Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Banská Bystrica
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  705/S

Business name: 
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
  (from: 08/30/2002)
Registered seat: 
Partizánska cesta 5
Banská Bystrica 974 01
  (from: 06/24/2016)
Identification number (IČO): 
36 056 006
  (from: 08/30/2002)
Date of entry: 
09/01/2002
  (from: 08/30/2002)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 08/30/2002)
Objects of the company: 
poradenská, technická a odborná pomoc v oblasti výroby, úpravy, dodávky pitnej a úžitkovej vody, prevádzky vodovodov, kanalizácii a čistiarní odpadových vôd
  (from: 08/30/2002)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 08/30/2002)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 08/30/2002)
prenájom strojov, prístrojov a zariadení s obsluhujúcim personálom
  (from: 08/30/2002)
prenájom nehnuteľností
  (from: 08/30/2002)
projektovanie stavieb
  (from: 08/30/2002)
vodohospodárske stavby - zdravotno-vodohospodárske stavby - vodárenské stavby
  (from: 08/30/2002)
vodohospodárske stavby - zdravotechnické stavby /vodojemy a vodárenské technologické zariadenia/
  (from: 08/30/2002)
vodohospodárske stavby - zdravotno-vodohospodárske stavby
  (from: 08/30/2002)
vodohospodárske stavby - zdravotno-vodohospodárske stavby - inžinierske siete /voda/
  (from: 08/30/2002)
vodohospodárske stavby - zdravotno-vodohospodárske stavby - inžinierske siete /voda, odpadová voda/
  (from: 08/30/2002)
inžinierska činnosť v stavebníctve v rozsahu:
  (from: 08/30/2002)
obstarávanie prác a dovávok
  (from: 08/30/2002)
vykonávanie prác a výkonov pre investorov charakteru vypracovania koncepcií, štúdií
  (from: 08/30/2002)
rozpočtovanie, fakturácia a kalkulácia stavieb
  (from: 08/30/2002)
výroba elektriny, rozvod elektriny
  (from: 08/30/2002)
vykonávanie laboratórnych prác pre geologický prieskum
  (from: 08/30/2002)
projektovanie, riešenie a vyhodnocovanie úloh hydrogeologického prieskumu, inžiniersko geologického prieskumu a geologického prieskumu životného prostredia
  (from: 06/10/2004)
prevádzkovanie verejných vodovodov I. až III. kategórie
  (from: 07/27/2004)
prevádzkovanie verejných kanalizácií I. až III. kategórie
  (from: 07/27/2004)
výskum v oblasti technických a prírodných vied
  (from: 07/16/2011)
Management body: 
Managing board
  (from: 06/10/2004)
Ing. Vladimír Svrbický - predseda
Lesná 424/18
Marianka 900 33
From: 04/10/2017
  (from: 08/15/2018)
Ing. Lucia Harachová - podpredseda predstavenstva
Komenského 14483/10E
Banská Bystrica 974 01
From: 12/03/2019
  (from: 12/13/2019)
Ing. Vojtech Čičmanec - člen predstavenstva
Kocurany 162
Kocurany 972 02
From: 01/01/2017
  (from: 01/14/2017)
Ing. Lenka Balkovičová
Kimovská 2438/30
Zvolen 960 01
From: 04/01/2018
  (from: 04/25/2018)
Ing. Ján Šufliarsky - člen predstavenstva
Skliarovo 245
Detva 962 12
From: 03/25/2019
  (from: 04/12/2019)
Viera Krakovská - člen predstavenstva
786
Brusno 976 62
From: 03/25/2019
  (from: 04/12/2019)
Vladimír Baran - člen predstavenstva
233
Ladomerská Vieska 965 01
From: 03/25/2019
  (from: 04/12/2019)
Mgr. Peter Neuzer - Member of the Board of Directors
Jazmínová 15
Banská Bystrica 974 04
From: 03/30/2021
  (from: 05/06/2021)
Acting in the name of the company: 
Konať v mene spoločnosti je oprávnený každý člen predstavenstva. Vo všetkých veciach v mene spoločnosti sú oprávnení podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom v mene spoločnosti podpisujú najmenej dvaja členovia predstavenstva, pričom jeden z podpisujúcich musí byť predseda alebo podpredseda predstavenstva. Podpisovanie v mene spoločnosti sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, menám a funkciám v predstavenstve podpisujúci pripoja svoj podpis.
  (from: 06/10/2004)
Capital: 
147 472 314 EUR Paid up: 147 472 314 EUR
  (from: 02/12/2009)
Shares: 
Number of shares: 4337421
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 34 EUR
Limitation of transferability of registered shares: Akcie spoločnosti sú prevoditeľné len na akcionára tejto a.s. To neplatí pre prevod akcií z majetku zakladateľa spoločnosti na základe rozhodnutia o privatizácii vydaného podľa zákona č. 92/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
  (from: 02/12/2009)
Supervisory board: 
JUDr. Ivan Daniš
Lazovná 14614/71
Banská Bystrica 974 01
From: 10/24/2016
  (from: 11/12/2016)
Ing. Michal Dóša , PhD.
384
Priechod 976 11
From: 10/24/2016
  (from: 11/12/2016)
Jana Majerová
Strelníky 94
Ľubietová 976 55
From: 10/24/2016
  (from: 11/12/2016)
JUDr. Tomáš Ábel , PhD.
9. mája 25
Brezno 977 01
From: 05/28/2019
  (from: 06/28/2019)
Ing. Ján Lichanec
72
Orávka 980 42
From: 05/28/2019
  (from: 06/28/2019)
JUDr. Katarína Macháčková
Ul. Björnsona 128/22
Prievidza 971 01
From: 05/28/2019
  (from: 09/07/2019)
MUDr. Ján Nosko
Š. Moysesa 5650/28
Banská Bystrica 974 01
From: 05/26/2020
  (from: 06/16/2020)
Ing. Radoslav Vazan
Dionýza Štúra 981/1
Krupina 963 01
From: 05/26/2020
  (from: 06/16/2020)
PhDr. Alexandra Pivková
Martina Rázusa 5458/12A
Lučenec 984 01
From: 05/26/2020
  (from: 06/16/2020)
Ing. Dalibor Surkoš
Za poštou 1189/1
Veľký Krtíš 990 01
From: 05/26/2020
  (from: 06/16/2020)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená dňa 12. 08. 2002 v zmysle §§ 154, 172, 175 Obch. zák.
  (from: 08/30/2002)
. Rozhodnutím jediného akcionára vykonávajúceho pôsobnosť valného zhromaždenia spoločnosti dňa 27.11.2002 bola prijatá zmena stanov spoločnosti.
  (from: 03/04/2003)
Date of updating data in databases:  09/23/2021
Date of extract :  09/26/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person