Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trenčín
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Po Insert No.:  10108/R

Business name of the organisational unit: 
FOATEC s.r.o. - organizačná zložka Slovensko
  (from: 01/29/2004)
Registered seat of organisational unit: 
Žabinská 40
Trenčín 911 05
  (from: 01/29/2004)
Identification number (IČO): 
37 917 161
  (from: 01/12/2016)
Date of entry: 
01/29/2004
  (from: 01/29/2004)
Legal form: 
Podnik zahraničnej osoby (organizačná zložka podniku zahraničnej osoby)
  (from: 01/29/2004)
Objects of the company: 
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľných živností
  (from: 01/29/2004)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľných živností
  (from: 01/29/2004)
prenájom motorových vozidiel
  (from: 01/29/2004)
výroba cementového tovaru z umelého kameňa
  (from: 01/29/2004)
Head of organisational unit: 
Ing. Valter Scherfel
Mateja Bela 2504/17
Trenčín 911 08
From: 01/29/2004
  (from: 01/23/2018)
Ing. Valter Scherfel
Mateja Bela 2504/17
Trenčín 911 08
From: 01/29/2004
  (from: 01/29/2004 until: 01/22/2018)
Acting in the name of the company: 
Za organizačnú zložku koná a za ňu sa podpisuje jej vedúci samostatne tak, že k obchodnému menu organizačnej zložky pripojí svoj podpis.
  (from: 01/29/2004)
 Liquidators:
Voluntary liquidation: 
Ing. Valter Scherfel
Mateja Bela 2504/17
Trenčín 911 01
  (from: 01/12/2016 until: 06/03/2016)
Other legal facts: 
Organizačná zložka bola vytvorená rozhodnutím zakladateľa zo dňa 03.12.2003 v súlade s § 21 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
  (from: 01/29/2004)
Právnym dôvodom zrušenia spoločnosti FOATEC s.r.o. so sídlom Nová ulice, Krapkova čp.1159/č.or.3, 77 900 Olomouc, Česká republika je uznesenie Krajského súdu v Ostrave, pobočka v Olomouci zo dňa 02.07.2009, č.k. 30Cm/109/2009-12, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňom 12.08.2009, ktorým bola spoločnosť zrušená s likvidáciou a bol menovaný likvidátor.
  (from: 01/12/2016 until: 06/03/2016)
Foreign person: 
Business name: FOATEC s.r.o." v likvidaci"
Identification number (IČO): 60 647 965
Registered seat:
Babíčkova 1123/6
Olomouc - Hodolany 772 00
Česká republika
Legal form: spoločnosť s ručením obmedzeným
Register and Registration number:
Register: Obchodný register vedený Krajským súdom v Ostrave, oddiel C, vložka 26759
  (from: 01/23/2018)
Business name: FOATEC s.r.o., v likvidácii, obchodný register vedený Krajským súdom v Českých Budejoviciach, oddiel C, vložka 4370
Identification number (IČO): 60 647 965
Registered seat:
Register and Registration number:
  (from: 06/30/2017 until: 01/22/2018)
Business name: FOATEC s.r.o., v likvidácii, obchodný register vedený Krajským súdom v Českých Budejoviciach, oddiel C, vložka 4370
Identification number (IČO): 60 647 965
Registered seat:
Nová Ulice, Krapkova čp. 1159/č.or.3
Olomouc 779 00
Česká republika
Register and Registration number:
  (from: 06/30/2017 until: 01/22/2018)
Business name: FOATEC s.r.o., v likvidácii, obchodný register vedený Krajským súdom v Českých Budejoviciach, oddiel C, vložka 4370
Identification number (IČO): 60 647 965
Registered seat:
Register and Registration number:
  (from: 06/04/2016 until: 06/29/2017)
Business name: FOATEC s.r.o., v likvidácii, obchodný register vedený Krajským súdom v Českých Budejoviciach, oddiel C, vložka 4370
Identification number (IČO): 60 647 965
Registered seat:
Nová Ulice, Krapkova čp. 1159/č.or.3
Olomouc 779 00
Česká republika
Register and Registration number:
  (from: 06/04/2016 until: 06/29/2017)
Business name: FOATEC s.r.o., v likvidácii, obchodný register vedený Krajským súdom v Českých Budejoviciach, oddiel C, vložka 4370
Identification number (IČO): 60 647 965
Registered seat:
Register and Registration number:
  (from: 01/12/2016 until: 06/03/2016)
Business name: FOATEC s.r.o., v likvidácii, obchodný register vedený Krajským súdom v Českých Budejoviciach, oddiel C, vložka 4370
Identification number (IČO): 60 647 965
Registered seat:
Nová Ulice, Krapkova čp. 1159/č.or.3
Olomouc 779 00
Česká republika
Register and Registration number:
  (from: 01/12/2016 until: 06/03/2016)
Business name: FOATEC s.r.o., obchodný register vedený Krajským súdom v Českých Budejoviciach, oddiel C, vložka 4370
Identification number (IČO): 60 647 965
Registered seat:
Register and Registration number:
  (from: 01/29/2004 until: 01/11/2016)
Business name: FOATEC s.r.o., obchodný register vedený Krajským súdom v Českých Budejoviciach, oddiel C, vložka 4370
Identification number (IČO): 60 647 965
Registered seat:
Nová Ulice, Krapkova čp. 1159/č.or.3
Olomouc 779 00
Česká republika
Register and Registration number:
  (from: 01/29/2004 until: 01/11/2016)
Štatutárny orgán: Individual managing director
  (from: 01/23/2018)
Štatutárny orgán: Individual managing director
  (from: 06/30/2017 until: 01/22/2018)
Štatutárny orgán: Individual managing director
  (from: 06/04/2016 until: 06/29/2017)
Štatutárny orgán: Individual managing director
  (from: 01/12/2016 until: 06/03/2016)
Ing. Valter Scherfel
Mateja Bela 2504/17
Trenčín 911 01
From: 11/22/2005
  (from: 01/23/2018)
Ing. Valter Scherfel
Mateja Bela 2504/17
Trenčín 911 01
  (from: 01/12/2016 until: 06/03/2016)
Ing. Valter Scherfel
Mateja Bela 2504/17
Trenčín 911 01
  (from: 06/04/2016 until: 06/29/2017)
Ing. Valter Scherfel
Mateja Bela 2504/17
Trenčín 911 01
  (from: 06/30/2017 until: 01/22/2018)
Acting of management body: V mene zahraničnej osoby koná: konateľ samostatne, pokiaľ nie sú práva alebo rozhodnutie vyhradené valnému zhromaždeniu spoločnosti. Za spoločnosť podpisuje tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 01/23/2018)
Acting of management body: V mene zahraničnej osoby koná: konateľ samostatne, pokiaľ nie sú práva alebo rozhodnutie vyhradené valnému zhromaždeniu spoločnosti. Za spoločnosť podpisuje tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 06/30/2017 until: 01/22/2018)
Acting of management body: V mene zahraničnej osoby koná: konateľ samostatne, pokiaľ nie sú práva alebo rozhodnutie vyhradené valnému zhromaždeniu spoločnosti. Za spoločnosť podpisuje tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 06/04/2016 until: 06/29/2017)
Acting of management body: V mene zahraničnej osoby koná: konateľ samostatne, pokiaľ nie sú práva alebo rozhodnutie vyhradené valnému zhromaždeniu spoločnosti. Za spoločnosť podpisuje tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 01/12/2016 until: 06/03/2016)
Date of updating data in databases:  09/26/2022
Date of extract :  09/27/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person