Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Košice I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  7384/V

Business name: 
MIMAKO, spoločnosť s ručením obmedzeným
  (from: 02/09/1996 until: 05/22/2006)
Registered seat: 
Spišské nám. 16
Košice 040 01
  (from: 02/09/1996 until: 05/22/2006)
Identification number (IČO): 
31 721 842
  (from: 02/09/1996)
Date of entry: 
02/09/1996
  (from: 02/09/1996)
Person dissolved from: 
22.4.2006
  (from: 05/23/2006)
Date of deletion: 
05/23/2006
  (from: 05/23/2006)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 05/23/2006)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 02/09/1996)
Capital: 
100 000 Sk
  (from: 02/09/1996 until: 05/22/2006)
Other legal facts: 
Na základe § 8a zák. č. 530/2003 Z.z. o obchodnom registri p o v o ľ u j e výmaz z obchodného registra zapísanej osoby: Obchodné meno: MIMAKO, spoločnosť s ručením obmedzeným Sídlo: Spišské námestie 16, Košice IČO: 31 721 842 a všetkých údajov, ktoré sú o tejto osobe zapísané v obchodnom registri ku dňu jej výmazu z obchodného registra. Krajský súd v Košiciach uznesením č. k. 4K /88/2005-19 zo dňa 14.3.2006, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 22.4.2006 zamietol návrh na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka MIMAKO, spoločnosť s ručením obmedzeným, Spišské nám. 16, Košice, IČO: 31 721 842 pre nedostatok majetku.
  (from: 05/23/2006)
Date of updating data in databases:  09/17/2021
Date of extract :  09/20/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person