Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Banská Bystrica
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  734/S

Business name: 
Aldeto, a.s. v likvidácii
  (from: 03/01/2009 until: 12/02/2009)
Aldeto, a.s.
  (from: 05/16/2008 until: 02/28/2009)
Žiarska finančná spoločnosť, a.s.
  (from: 10/02/2002 until: 05/15/2008)
SCX Investment, a.s.
  (from: 03/05/2002 until: 10/01/2002)
Registered seat: 
Priemyselná 12
Žiar nad Hronom 965 63
  (from: 09/18/2003 until: 12/02/2009)
Štúrova 11
Bratislava 811 02
  (from: 03/05/2002 until: 09/17/2003)
Identification number (IČO): 
35 832 355
  (from: 03/05/2002)
Date of entry: 
03/05/2002
  (from: 03/05/2002)
Date of deletion: 
12/03/2009
  (from: 12/03/2009)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 12/03/2009)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 03/05/2002)
Objects of the company: 
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
  (from: 03/05/2002 until: 12/02/2009)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 03/05/2002 until: 12/02/2009)
prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb
  (from: 03/05/2002 until: 12/02/2009)
obstarávanie služieb spojených s prevádzkou nehnuteľností
  (from: 03/05/2002 until: 12/02/2009)
prenájom priemyselného tovaru
  (from: 03/05/2002 until: 12/02/2009)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 03/05/2002 until: 12/02/2009)
prieskum trhu a verejnej mienky
  (from: 03/05/2002 until: 12/02/2009)
reklamná a propagačná činnosť
  (from: 03/05/2002 until: 12/02/2009)
poradenská činnosť v rozsahu predmetu podnikania
  (from: 03/05/2002 until: 12/02/2009)
projektovanie, riešenie a vyhodnocovanie geologických úloh hydrogeologického prieskumu, inžinierskogeologického prieskumu a geologického prieskumu životného prostredia. Spracúvanie štúdií, správ a rešerší súvisiacich s uvedenými geologickými prácami
  (from: 02/18/2005 until: 12/02/2009)
Management body: 
Managing board
  (from: 09/18/2003 until: 12/02/2009)
Managing board
  (from: 10/02/2002 until: 09/17/2003)
Managing board
  (from: 03/05/2002 until: 10/01/2002)
Akcionár:
  (from: 03/05/2002 until: 10/01/2002)
ECR-SK, s.r.o.
Súvoz 802
Trenčín 911 01
  (from: 03/05/2002 until: 10/01/2002)
Ing. Tibor Brašeň - člen
J. Švermu 406
Hliník nad Hronom
From: 08/13/2003
  (from: 09/18/2003 until: 05/15/2008)
Ing. Tibor Brašeň - člen
J. Švermu 406
Hliník nad Hronom
From: 08/13/2003 Until: 04/25/2008
  (from: 05/16/2008 until: 05/15/2008)
Ing. Branislav Cvik
MDŽ 3
Šurany
From: 03/05/2002 Until: 09/16/2002
  (from: 03/05/2002 until: 10/01/2002)
Zuzana Mášiková - predseda
Karpatská 10
Bratislava
From: 03/05/2002 Until: 09/16/2002
  (from: 03/05/2002 until: 10/01/2002)
Ing. Jozef Pittner - predseda
Šoltésovej 724/24
Žiar nad Hronom
From: 11/05/2002 Until: 08/13/2003
  (from: 11/26/2002 until: 09/17/2003)
Dr.h.c. Ing. Jozef Pittner - predseda
Šoltésovej 724/24
Žiar nad Hronom
From: 08/13/2003
  (from: 09/18/2003 until: 05/15/2008)
Dr.h.c. Ing. Jozef Pittner - predseda
Šoltésovej 724/24
Žiar nad Hronom
From: 08/13/2003 Until: 04/25/2008
  (from: 05/16/2008 until: 05/15/2008)
Ing. Slávka Štefancová - člen
Svitavská 904/22
Žiar nad Hronom
From: 11/05/2002 Until: 08/13/2003
  (from: 11/26/2002 until: 09/17/2003)
Ing. Slávka Štefancová - predseda
Svitavská 904/22
Žiar nad Hronom 965 01
From: 09/16/2002 Until: 11/05/2002
  (from: 10/02/2002 until: 11/25/2002)
Ing. Slávka Štefancová - členka
Svitavská 904/22
Žiar nad Hronom
From: 08/13/2003
  (from: 09/18/2003 until: 05/15/2008)
Ing. Slávka Štefancová - členka
Svitavská 904/22
Žiar nad Hronom
From: 08/13/2003 Until: 04/25/2008
  (from: 05/16/2008 until: 05/15/2008)
Ing. Ivan Tóth - člen
Š. Moysesa 425/71
Žiar nad Hronom 965 01
From: 09/16/2002 Until: 11/05/2002
  (from: 10/02/2002 until: 11/25/2002)
Ing. Ľubomír Vančo
Považská 56
Trenčín
From: 03/05/2002 Until: 09/16/2002
  (from: 03/05/2002 until: 10/01/2002)
Ing. Ľubomír Vančo - podpredseda
Považská 56
Trenčín
From: 09/16/2002 Until: 11/05/2002
  (from: 10/02/2002 until: 11/25/2002)
Ing. Ľubomír Vančo - podpredseda
Považská 56
Trenčín
From: 11/05/2002 Until: 08/13/2003
  (from: 11/26/2002 until: 09/17/2003)
Mgr. Denisa Schultzová - predseda
Vajnorská 1306/5
Bratislava 831 03
From: 04/25/2008
  (from: 05/16/2008 until: 12/02/2009)
Acting in the name of the company: 
Konať za spoločnosť vo všetkých veciach je oprávnený predseda predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí predseda predstavenstva svoje meno, funkciu a podpis.
  (from: 05/16/2008 until: 12/02/2009)
Konať v mene spoločnosti sú oprávnení najmenej dvaja členovia predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti, menám a funkciám pripoja podpisujúci svoje podpisy.
  (from: 09/18/2003 until: 05/15/2008)
Konať v mene spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle spoločne dvaja členovia predstavenstva, z ktorých jeden musí byť podpredsedom.
  (from: 10/02/2002 until: 09/17/2003)
Konať a podpisovať v mene spoločnosti je oprávnený predseda predsavenstva samostatne alebo spolu s členom predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí konajúca osoba svoje meno, priezvisko, funkciu a podpis.
  (from: 03/05/2002 until: 10/01/2002)
Capital: 
33 200 EUR Paid up: 33 200 EUR
  (from: 03/01/2009 until: 12/02/2009)
1 000 000 Sk Paid up: 1 000 000 Sk
  (from: 09/18/2003 until: 02/28/2009)
1 000 000 Sk Paid up: 300 000 Sk
  (from: 03/05/2002 until: 09/17/2003)
Shares: 
Number of shares: 10
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 3 320 EUR
  (from: 03/01/2009 until: 12/02/2009)
Number of shares: 10
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 100 000 Sk
  (from: 01/25/2007 until: 02/28/2009)
Number of shares: 0
Druh: kmeňových na meno
Form: listinné
Nominal value: 100 000 Sk
  (from: 03/05/2002 until: 01/24/2007)
Stockholder: 
CLEMENCY HOLDINGS LIMITED
Kyriakou Matsi, EAGLE HOUSE, 10th Floor, Agioi Omologites 16
Nicosia 1082
Cyprus
  (from: 05/16/2008 until: 12/02/2009)
ŽHS, a.s.
Priemyselná 12
Žiar nad Hronom 965 63
  (from: 09/18/2003 until: 05/15/2008)
Supervisory board: 
Ing. Jaroslav Bahno - člen
M.R.Štefánika 453/22
Žiar nad Hronom
From: 08/13/2003
  (from: 09/18/2003 until: 07/10/2006)
Ing. Jaroslav Bahno - člen
M.R.Štefánika 453/22
Žiar nad Hronom
From: 08/13/2003 Until: 06/01/2006
  (from: 07/11/2006 until: 07/10/2006)
Martin Bičan - člen
Puškinova 26
Trenčín
From: 03/05/2002 Until: 09/16/2002
  (from: 03/05/2002 until: 10/01/2002)
Ing. Monika Bošková - člen
Podhorská 334/2
Lutila 966 22
From: 06/01/2006
  (from: 07/11/2006 until: 05/15/2008)
Ing. Monika Bošková - člen
Podhorská 334/2
Lutila 966 22
From: 06/01/2006 Until: 04/25/2008
  (from: 05/16/2008 until: 05/15/2008)
Ivan Bulík - predseda
261
Trenčianske Jastrabie
From: 03/05/2002 Until: 09/16/2002
  (from: 03/05/2002 until: 10/01/2002)
Ing. Stanislav Drgoňa - predseda
Šoltésovej 722/20
Žiar nad Hronom
From: 08/13/2003
  (from: 09/18/2003 until: 05/15/2008)
Ing. Stanislav Drgoňa - predseda
Šoltésovej 722/20
Žiar nad Hronom
From: 08/13/2003 Until: 04/25/2008
  (from: 05/16/2008 until: 05/15/2008)
Martina Januščáková - členka
Československej armády 237/16
Handlová
From: 08/13/2003
  (from: 09/18/2003 until: 07/10/2006)
Martina Januščáková - členka
Československej armády 237/16
Handlová
From: 08/13/2003 Until: 06/01/2006
  (from: 07/11/2006 until: 07/10/2006)
Ing. Peter Kožík - člen
Bielocerkevská 1
Košice 040 22
From: 04/25/2008
  (from: 05/16/2008 until: 03/16/2009)
Ing. Dušan Kubranský - predseda
Stred 50/31
Považská Bystrica 017 01
From: 09/16/2002 Until: 08/13/2003
  (from: 10/02/2002 until: 09/17/2003)
Richard Kupka - člen
SNP 70
Nová Dubnica
From: 03/05/2002 Until: 09/16/2002
  (from: 03/05/2002 until: 10/01/2002)
JUDr. Ľubica Poldaufová - podpredseda
Ľ. Štúra 520
Hliník nad Hronom 966 01
From: 09/16/2002 Until: 08/13/2003
  (from: 10/02/2002 until: 09/17/2003)
Emília Tatárová - člen
Hviezdoslavova 30/95
Žiar nad Hronom 965 01
From: 06/01/2006
  (from: 07/11/2006 until: 05/15/2008)
Emília Tatárová - člen
Hviezdoslavova 30/95
Žiar nad Hronom 965 01
From: 06/01/2006 Until: 04/25/2008
  (from: 05/16/2008 until: 05/15/2008)
Janka Vančová - člen
SNP 74/2-65
Nová Dubnica 018 51
From: 09/16/2002 Until: 08/13/2003
  (from: 10/02/2002 until: 09/17/2003)
Ing. Zuzana Petrová - člen
Svätoplukova 905/15
Nitra 949 01
From: 04/25/2008 Until: 05/19/2009
  (from: 05/30/2009 until: 05/29/2009)
Ing. Peter Kažík - člen
Bielocerkevská 1
Košice 040 22
From: 04/25/2008 Until: 05/19/2009
  (from: 05/30/2009 until: 05/29/2009)
Ing. Peter Čerňanský - člen
Hollého 883/18
Trenčín 911 05
From: 04/25/2008 Until: 05/19/2009
  (from: 05/30/2009 until: 05/29/2009)
Ing. Zuzana Petrová - člen
Svätoplukova 905/15
Nitra 949 01
From: 04/25/2008
  (from: 05/16/2008 until: 05/29/2009)
Ing. Peter Kažík - člen
Bielocerkevská 1
Košice 040 22
From: 04/25/2008
  (from: 03/17/2009 until: 05/29/2009)
Ing. Peter Čerňanský - člen
Hollého 883/18
Trenčín 911 05
From: 04/25/2008
  (from: 05/16/2008 until: 05/29/2009)
Ing. Michal Magic
Bernolákova 5999/22
Banská Bystrica - Radvaň 974 05
From: 05/19/2009
  (from: 05/30/2009 until: 12/02/2009)
Ing. Zuzana Petrová
Svätoplukova 905/15
Nitra 949 01
From: 05/19/2009
  (from: 05/30/2009 until: 12/02/2009)
Ing. Peter Čerňanský
Jána Hollého 883/18
Trenčín - Zlatovce 911 05
From: 05/19/2009
  (from: 05/30/2009 until: 12/02/2009)
Voluntary liquidation: 
Date of entry into voluntary liquidation: 03/01/2009
  (from: 03/01/2009)
 Liquidators:
Advokátska kancelária SCHULTZOVÁ & PARTNERS, s.r.o.
Križkova 9
Bratislava 811 04
From: 03/01/2009 Until: 12/03/2009
  (from: 03/01/2009)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: Likvidátor je oprávnený konať samostatne vo veciach smerujúcich k likvidácii spoločnosti.
  (from: 03/01/2009)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená ako súkromná akciová spoločnosť notárskou zápisnicou N 60/02, Nz 59/02 zo dňa 22.1.2002 osvedčujúcou rozhodnutie zakladateľa založiť a.s. a zakladateľskú listinu v zmysle ust. §§ 154 - 220 Zák.č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov spísanou notárom JUDr. Ivanom Macákom.
  (from: 03/05/2002 until: 12/02/2009)
Notárska zápisnica N 834/02 Nz 785/02 zo dňa 16. 9. 2002 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom boli prerokované personálne zmeny v orgánoch spoločnosti, schválená zmena stanov - zmena obchodného mena, pôvodné SCX Investment, a.s. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 16. 9. 2002.
  (from: 10/02/2002 until: 12/02/2009)
Zápisnica z mimoriadného valného zhromaždenia zo dňa 5.11.2002.
  (from: 11/26/2002 until: 12/02/2009)
Rozhodnutie jediného akcionára o zmene stanov, zmene v orgánoch spoločnosti osvedčené v notárskej zápisnici Nz 70707/03 spísanej dňa 14.8.2003 notárom JUDr. Kuteničom. Zápisnica z dozornej rady zo dňa 14.8.2003. Funkcia členov predstavenstva Ing. J. Pittnera, Ing. Ľ. Vanča a Ing. S. Štefancovej sa končí dňom 13.8.2003. Funkcia členov dozornej rady JUDr. Ľ. Poldaufovej, Ing. D. Kubranského a J. Vančovej sa končí dňom 13.8.2003.
  (from: 09/18/2003 until: 12/02/2009)
Date of updating data in databases:  05/25/2022
Date of extract :  05/27/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person