Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  4365/B

Business name: 
Infra Services, a. s.
  (from: 12/22/2007 until: 05/31/2021)
Registered seat: 
Hraničná 10
Bratislava 821 05
  (from: 12/22/2007 until: 05/31/2021)
Identification number (IČO): 
43 898 190
  (from: 12/22/2007)
Date of entry: 
12/22/2007
  (from: 12/22/2007)
Date of deletion: 
06/01/2021
  (from: 06/01/2021)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 06/01/2021)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 12/22/2007)
Objects of the company: 
vnútroštátna nákladná cestná doprava
  (from: 12/22/2007 until: 10/10/2019)
overovanie určených meradiel
  (from: 10/18/2008 until: 10/08/2018)
vodoinštalatérstvo a kurenárstvo
  (from: 12/22/2007 until: 05/31/2021)
betonárske práce
  (from: 12/22/2007 until: 05/31/2021)
čistenie a údržba komunikácií
  (from: 12/22/2007 until: 05/31/2021)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (from: 12/22/2007 until: 05/31/2021)
inžinierska činnosť - obsatrávateľské služby v stavebníctve v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 12/22/2007 until: 05/31/2021)
zemné práce
  (from: 12/22/2007 until: 05/31/2021)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 12/22/2007 until: 05/31/2021)
prenájom strojov, prístrojov, zariadení, dopravných prostriedkov a výpočtovej techniky
  (from: 12/22/2007 until: 05/31/2021)
podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
  (from: 12/22/2007 until: 05/31/2021)
zámočníctvo
  (from: 12/22/2007 until: 05/31/2021)
mechanické čistenie kanalizačných sietí v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 12/22/2007 until: 05/31/2021)
oprava vyhradených technických zariadení elektrických
  (from: 10/18/2008 until: 05/31/2021)
opravy a montáž meračov pretečeného množstva vody
  (from: 10/18/2008 until: 05/31/2021)
kalibrácia meračov pretečeného množstva studenej a teplej vody
  (from: 10/18/2008 until: 05/31/2021)
vykonávanie informatívneho odpočtu číselných údajov zaznamenaných na meradlách
  (from: 06/25/2009 until: 05/31/2021)
služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
  (from: 01/16/2014 until: 05/31/2021)
počítačové služby
  (from: 01/16/2014 until: 05/31/2021)
administratívne služby
  (from: 01/16/2014 until: 05/31/2021)
reklamné a marketingové služby
  (from: 01/16/2014 until: 05/31/2021)
správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností
  (from: 01/16/2014 until: 05/31/2021)
Výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied
  (from: 02/02/2017 until: 05/31/2021)
prevádzkovanie verejných vodovodov I. kategórie
  (from: 02/02/2018 until: 05/31/2021)
prevádzkovanie verejných kanalizácií I. kategórie
  (from: 02/02/2018 until: 05/31/2021)
Management body: 
Managing board
  (from: 12/22/2007 until: 05/31/2021)
Ing. Stanislav Beňo - predseda
Partizánska 67
Nitra 949 01
From: 04/30/2014
  (from: 05/08/2014 until: 08/24/2016)
Ing. Stanislav Beňo - predseda
Partizánska 67
Nitra 949 01
From: 04/30/2014 Until: 08/12/2016
  (from: 08/25/2016 until: 08/24/2016)
Mgr. Juraj Bugala - podpredseda
Jasovská 13
Bratislava - mestská časť Petržalka 851 07
From: 09/28/2016
  (from: 10/12/2016 until: 10/08/2018)
Mgr. Juraj Bugala - podpredseda
Jasovská 13
Bratislava - mestská časť Petržalka 851 07
From: 09/28/2016 Until: 10/01/2018
  (from: 10/09/2018 until: 10/08/2018)
JUDr. Alžbeta Calpaš Mordinová - podpredseda
Stromová 13587/9A
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 01
From: 10/01/2018
  (from: 10/09/2018 until: 02/11/2020)
JUDr. Alžbeta Calpaš Mordinová - podpredseda
Stromová 13587/9A
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 01
From: 10/01/2018 Until: 10/08/2019
  (from: 02/12/2020 until: 02/11/2020)
JUDr. Peter Ďurček - podpredseda
Gorazdova 4
Bánovce nad Bebravou 957 04
From: 08/12/2016
  (from: 08/25/2016 until: 10/11/2016)
JUDr. Peter Ďurček - podpredseda
Gorazdova 4
Bánovce nad Bebravou 957 04
From: 08/12/2016 Until: 09/28/2016
  (from: 10/12/2016 until: 10/11/2016)
Mgr. Peter Ďurček - podpredseda
Gorazdova 4
Bánovce nad Bebravou 957 04
From: 04/30/2014
  (from: 05/08/2014 until: 08/24/2016)
Mgr. Peter Ďurček - podpredseda
Gorazdova 4
Bánovce nad Bebravou 957 04
From: 04/30/2014 Until: 08/12/2016
  (from: 08/25/2016 until: 08/24/2016)
Ing. Tomáš Filípek - člen
Haanova 41
Bratislava - mestská časť Petržalka 851 04
From: 08/12/2016
  (from: 08/25/2016 until: 10/10/2019)
Ing. Tomáš Filípek - člen
Haanova 41
Bratislava - mestská časť Petržalka 851 04
From: 08/12/2016 Until: 08/17/2019
  (from: 10/11/2019 until: 10/10/2019)
Mgr. Rastislav Gajarský - člen
Štefunkova 19
Bratislava 821 03
From: 09/26/2011
  (from: 10/07/2011 until: 08/24/2016)
Mgr. Rastislav Gajarský - člen
Štefunkova 19
Bratislava 821 03
From: 09/26/2011 Until: 08/12/2016
  (from: 08/25/2016 until: 08/24/2016)
Daniel Gemeran - predseda
Furdekova 21/2568
Bratislava 851 04
From: 12/22/2007
  (from: 12/22/2007 until: 01/22/2010)
Ing. Daniel Gemeran - člen
Furdekova 21/2568
Bratislava 851 04
From: 12/22/2007
  (from: 01/23/2010 until: 10/06/2011)
Ing. Daniel Gemeran - člen
Furdekova 21/2568
Bratislava 851 04
From: 12/22/2007 Until: 09/26/2011
  (from: 10/07/2011 until: 10/06/2011)
Ing. Boris Gregor - člen
Šalviová 9
Bernolákovo 900 27
From: 11/08/2011
  (from: 11/16/2011 until: 07/22/2016)
Ing. Boris Gregor - člen
Šalviová 9
Bernolákovo 900 27
From: 11/08/2011 Until: 06/30/2016
  (from: 07/23/2016 until: 07/22/2016)
Ing. Peter Hamaj - člen
Čsl. armády 352/32
Myjava 907 01
From: 08/12/2016
  (from: 09/15/2017 until: 02/11/2020)
Ing. Peter Hamaj - člen
Čsl. armády 352/32
Myjava 907 01
From: 08/12/2016 Until: 10/08/2019
  (from: 02/12/2020 until: 02/11/2020)
Ing. Peter Hamaj - člen
Krivá 750/15
Šamorín 931 01
From: 08/12/2016
  (from: 08/25/2016 until: 09/14/2017)
JUDr. Henrich Haščák - predseda
Prokopova 42
Bratislava - mestská časť Petržalka 851 01
From: 10/08/2019
  (from: 02/12/2020 until: 09/10/2020)
JUDr. Henrich Haščák - predseda
Prokopova 42
Bratislava - mestská časť Petržalka 851 01
From: 10/08/2019 Until: 06/24/2020
  (from: 09/11/2020 until: 09/10/2020)
JUDr. Henrich Haščák - predseda
Prokopova 42
Bratislava - mestská časť Petržalka 851 01
From: 06/24/2020
  (from: 09/11/2020 until: 11/12/2020)
JUDr. Henrich Haščák - predseda
Prokopova 42
Bratislava - mestská časť Petržalka 851 01
From: 06/24/2020 Until: 09/22/2020
  (from: 11/13/2020 until: 11/12/2020)
Ing. Marián Hreščák - člen
Karpatská 26/A
Stupava 900 31
From: 10/29/2010
  (from: 11/11/2010 until: 06/24/2011)
Ing. Marián Hreščák - člen
Karpatská 26/A
Stupava 900 31
From: 10/29/2010 Until: 06/15/2011
  (from: 06/25/2011 until: 06/24/2011)
Ing. Jozef Hudák - člen
A. Dubčeka 4093/1
Senec 903 01
From: 10/08/2019
  (from: 02/12/2020 until: 09/10/2020)
Ing. Jozef Hudák - člen
A. Dubčeka 4093/1
Senec 903 01
From: 10/08/2019 Until: 06/24/2020
  (from: 09/11/2020 until: 09/10/2020)
Ing. Jozef Hudák - člen
A. Dubčeka 4093/1
Senec 903 01
From: 06/24/2020
  (from: 09/11/2020 until: 11/12/2020)
Ing. Jozef Hudák - člen
A. Dubčeka 4093/1
Senec 903 01
From: 06/24/2020 Until: 09/22/2020
  (from: 11/13/2020 until: 11/12/2020)
Ing. Radoslav Jakab - predseda
Rajská 2336/1
Bratislava 811 08
From: 09/26/2011
  (from: 10/07/2011 until: 05/07/2014)
Ing. Radoslav Jakab - predseda
Rajská 2336/1
Bratislava 811 08
From: 09/26/2011 Until: 04/22/2014
  (from: 05/08/2014 until: 05/07/2014)
Ing. Vladimír Kollár - člen
Trnavská cesta 74/D
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 02
From: 10/08/2019
  (from: 02/12/2020 until: 09/10/2020)
Ing. Vladimír Kollár - člen
Trnavská cesta 74/D
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 02
From: 10/08/2019 Until: 06/24/2020
  (from: 09/11/2020 until: 09/10/2020)
Ing. Martin Kováč - člen
Partizánska 8
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 03
From: 06/24/2020
  (from: 09/11/2020 until: 10/14/2020)
Ing. Martin Kováč - člen
Partizánska 8
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 03
From: 06/24/2020 Until: 07/21/2020
  (from: 10/15/2020 until: 10/14/2020)
Ing. Martin Kováč - člen predstavenstva
Partizánska 8
Bratislava - mestská časť Staré mesto 811 03
From: 04/14/2020
  (from: 06/09/2020 until: 09/10/2020)
Ing. Martin Kováč - člen predstavenstva
Partizánska 8
Bratislava - mestská časť Staré mesto 811 03
From: 04/14/2020 Until: 06/24/2020
  (from: 09/11/2020 until: 09/10/2020)
Ing. Peter Lakata - podpredseda
Kpt. Jána Rašu 1875/13
Bratislava - mestská časť Dúbravka 841 01
From: 10/08/2019
  (from: 02/12/2020 until: 09/10/2020)
Ing. Peter Lakata - podpredseda
Kpt. Jána Rašu 1875/13
Bratislava - mestská časť Dúbravka 841 01
From: 10/08/2019 Until: 06/24/2020
  (from: 09/11/2020 until: 09/10/2020)
Ing. Peter Lakata - podpredseda
Kpt. Jána Rašu 1875/13
Bratislava - mestská časť Dúbravka 841 01
From: 06/24/2020
  (from: 09/11/2020 until: 10/14/2020)
Ing. Peter Lakata - podpredseda
Kpt. Jána Rašu 1875/13
Bratislava - mestská časť Dúbravka 841 01
From: 06/24/2020 Until: 07/21/2020
  (from: 10/15/2020 until: 10/14/2020)
Ing. Zsolt Lukáč , EMBA - predseda
Ul. Jánosa Aranya 19
Dunajská Streda 929 01
From: 08/12/2016
  (from: 08/25/2016 until: 02/11/2020)
Ing. Zsolt Lukáč , EMBA - predseda
Ul. Jánosa Aranya 19
Dunajská Streda 929 01
From: 08/12/2016 Until: 10/08/2019
  (from: 02/12/2020 until: 02/11/2020)
Ing. Roman Masár - člen
Fándlyho 12
Pezinok 902 01
From: 08/12/2016
  (from: 08/25/2016 until: 02/11/2020)
Ing. Roman Masár - člen
Fándlyho 12
Pezinok 902 01
From: 08/12/2016 Until: 10/08/2019
  (from: 02/12/2020 until: 02/11/2020)
Jaroslav Néma - člen
Trenčianska 56F/16005
Bratislava 821 09
From: 12/22/2007
  (from: 12/22/2007 until: 01/22/2010)
Ing. Jaroslav Néma - predseda
Trenčianska 56F/16005
Bratislava 821 09
From: 12/22/2007
  (from: 01/23/2010 until: 10/06/2011)
Ing. Jaroslav Néma - predseda
Trenčianska 56F/16005
Bratislava 821 09
From: 12/22/2007 Until: 09/26/2011
  (from: 10/07/2011 until: 10/06/2011)
JUDr. Tomáš Nemček - člen
Jedenásta 16
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 01
From: 10/08/2019
  (from: 02/12/2020 until: 06/08/2020)
JUDr. Tomáš Nemček - člen
Jedenásta 16
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 01
From: 10/08/2019 Until: 04/14/2020
  (from: 06/09/2020 until: 06/08/2020)
Robert Paulen - člen
Čerešňová 5
Dunajská Lužná 900 42
From: 12/22/2007
  (from: 12/22/2007 until: 07/07/2008)
Robert Paulen - člen
Čerešňová 5
Dunajská Lužná 900 42
From: 12/22/2007 Until: 06/18/2008
  (from: 07/08/2008 until: 07/07/2008)
Jaroslav Paulický - člen
Zochova 18
Revúca 050 01
From: 06/18/2008
  (from: 07/08/2008 until: 11/10/2010)
Jaroslav Paulický - člen
Zochova 18
Revúca 050 01
From: 06/18/2008 Until: 10/29/2010
  (from: 11/11/2010 until: 11/10/2010)
Ing. František Sobota
Čulenova 40
Skalica 909 01
From: 04/30/2014
  (from: 05/08/2014 until: 08/24/2016)
Ing. František Sobota
Čulenova 40
Skalica 909 01
From: 04/30/2014 Until: 08/12/2016
  (from: 08/25/2016 until: 08/24/2016)
Ing. František Sobota - člen
Čulenova 40
Skalica 909 01
From: 08/12/2016
  (from: 08/25/2016 until: 02/11/2020)
Ing. František Sobota - člen
Čulenova 40
Skalica 909 01
From: 08/12/2016 Until: 10/08/2019
  (from: 02/12/2020 until: 02/11/2020)
Ladislav Szabó - člen
Na Hlinách 34
Trnava 917 01
From: 10/08/2019
  (from: 02/12/2020 until: 09/10/2020)
Ladislav Szabó - člen
Na Hlinách 34
Trnava 917 01
From: 10/08/2019 Until: 06/24/2020
  (from: 09/11/2020 until: 09/10/2020)
Ladislav Szabó - člen
Na Hlinách 34
Trnava 917 01
From: 06/24/2020
  (from: 09/11/2020 until: 10/14/2020)
Ladislav Szabó - člen
Na Hlinách 34
Trnava 917 01
From: 06/24/2020 Until: 07/21/2020
  (from: 10/15/2020 until: 10/14/2020)
Ing. Roman Wiener - člen
Lužná 3737/12
Bratislava 851 04
From: 06/15/2011
  (from: 06/25/2011 until: 11/15/2011)
Ing. Roman Wiener - člen
Lužná 3737/12
Bratislava 851 04
From: 06/15/2011 Until: 11/07/2011
  (from: 11/16/2011 until: 11/15/2011)
Ing. Emerich Šinka - člen
Vajanského ul. 2383/13
Levice 934 01
From: 06/24/2020
  (from: 09/11/2020 until: 05/31/2021)
Ing. Ladislav Kizak - Chairman of the Board of Directors
Páričkova 11
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 08
From: 09/22/2020
  (from: 11/13/2020 until: 05/31/2021)
Ing. Miroslav Kollár , PhD. - Member of the Board of Directors
Ádorská 40
Dunajská Streda 929 01
From: 09/22/2020
  (from: 11/13/2020 until: 05/31/2021)
Acting in the name of the company: 
Členovia predstavenstva vrátane predsedu predstavenstva konajú v mene spoločnosti vždy všetci traja spoločne.
  (from: 10/15/2020 until: 05/31/2021)
Konať v mene spoločnosti a zaväzovať spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení vždy traja členovia predstavenstva spoločne, z ktorých jeden vždy musí byť predseda predstavenstva a jeden podpredseda predstavenstva.
  (from: 10/09/2018 until: 10/14/2020)
Konať v mene spoločnosti a zaväzovať spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení vždy traja členovia predstavenstva spoločne, z ktorých jeden vždy musí byť predseda predstavenstva a jeden podpredseda predstavenstva.
  (from: 05/08/2014 until: 10/08/2018)
Konať v mene spoločnosti a zaväzovať spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení vždy traja členovia predstavenstva spoločne.
  (from: 01/12/2011 until: 05/07/2014)
Za spoločnosť konajú dvaja členovia predstavenstva spoločne.
  (from: 12/22/2007 until: 01/11/2011)
Capital: 
13 642 734 EUR Paid up: 13 642 734 EUR
  (from: 03/22/2011 until: 05/31/2021)
13 642 734 EUR Paid up: 8 972 339 EUR
  (from: 01/12/2011 until: 03/21/2011)
6 970 740 EUR Paid up: 6 970 740 EUR
  (from: 06/25/2009 until: 01/11/2011)
210 000 000 Sk Paid up: 210 000 000 Sk
  (from: 12/22/2007 until: 06/24/2009)
Shares: 
Number of shares: 411
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 33 194 EUR
  (from: 01/12/2011 until: 05/31/2021)
Number of shares: 210
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 33 194 EUR
  (from: 06/25/2009 until: 01/11/2011)
Number of shares: 210
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 000 Sk
  (from: 12/22/2007 until: 06/24/2009)
Stockholder: 
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Prešovská 48
Bratislava 826 46
  (from: 12/22/2007 until: 03/21/2011)
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Prešovská 48
Bratislava - mestská časť Ružinov 826 46
  (from: 09/11/2020 until: 05/31/2021)
Supervisory board: 
JUDr. Pavol Blahušiak
Urbánkova 9
Bratislava 811 04
From: 04/03/2012
  (from: 04/21/2012 until: 08/24/2016)
JUDr. Pavol Blahušiak
Urbánkova 9
Bratislava 811 04
From: 04/03/2012 Until: 08/12/2016
  (from: 08/25/2016 until: 08/24/2016)
JUDr. Anton Chromík , PhD.
Chorvátska 199
Šenkvice 900 81
From: 11/08/2011
  (from: 11/16/2011 until: 04/20/2012)
JUDr. Anton Chromík , PhD.
Chorvátska 199
Šenkvice 900 81
From: 11/08/2011 Until: 04/02/2012
  (from: 04/21/2012 until: 04/20/2012)
Radovan Jenčík
Maďarská 33
Bratislava - mestská časť Rusovce 851 10
From: 03/14/2019
  (from: 04/25/2019 until: 06/08/2020)
Radovan Jenčík
Maďarská 33
Bratislava - mestská časť Rusovce 851 10
From: 03/14/2019 Until: 04/14/2020
  (from: 06/09/2020 until: 06/08/2020)
Peter Juriga
Palkovičova 9
Bratislava 821 08
From: 12/22/2007
  (from: 12/22/2007 until: 06/02/2011)
Peter Juriga
Palkovičova 9
Bratislava 821 08
From: 12/22/2007 Until: 05/17/2011
  (from: 06/03/2011 until: 06/02/2011)
Juraj Kečkeš
Kynecká 4/196
Nitra 949 01
From: 12/22/2007
  (from: 12/22/2007 until: 06/02/2011)
Juraj Kečkeš
Kynecká 4/196
Nitra 949 01
From: 12/22/2007 Until: 05/11/2011
  (from: 06/03/2011 until: 06/02/2011)
Karol Kolada
Ladislava Dérera 4
Bratislava 831 01
From: 12/22/2007
  (from: 12/22/2007 until: 10/06/2011)
Karol Kolada
Ladislava Dérera 4
Bratislava 831 01
From: 12/22/2007 Until: 09/26/2011
  (from: 10/07/2011 until: 10/06/2011)
Ing. Július Martinec
Černyševského 15
Bratislava 851 01
From: 05/17/2011
  (from: 06/03/2011 until: 11/15/2011)
Ing. Július Martinec
Černyševského 15
Bratislava 851 01
From: 05/17/2011 Until: 11/07/2011
  (from: 11/16/2011 until: 11/15/2011)
Bc. Katarína Miklošová
Krajinská 47
Bratislava 821 06
From: 11/08/2011
  (from: 11/16/2011 until: 08/24/2016)
Bc. Katarína Miklošová
Krajinská 47
Bratislava 821 06
From: 11/08/2011 Until: 08/12/2016
  (from: 08/25/2016 until: 08/24/2016)
JUDr. Tomáš Nemček
Jedenásta 13022/16
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 01
From: 04/14/2020
  (from: 06/09/2020 until: 09/10/2020)
JUDr. Tomáš Nemček
Jedenásta 13022/16
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 01
From: 04/14/2020 Until: 07/21/2020
  (from: 09/11/2020 until: 09/10/2020)
Ing. Milan Roman
Krížna 5
Skalica 909 01
From: 08/12/2016
  (from: 08/25/2016 until: 06/08/2020)
Ing. Milan Roman
Krížna 5
Skalica 909 01
From: 08/12/2016 Until: 04/14/2020
  (from: 06/09/2020 until: 06/08/2020)
Zdena Volárová
Kuklovská 1
Bratislava 841 04
From: 05/11/2011
  (from: 06/03/2011 until: 07/15/2016)
Zdena Volárová
Kuklovská 1
Bratislava 841 04
From: 05/11/2011 Until: 05/11/2016
  (from: 07/16/2016 until: 07/15/2016)
Roman Weinstuk
Kollárova 9
Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica 841 06
From: 08/12/2016
  (from: 08/25/2016 until: 10/11/2016)
Ing. Roman Weinštuk
Kollárova 9
Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica 841 06
From: 08/12/2016
  (from: 10/12/2016 until: 04/24/2019)
Ing. Roman Weinštuk
Kollárova 9
Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica 841 06
From: 08/12/2016 Until: 03/14/2019
  (from: 04/25/2019 until: 04/24/2019)
Mário Hesek
Nám. SNP 44/88
Brodské 908 85
From: 06/28/2016
  (from: 07/23/2016 until: 05/31/2021)
Ing. Soňa Svoreňová
Toplianska 2
Bratislava - mestská časť Vrakuňa 821 07
From: 04/14/2020
  (from: 06/09/2020 until: 05/31/2021)
Ing. Matej Vagač
Dobrovičova 10
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 09
From: 01/26/2021
  (from: 03/11/2021 until: 05/31/2021)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou spísanou formou notárskej zápisnice N6745/2007, Nz54985/2007 dňa 11.12.2007 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
  (from: 12/22/2007 until: 05/31/2021)
Notárska zápisnica N 182/2008, Nz 26249/2008 zo dňa 19.06.2008 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára.
  (from: 07/08/2008 until: 05/31/2021)
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 83/2009, Nz 17519/2009, NCRls 17719/2009 zo dňa 27.05.2009.
  (from: 06/25/2009 until: 05/31/2021)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 30.11.2009 - odvolanie predsedu predstavenstva: Ing. Daniel Gemeran ku dňu 30.11.2009, ktorý zostáva členom predstavenstva a k tomu istému dňu menovane člena predstavenstva: Ing. Jaroslav Néma za predsedu predstavenstva.
  (from: 01/23/2010 until: 05/31/2021)
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 681/2010, Nz 48697/2010, NCRls 49385/2010 zo dňa 01.12.2010.
  (from: 01/12/2011 until: 05/31/2021)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 17.05.2011
  (from: 06/03/2011 until: 05/31/2021)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 15.6.2011.
  (from: 06/25/2011 until: 05/31/2021)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 26.9.2011.
  (from: 10/07/2011 until: 05/31/2021)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 7.11.2011.
  (from: 11/16/2011 until: 05/31/2021)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 02.04.2012.
  (from: 04/21/2012 until: 05/31/2021)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 19.12.2013 vo forme notárskej zápisnice N447/2013, Nz 56712/2013, NCRIs 57505/2013.
  (from: 01/16/2014 until: 05/31/2021)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 30.04.2014.
  (from: 05/08/2014 until: 05/31/2021)
Notárska zápisnica č. N 59/2017, Nz 1533/2017, NCRls 1552/2017 zo dňa 19.01.2017.
  (from: 02/02/2017 until: 05/31/2021)
Merger or division: 
Spoločnosť zanikla v dôsledku zlúčenia
  (from: 06/01/2021)
Legal successor: 
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Prešovská 48
Bratislava - mestská časť Ružinov 826 46
  (from: 06/01/2021)
Date of updating data in databases:  07/29/2021
Date of extract :  08/01/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person