Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Žilina
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  10412/L

Business name: 
MŠK Žilina, a.s.
  (from: 07/10/2020)
MŠK Žilina, a.s. v likvidácii
  (from: 04/08/2020 until: 07/09/2020)
MŠK Žilina, a.s.
  (from: 06/01/2004 until: 04/07/2020)
Registered seat: 
Športová 9
Žilina 010 01
  (from: 10/12/2004)
Uhoľná 3
Žilina 010 01
  (from: 06/01/2004 until: 10/11/2004)
Identification number (IČO): 
36 419 320
  (from: 06/01/2004)
Date of entry: 
06/01/2004
  (from: 06/01/2004)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 06/01/2004)
Objects of the company: 
Športová činnosť - vytváranie ako športový klub vhodných podmienok na vykonávanie športu, organizovanie súťaží a na prípravu a účasť jednotlivcov alebo družstiev v súťaži podľa § 15 zákona č. 440/2015 Z.z. o športe
  (from: 03/04/2016)
organizovanie športových súťaží a podujatí
  (from: 06/01/2004 until: 10/26/2009)
prenájom športových a telovýchovných zariadení
  (from: 06/01/2004 until: 10/26/2009)
obchodná činnosť v rozsahu voľných živností /maloobchod a veľkoobchod/
  (from: 06/01/2004 until: 10/26/2009)
finančný leasing
  (from: 06/01/2004 until: 01/28/2008)
prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov s poskytovaním iných ako základných služieb spojených s prenájmom
  (from: 06/01/2004 until: 10/26/2009)
podnikateľské poradenstvo
  (from: 06/01/2004 until: 10/26/2009)
prenájom strojov a zariadení
  (from: 06/01/2004 until: 10/26/2009)
sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)
  (from: 06/01/2004 until: 01/28/2008)
faktoring a forfaiting
  (from: 06/01/2004 until: 01/28/2008)
reklamná a propagačná činnosť
  (from: 10/12/2004 until: 10/26/2009)
vydavateľská činnosť
  (from: 10/12/2004 until: 10/26/2009)
pohostinská činnosť
  (from: 08/16/2008 until: 10/26/2009)
ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach
  (from: 08/16/2008 until: 10/26/2009)
športový klub - vykonávanie športu a účasť v športových súťažiach organizovaných národným športovým zväzom, ktorého je členom, alebo medzinárodným športovým zväzom podľa § 9 zákona č. 300/2008 Z.z.
  (from: 08/05/2009 until: 03/03/2016)
Management body: 
Managing board
  (from: 06/01/2004)
Ing. Radovan Šútora - člen
Poľnohospodárska 2/999
Teplička nad Váhom 013 01
From: 06/26/2009
  (from: 08/05/2009)
Ing. Karol Feranec - člen predstavenstva
Dlhé Pole 1165
Dlhé Pole 013 32
From: 03/13/2020
  (from: 03/24/2020)
Ing. Jozef Michalko - predseda predstavenstva
Lichardova 2802/12
Žilina 010 01
From: 03/13/2020
  (from: 03/24/2020)
Karol Belaník - člen
Borova 3295/36
Žilina
From: 06/01/2004
  (from: 06/01/2004 until: 12/29/2005)
Karol Belaník - člen
Borova 3295/36
Žilina
From: 06/01/2004 Until: 12/01/2005
  (from: 12/30/2005 until: 12/29/2005)
Ing. Marián Majtán - člen
Predmestská 1335/19
Žilina 010 01
From: 12/01/2005
  (from: 12/30/2005 until: 07/14/2014)
Ing. Marián Majtán - člen
Predmestská 1335/19
Žilina 010 01
From: 12/01/2005 Until: 07/08/2014
  (from: 07/15/2014 until: 07/14/2014)
Mgr. Marek Majtán - predseda
Predmestská 1335/19
Žilina 010 01
From: 07/08/2014
  (from: 07/15/2014 until: 03/23/2020)
Mgr. Marek Majtán - predseda
Predmestská 1335/19
Žilina 010 01
From: 07/08/2014 Until: 03/13/2020
  (from: 03/24/2020 until: 03/23/2020)
Ing. Jozef Michalko - člen
Lichardova 2802/12
Žilina 010 01
From: 06/01/2004
  (from: 07/15/2014 until: 03/23/2020)
Ing. Jozef Michalko - člen
Lichardova 2802/12
Žilina 010 01
From: 06/01/2004 Until: 03/13/2020
  (from: 03/24/2020 until: 03/23/2020)
Ing. Jozef Michalko - predseda
Lichardova 2802/12
Žilina 010 01
From: 06/01/2004
  (from: 06/01/2004 until: 07/14/2014)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti sú oprávnení konať dvaja členovia predstavenstva spoločne a to tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis.
  (from: 03/24/2020)
V mene spoločnosti sú oprávnení konať dvaja členovia predstavenstva spoločne a to tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis.
  (from: 06/01/2004 until: 03/23/2020)
Procuration: 
Karol Belaník
Borova 36/3295
Žilina
From: 12/30/2005
  (from: 12/30/2005 until: 08/04/2009)
Karol Belaník
Borova 36/3295
Žilina
From: 12/30/2005 Until: 06/15/2009
  (from: 08/05/2009 until: 08/04/2009)
Mgr. Michal Holeščák
Komenského 1630/7
Púchov
From: 08/09/2004
  (from: 10/12/2004 until: 12/29/2005)
Mgr. Michal Holeščák
Komenského 1630/7
Púchov
From: 08/09/2004 Until: 12/01/2005
  (from: 12/30/2005 until: 12/29/2005)
Mgr. Pavol Holeščák
Komenského 7/1630
Púchov
From: 12/30/2005
  (from: 12/30/2005 until: 08/04/2009)
Mgr. Pavol Holeščák
Komenského 7/1630
Púchov
From: 12/30/2005 Until: 05/19/2009
  (from: 08/05/2009 until: 08/04/2009)
Za spoločnosť sú oprávnení podpisovať aj prokuristi. Prokurista podpisuje za spoločnosť spolu s predsedom alebo s členom predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť prokuristom sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti a menu pripojí prokurista dodatok označujúci prokúru a svoj podpis.
  (from: 12/30/2005 until: 08/04/2009)
Za spoločnosť je oprávnený podpisovať aj prokurista. Prokurista podpisuje za spoločnosť spolu s predsedom, alebo členom predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť prokuristom sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti a menu pripojí prokurista dodatok označujúci prokúru a svoj podpis.
  (from: 10/12/2004 until: 12/29/2005)
Capital: 
1 029 020 EUR Paid up: 1 029 020 EUR
  (from: 08/05/2009)
31 000 000 Sk Paid up: 31 000 000 Sk
  (from: 12/30/2005 until: 08/04/2009)
1 000 000 Sk Paid up: 1 000 000 Sk
  (from: 06/01/2004 until: 12/29/2005)
Shares: 
Number of shares: 100
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 332 EUR
  (from: 08/05/2009)
Number of shares: 30
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 33 194 EUR
  (from: 08/05/2009)
Number of shares: 100
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 06/01/2004 until: 08/04/2009)
Number of shares: 30
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 000 Sk
  (from: 12/30/2005 until: 08/04/2009)
Stockholder: 
PRETO spol. s r.o.
Uhoľná 8518/9
Žilina 010 01
  (from: 11/17/2006)
Tento, a.s.
Celulózka 3494
Žilina 011 61
  (from: 12/30/2005 until: 11/16/2006)
Supervisory board: 
Ing. Jozef Antošík
Sad na Studničkách 4/8191
Žilina
From: 12/01/2005
  (from: 12/30/2005)
Ing. Marián Majtán
1073
Rosina 013 22
From: 07/08/2014
  (from: 01/21/2017)
JUDr. Miroslav Bobák
Pčolinská 1408/38
Snina 069 01
From: 03/01/2016
  (from: 03/04/2016)
Ing. Beáta Antošíková
Sad na Studničkách 4/8191
Žilina 010 01
From: 06/26/2009
  (from: 08/05/2009 until: 07/14/2014)
Ing. Beáta Antošíková
Sad na Studničkách 4/8191
Žilina 010 01
From: 06/26/2009 Until: 06/25/2014
  (from: 07/15/2014 until: 07/14/2014)
Ing. Beáta Antošíková
Sad na Studničkách 8191/4
Žilina 010 01
From: 07/08/2014
  (from: 07/15/2014 until: 03/03/2016)
Ing. Beáta Antošíková
Sad na Studničkách 8191/4
Žilina 010 01
From: 07/08/2014 Until: 03/01/2016
  (from: 03/04/2016 until: 03/03/2016)
Ing. Michal Hnath , PhD.
J. Fándlyho 2164/11
Žilina
From: 06/01/2004
  (from: 06/01/2004 until: 10/11/2004)
Ing. Michal Hnath , PhD.
J. Fándlyho 2164/11
Žilina
From: 06/01/2004 Until: 08/20/2004
  (from: 10/12/2004 until: 10/11/2004)
Ing. Dušan Králik
Jurigovo nám. 1
Bratislava
From: 12/01/2005
  (from: 12/30/2005 until: 07/14/2014)
Ing. Dušan Králik
Jurigovo nám. 1
Bratislava
From: 12/01/2005 Until: 07/08/2014
  (from: 07/15/2014 until: 07/14/2014)
Ing. Ján Lukačko
Popoliška 838/18
Bytča
From: 08/20/2004
  (from: 10/12/2004 until: 12/29/2005)
Ing. Ján Lukačko
Popoliška 838/18
Bytča
From: 08/20/2004 Until: 12/01/2005
  (from: 12/30/2005 until: 12/29/2005)
Stanislav Macek
Javorova 3070/2
Žilina
From: 06/01/2004
  (from: 06/01/2004 until: 11/16/2006)
Stanislav Macek
Javorova 3070/2
Žilina
From: 06/01/2004 Until: 08/07/2006
  (from: 11/17/2006 until: 11/16/2006)
Ing. Marián Majtán
J. Fándlyho 2198/24
Žilina
From: 06/01/2004
  (from: 06/01/2004 until: 12/29/2005)
Ing. Marián Majtán
J. Fándlyho 2198/24
Žilina
From: 06/01/2004 Until: 12/01/2005
  (from: 12/30/2005 until: 12/29/2005)
Ing. Radovan Šútora - člen
Dubová 3272/13
Žilina 010 07
From: 08/07/2006
  (from: 11/17/2006 until: 08/04/2009)
Ing. Radovan Šútora - člen
Dubová 3272/13
Žilina 010 07
From: 08/07/2006 Until: 06/26/2009
  (from: 08/05/2009 until: 08/04/2009)
Ing. Marián Majtán
Predmestská 1335/19
Žilina 010 01
From: 07/08/2014
  (from: 07/15/2014 until: 01/20/2017)
Voluntary liquidation: 
Date of entry into voluntary liquidation: 03/27/2020
  (from: 07/10/2020)
Date of entry into voluntary liquidation: 03/27/2020
  (from: 04/08/2020 until: 07/09/2020)
 Liquidators:
Mgr. Rastislav Otruba
Kvačalova 1227/55
Žilina 010 04
From: 03/27/2020
  (from: 04/08/2020 until: 07/09/2020)
 Liquidators:
Mgr. Rastislav Otruba
Kvačalova 1227/55
Žilina 010 04
From: 03/27/2020 Until: 06/30/2020
  (from: 07/10/2020 until: 07/09/2020)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: Likvidátor koná v mene spoločnosti a zastupuje ju navonok samostatne
  (from: 04/08/2020 until: 07/09/2020)
Date of completion of voluntary liquidation: 06/30/2020
  (from: 07/10/2020)
Date of updating data in databases:  07/30/2021
Date of extract :  08/03/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person