Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Košice I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  1436/V

Business name: 
e-PRO group, a.s.
  (from: 01/01/2008)
Registered seat: 
Tomašíkova 152/10
Košice - mestská časť Sever 040 01
  (from: 01/01/2019)
Szakkayho 1
Košice-Staré Mesto 040 01
  (from: 04/02/2015 until: 12/31/2018)
Tomášikova 35
Košice 040 01
  (from: 01/01/2008 until: 04/01/2015)
Identification number (IČO): 
43 886 973
  (from: 01/01/2008)
Date of entry: 
01/01/2008
  (from: 01/01/2008)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 01/01/2008)
Objects of the company: 
poradenská činnosť pri spracovaní projektov pre štrukturálne nástroje Európskej únie
  (from: 01/01/2008)
technická organizovaná pomoc pri realizácii projektov pre štrukturálne nástroje Európskej únie v rozsahu voľných živností
  (from: 01/01/2008)
spracovanie podnikateľských zámerov v rozsahu voľných živností
  (from: 01/01/2008)
poradenstvo a vypracovanie rozvojových projektov a štúdií regionálneho rozvoja v rozsahu voľných živností
  (from: 01/01/2008)
agentúrna činnosť v oblasti kultúry a umenia
  (from: 01/01/2008)
organizovanie kurzov, seminárov a školení
  (from: 01/01/2008)
podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľných živností
  (from: 01/01/2008)
vydavateľské činnosti
  (from: 01/01/2008)
inžinierske činnosti a súvisiace technické poradenstvo
  (from: 01/01/2008)
prieskum trhu a verejnej mienky
  (from: 01/01/2008)
kancelárske a sekretárske práce (vrátane kopírovacích a rozmnožovacích služieb)
  (from: 01/01/2008)
tvorba web stránok
  (from: 01/01/2008)
správa počítačových sietí
  (from: 01/01/2008)
spracovanie údajov
  (from: 01/01/2008)
poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
  (from: 01/01/2008)
manažment a marketing
  (from: 01/01/2008)
prekladateľské a tlmočnícke služby z a do jazyka anglického
  (from: 01/01/2008)
činnosť organizačných, ekonomických a účtovných poradcov
  (from: 01/01/2008)
vedenie účtovníctva
  (from: 01/01/2008)
sprostredkovanie obchodu, výroby a dopravy v rozsahu voľných živností
  (from: 01/01/2008)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností
  (from: 01/01/2008)
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností
  (from: 01/01/2008)
sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)
  (from: 01/01/2008)
inzertná činnosť
  (from: 01/01/2008)
správa registratúrnych záznamov bez trvalej dokumentárnej hodnoty
  (from: 01/01/2008)
personálne poradenstvo - poradenská činnosť v oblasti využívania ľudských zdrojov
  (from: 01/01/2008)
upratovacie práce
  (from: 01/01/2008)
faktoring a forfaiting
  (from: 01/01/2008)
podnikanie v oblasti nakladania s ostatným odpadom
  (from: 01/01/2008)
ozvučovanie a osvetľovanie priestorov
  (from: 01/01/2008)
výroba elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov výrobným zariadením s celkovým inštalovaným výkonom do 5MW v: - malých vodných elektrárňach - veterných elektrárňach - solárnych zariadeniach - zariadeniach na využitie geotermálnej energie - zariadeniach na využitie bioplynu - zariadeniach na využitie biomasy
  (from: 01/01/2008)
Management body: 
Managing board
  (from: 01/01/2008)
Ing. Branislav Kršák , PhD. - predseda predstavenstva
Tomášikova 10
Košice 040 01
From: 01/01/2008
  (from: 01/01/2008)
Mgr. Imrich Bugár - člen predstavenstva
Turňa nad Bodvou 535
Turňa nad Bodvou 044 02
From: 01/01/2008
  (from: 01/01/2008 until: 10/16/2012)
Mgr. Imrich Bugár - člen predstavenstva
Turňa nad Bodvou 535
Turňa nad Bodvou 044 02
From: 01/01/2008 Until: 09/28/2012
  (from: 10/17/2012 until: 10/16/2012)
JUDr. Michal Treščák - člen predstavenstva
Košická 9
Rozhanovce 044 42
From: 01/01/2008
  (from: 01/01/2008 until: 10/14/2010)
JUDr. Michal Treščák - člen predstavenstva
Košická 9
Rozhanovce 044 42
From: 01/01/2008
  (from: 10/15/2010 until: 10/16/2012)
JUDr. Michal Treščák - člen predstavenstva
Košická 9
Rozhanovce 044 42
From: 01/01/2008 Until: 09/28/2012
  (from: 10/17/2012 until: 10/16/2012)
Acting in the name of the company: 
Za spoločnosť koná a písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje predseda predstavenstva tak, že k tlačenému alebo písanému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.
  (from: 10/17/2012)
Za predstavenstvo koná predseda; podpisuje predseda a jeden člen predstavenstva.
  (from: 01/01/2008 until: 10/16/2012)
Capital: 
33 194 EUR Paid up: 33 194 EUR
  (from: 11/28/2009)
33 194 EUR Paid up: 9 958,18 EUR
  (from: 10/08/2009 until: 11/27/2009)
1 000 000 Sk Paid up: 300 000 Sk
  (from: 01/01/2008 until: 10/07/2009)
Shares: 
Number of shares: 100
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 331,94 EUR
  (from: 10/08/2009)
Number of shares: 100
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 01/01/2008 until: 10/07/2009)
Supervisory board: 
JUDr. Michal Treščák
Košická 9
Rozhanovce 044 42
From: 09/28/2012
  (from: 10/17/2012)
JUDr. Marián Macko
Čsl. armády 6
Košice-Staré Mesto 040 01
From: 12/03/2013
  (from: 01/16/2014)
PhDr. Zuzana Kršáková
Tomášikova 10
Košice-Staré Mesto 040 01
From: 03/06/2015
  (from: 04/02/2015)
Ing. Ján Frankovič
Levočská 4
Košice 040 12
From: 01/01/2008
  (from: 01/01/2008 until: 11/27/2009)
Ing. Ján Frankovič
Levočská 4
Košice 040 12
From: 01/01/2008 Until: 11/04/2009
  (from: 11/28/2009 until: 11/27/2009)
Ing. Pavel Fülöp
Karloveská 27
Bratislava 841 04
From: 01/01/2008
  (from: 01/01/2008 until: 10/16/2012)
Ing. Pavel Fülöp
Karloveská 27
Bratislava 841 04
From: 01/01/2008 Until: 09/28/2012
  (from: 10/17/2012 until: 10/16/2012)
PhDr. Zuzana Kršáková
Tomášikova 10
Košice 040 01
From: 09/28/2012
  (from: 10/17/2012 until: 01/15/2014)
PhDr. Zuzana Kršáková
Tomášikova 10
Košice 040 01
From: 09/28/2012 Until: 12/03/2013
  (from: 01/16/2014 until: 01/15/2014)
JUDr. Ľubomír Myndiuk
Chmelníky 18
Košice 040 18
From: 11/04/2009
  (from: 11/28/2009 until: 10/16/2012)
JUDr. Ľubomír Myndiuk
Chmelníky 18
Košice 040 18
From: 11/04/2009 Until: 09/28/2012
  (from: 10/17/2012 until: 10/16/2012)
RNDr. Roman Vasky
Alvinczyho 21
Košice 040 01
From: 01/01/2008
  (from: 10/17/2012 until: 01/15/2014)
RNDr. Roman Vasky
Alvinczyho 21
Košice 040 01
From: 01/01/2008 Until: 12/03/2013
  (from: 01/16/2014 until: 01/15/2014)
RNDr. Roman Vaský
Alvinczyho 21
Košice 040 01
From: 01/01/2008
  (from: 01/01/2008 until: 10/16/2012)
Csaba Sidor
Klimkovičova 1234/4
Košice-Sídlisko KVP 040 23
From: 12/03/2013 Until: 03/06/2015
  (from: 04/02/2015 until: 04/01/2015)
Csaba Sidor
Klimkovičova 1234/4
Košice-Sídlisko KVP 040 23
From: 12/03/2013
  (from: 01/16/2014 until: 04/01/2015)
Date of updating data in databases:  09/17/2021
Date of extract :  09/20/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person