Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Banská Bystrica
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  727/S

Business name: 
GLOBUS-S, s.r.o.
  (from: 04/02/2008)
Registered seat: 
Dolná 40
Banská Bystrica 974 01
  (from: 12/02/2006)
Identification number (IČO): 
00 691 453
  (from: 01/24/1991)
Date of entry: 
01/24/1991
  (from: 01/24/1991)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 04/02/2008)
Objects of the company: 
nákup a predaj priemyselného a spotrebného tovaru
  (from: 07/22/1993)
prenájom formou leasingu - finančno-obchodné operácie
  (from: 07/22/1993)
sprostredkovanie obchodu
  (from: 07/22/1993)
managerská činnosť
  (from: 07/22/1993)
činnosť organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 07/22/1993)
činnosť účtovných poradcov
  (from: 07/22/1993)
výskum a vývoj v ekologickej oblasti
  (from: 07/22/1993)
prenájom nehnuteľností a nebytových priestorov
  (from: 02/26/2003)
prenájom garáži a odstavných plôch slúžiacich na umiestnenie najmenej piatich vozidiel patriacich iným osobám než majiteľovi alebo nájomcovi nehnuteľností
  (from: 02/26/2003)
prenájom strojov a zariadení v rozsahu voľných živností
  (from: 02/26/2003)
prenájom motorových vozidiel
  (from: 02/26/2003)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 04/02/2008)
Juraj Jašek
Poľná 6546/119
Banská Bystrica 974 05
From: 04/02/2008
  (from: 04/02/2008)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje konateľ samostatne.
  (from: 04/02/2008)
Capital: 
1 000 000 Sk Paid up: 1 000 000 Sk
  (from: 04/02/2008)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená jednorá- zovo uzavretím zakladateľskej zmluvy zo dňa 22.12.1990 na základe § 25 odst. 1 zák.č. 104/90 Zb. o akciových spoločnostiach.
  (from: 01/24/1991)
Zmeny v zápise boli vykonané na základe notárskej zápisnice č. N 367/92, Nz 355/92 spísanej JUDr. Alžbetou Podhorskou na Štátnom notárstve v Poprade dňa 8.10.1992 podľa § 764 ods. 2 zák. č. 513/91 Zb.
  (from: 07/22/1993)
Zmeny stanov a.s., schválené mimoriadnym valným zhromaždením dňa 21.7.1997. Zvýšené základné imanie z 1.000.000,- Sk na 37.041.000,- Sk zapísané do obchodného registra dňa 7.10.1997.
  (from: 10/07/1997)
Zmena stanov a.s., schválená valným zhromaždením dňa 1.8.2001, v znení dodatku zo dňa 26.11.2001.
  (from: 02/26/2003)
Date of updating data in databases:  06/23/2022
Date of extract :  06/26/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person