Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Žilina
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  10609/L

Business name: 
Biofarma Turie a. s.
  (from: 10/09/2007)
Registered seat: 
Pažite 56
Žilina 010 09
  (from: 10/09/2007)
Identification number (IČO): 
36 845 264
  (from: 10/09/2007)
Date of entry: 
10/09/2007
  (from: 10/09/2007)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 10/09/2007)
Objects of the company: 
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 10/09/2007)
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 10/09/2007)
obstarávateľské služby spojené so správou bytového a nebytového fondu
  (from: 10/09/2007)
zabezpečovanie služieb potrebných na prevádzku objektov, zariadení a budov
  (from: 10/09/2007)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 10/09/2007)
služby poskytované poľnohospodárskymi mechanizmami-orba, sejba, žatva
  (from: 10/09/2007)
služby spojené s výsadbou lesných porastov
  (from: 10/09/2007)
práce pri ošetrovaní lesných porastov
  (from: 10/09/2007)
vykonávanie vyžínacích, okopávacích a čistiacich prác v lese
  (from: 10/09/2007)
prenájom poľnohospodárskych strojov a zariadení
  (from: 10/09/2007)
poskytovanie ubytovacích služieb bez prevádzkovania pohostinskej činnosti
  (from: 10/09/2007)
predaj nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, piva, vína a destilátov na priamu konzumáciu
  (from: 10/09/2007)
predaj tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh ako aj bezmäsitých jedál na priamu konzumáciu
  (from: 10/09/2007)
predaj jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok na priamu konzumáciu
  (from: 10/09/2007)
poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve
  (from: 05/10/2012)
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (from: 05/10/2012)
prenájom hnuteľných vecí
  (from: 05/10/2012)
opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva
  (from: 05/10/2012)
poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve
  (from: 05/10/2012)
spracovanie a konzervovanie, zemiakov, ovocia a zeleniny
  (from: 05/10/2012)
výroba mlynských výrobkov
  (from: 05/10/2012)
poľnohospodárstvo a lesníctvo včítane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja
  (from: 05/30/2012)
pestovanie, spracovanie a obchodovanie s chránenými rastlinami
  (from: 05/30/2012)
chov vybraných druhov zvierat
  (from: 05/30/2012)
chov, spracovanie a obchodovanie s chránenými živočíchmi
  (from: 05/30/2012)
poskytovanie služieb súvisiacich so starostlivosťou o zvieratá
  (from: 05/30/2012)
poskytovanie služieb v rybárstve
  (from: 05/30/2012)
spracovanie prírodného medu
  (from: 05/30/2012)
výroba jednoduchých drevárskych výrobkov, zostavovanie stolárskych dielcov alebo súčastí z dreva do finálnych produktov a ich údržba
  (from: 05/30/2012)
výroba jednoduchých úžitkových výrobkov z dreva
  (from: 05/30/2012)
výroba výrobkov zo slamy, šúpolia, prútia, korku
  (from: 05/30/2012)
výroba sviečok
  (from: 05/30/2012)
prípravné práce k realizácii stavby
  (from: 05/30/2012)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (from: 05/30/2012)
dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
  (from: 05/30/2012)
skladovanie
  (from: 05/30/2012)
poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu
  (from: 05/30/2012)
správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 05/30/2012)
administratívne služby
  (from: 05/30/2012)
reklamné a marketingové služby
  (from: 05/30/2012)
výroba rastlinných a živočíšnych olejov a tukov
  (from: 05/30/2012)
prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
  (from: 05/30/2012)
údenárska výroba
  (from: 05/30/2012)
výroba nápojov
  (from: 05/30/2012)
výroba chuťových prísad a korenín
  (from: 05/30/2012)
výroba kŕmnych zmesí
  (from: 05/30/2012)
finančný leasing
  (from: 12/19/2013)
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 12/19/2013)
vydavateľská činnosť
  (from: 12/19/2013)
poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach
  (from: 12/19/2013)
ubytovacie služby s poskytovaním prípravy a predaja jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovaních zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok
  (from: 12/19/2013)
vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
  (from: 12/19/2013)
organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí
  (from: 12/19/2013)
čistiace a upratovacie služby
  (from: 12/19/2013)
fotografické služby
  (from: 12/19/2013)
prieskum trhu a verejnej mienky
  (from: 12/19/2013)
mäsiarstvo
  (from: 08/20/2014)
sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)
  (from: 07/17/2020)
Management body: 
Managing board
  (from: 10/09/2007)
Ing. Róbert Magát - predseda
Turie 577
Turie 013 12
From: 10/23/2017
  (from: 09/26/2018)
Iveta Magátová - podpredseda
Turie 577
Turie 013 12
From: 10/23/2017
  (from: 07/26/2018)
Miloš Paurík - člen
Nanterská 1681/13
Žilina 010 08
From: 06/20/2018
  (from: 08/07/2018)
Acting in the name of the company: 
Konať v mene spoločnosti a zaväzovať spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení vždy aspoň dvaja členovia predstavenstva spoločne alebo predseda predstavenstva spoločnosti sám. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoje podpisy dvaja členovia predstavenstva alebo predseda predstavenstva spoločnosti.
  (from: 08/07/2018)
Capital: 
600 193,9189 EUR Paid up: 600 193,9189 EUR
  (from: 07/17/2020)
Shares: 
Number of shares: 100
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 331,939189 EUR
Limitation of transferability of registered shares: Ak sa niektorí z akcionárov (ďalej len „prevádzajúci akcionár“) rozhodne previesť akcie, je najprv povinný umožniť ostatným akcionárom uplatnenie ich predkupného práva na akcie. Akcionári Spoločnosti majú predkupné právo na akcie patriace prevádzajúcemu akcionárovi pomerne podľa počtu ich hlasov, ktoré im patria pri hlasovaní na valnom zhromaždení Spoločnosti. Na počet hlasov, ktoré patria prevádzajúcemu akcionárovi sa v takom prípade neprihliada. Akcionárom musí byť daná lehota 15 dní odo dňa doručenia ponuky na uplatnenie predkupného práva. Ak sa v tejto lehote akcionári nevyjadria, má sa za to, že ponuku neprijímajú. Pokiaľ niektorý z akcionárov neuplatňuje svoje predkupné právo, jemu patriaci podiel neprirastá k podielom ostatných akcionárov, ktorí predkupné právo uplatňujú. Prevod akcií na meno môže byť len so súhlasom Spoločnosti, o udelení ktorého rozhoduje Valné zhromaždenie Spoločnosti. Spoločnosť môže odmietnuť udelenie súhlasu v prípade, ak prevádzajúci akcionár nepreukázal, že odkúpenie akcií ponúkol najskôr iným akcionárom alebo nepreukáže, že bola dodržaná lehota, ktorá ostatným akcionárom patrí na uplatnenie predkupného práva.
  (from: 07/17/2020)
Number of shares: 567
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 EUR
Limitation of transferability of registered shares: Ak sa niektorí z akcionárov (ďalej len „prevádzajúci akcionár“) rozhodne previesť akcie, je najprv povinný umožniť ostatným akcionárom uplatnenie ich predkupného práva na akcie. Akcionári Spoločnosti majú predkupné právo na akcie patriace prevádzajúcemu akcionárovi pomerne podľa počtu ich hlasov, ktoré im patria pri hlasovaní na valnom zhromaždení Spoločnosti. Na počet hlasov, ktoré patria prevádzajúcemu akcionárovi sa v takom prípade neprihliada. Akcionárom musí byť daná lehota 15 dní odo dňa doručenia ponuky na uplatnenie predkupného práva. Ak sa v tejto lehote akcionári nevyjadria, má sa za to, že ponuku neprijímajú. Pokiaľ niektorý z akcionárov neuplatňuje svoje predkupné právo, jemu patriaci podiel neprirastá k podielom ostatných akcionárov, ktorí predkupné právo uplatňujú. Prevod akcií na meno môže byť len so súhlasom Spoločnosti, o udelení ktorého rozhoduje Valné zhromaždenie Spoločnosti. Spoločnosť môže odmietnuť udelenie súhlasu v prípade, ak prevádzajúci akcionár nepreukázal, že odkúpenie akcií ponúkol najskôr iným akcionárom alebo nepreukáže, že bola dodržaná lehota, ktorá ostatným akcionárom patrí na uplatnenie predkupného práva.
  (from: 07/17/2020)
Supervisory board: 
Igor Chupáň
Turie 509
Turie 013 12
From: 10/23/2017
  (from: 07/26/2018)
Magdaléna Imrichová
Svederník 66
Dlhé Pole 013 32
From: 09/12/2018
  (from: 09/26/2018)
Tichomír Virág
Bajzova 2415/22
Žilina 010 01
From: 06/29/2020
  (from: 07/17/2020)
Date of updating data in databases:  06/23/2022
Date of extract :  06/27/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person