Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trenčín
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  19571/R

Business name: 
C O S E C O spol. s.r.o.
  (from: 08/27/1991 until: 06/14/2004)
Registered seat: 
Jesenského 233/1
Partizánske 958 01
  (from: 11/18/1992 until: 06/14/2004)
Okružná 1040/37
Partizánske
  (from: 08/27/1991 until: 11/17/1992)
Identification number (IČO): 
18 046 592
  (from: 08/27/1991)
Date of entry: 
08/27/1991
  (from: 08/27/1991)
Date of deletion: 
06/15/2004
  (from: 06/15/2004)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 08/27/1991)
Objects of the company: 
vývoj, výroba, montáž a obchod so zariadeniami výpočtovej, reprografickej a kancelárskej techniky a spotrebnej elektroniky
  (from: 08/27/1991 until: 11/17/1992)
servisné, obchodné, školiteľské a poradensko-konzultačné činnosti súvisiace s výpočtovou, reprografickou, kancelárskou technikou a spotrebnou elektronikou
  (from: 08/27/1991 until: 11/17/1992)
vývoj, aplikácia a distribúcia softwareových produktov
  (from: 08/27/1991 until: 11/17/1992)
servisné, školiteľské, poradensko-konzultačné a obchodné činnosti súvisiace s realizáciou softwareových produktov
  (from: 08/27/1991 until: 11/17/1992)
výkon hospodárskej činnosti inžinierskeho charakteru
  (from: 08/27/1991 until: 11/17/1992)
obchodná činnosť spojená s bodmi a/-e/ tohto bodu
  (from: 08/27/1991 until: 11/17/1992)
veľkoobchod s kancelár. strojmi a zariadeniami
  (from: 11/18/1992 until: 06/14/2004)
iný špecializovaný MO s kanc. strojmi a zariadeniami
  (from: 11/18/1992 until: 06/14/2004)
veľkoobchod s el. prístr. pre domác. vr. rozhl. a TV prístrojov
  (from: 11/18/1992 until: 06/14/2004)
MO s prístrojmi pre domác. a rozhl. a TV prijímačmi
  (from: 11/18/1992 until: 06/14/2004)
výroba a montáž zariadení spotreb. elektroniky
  (from: 11/18/1992 until: 06/14/2004)
údržba a oprava kanc. a počít. strojov a zariadení na sprac. dát
  (from: 11/18/1992 until: 06/14/2004)
výskum a vývoj software
  (from: 11/18/1992 until: 06/14/2004)
poskyt. software - predaj hot. progr. na zákl. zmluvy s autorom
  (from: 11/18/1992 until: 06/14/2004)
dodávky a porad. služby ohľadne progr. na sprac. dát
  (from: 11/18/1992 until: 06/14/2004)
reklamné činnosti
  (from: 11/18/1992 until: 06/14/2004)
kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj
  (from: 11/30/1993 until: 06/14/2004)
inštalácia a opravy telekomunikačných zariadení
  (from: 11/30/1993 until: 06/14/2004)
montáž poplašných zariadení
  (from: 11/30/1993 until: 06/14/2004)
Partners: 
Ing. Marián Múdrik
Hlinené 204
Turzovka
Slovak Republic
  (from: 06/16/1995 until: 07/06/1997)
Ing. Marián Múdrik
Hlinené 204
Turzovka
Slovak Republic
  (from: 08/27/1991 until: 06/15/1995)
Ing. Bohumil Prikryl
Okružná 1040/37
Partizánske
Slovak Republic
  (from: 06/16/1995 until: 07/06/1997)
Ing. Bohumil Prikryl
Okružná 1040/37
Partizánske
Slovak Republic
  (from: 08/27/1991 until: 06/15/1995)
Ing. Peter Uhlár
Horská 1306/31
Partizánske
Slovak Republic
  (from: 06/16/1995 until: 07/06/1997)
Ing. Peter Uhlár
Horská 1306/31
Partizánske
Slovak Republic
  (from: 08/27/1991 until: 06/15/1995)
Ing. Peter Uhlár
Horská 1306/31
Partizánske
Slovak Republic
  (from: 07/07/1997 until: 04/25/2000)
Ing. Bohumil Prikryl
Okružná 1040/37
Partizánske
Slovak Republic
  (from: 07/07/1997 until: 04/25/2000)
Ing. Bohumil Prikryl
Okružná 1040/37
Partizánske
Slovak Republic
  (from: 04/26/2000 until: 06/14/2004)
Contribution of each member: 
Ing. Peter Uhlár
Amount of investment: 35 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 35 000 Sk
  (from: 08/27/1991 until: 06/15/1995)
Ing. Bohumil Prikryl
Amount of investment: 35 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 35 000 Sk
  (from: 08/27/1991 until: 06/15/1995)
Ing. Marián Múdrik
Amount of investment: 35 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 35 000 Sk
  (from: 08/27/1991 until: 06/15/1995)
Ing. Peter Uhlár
Amount of investment: 100 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 100 000 Sk
  (from: 06/16/1995 until: 07/06/1997)
Ing. Bohumil Prikryl
Amount of investment: 100 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 100 000 Sk
  (from: 06/16/1995 until: 07/06/1997)
Ing. Marián Múdrik
Amount of investment: 100 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 100 000 Sk
  (from: 06/16/1995 until: 07/06/1997)
Ing. Peter Uhlár
Amount of investment: 150 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 150 000 Sk
  (from: 07/07/1997 until: 04/25/2000)
Ing. Bohumil Prikryl
Amount of investment: 150 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 150 000 Sk
  (from: 07/07/1997 until: 04/25/2000)
Ing. Bohumil Prikryl
Amount of investment: 300 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 300 000 Sk
  (from: 04/26/2000 until: 06/14/2004)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 04/26/2000 until: 06/14/2004)
konatelia
  (from: 11/18/1992 until: 04/25/2000)
konatelia
  (from: 08/27/1991 until: 11/17/1992)
Ing. Marian Múdrik
  (from: 11/18/1992 until: 07/06/1997)
Ing. Bohumil Prikryl
  (from: 11/18/1992 until: 06/14/2004)
Ing. Peter Uhlár
  (from: 11/18/1992 until: 04/25/2000)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje konateľ samostatne.
  (from: 04/26/2000 until: 06/14/2004)
Konatelia samostatne
  (from: 11/18/1992 until: 04/25/2000)
Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje Ing. Peter Uhlár.
  (from: 08/27/1991 until: 11/17/1992)
Capital: 
300 000 Sk
  (from: 06/16/1995 until: 06/14/2004)
105 000 Sk
  (from: 08/27/1991 until: 06/15/1995)
Other legal facts: 
Krajský súd v Bratislave uznesením č.k. 4K 68/03-113 zo dňa 27.4.2004 zamietol návrh na vyhlásenie konkurzu na spoločnosť C O S E C O spol. s r.o., Jesenského 233/1, Partizánske, IČO 18 046 592 pre nedostatok majetku. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 19.5.2004. Podľa § 68 ods. 1, 2, 3, písm. d/, 4 Obch. zák. sa obchodná spoločnosť C O S E C O spol. s r.o., Jesenského 233/1, Partizánske, IČO 18 046 592 z obchodného registra v y m a z á v a.
  (from: 06/15/2004)
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 22.7.1991 podľa § 106a ods. 1 § 106n ods. l Zák. č. 103/ 1990 Zb., ktorým sa mení a dopľňa Hospodársky zákonník. Stary spis: S.r.o. 3984
  (from: 08/27/1991 until: 06/14/2004)
Dodatok č. 1 k spol. zmluve, zo dňa 4.11.1992 sprac. v zmysle Zák.č. 513/91 Zb. Stary spis: S.r.o. 3984
  (from: 11/18/1992 until: 06/14/2004)
Rozhodnutie valného zhromaždenia spoločnosti o zvýšení základného imania na 300 000,- Sk. Stary spis: S.r.o. 3984
  (from: 06/16/1995 until: 06/14/2004)
Valné zhromaždenie dňa 13.12.1996 schválilo dodatok č.2 k spoločenskej zmluve.
  (from: 07/07/1997 until: 06/14/2004)
Dodatok č.3 spísaný do notárskej zápisnice zo dňa 17.1.2000 N 5/2000, Nz 7/2000.
  (from: 04/26/2000 until: 06/14/2004)
Date of updating data in databases:  07/22/2021
Date of extract :  07/23/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person