Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trnava
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  128/T

Business name: 
BELAR a.s.
  (from: 01/01/2005 until: 08/31/2013)
Registered seat: 
Nová Osada 22
Dunajská Streda 929 31
  (from: 03/24/1999 until: 08/31/2013)
Identification number (IČO): 
31 411 797
  (from: 04/24/1992)
Date of entry: 
05/01/1992
  (from: 04/24/1992)
Date of deletion: 
09/01/2013
  (from: 09/01/2013)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
Riadne valné zhromaždenie spoločnosti BELAR a.s. rozhodlo dňa 12.08.2013 o zrušení spoločnosti BELAR a.s. ku dňu 31.08.2013. Spoločnosť BELAR a.s. sa zrušuje bez likvidácie zlúčením so spoločnosťou Agropodnik a.s. Trnava ako nástupníckou spoločnosťou, na ktorú dňom 01.09.2013 prechádza imanie zanikajúcej spoločnosti BELAR a.s., IČO: 31 411 797, celý jej majetok, všetky jej pohľadávky a záväzky, práva a povinnosti, vrátane práv z priemyselného a iného duševného vlastníctva.
  (from: 09/01/2013)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 04/24/1992)
Capital: 
8 940 748 EUR Paid up: 8 940 748 EUR
  (from: 07/20/2011 until: 08/31/2013)
Merger or division: 
Spoločnosť zanikla v dôsledku zlúčenia
  (from: 09/01/2013)
Legal successor: 
Agropodnik a.s. Trnava
Chovateľská 2
Trnava 917 01
  (from: 09/01/2013)
Date of updating data in databases:  10/21/2021
Date of extract :  10/23/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person