Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  9043/B

Business name: 
S.E.A.L. co. spol. s r.o.
  (from: 12/19/1997)
SANTA, spol. s r.o.
  (from: 05/15/1995 until: 12/18/1997)
Registered seat: 
Nad Lomom 5
Bratislava 811 02
  (from: 12/19/1997)
Palackého 12
Bratislava 811 02
  (from: 05/15/1995 until: 12/18/1997)
Identification number (IČO): 
31 396 194
  (from: 05/15/1995)
Date of entry: 
05/15/1995
  (from: 05/15/1995)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 05/15/1995)
Objects of the company: 
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
  (from: 05/15/1995)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 05/15/1995)
Partners: 
Anton Blaha
Nad Lomom 5
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 11/12/1998)
Anton Blaha
Nad Lomom 5
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 12/19/1997 until: 11/11/1998)
Ing. Miroslav Černý
Bieloruská 4
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 05/15/1995 until: 11/03/1996)
Mgr. Marián Jančošek
Ladislava Sáru 4
Bratislava 841 04
Slovak Republic
  (from: 11/04/1996 until: 12/18/1997)
Ing. Elena Šimončičová
Staré záhrady 1
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 05/15/1995 until: 11/03/1996)
Contribution of each member: 
Anton Blaha
Amount of investment: 200 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 200 000 Sk
  (from: 11/12/1998)
Ing. Miroslav Černý
Amount of investment: 50 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 50 000 Sk
  (from: 05/15/1995 until: 11/03/1996)
Ing. Elena Šimončičová
Amount of investment: 50 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 50 000 Sk
  (from: 05/15/1995 until: 11/03/1996)
Mgr. Marián Jančošek
Amount of investment: 100 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 100 000 Sk
  (from: 11/04/1996 until: 12/18/1997)
Anton Blaha
Amount of investment: 100 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 100 000 Sk
  (from: 12/19/1997 until: 11/11/1998)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 12/19/1997)
konatelia
  (from: 05/15/1995 until: 12/18/1997)
Anton Blaha
Nad Lomom 5
Bratislava
  (from: 12/19/1997)
Ing. Miroslav Černý
Bieloruská 4
Bratislava
  (from: 05/15/1995 until: 11/03/1996)
Mgr. Marián Jančošek
Ladislava Sáru 4
Bratislava 841 04
  (from: 11/04/1996 until: 12/18/1997)
Acting in the name of the company: 
Konateľ koná v mene spoločnosti navonok a podpisuje tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis uvedený v podpisovom vzore.
  (from: 12/19/1997)
Konateľ koná v mene spoločnosti navonok a podpisuje tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis uvedený v podpisovom vzore.
  (from: 05/15/1995 until: 12/18/1997)
Capital: 
200 000 Sk
  (from: 11/12/1998)
100 000 Sk
  (from: 05/15/1995 until: 11/11/1998)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 21.4.1995 v súlade s ust. §§ 57, 105-153 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka. Stary spis: S.r.o. 15913
  (from: 05/15/1995)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 28.3.1996, na ktorom boli schválené prevody obchodných podielov. Stary spis: S.r.o. 15913
  (from: 11/04/1996)
Notárska zápisnica N 116/97, Nz 115/97 spísaná dňa 8.12.1997 notárkou JUDr. Martou Pavlovičovou, v Malackách, osvedčujúca rozhodnutie spoločníka o prevode obchodného podielu a schválení zmeny a dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve. Notárska zápisnica N 121/97, Nz 120/97 spísaná dňa 9.12.1997 notárkou JUDr. Martou Pavlovičovou, v Malackách, osvedčujúca schválenie zmien a dodatok č. 3 k spoločenskej zmluve. Zmena obchodného mena z SANTA, spol. s r.o., na S.E.A.L. co. spol. s r.o. Stary spis: S.r.o. 15913
  (from: 12/19/1997)
Notárska zápisnica N 374/98, Nz 353/98 zo dňa 15.7.1998 v zmysle Zák. č. 11/1998 Z.z.
  (from: 11/12/1998)
Date of updating data in databases:  09/22/2021
Date of extract :  09/23/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person