Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Košice I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  6639/V

The file was ceded by reason of local incompetence!

Business name: 
BONUS, s.r.o.
  (from: 11/07/2000)
Registered seat: 
Mládežnícka 13
Domaša 935 61
  (from: 03/27/2008)
Identification number (IČO): 
31 712 827
  (from: 09/04/1995)
Date of entry: 
09/04/1995
  (from: 09/04/1995)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 09/04/1995)
Objects of the company: 
lesníctvo vrátane predaja nespracovaných lesných výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja
  (from: 11/07/2000)
spracovanie ovocia, zeleniny a zemiakov
  (from: 11/07/2000)
výroba piliarska a impregnácia dreva
  (from: 11/07/2000)
výroba dýh, preglejkových výrobkov a aglomerovaných drevárskych výrobkov
  (from: 11/07/2000)
výroba akumulátorov, primárnych článkov a batérií
  (from: 11/07/2000)
prípravné práce pre stavbu
  (from: 11/07/2000)
prenájom stavebných a demolizačných strojov a zariadení
  (from: 11/07/2000)
sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľných živností
  (from: 11/07/2000)
veľkoobchod s potravinami a tabakom
  (from: 11/07/2000)
maloobchod so zmiešaným tovarom hlavne potravinami, nápojmi, tabakom
  (from: 11/07/2000)
preklad nákladov
  (from: 11/07/2000)
skladovanie mimo prevádzkovania verejného skladu
  (from: 11/07/2000)
leasing spojený s financovaním
  (from: 11/07/2000)
sprostredkovanie nákupu a predaja nehnuteľností
  (from: 11/07/2000)
činnosti v oblasti nehnuteľností s vlastným alebo prenajatým majetkom
  (from: 11/07/2000)
činnosti v oblasti nehnuteľností na základe honoráru alebo kontraktu
  (from: 11/07/2000)
prenájom poľnohospodárskych strojov a zariadení
  (from: 11/07/2000)
prenájom strojov a zariadení bez obsluhujúceho personálu
  (from: 11/07/2000)
vedenie účtovníctva
  (from: 11/07/2000)
podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľných živností
  (from: 11/07/2000)
inžinierská činnosť v rozsahu voľných živností
  (from: 11/07/2000)
reklamná činnosť
  (from: 11/07/2000)
baliace činnosti
  (from: 11/07/2000)
sekretárske služby / vrátane kopírovacích a rozmnožovacích služieb /
  (from: 11/07/2000)
prekladateľské a tlmočnícke služby okrem činností uvedených v zákone č. 383/1997 Z.z. autorský zákon v platnom znení a z.č. 36/1967 Zb. o znalcoch a tlmočníkoch
  (from: 11/07/2000)
výskum trhu
  (from: 11/07/2000)
poradenské služby ohľadne elektronických zariadení na spracovanie dát
  (from: 11/07/2000)
výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied
  (from: 06/01/2001)
výskum a vývoj v oblasti humanitných a spoločenských vied a náuk o literatúre
  (from: 06/01/2001)
upratovacie a čistiace práce
  (from: 06/01/2001)
rozmnožovanie nahraných nosičov, zvuku, obrazu a magnetického záznamu pre počítače
  (from: 06/01/2001)
výroba tovaru z plastov
  (from: 06/01/2001)
sprostredkovanie dopravy
  (from: 06/01/2001)
usporadúvanie kultúrno-spoločenských a športových podujatí
  (from: 06/01/2001)
nakladanie s výsledkom tvorivej činnosti so súhlasom autora
  (from: 06/01/2001)
vyhotovenie grafických návrhov pre reklamné účely a kresličské práce
  (from: 06/01/2001)
natáčanie videokamerou na zmluvnom základe - okrem činnosti v zmysle autorského zákona
  (from: 06/01/2001)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 06/01/2001)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností
  (from: 06/01/2001)
usporadúvanie výstav diel, diel výtvarných umení, diel úžitkového umenia a prác ľudovej výtvarnej tvorivosti
  (from: 06/01/2001)
správa registratúry
  (from: 11/21/2002)
činnosť organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 11/21/2002)
sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)
  (from: 11/21/2002)
faktoring a forfaiting
  (from: 11/21/2002)
Partners: 
Béla Pál Palkovics
Szabadság 14
Horpács 2658
Maďarsko
  (from: 03/27/2008)
Contribution of each member: 
Béla Pál Palkovics
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 03/27/2008)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 09/04/1995)
Béla Pál Palkovics
Szabadság 14
Horpács 2658
Maďarsko
From: 03/18/2008
  (from: 03/27/2008)
Acting in the name of the company: 
Za spoločnosť koná a podpisuje konateľ samostatne.
  (from: 03/27/2008)
Capital: 
200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 07/02/2003)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 11.7.1995 podľa zák. č. 513/1991 Zb.
  (from: 09/04/1995)
Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve zo dňa 30. 9. 2000. Zmena obchodného mena z "KOBEN, s.r.o." prevedená k 7. 11. 2000.
  (from: 11/07/2000)
Dodatok č.3 zo dňa 30.3.2001 k spoločenskej zmluve.
  (from: 06/01/2001)
Dodatok č. 4 k spoločenskej zmluve zo dňa 3.6.2002.
  (from: 11/21/2002)
Úplné znenie spoločenskej zmluvy zo dňa 30.12.2002.
  (from: 07/02/2003)
Zmena spoločenskej zmluvy zo dňa 8.10.2003 (Dodatok č. 6).
  (from: 11/04/2003)
Date of updating data in databases:  11/24/2022
Date of extract :  11/27/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person