Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trnava
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  10002/T

Business name: 
Ľanárske a konopárske závody, a.s.
  (from: 03/03/1997 until: 12/15/2004)
Registered seat: 
Sládkovičovo 925 21
  (from: 03/03/1997 until: 12/15/2004)
Identification number (IČO): 
36 218 855
  (from: 03/03/1997)
Date of entry: 
03/03/1997
  (from: 03/03/1997)
Date of deletion: 
12/16/2004
  (from: 12/16/2004)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 12/16/2004)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 03/03/1997)
Objects of the company: 
úpravy a spriadanie textilných vlákien
  (from: 03/03/1997 until: 12/15/2004)
tkanie ľanárskych textílií
  (from: 03/03/1997 until: 12/15/2004)
výroba netkaných textílií
  (from: 03/03/1997 until: 12/15/2004)
výroba pazderových dosiek
  (from: 03/03/1997 until: 12/15/2004)
výroba konfekčných výrobkov, autopoťahov a pod.
  (from: 03/03/1997 until: 12/15/2004)
kúpa tovaru za účelom jeho ďaľšieho predaja a jeho predaj v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 03/03/1997 until: 12/15/2004)
sprostredkovanie obchodnej činnosti
  (from: 03/03/1997 until: 12/15/2004)
zámočníctvo
  (from: 03/03/1997 until: 12/15/2004)
Management body: 
Managing board
  (from: 03/03/1997 until: 12/15/2004)
Ing. Bohuslav Vajcík
Stanekova 14
Bratislava 841 03
  (from: 03/03/1997 until: 12/15/2004)
Ing. František Holler
Smolenická 14
Bratislava 851 05
  (from: 03/03/1997 until: 12/15/2004)
Ing. Daniel Bednár
1326
Sládkovičovo 925 21
  (from: 03/03/1997 until: 12/15/2004)
Acting in the name of the company: 
Konať menom spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle najmenej dvaja členovia predstavenstva spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis.
  (from: 03/03/1997 until: 12/15/2004)
Capital: 
76 161 000 Sk
  (from: 03/03/1997 until: 12/15/2004)
Supervisory board: 
Ing. Danica Dvořáková
Planckova 3
Bratislava 851 01
  (from: 03/03/1997 until: 12/15/2004)
JUDr. Oľga Kudolániová
Hrobákova 1
Bratislava 852 02
  (from: 03/03/1997 until: 12/15/2004)
Ing. Anna Širilová
Sputnikova 27
Bratislava 821 02
  (from: 03/03/1997 until: 12/15/2004)
Other legal facts: 
Na základe rozhodnutia valného zhromaždenia spoločnosti Ľanárske a konopárske závody, a.s. Holíč zo dňa 13.12.1996 došlo k rozdeleniu spoločnosti bez likvidácie a následnému vzniku spoločnosti Ľanárske a konopárske závody, a.s. Sládkovičovo podľa rozhodnutia zakladateľa o založení a.s. a stanov spoločnosti Ľanárske a konopárske závody, a.s., Sládkovičovo zo dňa 13.12.1996.
  (from: 03/03/1997)
Uznesením Krajského súdu v Bratislave č. 4K 4 /98 zo dňa 03.04.1998 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka Ľanárske a konopárske závody, a.s., 925 21 Sládkovičovo. Za správcu konkurznej podstaty súd ustanovil JUDr. Máriu Belanovú, advokátku, Páričkova 24, 821 08 Bratislava.
  (from: 04/24/1998)
Uznesením Krajského súdu v Bratislave č.k. 4K 46/98-925 zo dňa 02.10.2003, ktoré nadobudlo právoplatnosť 20.11.2003, súd rozhodol takto: Konkurz na majetok úpadcu: Ľanárske a konopárske závody, a.s., 925 21 Sládkovičovo, IČO: 36 218 855 sa zrušuje po splnení rozvrhového uznesenia. Súd zbavuje JUDr. Máriu Belanovú, advokátku, so sídlom Hlavná 28/7, 929 01 Dunajská Streda, funkcie správcu konkurznej podstaty. V zmysle ustanovenia § 68 ods. 3 písm. d) Obchodného zákonníka sa spoločnosť zrušuje.
  (from: 01/07/2004)
Podľa § 68 ods. 1 Obch. zákonníka VYMAZUJE SA dňom 16.12.2004 z obchodného registra Okresného súdu v Trnave v odd. Sa vo vložke č. 10002/T celý zápis pri subjekte Ľanárske a konopárske závody, a.s., 925 21 Sládkovičovo, IČO: 36 218 855.
  (from: 12/16/2004)
Date of updating data in databases:  01/20/2022
Date of extract :  01/23/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person