Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Košice I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Dr Insert No.:  768/V

Business name: 
Okresné stavebné bytové družstvo Košice-okolie
  (from: 12/12/2001 until: 05/29/2013)
Okresné stavebné bytové družstvo Košice-vidiek so sídlom v Moldave nad Bodvou
  (from: 02/28/1991 until: 12/11/2001)
Registered seat: 
nám. Budovateľov 16
Moldava nad Bodvou 045 01
  (from: 02/28/1991 until: 05/29/2013)
Identification number (IČO): 
00 171 476
  (from: 02/28/1991)
Date of entry: 
01/16/1986
  (from: 02/28/1991)
Date of deletion: 
05/30/2013
  (from: 05/30/2013)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 05/30/2013)
Legal form: 
Cooperative
  (from: 02/28/1991)
Objects of the company: 
organizovanie prípravy a uskutočňovanie výstavby, prevádzky bytových a nebytových objektov a služby spojené s bývaním
  (from: 02/28/1991 until: 05/29/2013)
správa a údržba bytového fondu vo vlastníctve družstva a výkon správy bytov
  (from: 01/24/2006 until: 05/29/2013)
prenájom bytov a nebytových priestorov vo vlastníctve družstva
  (from: 01/24/2006 until: 05/29/2013)
správa nehnuteľností na základe honoráru alebo kontraktu
  (from: 01/24/2006 until: 05/29/2013)
zámočníctvo
  (from: 01/24/2006 until: 05/29/2013)
oprava pracovných strojov
  (from: 01/24/2006 until: 05/29/2013)
podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
  (from: 01/24/2006 until: 05/29/2013)
recyklovanie nekovového odpadu a zvyškov
  (from: 01/24/2006 until: 05/29/2013)
maliarske, natieračské a sklenárske práce
  (from: 01/24/2006 until: 05/29/2013)
sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 01/24/2006 until: 05/29/2013)
prenájom bytov, domov, obchodov, konferenčných sál, prenájom pozemkov pre obytné prívesy
  (from: 01/24/2006 until: 05/29/2013)
zabezpečovanie služieb potrebných na prevádzku objektov, zariadení a budov
  (from: 01/24/2006 until: 05/29/2013)
upratovacie práce
  (from: 01/24/2006 until: 05/29/2013)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (from: 01/24/2006 until: 05/29/2013)
finančný leasing
  (from: 01/16/2010 until: 05/29/2013)
poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
  (from: 01/16/2010 until: 05/29/2013)
sprostredkovanie poskytovania úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
  (from: 01/16/2010 until: 05/29/2013)
faktoring a forfaiting
  (from: 01/16/2010 until: 05/29/2013)
Management body: 
Managing board
  (from: 02/28/1991 until: 05/29/2013)
Eugen Bartók - člen
  (from: 02/28/1991 until: 01/14/1997)
Eugen Bartók - člen
Severná 3
Moldava nad Bodvou
  (from: 01/15/1997 until: 11/25/2004)
Eugen Bartók - člen
Severná 3
Moldava nad Bodvou
Until: 08/11/2003
  (from: 11/26/2004 until: 11/25/2004)
Eva Bošňáková - podpredseda predstavenstva
Severná 23
Moldava nad Bodvou 045 01
From: 09/18/2012
  (from: 10/09/2012 until: 10/15/2012)
Eva Bošňáková - podpredseda predstavenstva
Severná 23
Moldava nad Bodvou 045 01
From: 09/18/2012 Until: 10/09/2012
  (from: 10/16/2012 until: 10/15/2012)
Ján Csala - člen
Nám. Mieru 13
Moldava nad Bodvou 045 01
From: 08/27/2003
  (from: 11/26/2004 until: 08/28/2007)
Ján Csala - člen
Nám. Mieru 13
Moldava nad Bodvou 045 01
From: 08/27/2003 Until: 04/25/2007
  (from: 08/29/2007 until: 08/28/2007)
Ladislav Gacek - člen
Severná 6
Moldava nad Bodvou
  (from: 01/15/1997 until: 08/28/2007)
Ladislav Gacek - člen
Severná 6
Moldava nad Bodvou 045 01
From: 04/25/2007
  (from: 08/29/2007 until: 10/08/2012)
Ladislav Gacek - člen
Severná 6
Moldava nad Bodvou 045 01
From: 04/25/2007 Until: 09/18/2012
  (from: 10/09/2012 until: 10/08/2012)
Ladislav Gacek - podpredseda predstavenstva
Severná 6
Moldava nad Bodvou 045 01
From: 10/09/2012
  (from: 10/16/2012 until: 03/27/2013)
Ladislav Gacek - podpredseda predstavenstva
Severná 6
Moldava nad Bodvou 045 01
From: 10/09/2012 Until: 10/20/2012
  (from: 03/28/2013 until: 03/27/2013)
Štefan Hagen - člen
Nám. Budovateľov 18
Moldava nad Bodvou
Until: 04/17/2002
  (from: 01/15/1997 until: 05/18/2003)
Štefan Hutkay - člen
  (from: 02/28/1991 until: 01/14/1997)
Štefan Hutkay - člen
Blok PD/569
Turňa nad Bodvou
  (from: 01/15/1997 until: 08/24/1999)
Zuzana Kaľavská - predseda predstavenstva
Námestie Mieru 13
Moldava nad Bodvou 045 01
From: 09/18/2012
  (from: 10/09/2012 until: 10/15/2012)
Zuzana Kaľavská - predseda predstavenstva
Námestie Mieru 13
Moldava nad Bodvou 045 01
From: 09/18/2012 Until: 10/09/2012
  (from: 10/16/2012 until: 10/15/2012)
Ondrej Karaffa - predseda
  (from: 02/28/1991 until: 01/14/1997)
Ondrej Karaffa - člen predstavenstva
Nám. Ľ. Štúra 16
Moldava nad Bodvou 045 01
From: 05/05/2012
  (from: 05/19/2012 until: 10/08/2012)
Ondrej Karaffa - člen predstavenstva
Nám. Ľ. Štúra 16
Moldava nad Bodvou 045 01
From: 05/05/2012 Until: 09/18/2012
  (from: 10/09/2012 until: 10/08/2012)
Ondrej Karaffa - predseda
Nám. Ľ. Štúra 16
Moldava nad Bodvou
  (from: 01/15/1997 until: 08/28/2007)
Ondrej Karaffa - predseda
Nám. Ľ. Štúra 16
Moldava nad Bodvou 045 01
From: 04/25/2007
  (from: 08/29/2007 until: 05/18/2012)
Ondrej Karaffa - predseda
Nám. Ľ. Štúra 16
Moldava nad Bodvou 045 01
From: 04/25/2007 Until: 05/04/2012
  (from: 05/19/2012 until: 05/18/2012)
Ladislav Katuščák - člen
sídl. Mladosť 17
Medzev
  (from: 01/15/1997 until: 08/28/2007)
Ladislav Katuščák - člen
sídl. Mladosť 17
Medzev 044 25
From: 04/25/2007
  (from: 08/29/2007 until: 10/08/2012)
Ladislav Katuščák - člen
sídl. Mladosť 17
Medzev 044 25
From: 04/25/2007 Until: 09/18/2012
  (from: 10/09/2012 until: 10/08/2012)
JUDr. Elemér Képeš - člen
Nám. Mieru 13
Moldava nad Bodvou 045 01
From: 04/25/2007
  (from: 08/29/2007 until: 10/08/2012)
JUDr. Elemér Képeš - člen
Nám. Mieru 13
Moldava nad Bodvou 045 01
From: 04/25/2007 Until: 09/18/2012
  (from: 10/09/2012 until: 10/08/2012)
Ing. Juraj Miškovič - člen
Nám. Ľ. Štúra 11
Moldava nad Bodvou
  (from: 08/25/1999 until: 08/28/2007)
Ing. Juraj Miškovič - podpredseda
Nám. Ľ. Štúra 11
Moldava nad Bodvou 045 01
From: 04/25/2007
  (from: 08/29/2007 until: 10/08/2012)
Ing. Juraj Miškovič - podpredseda
Nám. Ľ. Štúra 11
Moldava nad Bodvou 045 01
From: 04/25/2007 Until: 09/18/2012
  (from: 10/09/2012 until: 10/08/2012)
Ing. Vojtech Molnár - člen
Nám. Ľ. Štúra 7
Moldava nad Bodvou
  (from: 01/15/1997 until: 08/24/1999)
Ing. Vojtech Monár - člen
  (from: 02/28/1991 until: 01/14/1997)
Ing. Alica Nigutová - člen
  (from: 02/28/1991 until: 01/14/1997)
Vladimír Pajzinka - člen
Nám. Budovateľov 24
Moldava nad Bodvou
From: 04/17/2002
  (from: 05/19/2003 until: 08/28/2007)
Vladimír Pajzinka - člen
Nám. Budovateľov 24
Moldava nad Bodvou 045 01
From: 04/25/2007
  (from: 08/29/2007 until: 10/08/2012)
Vladimír Pajzinka - člen
Nám. Budovateľov 24
Moldava nad Bodvou 045 01
From: 04/25/2007 Until: 09/18/2012
  (from: 10/09/2012 until: 10/08/2012)
Alexander Pöhm - člen
Nám. Ľ. Štúra 5
Moldava nad Bodvou
  (from: 08/25/1999 until: 08/28/2007)
Alexander Pöhm - predseda predstavenstva
Nám. Ľ. Štúra 5
Moldava nad Bodvou 045 01
From: 10/09/2012
  (from: 10/16/2012 until: 03/27/2013)
Alexander Pöhm - predseda predstavenstva
Nám. Ľ. Štúra 5
Moldava nad Bodvou 045 01
From: 10/09/2012 Until: 10/20/2012
  (from: 03/28/2013 until: 03/27/2013)
Alexander Pőhm - člen
Nám. Ľ. Štúra 5
Moldava nad Bodvou 045 01
From: 04/25/2007
  (from: 08/29/2007 until: 05/18/2012)
Alexander Pőhm - člen
Nám. Ľ. Štúra 5
Moldava nad Bodvou 045 01
From: 04/25/2007 Until: 05/04/2012
  (from: 05/19/2012 until: 05/18/2012)
Alexander Pőhm - predseda predstavenstva
Nám. Ľ. Štúra 5
Moldava nad Bodvou 045 01
From: 05/05/2012
  (from: 05/19/2012 until: 10/08/2012)
Alexander Pőhm - predseda predstavenstva
Nám. Ľ. Štúra 5
Moldava nad Bodvou 045 01
From: 05/05/2012 Until: 09/18/2012
  (from: 10/09/2012 until: 10/08/2012)
Bartolomej Remák - člen
Severná 24
Moldava nad Bodvou
  (from: 01/15/1997 until: 08/28/2007)
Bartolomej Remák - člen
Severná 24
Moldava nad Bodvou 045 01
From: 04/25/2007
  (from: 08/29/2007 until: 10/08/2012)
Bartolomej Remák - člen
Severná 24
Moldava nad Bodvou 045 01
From: 04/25/2007 Until: 09/18/2012
  (from: 10/09/2012 until: 10/08/2012)
Bartolomej Remák - podpredseda predstavenstva
Severná 24
Moldava nad Bodvou 045 01
From: 10/09/2012
  (from: 10/16/2012 until: 03/27/2013)
Bartolomej Remák - podpredseda predstavenstva
Severná 24
Moldava nad Bodvou 045 01
From: 10/09/2012 Until: 10/20/2012
  (from: 03/28/2013 until: 03/27/2013)
Ladislav Szabó - člen
  (from: 02/28/1991 until: 01/14/1997)
Ladislav Szabó - člen
Severná 16
Moldava nad Bodvou
  (from: 01/15/1997 until: 08/28/2007)
Ladislav Szabó - podpredseda
Severná 16
Moldava nad Bodvou 045 01
From: 04/25/2007
  (from: 08/29/2007 until: 10/08/2012)
Ladislav Szabó - podpredseda
Severná 16
Moldava nad Bodvou 045 01
From: 04/25/2007 Until: 09/18/2012
  (from: 10/09/2012 until: 10/08/2012)
Ing. Anna Šrobárová - člen
nám. Ľ. Štúra 2
Moldava nad Bodvou
  (from: 12/02/1992 until: 01/14/1997)
Ing. Peter Urban - podpredseda
  (from: 02/28/1991 until: 01/14/1997)
Bc. Andrea Zsebesi - podpredseda predstavenstva
Nám. Ľ. Štúra 16
Moldava nad Bodvou 045 01
From: 09/18/2012
  (from: 10/09/2012 until: 10/15/2012)
Bc. Andrea Zsebesi - podpredseda predstavenstva
Nám. Ľ. Štúra 16
Moldava nad Bodvou 045 01
From: 09/18/2012 Until: 10/09/2012
  (from: 10/16/2012 until: 10/15/2012)
Alexander Pöhm - predseda predstavenstva
Nám. Ľ. Štúra 5
Moldava nad Bodvou 045 01
From: 10/20/2012
  (from: 03/28/2013 until: 05/29/2013)
Bartolomej Remák - podpredseda predstavenstva
Severná 24
Moldava nad Bodvou 045 01
From: 10/20/2012
  (from: 03/28/2013 until: 05/29/2013)
Ladislav Gacek - podpredseda predstavenstva
Severná 6
Moldava nad Bodvou 045 01
From: 10/20/2012
  (from: 03/28/2013 until: 05/29/2013)
Acting: 
Za predstavenstvo koná navonok predseda a jeden podpredseda predstavenstva. Predsedu počas jeho neprítomnosti zastupuje jeden podpredseda alebo poverený člen predstavenstva.
  (from: 01/24/2006 until: 05/29/2013)
V mene predstavenstva koná predseda a v jeho neprítomnosti alebo zaneprázdnení poverený podpredseda alebo iný poverený člen predstavenstva.
  (from: 02/28/1991 until: 01/23/2006)
Supervisory board: 
Melánia Haneszová
Ľ. Štúra 8
Moldava nad Bodvou 045 01
From: 04/25/2007
  (from: 08/29/2007 until: 10/08/2012)
Melánia Haneszová
Ľ. Štúra 8
Moldava nad Bodvou 045 01
From: 04/25/2007 Until: 09/18/2012
  (from: 10/09/2012 until: 10/08/2012)
Štefan Kosterzeva
Ľ. Štúra 16
Moldava nad Bodvou 045 01
From: 04/25/2007
  (from: 08/29/2007 until: 10/08/2012)
Štefan Kosterzeva
Ľ. Štúra 16
Moldava nad Bodvou 045 01
From: 04/25/2007 Until: 09/18/2012
  (from: 10/09/2012 until: 10/08/2012)
Ing. Imrich Macko
Potočná 1
Jaklovce 055 61
From: 09/18/2012
  (from: 10/09/2012 until: 10/15/2012)
Ing. Imrich Macko
Potočná 1
Jaklovce 055 61
From: 09/18/2012 Until: 10/09/2012
  (from: 10/16/2012 until: 10/15/2012)
Zdeněk Maďar
Sídlisko Mladosť 20
Medzev 044 25
From: 09/18/2012
  (from: 10/09/2012 until: 10/15/2012)
Zdeněk Maďar
Sídlisko Mladosť 20
Medzev 044 25
From: 09/18/2012 Until: 10/09/2012
  (from: 10/16/2012 until: 10/15/2012)
Ing. Dagmar Tonnová
Nám. Mieru 10
Moldava nad Bodvou 045 01
From: 04/25/2007
  (from: 08/29/2007 until: 10/08/2012)
Ing. Dagmar Tonnová
Nám. Mieru 10
Moldava nad Bodvou 045 01
From: 04/25/2007 Until: 09/18/2012
  (from: 10/09/2012 until: 10/08/2012)
Vojtech Viszlai
Sídlisko Mladosť 24
Medzev 044 25
From: 09/18/2012
  (from: 10/09/2012 until: 10/15/2012)
Vojtech Viszlai
Sídlisko Mladosť 24
Medzev 044 25
From: 09/18/2012 Until: 10/09/2012
  (from: 10/16/2012 until: 10/15/2012)
Ján Mikita
Nám. Ľ. Štúra 5
Moldava nad Bodvou 045 01
From: 10/09/2012 Until: 10/20/2012
  (from: 03/28/2013 until: 03/27/2013)
Ing. Róbert Képeš
Severná 23
Moldava nad Bodvou 045 01
From: 10/09/2012 Until: 10/20/2012
  (from: 03/28/2013 until: 03/27/2013)
Ing. Dagmar Tonnová
Nám. Mieru 10
Moldava nad Bodvou 045 01
From: 10/09/2012 Until: 10/20/2012
  (from: 03/28/2013 until: 03/27/2013)
Ján Mikita
Nám. Ľ. Štúra 5
Moldava nad Bodvou 045 01
From: 10/09/2012
  (from: 10/16/2012 until: 03/27/2013)
Ing. Róbert Képeš
Severná 23
Moldava nad Bodvou 045 01
From: 10/09/2012
  (from: 10/16/2012 until: 03/27/2013)
Ing. Dagmar Tonnová
Nám. Mieru 10
Moldava nad Bodvou 045 01
From: 10/09/2012
  (from: 10/16/2012 until: 03/27/2013)
Ján Mikita
Nám. Ľ. Štúra 5
Moldava nad Bodvou 045 01
From: 10/20/2012
  (from: 03/28/2013 until: 05/29/2013)
Tibor Šimko
Nám. Ľ. Štúra 12
Moldava nad Bodvou 045 01
From: 10/20/2012
  (from: 03/28/2013 until: 05/29/2013)
Ing. Dagmar Tonová
Nám. Mieru 10
Moldava nad Bodvou 045 01
From: 10/20/2012
  (from: 03/28/2013 until: 05/29/2013)
Registered capital: 
6 640 EUR
  (from: 01/16/2010 until: 05/29/2013)
Basic member contribution: 
20 EUR
  (from: 01/16/2010 until: 05/29/2013)
Other legal facts: 
Družstvo sa riadi stanovami doplnenými zhromaždením delegátov zo dňa 12.12.1990 v súlade so zák.č. 176/90 Zb. o bytovom, výrobnom, spotrebnom a inom družstevníctve. Členský podiel: 26% zo základného štátneho príspevku Úhrada strát: O spôsobe úhrady vykázaného schodku zo správy a prevádzky bytového i nebytového majetku rozhodne členská schôdza družstva.
  (from: 02/28/1991 until: 05/29/2013)
Stanovy družstva v znení všetkých doplnkov prispôsobené v zmysle § 765 zák.č. 513/91 Zb. ustanoveniam tohto zákona vypracované v zmysle § 221 a násl. ust. zák.č. 513/91 Zb. a § 22 a násl. ust. zák.č. 42/92 Zb. o úprave majetkových vzťahov a vyporiadaní majetkových nárokov v družstvách a schválené na výročnom zhromaždení delegátov dňa 1.7.1992.
  (from: 12/02/1992 until: 05/29/2013)
Zápisnica a dodatok k zápisnici zo zhromaždenia delegátov OSBD zo dňa 15.12.1996.
  (from: 01/15/1997 until: 05/29/2013)
Zmena stanov družstva zo dňa 19.12.1996.
  (from: 12/12/2001 until: 05/29/2013)
Zápisnica zo ZD OSBD Košice-okolie zo dňa 17.4.2002.
  (from: 05/19/2003 until: 05/29/2013)
Merger or division: 
Spoločnosť zanikla v dôsledku rozdelenia
  (from: 05/30/2013)
Legal successor: 
Bytové družstvo - Moldava nad Bodvou
Rožňavská 10
Moldava nad Bodvou 045 01
  (from: 05/30/2013)
Okresné stavebné bytové družstvo - Správa bytov
Rožňavská 10
Moldava nad Bodvou 045 01
  (from: 05/30/2013)
Date of updating data in databases:  09/17/2021
Date of extract :  09/20/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person