Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Košice I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  10632/V

Business name: 
PIVOVAR STARÝ PRAMEŇ, spol. s r.o.
  (from: 11/17/1998 until: 03/19/2010)
Registered seat: 
Sládkovičova 1
Michalovce 071 01
  (from: 11/17/1998 until: 03/19/2010)
Identification number (IČO): 
36 187 381
  (from: 11/17/1998)
Date of entry: 
11/17/1998
  (from: 11/17/1998)
Person dissolved from: 
30.7.2009
  (from: 03/20/2010)
Date of deletion: 
03/20/2010
  (from: 03/20/2010)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 03/20/2010)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 11/17/1998)
Objects of the company: 
výroba piva, nealkoholických nápojov a sirupov
  (from: 11/17/1998 until: 03/19/2010)
reštauračná činnosť
  (from: 11/17/1998 until: 03/19/2010)
sprostredkovateľská činnosť v obchode
  (from: 11/17/1998 until: 03/19/2010)
veľkoobchod a maloobchod v odbore: potraviny, tabakové výrobky, textilné výrobky, odevy, obuv, kožiarske výrobky, papier, hutnícke výrobky, železiarske výrobky, elektronické a elektrotechnické výrobky, sklárske výrobky, keramické výrobky, drevo a výrobky z dreva, stavebný materiál, motorové vozidlá, poľnohospodárske produkty, nerastné suroviny, ropné produkty, ovocie, zelenina, mäso a mäsové výrobky, drogéria, kozmetika, nábytok, hračky, domáce potreby, pivo, slad, nealkoholické nápoje, sirup
  (from: 11/17/1998 until: 03/19/2010)
podnikateľské poradenstvo
  (from: 11/17/1998 until: 03/19/2010)
vedenie účtovníctva
  (from: 11/17/1998 until: 03/19/2010)
Partners: 
Ing. Gabriela Brunacká
Uralská 2
Michalovce
Slovak Republic
  (from: 11/17/1998 until: 03/04/2001)
Ing. Albert Čurma
Farská 13
Michalovce
Slovak Republic
  (from: 11/17/1998 until: 03/04/2001)
Ing. Vladimír Jakub
Sibírska 2
Michalovce
Slovak Republic
  (from: 11/17/1998 until: 04/15/1999)
Ing. Jana Jakubová
Sibírska 2
Michalovce
Slovak Republic
  (from: 04/16/1999 until: 04/02/2000)
Ing. Vladislav Kočiš
Štefánikova 38
Michalovce
Slovak Republic
  (from: 04/03/2000 until: 03/04/2001)
Ing. Vladislav Kočiš
Štefánikova 38
Michalovce
Slovak Republic
  (from: 11/17/1998 until: 04/02/2000)
Ing. Mikuláš Lapišák
kpt. Nálepku 61
Medzilaborce
Slovak Republic
  (from: 11/17/1998 until: 03/04/2001)
Ing. Milan Lapišák
P. Horova 23
Michalovce
Slovak Republic
  (from: 11/17/1998 until: 03/04/2001)
Ing. Ján Miľovčík
Tehliarska 9
Michalovce
Slovak Republic
  (from: 11/17/1998 until: 03/04/2001)
Ing. Timofej Švarkov
Májová 744/30
Medzilaborce
Slovak Republic
  (from: 11/17/1998 until: 03/04/2001)
Ing. Albert Čurma
Farská 13
Michalovce
Slovak Republic
  (from: 03/05/2001 until: 03/19/2010)
Ing. Gabriela Brunacká
Uralská 2
Michalovce
Slovak Republic
  (from: 03/05/2001 until: 03/19/2010)
Ing. Milan Lapišák
P. Horova 23
Michalovce
Slovak Republic
  (from: 03/05/2001 until: 03/19/2010)
Ing. Mikuláš Lapišák
kpt. Nálepku 61
Medzilaborce
Slovak Republic
  (from: 03/05/2001 until: 03/19/2010)
Ing. Timofej Švarkov
Májová 744/30
Medzilaborce
Slovak Republic
  (from: 03/05/2001 until: 03/19/2010)
Ing. Ján Miľovčík
Tehliarska 9
Michalovce
Slovak Republic
  (from: 03/05/2001 until: 03/19/2010)
Ing. Vladislav Kočiš
Štefánikova 38
Michalovce
Slovak Republic
  (from: 03/05/2001 until: 03/19/2010)
Contribution of each member: 
Ing. Vladislav Kočiš
Amount of investment: 30 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 10 000 Sk
  (from: 11/17/1998 until: 04/02/2000)
Ing. Vladimír Jakub
Amount of investment: 30 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 10 000 Sk
  (from: 11/17/1998 until: 04/15/1999)
Ing. Albert Čurma
Amount of investment: 30 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 10 000 Sk
  (from: 11/17/1998 until: 03/04/2001)
Ing. Gabriela Brunacká
Amount of investment: 30 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 10 000 Sk
  (from: 11/17/1998 until: 03/04/2001)
Ing. Milan Lapišák
Amount of investment: 93 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 31 000 Sk
  (from: 11/17/1998 until: 03/04/2001)
Ing. Mikuláš Lapišák
Amount of investment: 30 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 10 000 Sk
  (from: 11/17/1998 until: 03/04/2001)
Ing. Timofej Švarkov
Amount of investment: 30 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 10 000 Sk
  (from: 11/17/1998 until: 03/04/2001)
Ing. Ján Miľovčík
Amount of investment: 30 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 10 000 Sk
  (from: 11/17/1998 until: 03/04/2001)
Ing. Jana Jakubová
Amount of investment: 30 000 Sk Paid up: 10 000 Sk
  (from: 04/16/1999 until: 04/02/2000)
Ing. Vladislav Kočiš
Amount of investment: 60 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 20 000 Sk
  (from: 04/03/2000 until: 03/04/2001)
Ing. Albert Čurma
Amount of investment: 30 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 30 000 Sk
  (from: 03/05/2001 until: 03/19/2010)
Ing. Gabriela Brunacká
Amount of investment: 30 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 30 000 Sk
  (from: 03/05/2001 until: 03/19/2010)
Ing. Milan Lapišák
Amount of investment: 93 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 93 000 Sk
  (from: 03/05/2001 until: 03/19/2010)
Ing. Mikuláš Lapišák
Amount of investment: 30 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 30 000 Sk
  (from: 03/05/2001 until: 03/19/2010)
Ing. Timofej Švarkov
Amount of investment: 30 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 30 000 Sk
  (from: 03/05/2001 until: 03/19/2010)
Ing. Ján Miľovčík
Amount of investment: 30 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 30 000 Sk
  (from: 03/05/2001 until: 03/19/2010)
Ing. Vladislav Kočiš
Amount of investment: 60 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 60 000 Sk
  (from: 03/05/2001 until: 03/19/2010)
Management body: 
konatelia
  (from: 11/17/1998 until: 03/19/2010)
Ing. Vladimír Jakub
Sibírska 2
Michalovce
  (from: 11/17/1998 until: 04/15/1999)
Ing. Vladislav Kočiš
Štefánikova 38
Michalovce
  (from: 11/17/1998 until: 03/19/2010)
Ing. Albert Čurma
Farská 13
Michalovce
  (from: 11/17/1998 until: 03/19/2010)
Ing. Gabriela Brunacká
Uralská 2
Michalovce
  (from: 04/16/1999 until: 03/19/2010)
Acting in the name of the company: 
Písomnosti, ktoré zakladajú práva a povinnosti spoločnosti podpisujú vždy dvaja konatelia spoločne a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 11/17/1998 until: 03/19/2010)
Capital: 
303 000 Sk
  (from: 11/17/1998 until: 03/19/2010)
Opening of bankruptcy proceedings: 
Date of the opening of bankruptcy proceedings: 05/03/2005
  (from: 03/20/2010)
Date of the opening of bankruptcy proceedings: 05/03/2005
  (from: 03/26/2009 until: 03/19/2010)
Date of the opening of bankruptcy proceedings: 05/03/2005
  (from: 08/23/2005 until: 03/25/2009)
Bankruptcy trustee: 
JUDr. Ján Kizivat
kpt. Nálepku 8
Michalovce
From: 05/03/2005
  (from: 08/23/2005 until: 03/25/2009)
JUDr. Ján Kizivat
kpt. Nálepku 8
Michalovce
From: 05/03/2005 Until: 07/19/2005
  (from: 03/26/2009 until: 03/25/2009)
JUDr. Emil Župík
Trieda SNP 48/A
Košice 040 01
From: 07/19/2005
  (from: 03/26/2009 until: 03/19/2010)
JUDr. Emil Župík
Trieda SNP 48/A
Košice 040 01
From: 07/19/2005 Until: 07/30/2009
  (from: 03/20/2010 until: 03/19/2010)
closing of bankruptcy proceedings: 
Date of the closing of bankruptcy proceedings: 07/30/2009
  (from: 03/20/2010)
Supervisory board: 
Ing. Mikuláš Lapišák - člen
kpt. Nálepku 9
Medzilaborce
  (from: 11/17/1998 until: 03/19/2010)
Ing. Milan Lapišák - predseda
P. Horova 23
Michalovce
  (from: 11/17/1998 until: 03/19/2010)
Ing. Timofej Švarkov - člen
Májová 744/30
Medzilaborce
  (from: 11/17/1998 until: 03/19/2010)
Other legal facts: 
ako aj všetkých ďalších právnych skutočností na základe uznesenia Krajského súdu v Košiciach, č. k. 7K 297/01-150 zo dňa 15. júna 2009 (právoplatnosť nadobudlo dňa 30.7.2009), ktorým bol zrušený konkurz na majetok úpadcu PIVOVAR STARÝ PRAMEŇ, spol. s r.o. po splnení rozvrhového uznesenia, nakoľko po skončení konkurzného konania neostal spoločnosti žiaden majetok (§ 68 ods. 4 Obchodného zákonníka).
  (from: 03/20/2010)
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 4. 11. 1998 podľa § 105 a nasl. ust. zák. 513/91 Zb.
  (from: 11/17/1998 until: 03/19/2010)
Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve zo dňa 8.4.1999.
  (from: 04/16/1999 until: 03/19/2010)
Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve zo dňa 17. 3. 2000.
  (from: 04/03/2000 until: 03/19/2010)
Zápisnica z MVZ s.r.o. zo dňa 21.12.2000.
  (from: 03/05/2001 until: 03/19/2010)
Krajský súd v Košiciach uznesením sp. zn. 7K 297/01-53 zo dňa 5.4.2005 vyhlásil konkurz na majetok dlžníka PIVOVAR STARÝ PRAMEŇ, spol. s r.o. a ustanovil správcu konkurznej podstaty JUDr. Jána Kizivata, advokáta, kpt. Nálepku 8, Michalovce, nar. 12.2.1958, r.č. .
  (from: 08/23/2005 until: 03/19/2010)
Krajský súd v Košiciach uznesením č.k. 7K/297/01-90 zo dňa 19. júla 2005 (právoplatnosť nadobudlo dňa 16.08.2005) rozhodol o zániku funkcie správcu konkurznej podstaty JUDr. Jána Kizivata, advokáta, kpt. Nálepku 8, Michalovce a ustanovil do funkcie nového správcu konkurznej podstaty JUDr. Emila Župíka, Trieda SNP 48/A, Košice
  (from: 03/26/2009 until: 03/19/2010)
Date of updating data in databases:  06/23/2022
Date of extract :  06/27/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person