Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  49547/B

Business name: 
MM advice s. r. o. v likvidácii
  (from: 06/09/2010 until: 11/21/2013)
MM advice s. r. o.
  (from: 07/16/2009 until: 06/08/2010)
Tecumseh s. r. o.
  (from: 03/05/2009 until: 07/15/2009)
MM ADVICE s. r. o.
  (from: 12/14/2007 until: 03/04/2009)
Registered seat: 
Junácka 6
Bratislava 831 01
  (from: 03/05/2009 until: 11/21/2013)
Bajzova 4
Bratislava 821 08
  (from: 12/14/2007 until: 03/04/2009)
Identification number (IČO): 
43 863 370
  (from: 12/14/2007)
Date of entry: 
12/14/2007
  (from: 12/14/2007)
Person dissolved from: 
28.5.2010
  (from: 11/22/2013)
Date of deletion: 
11/22/2013
  (from: 11/22/2013)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 11/22/2013)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 12/14/2007)
Objects of the company: 
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) alebo na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
  (from: 12/14/2007 until: 11/21/2013)
podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 12/14/2007 until: 11/21/2013)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, výroby a služieb v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 12/14/2007 until: 11/21/2013)
poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
  (from: 12/14/2007 until: 11/21/2013)
servis a údržba software, bez zásahu do elektrickej časti
  (from: 12/14/2007 until: 11/21/2013)
poradenská činnosť v oblasti výpočtovej techniky
  (from: 12/14/2007 until: 11/21/2013)
systémová údržba softwaru
  (from: 12/14/2007 until: 11/21/2013)
Partners: 
Michal Macko
Bajzova 4
Bratislava 821 08
Slovak Republic
  (from: 12/14/2007 until: 04/28/2009)
Zuzana Červenáková
Rozvodná 3
Bratislava 831 01
Slovak Republic
  (from: 04/29/2009 until: 11/21/2013)
Contribution of each member: 
Michal Macko
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 12/14/2007 until: 01/05/2009)
Michal Macko
Amount of investment: 753 150 Sk Paid up: 753 150 Sk
  (from: 01/06/2009 until: 02/09/2009)
Michal Macko
Amount of investment: 25 000 EUR Paid up: 25 000 EUR
  (from: 02/10/2009 until: 04/28/2009)
Zuzana Červenáková
Amount of investment: 25 000 EUR Paid up: 25 000 EUR
  (from: 04/29/2009 until: 11/21/2013)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 12/14/2007 until: 11/21/2013)
Michal Macko
Bajzova 4
Bratislava 821 08
From: 12/14/2007
  (from: 12/14/2007 until: 04/28/2009)
Michal Macko
Bajzova 4
Bratislava 821 08
From: 12/14/2007 Until: 04/16/2009
  (from: 04/29/2009 until: 04/28/2009)
Zuzana Červenáková
Rozvodná 3
Bratislava 831 01
From: 04/16/2009
  (from: 04/29/2009 until: 11/21/2013)
Acting in the name of the company: 
Konateľ koná v mene spoločnosti samostatne tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.
  (from: 04/29/2009 until: 11/21/2013)
V mene spoločnosti koná konateľ samostatne. Pri právnych úkonoch vykonaných v písomnej forme pripojí k obchodnému menu spoločnosti svoj podpis.
  (from: 12/14/2007 until: 04/28/2009)
Capital: 
25 000 EUR Paid up: 25 000 EUR
  (from: 02/10/2009 until: 11/21/2013)
753 150 Sk Paid up: 753 150 Sk
  (from: 01/06/2009 until: 02/09/2009)
200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 12/14/2007 until: 01/05/2009)
Voluntary liquidation: 
Date of entry into voluntary liquidation: 05/28/2010
  (from: 11/22/2013)
Date of entry into voluntary liquidation: 05/28/2010
  (from: 06/09/2010 until: 11/21/2013)
 Liquidators:
Zuzana Červenáková
Rozvodná 3
Bratislava 831 01
From: 05/28/2010 Until: 11/22/2013
  (from: 06/09/2010)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: Likvidátor robí v mene spoločnosti úkony smerujúce k likvidácii spoločnosti.
  (from: 06/09/2010)
Date of completion of voluntary liquidation: 01/31/2013
  (from: 11/22/2013)
Other legal facts: 
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 20.02.2013 o schválení účtovnej závierky ku dňu skončenia likvidácie, záverečnej správy o priebehu likviidácie a návrhu na rozdelenie likvidačného zostatku. Písomný súhlas Daňového úradu Bratislava s výmazom zo dňa 29.05.2013, Colného úradu Bratislava zo dňa 03.04.2013 a Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy zo dňa 27.03.2013. Na základe uvedeného v y m a z u j e s a z obchodného registra obchodná spoločnosť MM advice s. r. o. v likvidácii, so sídlom Junácka 6, 831 01 Bratislava, IČO: 43 863 370, zapísaná v odd. Sro, vložke č. 49547/B.
  (from: 11/22/2013)
Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou dňa 22.11.2007 v znení dodatku č. 1 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
  (from: 12/14/2007 until: 11/21/2013)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 16.12.2008.
  (from: 01/06/2009 until: 11/21/2013)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 22.01.2009. Zmena obchodného mena spoločnosti z pôvodného MM ADVICE s. r. o. na Tecumseh s. r. o.
  (from: 03/05/2009 until: 11/21/2013)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 16.04.2009 a zo dňa 24.04.2009.
  (from: 04/29/2009 until: 11/21/2013)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 17.06.2009. Dodatok č. 1 k zakladateľskej listine zo dňa 17.06.2009. Zmena obchodného mena z pôvodného Tecumseh s. r. o. na nové MM advice s. r. o.
  (from: 07/16/2009 until: 11/21/2013)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 28.05.2010.
  (from: 06/09/2010 until: 11/21/2013)
Date of updating data in databases:  09/23/2021
Date of extract :  09/25/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person