Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Košice I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  7718/V

Business name: 
IREA, s.r.o.
  (from: 04/22/1996)
Registered seat: 
Národná trieda 76
Košice 040 01
  (from: 09/05/2007)
Identification number (IČO): 
31 725 830
  (from: 04/22/1996)
Date of entry: 
04/22/1996
  (from: 04/22/1996)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 04/22/1996)
Objects of the company: 
veľkoobchod a maloobchod - priemyselný, elektrotechnický a elektrický tovar, prístroje a nástroje, počítače, audiovizuálna technika, elektrospotrebiče, železiarsky, stavebný a hutný materiál, výrobky z kože a gumy, drevo a výrobky z dreva, výrobky z textilu, výpočtová technika, strojárenské zariadenia, dopravné prostriedky, jednostopové vozidlá, ich príslušenstva a súčastí, rudy, uhlie, ropa, nikel, kovy a výrobky z kovov /okrem zbraní/, výrobky z plastov a iných umelých hmôt, rádia a televízne prijímače, elektrostroje a zariadenia, nábytok, drogistický tovar v rozsahu voľných živností, farby-laky, svietidlá, sklo, porcelán, výrobky zo skla, kuchynské zariadenia, obuv, športové potreby, hračky, papier, kovovýrobky, papierenský tovar, domáce potreby, bicykle, zariadenia pre kancelárie, písacie stroje, kozmetika, pracie a čistiace prostriedky, textilné obleky a odevy, kože v surovom stave, potravinársky tovar, čaj, pochutiny, tabak, cigarety, výrobky z tabaku, ovocie, alkoholické nápoje a liehoviny, poľnohospodárske výrobky rastlinnej a živočíšnej výroby, obilie
  (from: 04/22/1996)
vykonávanie bytových, občianskych, inžinierskych a priemyselných stavieb
  (from: 04/22/1996)
výroba, montáž a oprava audiovizuálnych technických prostriedkov
  (from: 04/22/1996)
výroba audiovizuálnych programov
  (from: 04/22/1996)
zapožičiavanie osobných a nákladných áut
  (from: 04/22/1996)
výroba papierenská
  (from: 04/22/1996)
vydavateľská činnosť
  (from: 04/22/1996)
sprostredkovateľská činnosť mimo sprostredkovania práce za úhradu
  (from: 04/22/1996)
dodávky a montáž strojno-technologických zariadení /bez zásahu do elektrických zariadení/
  (from: 04/22/1996)
usporiadateľská činnosť v oblasti kultúry
  (from: 04/22/1996)
faktoring a forfaiting
  (from: 04/22/1996)
poradenská činnosť v predmete podnikania
  (from: 04/22/1996)
nákup a predaj nehnuteľností a zariadení
  (from: 04/22/1996)
prenájom nebytových priestorov
  (from: 04/22/1996)
montáž a opravy meracej a regulačnej techniky
  (from: 01/19/2006)
montáž, servis a údržba vzduchotechnických zariadení mimo elektrickej časti
  (from: 01/19/2006)
výroba vzduchotechnických zariadení
  (from: 01/19/2006)
výskum a vývoj v oblasti vzduchotechnických zariadení
  (from: 01/19/2006)
automatizované spracovanie údajov
  (from: 01/19/2006)
poradenská činnosť v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľných živností
  (from: 01/19/2006)
kopírovacie služby
  (from: 01/19/2006)
čistiaci a upratovací servis
  (from: 01/19/2006)
sprostredkovanie dopravy
  (from: 01/19/2006)
rozmnožovanie nahraných nosičov záznamu zvuku a obrazu na zmluvnom základe so súhlasom autora
  (from: 01/19/2006)
rozmnožovanie nahraných nosičov magnetického záznamu pre počítače na zmluvnom základe so súhlasom autora
  (from: 01/19/2006)
leasingová činnosť
  (from: 01/19/2006)
maliarske, natieračské a sklenárske práce
  (from: 01/19/2006)
montáž sadrokartónu
  (from: 01/19/2006)
prípravné práce pre stavbu, zemné, búracie a kopáčske práce
  (from: 01/19/2006)
omietkárske práce
  (from: 01/19/2006)
preklady a tlmočenie
  (from: 01/19/2006)
propagačná činnosť
  (from: 01/19/2006)
prenájom hnuteľných vecí
  (from: 01/19/2006)
Partners: 
Ing. Emil Macko
266
Kysak 044 81
Slovak Republic
  (from: 01/19/2006)
Contribution of each member: 
Ing. Emil Macko
Amount of investment: 6 638,783775 EUR Paid up: 6 638,783775 EUR
  (from: 02/03/2010)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 04/22/1996)
Ing. Emil Macko
266
Kysak 044 81
From: 04/22/1996
  (from: 01/19/2006)
Acting in the name of the company: 
Za spoločnosť koná a podpisuje konateľ samostatne. Podpisovanie sa vykoná tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí konateľ svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 04/22/1996)
Capital: 
6 638,783775 EUR Paid up: 6 638,783775 EUR
  (from: 02/03/2010)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 14.2.1996, v znení jej dodatku č.1 zo dňa 12.4.1996, podľa zák. č. 513/91 Zb.
  (from: 04/22/1996)
Dodatok k spoločenskej zmluve zo dňa 9.6.1998 v znení zák. č. 11/98 Z.z.
  (from: 07/20/1998)
Zmena zakladateľskej listiny formou notárskej zápisnice N 41/2003, Nz 3846/2003 zo dňa 21. 1. 2003.
  (from: 03/21/2003)
Date of updating data in databases:  09/21/2021
Date of extract :  09/23/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person