Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Košice I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  7967/V

Business name: 
Smiht and Hadrov desing, spol. s r. o. v konkurze
  (from: 03/29/2013 until: 08/06/2014)
Smiht and Hadrov desing, spol. s r. o.
  (from: 04/03/2012 until: 03/28/2013)
Aksis, s.r.o.
  (from: 06/06/1996 until: 04/02/2012)
Registered seat: 
Hámornícka 6
Medzev 044 25
  (from: 04/03/2012 until: 08/06/2014)
Moldavská 21
Košice 040 01
  (from: 03/06/2000 until: 04/02/2012)
kpt. Nálepku 1
Košice 040 01
  (from: 06/06/1996 until: 03/05/2000)
Identification number (IČO): 
31 728 693
  (from: 06/06/1996)
Date of entry: 
06/06/1996
  (from: 06/06/1996)
Person dissolved from: 
12.4.2014
  (from: 08/07/2014)
Legal ground(s) for dissolution: 
rozhodnutím súdu o zrušení konkurzného konania pre nedostatok majetku podľa § 68 ods. 3 písm. d) Obchodného zákonníka
  (from: 08/07/2014)
Date of deletion: 
08/07/2014
  (from: 08/07/2014)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 08/07/2014)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 06/06/1996)
Objects of the company: 
vykonávanie inžinierskych, priemyselných, bytových a občianskych stavieb
  (from: 06/06/1996 until: 08/06/2014)
staviteľ-vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
  (from: 06/06/1996 until: 08/06/2014)
inžinierska činnosť vo výstavbe
  (from: 06/06/1996 until: 08/06/2014)
nákup, predaj a prenájom nehnuteľností
  (from: 06/06/1996 until: 08/06/2014)
prenájom stavebných strojov
  (from: 06/06/1996 until: 08/06/2014)
reklamná činnosť
  (from: 06/06/1996 until: 08/06/2014)
nákup a predaj motorových vozidiel
  (from: 06/06/1996 until: 08/06/2014)
maloobchod a veľkoobchod s drevom a stavebným materiálom, so stavebnými strojmi, železiarskym tovarom, inštalatérskym a vykurovacím zariadením, náterovými hmotami a lakmi, kancelárskymi strojmi a zariadením, nábytkom a bytovými doplnkami, odevami, obuvou a textilom, papierenským tovarom, ovocím, zeleninou a zemiakmi, mäsom a mäsovými výrobkami, nápojmi
  (from: 06/06/1996 until: 08/06/2014)
sprostredkovanie v oblasti obchodu a služieb
  (from: 06/06/1996 until: 08/06/2014)
Partners: 
Ján Holinďák
Dargovských hrdinov 87
Sečovce
Slovak Republic
  (from: 06/06/1996 until: 09/28/1997)
Ing. František Siska
Pekinská 1
Košice
Slovak Republic
  (from: 09/30/1998 until: 11/29/2005)
Ing. František Siska
Pekinská 1
Košice
Slovak Republic
  (from: 09/29/1997 until: 09/29/1998)
Ing. František Siska
Pekinská 1
Košice
Slovak Republic
  (from: 06/06/1996 until: 09/28/1997)
Ing. František Siska
Komenského 43
Košice 040 01
Slovak Republic
  (from: 11/30/2005 until: 08/06/2014)
Contribution of each member: 
Ing. František Siska
Amount of investment: 60 000 Sk Paid up: 60 000 Sk
  (from: 06/06/1996 until: 09/28/1997)
Ján Holinďák
Amount of investment: 40 000 Sk Paid up: 40 000 Sk
  (from: 06/06/1996 until: 09/28/1997)
Ing. František Siska
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 09/29/1997 until: 09/29/1998)
Ing. František Siska
  (from: 09/30/1998 until: 11/29/2005)
Ing. František Siska
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 11/30/2005 until: 11/18/2009)
Ing. František Siska
Amount of investment: 6 638,783775 EUR Paid up: 6 638,783775 EUR
  (from: 11/19/2009 until: 04/02/2012)
Ing. František Siska
Amount of investment: 6 640 EUR Paid up: 6 640 EUR
  (from: 04/03/2012 until: 08/06/2014)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 09/29/1997 until: 08/06/2014)
konatelia
  (from: 06/06/1996 until: 09/28/1997)
Ján Holinďák
Dargovských hrdinov 87
Sečovce
  (from: 06/06/1996 until: 09/28/1997)
Ing. František Siska
Komenského 43
Košice 040 01
  (from: 11/30/2005 until: 04/02/2012)
Ing. František Siska
Pekinská 1
Košice
  (from: 06/06/1996 until: 11/29/2005)
Ing. František Siska
Komenského 43
Košice 040 01
  (from: 04/03/2012 until: 08/06/2014)
Acting in the name of the company: 
Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje a za spoločnosť koná konateľ samostatne a to tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.
  (from: 09/29/1997 until: 08/06/2014)
Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje každý z konateľov samostatne tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 06/06/1996 until: 09/28/1997)
Capital: 
6 640 EUR Paid up: 6 640 EUR
  (from: 04/03/2012 until: 08/06/2014)
6 638,783775 EUR
  (from: 11/19/2009 until: 04/02/2012)
200 000 Sk
  (from: 09/30/1998 until: 11/18/2009)
100 000 Sk
  (from: 06/06/1996 until: 09/29/1998)
Opening of bankruptcy proceedings: 
Date of the opening of bankruptcy proceedings: 10/05/2012
  (from: 03/29/2013)
Bankruptcy trustee: 
Administrateur Judiciiare - Konkursverwalter Manik k.s.
Národná trieda 4
Košice 040 01
From: 10/05/2012
  (from: 03/29/2013)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola vymazaná na základe uznesenia Okresného súdu Košice I č.k. 31K/29/2012-282 zo dňa 28.10.2013.
  (from: 08/07/2014)
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 21.5.1996 podľa zák. č. 513/91 Zb.
  (from: 06/06/1996 until: 08/06/2014)
Zmena spoločenskej zmluvy zo dňa 25.9.1997.
  (from: 09/29/1997 until: 08/06/2014)
Zmena zakladateľskej listiny vo forme notárskej zápisnice N 400/98, Nz 400/98 zo dňa 5.6.1998 podľa zák. č. 11/98 Z.z.
  (from: 09/30/1998 until: 08/06/2014)
Zmena zakladateľskej listiny formou notárskej zápisnice číslo N 22/2000, Nz 22/2000 zo dňa 17.1.2000.
  (from: 03/06/2000 until: 08/06/2014)
Okresný súd Košice I, uznesením č. k. 31K/29/2012-179 zo dňa 27.9.2012, vyhlásil konkurz na majetok dlžníka Smith and Hadrov desing, spol. s r.o. a ustanovil správcu podstaty: Administrateur Judiciiare - Konkursverwalter Manik k.s. Uznesenie bolo uverejnené v Obchodnom vestníku č. OV 192/2012, dňa 4.10.2012. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť 5.10.2012.
  (from: 03/29/2013 until: 08/06/2014)
Date of updating data in databases:  06/28/2022
Date of extract :  06/30/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person