Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Banská Bystrica
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  766/S

The file was ceded by reason of local incompetence!

Business name: 
BEON Invest, a.s.
  (from: 12/10/2004)
PPC Invest, a.s
  (from: 03/19/2004 until: 12/09/2004)
Registered seat: 
Križkova 9
Bratislava 811 04
  (from: 12/10/2004)
Priemyselná 12
Žiar nad Hronom 965 63
  (from: 03/19/2004 until: 12/09/2004)
Identification number (IČO): 
36 624 616
  (from: 03/19/2004)
Date of entry: 
03/19/2004
  (from: 03/19/2004)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 03/19/2004)
Objects of the company: 
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností
  (from: 03/19/2004)
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 03/19/2004)
marketing a prieskum trhu
  (from: 03/19/2004)
reklamná a propagačná činnosť
  (from: 03/19/2004)
faktoring a forfaiting
  (from: 03/19/2004)
Management body: 
Managing board
  (from: 12/10/2004)
Managing board
  (from: 03/19/2004 until: 12/09/2004)
Ing. Jozef Špirko - predseda
Stred 29/50
Považská Bystrica 017 01
From: 11/30/2004
  (from: 12/10/2004)
Ing. Marek Ondrejka - člen
Radvanská 6
Banská Bystrica 974 05
From: 11/30/2004
  (from: 12/10/2004)
B.A. Tomáš Bednár - člen
Brezová 8
Košice 040 01
From: 11/30/2004
  (from: 12/10/2004)
Ing. Vladimír Brodňan - člen
Sídlisko 126
Tvrdošín
From: 03/19/2004
  (from: 03/19/2004 until: 06/23/2004)
Ing. Vladimír Brodňan - člen
Sídlisko 126
Tvrdošín
From: 03/19/2004 Until: 04/28/2004
  (from: 06/24/2004 until: 06/23/2004)
Mgr. Jaroslav Haščák - predseda
Križkova 9
Bratislava 811 04
From: 03/19/2004
  (from: 03/19/2004 until: 06/23/2004)
Mgr. Jaroslav Haščák - predseda
Križkova 9
Bratislava 811 04
From: 03/19/2004 Until: 04/28/2004
  (from: 06/24/2004 until: 06/23/2004)
Ing. Marián Krajňák - predseda
Križkova 9
Bratislava 811 04
From: 04/28/2004
  (from: 06/24/2004 until: 12/09/2004)
Ing. Marián Krajňák - predseda
Križkova 9
Bratislava 811 04
From: 04/28/2004 Until: 11/30/2004
  (from: 12/10/2004 until: 12/09/2004)
Ing. Juraj Mičko - člen
Novomeského 3
Košice 040 01
From: 04/28/2004
  (from: 06/24/2004 until: 12/09/2004)
Ing. Juraj Mičko - člen
Novomeského 3
Košice 040 01
From: 04/28/2004 Until: 11/30/2004
  (from: 12/10/2004 until: 12/09/2004)
Ing. Katarína Pavlechová - člen
Krajné 177
Myjava 916 16
From: 04/28/2004
  (from: 06/24/2004 until: 12/09/2004)
Ing. Katarína Pavlechová - člen
Krajné 177
Myjava 916 16
From: 04/28/2004 Until: 11/30/2004
  (from: 12/10/2004 until: 12/09/2004)
Ing. Roman Závodský - člen
Košická 20
Senec
From: 03/19/2004
  (from: 03/19/2004 until: 06/23/2004)
Ing. Roman Závodský - člen
Košická 20
Senec
From: 03/19/2004 Until: 04/28/2004
  (from: 06/24/2004 until: 06/23/2004)
Acting in the name of the company: 
Konať menom spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzujú svojím prejavom vôle spoločne ktorýkoľvek dvaja členovia predstavenstva.
  (from: 12/10/2004)
Konať a podpisovať v mene spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva, pričom úkony v mene spoločnosti sa uskutočňujú súhlasným prejavom vôle predsedu predstavenstva spolu s ďalším členom predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí konajúca osoba svoje meno, priezvisko, funkciu a podpis.
  (from: 03/19/2004 until: 12/09/2004)
Capital: 
20 000 000 Sk Paid up: 20 000 000 Sk
  (from: 06/24/2004)
1 000 000 Sk Paid up: 1 000 000 Sk
  (from: 03/19/2004 until: 06/23/2004)
Shares: 
Number of shares: 200
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 100 000 Sk
Limitation of transferability of registered shares: Prevoditeľnosť akcií nie je obmedzená.
  (from: 06/24/2004)
Number of shares: 10
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 100 000 Sk
  (from: 03/19/2004 until: 06/23/2004)
Stockholder: 
Slovenský investičný holding, a.s.
Osadná 11
Bratislava 831 03
  (from: 06/24/2004)
VSŽ akciová spoločnosť Košice
Trnavská cesta 8/A
Košice
  (from: 03/19/2004 until: 06/23/2004)
Supervisory board: 
Mgr. Jozef Oravkin - predseda
487
Heľpa
From: 03/19/2004
  (from: 03/19/2004)
Ing. Peter Benedikt - člen
Šancová 52
Bratislava
From: 03/19/2004
  (from: 03/19/2004)
Ing. Eduard Maták - člen
Pekníkova 3
Bratislava
From: 03/19/2004
  (from: 03/19/2004)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou vyhotovenou vo forme notárskej zápisnice č. Nz 114233/2003, zo dňa 04.12.2003 podľa §§ 154 a nasl. Zák. č. 513/1991 Zb.
  (from: 03/19/2004)
Date of updating data in databases:  09/23/2021
Date of extract :  09/26/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person