Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  8950/B

Business name: 
MS SECURITY SERVICE, spol. s r.o.
  (from: 05/05/1995 until: 06/05/2014)
Registered seat: 
Černockého 8056/4
Bratislava 831 05
  (from: 05/04/2001 until: 06/05/2014)
Gessayova 3
Bratislava 851 03
  (from: 05/05/1995 until: 05/03/2001)
Identification number (IČO): 
31 395 139
  (from: 05/05/1995)
Date of entry: 
05/05/1995
  (from: 05/05/1995)
Person dissolved from: 
3.4.2014
  (from: 06/06/2014)
Date of deletion: 
06/06/2014
  (from: 06/06/2014)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 06/06/2014)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 05/05/1995)
Objects of the company: 
služby bytovej a domovej hygieny
  (from: 05/05/1995 until: 08/08/2000)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 05/05/1995 until: 08/08/2000)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 05/05/1995 until: 08/08/2000)
podniky zabezpečujúce ochranu majetku a osôb
  (from: 05/05/1995 until: 08/08/2000)
ochrana majetku na verejne prístupnom mieste v súvisle zastavanej časti obce alebo v prevádzke pre styk so zákazníkom
  (from: 08/09/2000 until: 05/03/2001)
ochrana majetku na ostatných verejne prístupných miestach
  (from: 08/09/2000 until: 05/03/2001)
ochrana majetku na inom než verejne prístupnom mieste
  (from: 08/09/2000 until: 05/03/2001)
ochrana majetku pri preprave
  (from: 08/09/2000 until: 05/03/2001)
ochrana prepravy majetku a osoby
  (from: 08/09/2000 until: 05/03/2001)
ochrana osoby
  (from: 08/09/2000 until: 05/03/2001)
zabezpečovanie poriadku na mieste zhromaždenia osôb, najmä pri usporadúvaní verejného zhromaždenia, slávnosti, športového podujatia alebo kultúrneho podujatia
  (from: 08/09/2000 until: 05/03/2001)
prevádzkovanie ústredne zabezpečovacej signalizácie a iného zabezpečovacieho systému slúžiaceho na ochranu majetku a osoby
  (from: 08/09/2000 until: 05/03/2001)
vypracúvanie plánu ochrany
  (from: 08/09/2000 until: 05/03/2001)
poradenstvo týkajúce sa činností uvedených v prvom až deviatom bode
  (from: 08/09/2000 until: 05/03/2001)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
  (from: 05/04/2001 until: 06/05/2014)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
  (from: 05/04/2001 until: 06/05/2014)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby
  (from: 05/04/2001 until: 06/05/2014)
nákup a predaj použitého tovaru
  (from: 05/04/2001 until: 06/05/2014)
reklamná a propagačná činnosť
  (from: 05/04/2001 until: 06/05/2014)
výstavnícka činnosť
  (from: 05/04/2001 until: 06/05/2014)
organizovanie kultúrnych, kultúrno-spoločenských a športových podujatí, seminárov, kurzov a školení
  (from: 05/04/2001 until: 06/05/2014)
prenájom strojov, prístrojov, motorových vozidiel a výpočtovej techniky
  (from: 05/04/2001 until: 06/05/2014)
Partners: 
Jozef Maceják
Znievska 24
Bratislava 851 03
Slovak Republic
  (from: 08/13/1999 until: 05/03/2001)
Jozef Maceják
Znievska 24
Bratislava 851 03
Slovak Republic
  (from: 12/05/1997 until: 08/12/1999)
Jozef Maceják
Znievska 24
Bratislava 851 03
Slovak Republic
  (from: 08/28/1995 until: 12/04/1997)
Jozef Maceják
Znievska 24
Bratislava 851 03
Slovak Republic
  (from: 05/05/1995 until: 08/27/1995)
Dušan Majtas
Pri hrádzi 10349
Bratislava 821 06
Slovak Republic
  (from: 08/13/1999 until: 05/03/2001)
Dušan Majtas
Pri hrádzi 10349
Bratislava 821 06
Slovak Republic
  (from: 12/05/1997 until: 08/12/1999)
Dušan Majtas
Pri hrádzi 10349
Bratislava 821 06
Slovak Republic
  (from: 08/28/1995 until: 12/04/1997)
Jozef Sloboda
Gessayova 14
Bratislava 851 03
Slovak Republic
  (from: 08/28/1995 until: 12/04/1997)
Jozef Sloboda
Gessayova 14
Bratislava 851 03
Slovak Republic
  (from: 05/05/1995 until: 08/27/1995)
Nguyen Quang Dong
Černockého 8056/4
Bratislava 831 05
Slovak Republic
  (from: 05/04/2001 until: 06/05/2014)
Contribution of each member: 
Jozef Sloboda
Amount of investment: 50 000 Sk Paid up: 25 000 Sk
  (from: 05/05/1995 until: 08/27/1995)
Jozef Maceják
Amount of investment: 50 000 Sk Paid up: 25 000 Sk
  (from: 05/05/1995 until: 08/27/1995)
Jozef Sloboda
Amount of investment: 50 000 Sk Paid up: 50 000 Sk
  (from: 08/28/1995 until: 12/04/1997)
Jozef Maceják
Amount of investment: 50 000 Sk Paid up: 50 000 Sk
  (from: 08/28/1995 until: 12/04/1997)
Dušan Majtas
Amount of investment: 50 000 Sk Paid up: 25 000 Sk
  (from: 08/28/1995 until: 12/04/1997)
Jozef Maceják
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 12/05/1997 until: 08/12/1999)
Dušan Majtas
Amount of investment: 50 000 Sk Paid up: 25 000 Sk
  (from: 12/05/1997 until: 08/12/1999)
Jozef Maceják
Amount of investment: 125 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 08/13/1999 until: 05/03/2001)
Dušan Majtas
Amount of investment: 75 000 Sk Paid up: 50 000 Sk
  (from: 08/13/1999 until: 05/03/2001)
Nguyen Quang Dong
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 05/04/2001 until: 06/05/2014)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 12/05/1997 until: 06/05/2014)
konatelia
  (from: 05/05/1995 until: 12/04/1997)
Jozef Maceják
Znievska 24
Bratislava 851 03
  (from: 05/05/1995 until: 12/04/1997)
Jozef Maceják
Znievska 24
Bratislava 851 03
  (from: 12/05/1997 until: 05/03/2001)
Jozef Sloboda
Gessayova 14
Bratislava 851 03
  (from: 05/05/1995 until: 12/04/1997)
Nguyen Quang Dong
Černockého 8056/4
Bratislava 831 05
  (from: 05/04/2001 until: 06/05/2014)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti koná a za ňu podpisuje konateľ. Konateľ podpisuje za spoločnosť tak, že k vytlačenémualebo napísanému názvu spoločnosti, menu a priezvisku pripojí svoj podpis.
  (from: 12/05/1997 until: 06/05/2014)
V mene spoločnosti konajú a za ňu podpisujú konatelia, každý samostatne. Konatelia podpisujú za spoločnosťtak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menu a priezvisku pripoja svoj podpis.
  (from: 05/05/1995 until: 12/04/1997)
Capital: 
200 000 Sk
  (from: 08/13/1999 until: 06/05/2014)
150 000 Sk
  (from: 08/28/1995 until: 08/12/1999)
100 000 Sk
  (from: 05/05/1995 until: 08/27/1995)
Other legal facts: 
Uznesením Okresného súdu Bratislava I č.k. 32CbR/322/2010 zo dňa 23.01.2014, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 03.04.2014, súd zrušuje obchodnú spoločnosť MS SECURITY SERVICE, spol. s r. o., Černockého 8056/4, 831 05 Bratislava, IČO: 31 395 139, zapísanú v obchodnom registri v oddieli Sro, vo vložke 8950/B bez likvidácie. Obchodná spoločnosť MS SECURITY SERVICE, spol. s r. o., Černockého 8056/4, 831 05 Bratislava, IČO: 31 395 139, zapísaná v odd. Sro vl. č. 8950/B sa v y m a z á v a z obchodného registra.
  (from: 06/06/2014)
Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 3.3.1995 v súlade s ust. §§ 105-153 Zák. č. 513/91 Zb. Stary spis: S.r.o. 15818
  (from: 05/05/1995 until: 06/05/2014)
Uznesenie z valného zhromaždenia konaného dňa 20.06.1995, na ktorom bolo schválené zvýšenie základného imania pristúpením nového spoločníka. Dohoda o zmene spoločenskej zmluvy zo dňa 10.07.1995. Stary spis: S.r.o. 15818
  (from: 08/28/1995 until: 06/05/2014)
Zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa 12.9.1997. Stary spis: S.r.o. 15818
  (from: 12/05/1997 until: 06/05/2014)
Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve zo dňa 22.4.1999.
  (from: 08/13/1999 until: 06/05/2014)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 12.7.2000. Dodatok č. 3 k spoločenskej zmluve zo dňa 14.7.2000.
  (from: 08/09/2000 until: 06/05/2014)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 27.3.2001, na ktorom boli schválené prevody obchodných podielov, zmena sídla, konateľov a predmetu činnosti.
  (from: 05/04/2001 until: 06/05/2014)
Date of updating data in databases:  06/10/2021
Date of extract :  06/14/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person