Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Košice I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  7678/V

Business name: 
Biopellets energy SK, s.r.o.
  (from: 07/11/2007)
FINMAG SLOVAKIA s.r.o.
  (from: 04/27/2004 until: 07/10/2007)
FINMAG PLUS, s.r.o.
  (from: 05/29/2001 until: 04/26/2004)
ODYSEUS, s.r.o.
  (from: 03/05/2001 until: 05/28/2001)
FINANCIAL MANAGEMENT GROUP SERVICES, s.r.o.
  (from: 02/03/1999 until: 03/04/2001)
ODYSEUS, s.r.o. Košice
  (from: 04/10/1996 until: 02/02/1999)
Registered seat: 
Hroncova 5
Košice 040 01
  (from: 07/11/2007)
Popradská 68
Košice 040 11
  (from: 03/05/2001 until: 07/10/2007)
Cottbuská 2
Košice 040 11
  (from: 04/10/1996 until: 03/04/2001)
Identification number (IČO): 
31 725 309
  (from: 04/10/1996)
Date of entry: 
04/10/1996
  (from: 04/10/1996)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 04/10/1996)
Objects of the company: 
automatizované spracovanie dát
  (from: 04/10/1996)
poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom, vyhotovovanie programov na zákazku
  (from: 04/10/1996)
vyhotovovanie a predaj matematických, optimalizačných a štatistických modelov a postupov
  (from: 04/10/1996)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 04/10/1996)
poradenská činnosť v oblasti predmetu podnikania
  (from: 04/10/1996)
reklamná a propagačná činnosť
  (from: 04/10/1996)
správa nehnuteľností na základe honoráru alebo kontraktu
  (from: 04/10/1996)
výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied
  (from: 04/10/1996)
prieskum trhu, interpretácia a aplikácia prieskumu
  (from: 04/10/1996)
poradenská a konzultačná činnosť v oblasti komunikácie a styku s verejnosťou, služieb a priemyslu
  (from: 02/26/1999)
faktoring a forfaiting
  (from: 02/26/1999)
prenájom spojený s financovaním
  (from: 02/26/1999)
podnikateľské poradenstvo-činnosť organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 04/10/2001)
výroba výrobkov zo sklenených vlákien
  (from: 11/03/2003)
aplikačný výskum a vývoj v oblasti technickej textilnej výroby
  (from: 11/03/2003)
prenájom technologických zariadení a strojov
  (from: 11/03/2003)
prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (from: 11/03/2003)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností
  (from: 08/01/2007)
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností
  (from: 08/01/2007)
organizovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí
  (from: 08/01/2007)
organizovanie kurzov, seminárov a školení
  (from: 08/01/2007)
výroba strojov a prístrojov
  (from: 08/01/2007)
zhotovovanie jednoduchých kovových konštrukcií a výrobkov z kovu
  (from: 08/01/2007)
inžinierska činnosť a súvisiace technické poradenstvo
  (from: 08/01/2007)
prenájom reklamných plôch
  (from: 08/01/2007)
montáž, údržba a oprava telekomunikačných zariadení
  (from: 08/01/2007)
výroba peliet a brikiet
  (from: 08/01/2007)
finančný a operatívny leasing
  (from: 08/01/2007)
nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami do celkovej hmotnosti 3,5 t vrátane prípojného vozidla
  (from: 08/01/2007)
neverejná osobná cestná motorová doprava vykonávaná vozidlami do 9 miest vrátane vodiča
  (from: 08/01/2007)
výroba tepelno izolačných a izolačných materiálov
  (from: 08/01/2007)
podnikanie v oblasti nakladania s ostatným odpadom
  (from: 08/01/2007)
obchodovanie s finančnými derivátmi odvodenými od slovenskej koruny a komodít
  (from: 02/26/1999 until: 07/31/2007)
poskytovanie záruk nebankového charakteru
  (from: 02/26/1999 until: 07/31/2007)
otvárka, príprava a dobývanie výhradných ložísk hlbinným spôsobom a povrchovým spôsobom v lomoch s ročnou ťažbou nižšou ako 500 000 ton
  (from: 09/17/2004 until: 07/31/2007)
zriaďovanie, zabezpečovanie a likvidácia banských diel a lomov
  (from: 09/17/2004 until: 07/31/2007)
úprava a zušľachťovanie nerastov vykonávané v súvislosti s ich dobývaním
  (from: 09/17/2004 until: 07/31/2007)
zriaďovanie a prevádzka odvalov, výsypiek a odkalísk pri vyššie uvedených činnostiach
  (from: 09/17/2004 until: 07/31/2007)
dobývanie ložísk nevyhradených nerastov vrátane úpravy a zušľachťovania nerastov vykonávaných v súvislosti s ich dobývaním, zabezpečenie a likvidácia takto vytvorených banských diel a lomov, s výnimkou vyhľadávania a prieskumu ložísk nevyhradených nerastov
  (from: 09/17/2004 until: 07/31/2007)
poradenská činnosť v oblasti finančných derivátov
  (from: 02/26/1999 until: 07/31/2007)
maloobchod a veľkoobchod: prístrojová, regulačná, obalová, výpočtová a rozmnožovacia technika, elektrospotrebiče, železiarsky tovar, potreby pre domácnosť, technologické zariadenia, kancelárske potreby, hračky, sklo, porcelán, bižutéria, svietidlá, plasty, drevo, výrobky z dreva a plastov, obaly
  (from: 04/10/1996 until: 07/31/2007)
realitná kancelária
  (from: 04/10/1996 until: 07/31/2007)
Partners: 
Ing. Vladimír Palko
Bukurešťská 2551/18
Košice 040 13
Slovak Republic
  (from: 07/11/2007)
CEDC Slovakia s.r.o.
Námestie baníkov 17/33
Rožňava 048 01
Slovak Republic
  (from: 12/01/2006 until: 07/10/2007)
Ing. Igor Klátek
232
Mokrá Lúka 050 01
Slovak Republic
  (from: 04/27/2004 until: 09/14/2004)
Ing. Igor Klátik
232
Mokrá Lúka 050 01
Slovak Republic
  (from: 09/15/2004 until: 07/10/2007)
RNDr. Daniel Macko , CSc.
Sládkovičova 22
Košice
Slovak Republic
  (from: 11/03/2003 until: 07/10/2007)
RNDr. Daniel Macko , CSc.
Cottbuská 2
Košice
Slovak Republic
  (from: 03/05/2001 until: 11/02/2003)
RNDr. Daniel Macko , CSc.
Cottbuská 2
Košice
Slovak Republic
  (from: 02/03/1999 until: 03/04/2001)
RNDr. Daniel Macko , CSc.
Cottbuská 2
Košice
Slovak Republic
  (from: 04/10/1996 until: 02/02/1999)
RNDr. Peter Stefanyi , CSc.
Pekinská 11
Košice
Slovak Republic
  (from: 03/05/2001 until: 11/02/2003)
RNDr. Peter Stefanyi , CSc.
Hronská 9
Košice
Slovak Republic
  (from: 02/03/1999 until: 03/04/2001)
RNDr. Peter Stefanyi , CSc.
Hronská 9
Košice
Slovak Republic
  (from: 04/10/1996 until: 02/02/1999)
RNDr. Peter Stefányi , CSc.
251
Sokoľ
Slovak Republic
  (from: 12/01/2006 until: 07/10/2007)
RNDr. Peter Stefányi , CSc.
Pekinská 11
Košice
Slovak Republic
  (from: 11/03/2003 until: 11/30/2006)
Eelkjen Lammers
O. Handelskade 10198 P
Amsterdam
Holandské kráľovstvo
  (from: 02/03/1999 until: 03/04/2001)
Eelkjen Lammers
O. Handelskade 10198 P
Amsterdam
Holandské kráľovstvo
  (from: 04/10/1996 until: 02/02/1999)
Contribution of each member: 
Ing. Vladimír Palko
Amount of investment: 109 540 EUR Paid up: 109 540 EUR
  (from: 05/25/2010)
Eelkjen Lammers
Amount of investment: 32 000 Sk Paid up: 10 000 Sk
  (from: 04/10/1996 until: 02/02/1999)
RNDr. Peter Stefanyi , CSc.
Amount of investment: 34 000 Sk Paid up: 34 000 Sk
  (from: 04/10/1996 until: 02/02/1999)
RNDr. Daniel Macko , CSc.
Amount of investment: 34 000 Sk Paid up: 34 000 Sk
  (from: 04/10/1996 until: 02/02/1999)
Eelkjen Lammers
Amount of investment: 64 000 Sk Paid up: 64 000 Sk
  (from: 02/03/1999 until: 03/04/2001)
RNDr. Peter Stefanyi , CSc.
Amount of investment: 68 000 Sk Paid up: 68 000 Sk
  (from: 02/03/1999 until: 03/04/2001)
RNDr. Daniel Macko , CSc.
Amount of investment: 68 000 Sk Paid up: 68 000 Sk
  (from: 02/03/1999 until: 03/04/2001)
RNDr. Peter Stefanyi , CSc.
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 03/05/2001 until: 11/02/2003)
RNDr. Daniel Macko , CSc.
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 03/05/2001 until: 11/02/2003)
RNDr. Peter Stefányi , CSc.
Amount of investment: 1 100 000 Sk Paid up: 1 100 000 Sk
  (from: 11/03/2003 until: 11/30/2006)
RNDr. Daniel Macko , CSc.
Amount of investment: 1 100 000 Sk Paid up: 1 100 000 Sk
  (from: 11/03/2003 until: 11/30/2006)
Ing. Igor Klátek
Amount of investment: 1 100 000 Sk Paid up: 1 100 000 Sk
  (from: 04/27/2004 until: 09/14/2004)
Ing. Igor Klátik
Amount of investment: 1 100 000 Sk Paid up: 1 100 000 Sk
  (from: 09/15/2004 until: 07/10/2007)
RNDr. Peter Stefányi , CSc.
Amount of investment: 858 000 Sk Paid up: 858 000 Sk
  (from: 12/01/2006 until: 07/10/2007)
RNDr. Daniel Macko , CSc.
Amount of investment: 858 000 Sk Paid up: 858 000 Sk
  (from: 12/01/2006 until: 07/10/2007)
CEDC Slovakia s.r.o.
Amount of investment: 484 000 Sk Paid up: 484 000 Sk
  (from: 12/01/2006 until: 07/10/2007)
Ing. Vladimír Palko
Amount of investment: 3 300 000 Sk Paid up: 3 300 000 Sk
  (from: 07/11/2007 until: 05/24/2010)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 07/11/2007)
konatelia
  (from: 02/03/1999 until: 07/10/2007)
konatelia
  (from: 04/10/1996 until: 02/02/1999)
Ing. Vladimír Palko
Bukurešťská 2551/18
Košice 040 13
From: 06/21/2007
  (from: 07/11/2007)
RNDr. Daniel Macko , CSc.
Cottbuská 2
Košice
  (from: 04/10/1996 until: 11/02/2003)
RNDr. Daniel Macko , CSc.
Sládkovičova 22
Košice
From: 04/10/1996
  (from: 11/03/2003 until: 07/10/2007)
RNDr. Daniel Macko , CSc.
Sládkovičova 22
Košice
From: 04/10/1996 Until: 06/22/2007
  (from: 07/11/2007 until: 07/10/2007)
RNDr. Peter Stefanyi , CSc.
Pekinská 11
Košice
  (from: 04/10/1996 until: 11/02/2003)
RNDr. Peter Stefányi , CSc.
251
Sokoľ
From: 04/10/1996
  (from: 12/01/2006 until: 07/10/2007)
RNDr. Peter Stefányi , CSc.
251
Sokoľ
From: 04/10/1996 Until: 06/22/2007
  (from: 07/11/2007 until: 07/10/2007)
RNDr. Peter Stefányi , CSc.
Pekinská 11
Košice
From: 04/10/1996
  (from: 11/03/2003 until: 11/30/2006)
Acting in the name of the company: 
Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje a za spoločnosť koná konateľ samostatne a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 07/11/2007)
Za spoločnosť koná každý z konateľov samostatne a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 02/03/1999 until: 07/10/2007)
Za spoločnosť konajú konatelia každý samostatne. Písomnosti zakladajúce práva a záväzky spoločnosti podpisujú obidvaja konatelia spoločne tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripoja svoje vlastnoručné podpisy.
  (from: 04/10/1996 until: 02/02/1999)
Procuration: 
Ing. František Adamčák
Janka Kráľa 886/23
Veľké Kapušany 079 01
  (from: 11/03/2003 until: 07/10/2007)
Ing. František Adamčák
Janka Kráľa 886/23
Veľké Kapušany 079 01
Until: 06/21/2007
  (from: 07/11/2007 until: 07/10/2007)
Prokurista sa bude za spoločnosť podpisovať tak, že k názvu spoločnosti FINMAG SLOVAKIA s.r.o. Košice, prevádzka Vojany pripojí dodatok prokurista a vlastnoručný podpis. Prokurista je oprávnený konať a podpisovať vždy s jedným konateľom spoločnosti.
  (from: 09/17/2004 until: 07/10/2007)
Prokurista sa bude za spoločnosť podpisovať tak, že k názvu spoločnosti FINMAG PLUS s.r.o. Košice, prevádzka Vojany pripojí dodatok prokurista a vlastnoručný podpis. Prokurista je oprávnený konať a podpisovať vždy s jedným konateľom spoločnosti.
  (from: 11/03/2003 until: 09/16/2004)
Capital: 
109 540 EUR Paid up: 109 540 EUR
  (from: 05/25/2010)
3 300 000 Sk Paid up: 3 300 000 Sk
  (from: 04/27/2004 until: 05/24/2010)
2 200 000 Sk Paid up: 2 200 000 Sk
  (from: 11/03/2003 until: 04/26/2004)
200 000 Sk
  (from: 02/03/1999 until: 11/02/2003)
100 000 Sk
  (from: 04/10/1996 until: 02/02/1999)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 21.2.1996, v znení jej dodatku č. 1 zo dňa 1.4.1996, uzavretými podľa zák.č. 513/91 Zb.
  (from: 04/10/1996)
DODATOK č. 2 k spoločenskej zmluve zo dňa 31.7.1999 vrátane DODATKU č. 3 k spoločenskej zmluve zo dňa 19.8.1998 podľa z.č. 11/98 Z.z.
  (from: 02/03/1999)
DODATOK č. 4 k spoločenskej zmluve zo dňa 19.8.1998.
  (from: 02/26/1999)
Dodatok č. 5 k spoločenskej zmluve zo dňa 6.11.1999.
  (from: 03/05/2001)
Dodatok č. 6 k spoločenskej zmluve zo dňa 19.1.2001.
  (from: 04/10/2001)
Dodatok č. 7 k spoločenskej zmluve zo dňa 24. 5. 2001. Zmena obchodného mena z " ODYSEUS, s.r.o. " na " FINMAG PLUS, s.r.o. " prevedená ku dňu 29. 5. 2001.
  (from: 05/29/2001)
Dodatok č. 9 k spoločenskej zmluve zo dňa 25.9.2003.
  (from: 11/03/2003)
Dodatok č. 10 k spoločenskej zmluve o založení spoločnosti zo dňa 28.11.2003.
  (from: 04/27/2004)
Date of updating data in databases:  09/21/2021
Date of extract :  09/23/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person