Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  9059/B

The file was ceded by reason of local incompetence!

Business name: 
I. TRAN., s.r.o.
  (from: 06/15/1995)
Registered seat: 
Predmierska 229
Turzovka 023 54
  (from: 12/02/1996)
Bajkalská 22
Bratislava 821 09
  (from: 06/15/1995 until: 12/01/1996)
Identification number (IČO): 
31 396 402
  (from: 06/15/1995)
Date of entry: 
06/15/1995
  (from: 06/15/1995)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 06/15/1995)
Objects of the company: 
majetkovo sa podieľať na obchodných spoločnostiach v rámci privatizácie
  (from: 10/25/1995)
veľkoobchodná a maloobchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 10/25/1995)
sprostredkovateľska činnosť
  (from: 10/25/1995)
majetkovo sa podieľať na obchodných spoločnostiach v rámci privatizácie
  (from: 06/15/1995 until: 10/24/1995)
Partners: 
SMREK s.r.o. IČO: 31 630 383
Rázusova 766
Čadca
Slovak Republic
  (from: 06/06/1996)
Ladislav Benedek
Kalinčiakova 12
Senec
Slovak Republic
  (from: 06/06/1996)
JUDr. Anton Blaha
Nad Lomom 5
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 06/06/1996)
Ing. Ján Kľučka
Janka Kráľa 2593
Čadca
Slovak Republic
  (from: 06/06/1996)
Ing. Ján Práznovský
Hurbanova 2291
Čadca u Hluška
Slovak Republic
  (from: 06/06/1996)
Ing. Ivan Trančík
Tupolevova 6/a
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 06/06/1996)
Ing. Anna Aleksejevna Šilina
Tupolevova 6/a
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 02/02/1996 until: 06/05/1996)
Ing. Anna Aleksejevna Šilina
Tupolevova 6/a
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 06/15/1995 until: 02/01/1996)
Ing. Ivan Trančík
Tupolevova 6/a
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 02/02/1996 until: 06/05/1996)
Ing. Ivan Trančík
Tupolevova 6/a
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 06/15/1995 until: 02/01/1996)
Contribution of each member: 
Ing. Ivan Trančík
Amount of investment: 140 000 Sk Paid up: 94 000 Sk
  (from: 06/06/1996)
JUDr. Anton Blaha
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 7 000 Sk
  (from: 06/06/1996)
SMREK s.r.o.
Amount of investment: 136 000 Sk Paid up: 43 000 Sk
  (from: 06/06/1996)
Ladislav Benedek
Amount of investment: 40 000 Sk Paid up: 13 000 Sk
  (from: 06/06/1996)
Ing. Ján Kľučka
Amount of investment: 32 000 Sk Paid up: 10 000 Sk
  (from: 06/06/1996)
Ing. Ján Práznovský
Amount of investment: 32 000 Sk Paid up: 10 000 Sk
  (from: 06/06/1996)
Ing. Ivan Trančík
Amount of investment: 50 000 Sk Paid up: 25 000 Sk
  (from: 06/15/1995 until: 02/01/1996)
Ing. Anna Aleksejevna Šilina
Amount of investment: 50 000 Sk Paid up: 25 000 Sk
  (from: 06/15/1995 until: 02/01/1996)
Ing. Ivan Trančík
Amount of investment: 63 000 Sk Paid up: 50 000 Sk
  (from: 02/02/1996 until: 06/05/1996)
Ing. Anna Aleksejevna Šilina
Amount of investment: 94 000 Sk
  (from: 02/02/1996 until: 06/05/1996)
Management body: 
konatelia
  (from: 12/02/1996)
konatelia
  (from: 06/06/1996 until: 12/01/1996)
Individual managing director
  (from: 06/15/1995 until: 06/05/1996)
Ing. Ján Klučka
Janka Kráľa 2593
Čadca
  (from: 12/02/1996)
Ing. Ivan Trančík
Tupolevova 6/a
Bratislava
  (from: 06/06/1996)
Ing. Milan Cisárik
119
Podvysoká
  (from: 06/06/1996 until: 12/01/1996)
Ing. Ivan Trančík
Tupolevova 6/a
Bratislava
  (from: 06/15/1995 until: 06/05/1996)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť zastupujú a podpisujú za ňu konatelia, a to každý z nich samostatne. Za spoločnosť podpisujekonateľ tak, že k obchodnému menu alebo pečiatke pripojí svoj podpis.
  (from: 12/02/1996)
Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú konatelia.
  (from: 06/06/1996 until: 12/01/1996)
V mene spoločnosti koná a navonok podpisuje za ňu konateľ.
  (from: 06/15/1995 until: 06/05/1996)
Capital: 
400 000 Sk
  (from: 06/06/1996)
125 000 Sk
  (from: 02/02/1996 until: 06/05/1996)
100 000 Sk
  (from: 06/15/1995 until: 02/01/1996)
Other legal facts: 
Spoločenská zmluva o založení spoločnosti zo dňa 12.6.1995 v zmysle zák. č. 513/1991 Zb. Stary spis: S.r.o. 15930
  (from: 06/15/1995)
Živnostenský list vydaný Obvodným úradom Bratislava 2, živnostenské oddelenie ev. č. Žo95/07304, reg. č. 4043/95 zo dňa 30.06.1995. Stary spis: S.r.o. 15930
  (from: 10/25/1995)
Zápisnica z valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 19.1.1996, dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve zo dňa 19.1.1996. Stary spis: S.r.o. 15930
  (from: 02/02/1996)
Zápisnica z valného zhromaždenia a jej dodatok zo dňa 29.4.1996, na ktorom bolo schválené zvýšenie základného imania a prevody obchodných podielov. Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve zo dňa 7.5.1996. Dodatok č. 3 k spoločenskej zmluve zo dňa 7.5.1996. Stary spis: S.r.o. 15930
  (from: 06/06/1996)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 30.9.1996. Stary spis: S.r.o. 15930
  (from: 12/02/1996)
Date of updating data in databases:  09/20/2021
Date of extract :  09/22/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person