 09/05/2007 until: 12/10/2008)
reklamná a propagačná činnosť
  (from: 09/05/2007 until: 12/10/2008)
administratívne práce
  (from: 09/05/2007 until: 12/10/2008)
Partners: 
Ing. Veronika Patrovičová
Švantnerova 7
Bratislava 841 01
Slovak Republic
  (from: 10/31/2007 until: 10/28/2008)
JUDr. Pavol Urbanič
Tešedíkova 6
Bratislava 841 06
Slovak Republic
  (from: 09/05/2007 until: 10/30/2007)
JUDr. Branko Vrba
H. Meličkovej 9
Bratislava 841 05
Slovak Republic
  (from: 09/05/2007 until: 10/30/2007)
DOAS, a.s.
Košická 5590/56
Bratislava 821 08
Slovak Republic
  (from: 10/31/2007 until: 12/10/2008)
DOAS SK, a. s.
Košická 56
Bratislava 821 08
Slovak Republic
  (from: 10/29/2008 until: 12/10/2008)
Contribution of each member: 
JUDr. Pavol Urbanič
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 09/05/2007 until: 10/30/2007)
JUDr. Branko Vrba
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 09/05/2007 until: 10/30/2007)
Ing. Veronika Patrovičová
Amount of investment: 60 000 Sk Paid up: 60 000 Sk
  (from: 10/31/2007 until: 10/28/2008)
DOAS, a.s.
Amount of investment: 140 000 Sk Paid up: 140 000 Sk
  (from: 10/31/2007 until: 12/10/2008)
DOAS SK, a. s.
Amount of investment: 60 000 Sk Paid up: 60 000 Sk
  (from: 10/29/2008 until: 12/10/2008)
Management body: 
konatelia
  (from: 09/05/2007 until: 12/10/2008)
Ing. Veronika Patrovičová
Švantnerova 7
Bratislava 841 01
From: 10/26/2007
  (from: 10/31/2007 until: 10/28/2008)
Ing. Veronika Patrovičová
Švantnerova 7
Bratislava 841 01
From: 10/26/2007 Until: 10/23/2008
  (from: 10/29/2008 until: 10/28/2008)
JUDr. Pavol Urbanič
Tešedíkova 6
Bratislava 841 06
From: 09/05/2007
  (from: 09/05/2007 until: 10/30/2007)
JUDr. Pavol Urbanič
Tešedíkova 6
Bratislava 841 06
From: 09/05/2007 Until: 10/26/2007
  (from: 10/31/2007 until: 10/30/2007)
JUDr. Branko Vrba
H. Meličkovej 9
Bratislava 841 05
From: 09/05/2007
  (from: 09/05/2007 until: 10/30/2007)
JUDr. Branko Vrba
H. Meličkovej 9
Bratislava 841 05
From: 09/05/2007 Until: 10/26/2007
  (from: 10/31/2007 until: 10/30/2007)
Ing. František Potisk
Guothova 3
Bratislava 831 01
From: 10/26/2007
  (from: 10/31/2007 until: 12/10/2008)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti koná konateľ samostatne. Podpisovanie za spoločnosť robí konateľ samostatne tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.
  (from: 10/29/2008 until: 12/10/2008)
V mene spoločnosti konajú dvaja konatelia spoločne. Podpisovanie za spoločnosť robia dvaja konatelia spoločne tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoje podpisy.
  (from: 10/31/2007 until: 10/28/2008)
V mene spoločnosti koná každý konateľ samostatne. Podpisovanie za spoločnosť robí konateľ samostatne tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.
  (from: 09/05/2007 until: 10/30/2007)
Capital: 
200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 09/05/2007 until: 12/10/2008)
Other legal facts: 
Rozhodnutie valného zhromaždenia zo dňa 01.12.2008 o zrušení spoločnosti PB Eta s.r.o., so sídlom Košická 56, 821 08 Bratislava, IČO: 36 827 886, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka 47719/B bez likvidácie a jej zlúčení so spoločnosťou Stavinvest s.r.o., so sídlom Košická 56, 821 08 Bratislava, IČO: 35 798 351, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava, Oddiel Sro, Vložka č. 22703/B, ktorá sa na základe zmluvy o zlúčení zo dňa 02.12.2008 spísanej vo forme notárskej zápisnice č. N 405/2008, Nz 53658/2008 notárkou JUDr. Dagmar Ravlukovou stáva právnym nástupcom PB Eta s.r.o. a preberá všetky jej práva a záväzky.
  (from: 12/11/2008)
Obchodná spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 20.8.2007 v súlade s ust. §§ 57, 105 – 153 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
  (from: 09/05/2007 until: 12/10/2008)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 26.10.2007.
  (from: 10/31/2007 until: 12/10/2008)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 23.10.2008.
  (from: 10/29/2008 until: 12/10/2008)
Merger or division: 
Spoločnosť zanikla v dôsledku zlúčenia
  (from: 12/11/2008)
Legal successor: 
Stavinvest s.r.o.
Košická 56
Bratislava 821 08
  (from: 12/11/2008)
Date of updating data in databases:  09/16/2021
Date of extract :  09/18/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person