Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Košice I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  10632/V

Business name: 
PIVOVAR STARÝ PRAMEŇ, spol. s r.o.
  (from: 11/17/1998 until: 03/19/2010)
Registered seat: 
Sládkovičova 1
Michalovce 071 01
  (from: 11/17/1998 until: 03/19/2010)
Identification number (IČO): 
36 187 381
  (from: 11/17/1998)
Date of entry: 
11/17/1998
  (from: 11/17/1998)
Person dissolved from: 
30.7.2009
  (from: 03/20/2010)
Date of deletion: 
03/20/2010
  (from: 03/20/2010)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 03/20/2010)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 11/17/1998)
Capital: 
303 000 Sk
  (from: 11/17/1998 until: 03/19/2010)
Opening of bankruptcy proceedings: 
Date of the opening of bankruptcy proceedings: 05/03/2005
  (from: 03/20/2010)
closing of bankruptcy proceedings: 
Date of the closing of bankruptcy proceedings: 07/30/2009
  (from: 03/20/2010)
Other legal facts: 
ako aj všetkých ďalších právnych skutočností na základe uznesenia Krajského súdu v Košiciach, č. k. 7K 297/01-150 zo dňa 15. júna 2009 (právoplatnosť nadobudlo dňa 30.7.2009), ktorým bol zrušený konkurz na majetok úpadcu PIVOVAR STARÝ PRAMEŇ, spol. s r.o. po splnení rozvrhového uznesenia, nakoľko po skončení konkurzného konania neostal spoločnosti žiaden majetok (§ 68 ods. 4 Obchodného zákonníka).
  (from: 03/20/2010)
Date of updating data in databases:  06/24/2022
Date of extract :  06/27/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person