Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Žilina
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  14546/L

Business name: 
H&T GLOBAL, s.r.o.
  (from: 12/05/2003 until: 06/19/2019)
Registered seat: 
Hodžova 2
Sučany 038 52
  (from: 12/05/2003 until: 06/19/2019)
Identification number (IČO): 
36 414 841
  (from: 12/05/2003)
Date of entry: 
12/05/2003
  (from: 12/05/2003)
Person dissolved from: 
31.12.2017
  (from: 06/20/2019)
Legal ground(s) for dissolution: 
Rozhodnutím spoločníkov o zrušení obchodnej spoločnosti podľa § 68 ods.3 písm. b) Obchodného zákonníka.
  (from: 06/20/2019)
Date of deletion: 
06/20/2019
  (from: 06/20/2019)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 06/20/2019)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 12/05/2003)
Objects of the company: 
vykonávanie činnosti poisťovacieho makléra
  (from: 12/05/2003 until: 07/10/2006)
sprostredkovanie poistenia ako poisťovací agent
  (from: 07/11/2006 until: 06/27/2011)
samostatný finančný agent v sektore poistenia alebo zaistenia
  (from: 06/28/2011 until: 12/19/2017)
maloobchod s rozličným tovarom v rozsahu voľných živností
  (from: 12/05/2003 until: 06/19/2019)
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností
  (from: 12/05/2003 until: 06/19/2019)
veľkoobchod s rozličným tovarom v rozsahu voľných živností
  (from: 12/05/2003 until: 06/19/2019)
podnikateľské poradenstvo a obchodný manažment v rozsahu voľných živností
  (from: 12/05/2003 until: 06/19/2019)
činnosť organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 12/05/2003 until: 06/19/2019)
vzdelávanie a mimoškolská výchova v rozsahu voľných živností
  (from: 12/05/2003 until: 06/19/2019)
organizovanie školení, kurzov, seminárov, konferencií, kongresov, kultúrnych, spoločenských a športových podujatí
  (from: 12/05/2003 until: 06/19/2019)
výskum trhu a verejnej mienky
  (from: 12/05/2003 until: 06/19/2019)
prenájom strojov, prístrojov, zariadení a motorových vozidiel
  (from: 12/05/2003 until: 06/19/2019)
reklamné a propagačné činnosti
  (from: 12/05/2003 until: 06/19/2019)
finančný leasing
  (from: 12/05/2003 until: 06/19/2019)
faktoring a forfaiting
  (from: 12/05/2003 until: 06/19/2019)
prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných ako základných služieb
  (from: 12/05/2003 until: 06/19/2019)
Partners: 
Jozef Saniga
477
Liptovské Revúce
Slovak Republic
  (from: 12/05/2003 until: 05/28/2010)
Ing. Tatiana Tachezyová
Čajkovského 9/3
Martin
Slovak Republic
  (from: 12/05/2003 until: 07/28/2006)
Igor Hundák
Sokolská 2
Sučany
Slovak Republic
  (from: 12/05/2003 until: 06/19/2019)
Ing. Tatiana Tachezyová
Partizánska 28
Vrútky
Slovak Republic
  (from: 07/29/2006 until: 06/19/2019)
Contribution of each member: 
Igor Hundák
Amount of investment: 135 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 135 000 Sk
  (from: 12/05/2003 until: 04/22/2009)
Ing. Tatiana Tachezyová
( peňažný vklad )
  (from: 12/05/2003 until: 07/28/2006)
Ing. Tatiana Tachezyová
Amount of investment: 135 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 135 000 Sk
  (from: 07/29/2006 until: 04/22/2009)
Jozef Saniga
Amount of investment: 30 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 30 000 Sk
  (from: 12/05/2003 until: 04/22/2009)
Igor Hundák
Amount of investment: 4 482 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 4 482 EUR
  (from: 04/23/2009 until: 05/28/2010)
Ing. Tatiana Tachezyová
Amount of investment: 4 482 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 4 482 EUR
  (from: 04/23/2009 until: 05/28/2010)
Jozef Saniga
Amount of investment: 996 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 996 EUR
  (from: 04/23/2009 until: 05/28/2010)
Igor Hundák
Amount of investment: 5 080 EUR Paid up: 5 080 EUR
  (from: 05/29/2010 until: 06/19/2019)
Ing. Tatiana Tachezyová
Amount of investment: 4 880 EUR Paid up: 4 880 EUR
  (from: 05/29/2010 until: 06/19/2019)
Management body: 
konatelia
  (from: 12/05/2003 until: 06/19/2019)
Igor Hundák
Sokolská 2
Sučany
From: 12/05/2003
  (from: 12/05/2003 until: 05/18/2005)
Ing. Tatiana Tachezyová
Čajkovského 9/3
Martin
From: 12/05/2003
  (from: 12/05/2003 until: 05/18/2005)
Igor Hundák
Sokolská 2
Sučany
From: 12/05/2003
  (from: 05/19/2005 until: 06/19/2019)
Ing. Tatiana Tachezyová
Partizánska 28
Vrútky
From: 12/05/2003
  (from: 05/19/2005 until: 06/19/2019)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú konatelia spoločne.
  (from: 12/05/2003 until: 06/19/2019)
Capital: 
9 960 EUR Paid up: 9 960 EUR
  (from: 04/23/2009 until: 06/19/2019)
300 000 Sk Paid up: 300 000 Sk
  (from: 12/05/2003 until: 04/22/2009)
Voluntary liquidation: 
Date of entry into voluntary liquidation: 12/31/2017
  (from: 01/13/2018)
 Liquidators:
Ing. Lucia Sandtner , PhD.
L. Novomeského 1350/110
Senica 905 01
From: 12/31/2017 Until: 06/20/2019
  (from: 01/13/2018)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: V mene spoločnosti koná likvidátor samostatne.
  (from: 01/13/2018)
Other legal facts: 
Na základe návrhu na výmaz zapísanej osoby z obchodného registra zo dňa 17.06.2019, na základe rozhodnutia spoločníkov spoločnosti o zrušení spoločnosti a jej vstupe do likvidácie ku dňu 31.12.2017, na základe predloženej konečnej správy likvidátora o priebehu likvidácie a návrhu na rozdelenie likvidačného zostatku, tiež na základe predloženej účtovnej závierky a súhlasu správcu dane - Daňového úradu Žilina, pobočka Martin zo dňa 12.04.2019 sa obchodná spoločnosť s obchodným menom H&T GLOBAL, s.r.o. so sídlom 038 52 Sučany, Hodžova 2, IČO: 36 414 841 z obchodného registra Okresného súdu Žilina dňom 20.06.2019 VYMAZÁVA.
  (from: 06/20/2019)
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 12.11.2003 podľa § 105 a nasl. Zák. č. 513/91 Zb.
  (from: 12/05/2003 until: 06/19/2019)
Sale of an enterprise: 
Predaj časti podniku
Zmluva zo dňa 24.11.2017 uzatvorená so spoločnosťou RENOMIA, s.r.o. so sídlom Panenská 7, 811 03 Bratislava Slovenská republika, IČO: 35 815 566 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I odd.: Sro, vložka č.: 24457/B, o predaji časti podniku s názvom "Samostatný finančný agent" ktorá zastrešuje činnosti v predmete činnosti "Finančný agent v sektore poistenia alebo zaistenia"
  (from: 12/20/2017)
Date of updating data in databases:  09/23/2021
Date of extract :  09/26/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person