Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trnava
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Dr Insert No.:  126/T

Business name: 
LUBONAS, drevo-kovo výrobné družstvo v likvidácii
  (from: 04/30/2014 until: 04/08/2022)
LUBONAS, drevo-kovo výrobné družstvo
  (from: 07/15/1993 until: 04/29/2014)
Lubonas, drevo-kovo výrobné družstvo, Hlohove
  (from: 12/16/1951 until: 07/14/1993)
Registered seat: 
Mierová 22
Hlohovec 920 16
  (from: 01/25/1999 until: 04/08/2022)
Švermova 2
Hlohovec
  (from: 12/16/1951 until: 01/24/1999)
Identification number (IČO): 
00 167 533
  (from: 12/16/1951)
Date of entry: 
12/16/1951
  (from: 12/16/1951)
Date of deletion: 
04/08/2022
  (from: 04/09/2022)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
§ 768s ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. v znení zákona č. 390/2019 Z.z.
  (from: 04/09/2022)
Legal form: 
Cooperative
  (from: 12/16/1951)
Objects of the company: 
výroba v odbore:
  (from: 12/16/1951 until: 07/14/1993)
313-ohradové pletivo rôznych veľkostí ak a šírok
  (from: 12/16/1951 until: 07/14/1993)
314-viazace drôty
  (from: 12/16/1951 until: 07/14/1993)
605-reziva, hranolkov, príprezov rôznych druhov a drevín
  (from: 12/16/1951 until: 07/14/1993)
606-výroba dýhy a preglejky
  (from: 12/16/1951 until: 07/14/1993)
611-obloženie a podlahoviny
  (from: 12/16/1951 until: 07/14/1993)
614-kuchynská galantéria, spojovacie kolíčky, bukové tyčky, výrezy na pažby športových zbraní a rôzne výrobky
  (from: 12/16/1951 until: 07/14/1993)
615-nábytok - kostry na čalúnený nábytok a zásuvky
  (from: 12/16/1951 until: 07/14/1993)
poskytovanie služieb v odbore: ohradové pletivo rôznych veľkostí ok a šírok reziva, hranolkov, prírezov rôznych druhov a drevín, obloženie a podlahoviny, nábytok
  (from: 12/16/1951 until: 07/14/1993)
kostry na čalunený nábytok a zásuvky
  (from: 12/16/1951 until: 07/14/1993)
maloobchodný predaj vlastných výrobkov: ohradové pletivo, rezivo, hranolky, obloženie stien a kuchynskej galantérie výrobkov dodávaných inými organizáciami: nábytok, garniže a svietidlá.
  (from: 12/16/1951 until: 07/14/1993)
výroba ohradového pletiva a viazaných drôtov
  (from: 07/15/1993 until: 04/08/2022)
drevárska výroba
  (from: 07/15/1993 until: 04/08/2022)
maloobchodný predaj vlastných výrobkov: ohradové pletivo, rezivo, hranolky, obloženie stien a kuchynskej galantérie
  (from: 07/15/1993 until: 04/08/2022)
výrobkov dodávaných inými organizáciami: nábytok, garniže, svietidlá
  (from: 07/15/1993 until: 04/08/2022)
Management body: 
Managing board
  (from: 07/15/1993 until: 04/08/2022)
Managing board
  (from: 12/16/1951 until: 07/14/1993)
Ernest Daniš
20
Kľačany
From: 04/25/2003
  (from: 07/24/2003 until: 07/20/2007)
Ernest Daniš
20
Kľačany
From: 04/25/2003 Until: 04/27/2007
  (from: 07/21/2007 until: 07/20/2007)
Ján Gruchalák
9.mája 39
Hlohovec
  (from: 06/17/1996 until: 01/24/1999)
Ján Gruchalák - člen
9.mája 39
Hlohovec
  (from: 12/16/1951 until: 06/16/1996)
Ján Hertel - člen
98
Šalgovce
  (from: 12/16/1951 until: 07/14/1993)
Ivan Holúbek
Gaštanová 2
Hlohovec
  (from: 01/25/1999 until: 06/01/2004)
Ivan Holúbek
Gaštanová 2
Hlohovec
Until: 04/16/2004
  (from: 06/02/2004 until: 06/01/2004)
Ing. Gabriel Kmec
Manckovičova 7
Hlohovec
  (from: 06/17/1996 until: 07/23/2003)
Jozef Kollár
175
Kľačany
  (from: 06/17/1996 until: 01/24/1999)
Jozef Kollár
175
Kľačany
  (from: 01/25/1999 until: 07/01/2001)
Jozef Kollár - člen
175
Kľačany
  (from: 12/16/1951 until: 06/16/1996)
Ing. Ján Koška - predseda
Leninova 103
Piešťany
  (from: 12/16/1951 until: 06/16/1996)
Ing. Ján Koška - predseda
Leninova 103
Piešťany
  (from: 06/17/1996 until: 01/24/1999)
Ing. Ján Koška - predseda
Pod Párovcami 103
Piešťany
  (from: 01/25/1999 until: 02/08/2007)
Ing. Ján Koška - predseda
Pod Párovcami 103
Piešťany
Until: 01/15/2007
  (from: 02/09/2007 until: 02/08/2007)
Ján Luščoň
Hollého 11/8
Hlohovec
  (from: 06/17/1996 until: 01/24/1999)
Ján Luščoň
Hollého 11/B
Hlohovec
  (from: 01/25/1999 until: 07/01/2001)
Ján Luščoň - člen
Hollého 11/B
Hlohovec
  (from: 12/16/1951 until: 06/16/1996)
Viera Mončeková
138
Sasinkovo
  (from: 01/25/1999 until: 07/01/2001)
Viera Mončeková
Hollého D/37
Hlohovec
  (from: 06/17/1996 until: 01/24/1999)
Viera Mončeková - člen
Hollého D/37
Hlohovec
  (from: 12/16/1951 until: 06/16/1996)
Peter Pavlovič - podpredseda
141
Horné Otrokovce
  (from: 12/16/1951 until: 06/16/1996)
Peter Pavlovič - podpredseda
141
Horné Otrokovce
  (from: 06/17/1996 until: 01/24/1999)
Peter Pavlovič - podpredseda
141
Horné Otrokovce
  (from: 01/25/1999 until: 06/19/2006)
Peter Pavlovič - podpredseda
141
Horné Otrokovce
Until: 04/28/2006
  (from: 06/20/2006 until: 06/19/2006)
Ján Rajnic - člen
Koniarekova 8
Trnava
  (from: 07/15/1993 until: 06/16/1996)
Vladimír Sobkuliak - predseda
M.Bela 14
Hlohovec 920 01
From: 04/27/2007
  (from: 07/21/2007 until: 05/29/2009)
Ing. Vladimír Sobkuliak - člen
M. Bela 14
Hlohovec 920 01
From: 04/16/2004
  (from: 06/02/2004 until: 06/19/2006)
Ing. Vladimír Sobkuliak - podpredseda
M. Bela 14
Hlohovec 920 01
From: 04/28/2006
  (from: 06/20/2006 until: 07/20/2007)
Ing. Vladimír Sobkuliak - podpredseda
M. Bela 14
Hlohovec 920 01
From: 04/28/2006 Until: 04/27/2007
  (from: 07/21/2007 until: 07/20/2007)
Ján Hertel
98
Šalgovce
  (from: 07/02/2001 until: 04/08/2022)
Milada Pavlikovská - člen
Vážska 524/10
Madunice 922 42
From: 04/28/2006 Until: 12/03/2021
  (from: 12/16/2021 until: 12/15/2021)
Vladimír Sobkuliak - predseda
Tajovského 1175/8
Hlohovec 920 01
From: 04/27/2007
  (from: 05/30/2009 until: 04/08/2022)
Ernest Daniš - podpredseda
Závalie 1330/5A
Hlohovec 920 01
From: 04/27/2007
  (from: 07/21/2007 until: 04/08/2022)
Helena Hlavnová - člen
Hollého 12
Hlohovec 920 01
From: 04/27/2007
  (from: 07/21/2007 until: 04/08/2022)
Milada Pavlikovská - člen
Vážska 524/10
Madunice 922 42
From: 04/28/2006
  (from: 06/20/2006 until: 12/15/2021)
Acting: 
Za predstavenstvo koná navonok predseda alebo podpredseda. Ak je však pre právny úkon, ktorý robí predstavenstvo predpísaná forma, je potrebný podpis aspoň dvoch členov predstavenstva, vždy však predsedu alebo v jeho neprítomnosti podpredsedu.
  (from: 07/15/1993 until: 04/08/2022)
Zastupovanie za dužstvo deje sa tak, že správa zastupuje družstvo navonok najmä pred súdmi a úradmi so všetkými právami zákonom v družstvách jej udelenými. K právoplatnému zastúpeniu sružstva je potrebná súčinnosť dvoch členov správy. Podpisovanie za družstvo deje sa tak, že k doslovnému, alebo vytlačenému pripoja vlastnoručné podpisy dvaja členovia správy, z ktorých jeden musí byť predsedom, alebo podpredsedom. Podpis jedného člena správy môže byť nahradený podpisom prokuristu, ak bol ustanovený a zapísaný do podnikového registra.
  (from: 12/16/1951 until: 07/14/1993)
Supervisory board: 
Mária Jaroščáková
Hlohová 107/20A
Hlohovec
From: 04/06/2001
  (from: 05/19/2003 until: 06/01/2004)
Mária Jaroščáková
Hlohová 107/20A
Hlohovec
From: 04/06/2001 Until: 04/16/2004
  (from: 06/02/2004 until: 06/01/2004)
Milada Pavlikovská
Vážska č. 524
Madunice
From: 04/06/2001
  (from: 05/19/2003 until: 06/19/2006)
Milada Pavlikovská
Vážska č. 524
Madunice
From: 04/06/2001 Until: 04/28/2006
  (from: 06/20/2006 until: 06/19/2006)
Jozef Šiška
R. Dilonga 125/7A
Hlohovec
From: 04/06/2001
  (from: 05/19/2003 until: 05/29/2009)
Jozef Šiška
R. Dilonga 125/7A
Hlohovec
From: 04/06/2001 Until: 04/24/2009
  (from: 05/30/2009 until: 05/29/2009)
Jozefína Tamajková
č. 134
Dolné Trhovište
From: 04/06/2001
  (from: 05/19/2003 until: 06/19/2006)
Jozefína Tamajková
č. 134
Dolné Trhovište
From: 04/06/2001 Until: 04/28/2006
  (from: 06/20/2006 until: 06/19/2006)
Štefan Zlatohlávek
Podzámska 2326/11
Hlohovec
From: 04/06/2001
  (from: 05/19/2003 until: 06/19/2006)
Štefan Zlatohlávek
Podzámska 2326/11
Hlohovec
From: 04/06/2001 Until: 04/28/2006
  (from: 06/20/2006 until: 06/19/2006)
Magdaléna Šuláková
aštanová 20
Hlohovec 920 01
From: 04/16/2004
  (from: 06/02/2004 until: 04/08/2022)
Martina Vyhlídalová
233
Bojničky 920 55
From: 04/28/2006 Until: 04/29/2011
  (from: 06/03/2011 until: 06/02/2011)
Antónia Ficeková
J.A. Gagarina 15
Hlohovec 920 01
From: 04/28/2006
  (from: 06/20/2006 until: 04/08/2022)
Ján Polčík
R. Dilonga 7
Hlohovec 920 01
From: 04/28/2006
  (from: 06/20/2006 until: 04/08/2022)
Martina Vyhlídalová
233
Bojničky 920 55
From: 04/28/2006
  (from: 06/20/2006 until: 06/02/2011)
Registered capital: 
2 323,574322 EUR
  (from: 05/30/2009 until: 04/08/2022)
70 000 Sk
  (from: 07/15/1993 until: 05/29/2009)
Basic member contribution: 
500 Sk
  (from: 07/15/1993 until: 07/01/2001)
3 000 Sk
  (from: 07/02/2001 until: 05/29/2009)
99,581757 EUR
  (from: 05/30/2009 until: 04/08/2022)
Voluntary liquidation: 
Date of entry into voluntary liquidation: 01/01/2014
  (from: 01/03/2014)
 Liquidators:
Ing. Vladimír Sobkuliak
Tajovského 1175/8
Hlohovec 920 01
From: 01/01/2014
  (from: 01/03/2014 until: 04/08/2022)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: Likvidátor bude v mene družstva LUBONAS, drevo-kovo výrobné družstvo konať samostatne a za družstvo sa bude podpisovať tak, že k napísanému alebo iným spôsobom zobrazenému obchodnému menu družstva pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 01/03/2014 until: 04/08/2022)
Other legal facts: 
Ako členovia pripievajú k úhrade vzniklých strát: -člen je poviný prispievať na úhradu straty družstva vykázanej podľa rozhodnutia členskej schôdze a na úhradu schodku zisteného pri zrušení družstva likvidáciou. Uhradzovacia povinosť sa týka len strát /schodku/, ktoré vznikli počas trvania členského pomeru -uhradzovacia povinnosť je obmedzená čiastkou ktorá sa rovná dvojnásobku členského podielu Pri skončení členstva úmrtím člena je uhradzovacia povinnosť obmedzená výškou členského podielu. Pokiaľ členský podiel nestačí na úhradu je člen povinný čiastku na neho pripadajúcu zložiť najneskôr do konca roku, v ktorom bolo o uhradzovacej povinnosti právoplatne rozhodnuté -čiastky, ktorými členovia prispeli na úhradu straty družstva môžu byť členom celkom, alebo čiastočne vrátené v nasledujúcich piatich rokov v prípade, že družstvo zlepšenou prácou docieli úspešné hospodárske výsledky a získa dostatočné finančné zdroje. Rozhodnuť o tom prislúcha členskej schôdzi. -povinnosť prispievať na úhradu straty a schodku družstva nemajú členovia oslobodení od povinnosti zložiť členský podiel. Družstvo vzniklo podľa § 157 Ústavy z. 9. mája a je družstvom ľudovým. Na výročnej členskej schôdzi družstva, konanej 22.3.1991 boli schválené nové stanovy družstva. Starý spis: Dr 401
  (from: 12/16/1951 until: 04/08/2022)
V súlade s ustanovením § 765 Zák. č. 513/1991 Zb. bolo družstvo pretransformované v zmysle Zák. č. 42/1992 Zb. Na členskej schôdzi dňa 9. 10. 1992 boli schválené stanovy prispôsobené ustanoveniam Zák. č. 513/1991 Zb. V zmysle § 18 ods.2 Zák.č.42/1992 Zb. do nedeliteľného fondu bolo prevedených 16 918 592 Sk. Stary spis: Dr 401
  (from: 07/15/1993 until: 04/08/2022)
Členská schôdza družstva na zasadnutí dňa 29.03.1996 schválila zmenu stanov družstva a ich nové úplné znenie. Stary spis: Dr 401
  (from: 06/17/1996 until: 04/08/2022)
Členská schôdza konaná dňa 29.03.1996 schválila zmenu stanov.
  (from: 01/25/1999 until: 04/08/2022)
Zmena stanov družstva schválená na zasadnutí výročnej členskej schôdze dňa 06.04.2001.
  (from: 07/02/2001 until: 04/08/2022)
Date of updating data in databases:  07/06/2022
Date of extract :  07/07/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person