Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trenčín
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  14872/R

The file was ceded by reason of local incompetence!

Business name: 
RAEM Consulting, s.r.o.
  (from: 10/10/2006)
RENO-PLAST, s.r.o.
  (from: 06/04/2004 until: 10/09/2006)
Information Security Group Slovakia s.r.o.
  (from: 02/14/2002 until: 06/03/2004)
DYNAMIT NOBEL, spol. s r.o.
  (from: 10/05/1999 until: 02/13/2002)
Registered seat: 
Makovického 55/3
Žilina 010 01
  (from: 12/15/2009)
Centrum 5/9
Považská Bystrica 017 01
  (from: 12/19/2007 until: 12/14/2009)
Nám. A.Hlinku 29/34-327
Považská Bystrica 017 01
  (from: 10/18/2006 until: 12/18/2007)
Rozkvet 2010/24
Považská Bystrica 017 01
  (from: 06/04/2004 until: 10/17/2006)
Panská 9
Bratislava 810 00
  (from: 10/05/1999 until: 06/03/2004)
Identification number (IČO): 
35 773 782
  (from: 10/05/1999)
Date of entry: 
10/05/1999
  (from: 10/05/1999)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 10/05/1999)
Objects of the company: 
spracovanie bezpečnostných projektov na technické prostriedky a metódy ochrany utajovaných skutočností
  (from: 02/14/2002)
konzultačná a poradenská činnosť v oblasti ochrany informácií a technických prostriedkov agendy utajovaných skutočností
  (from: 02/14/2002)
poskytovanie služieb v oblasti vytvárania podmienok bezpečnostných opatrení zameraných na ochranu utajovaných skutočností, vrátane priemyselnej bezpečnosti /podľa zákona č. 241/2001 Z.z. o ochrane utajovaných skutočností/
  (from: 02/14/2002)
maloobchod v rozsahu voľných živností
  (from: 08/20/2004)
veľkoobchod v rozsahu voľných živností
  (from: 08/20/2004)
inžinierska činnosť v stavebníctve v rozsahu voľných živností
  (from: 08/20/2004)
reklamná a propagačná činnosť
  (from: 08/20/2004)
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností
  (from: 08/20/2004)
píliarska výroba, približovanie a impregnácia dreva
  (from: 08/20/2004)
výroba drobných výrobkov a obalov z dreva
  (from: 08/20/2004)
výroba betónu a malty
  (from: 08/20/2004)
výroba prívesov a návesov
  (from: 08/20/2004)
maliarske a natieračské práce, sklenárske práce
  (from: 08/20/2004)
výroba strojov na spracovanie plastov
  (from: 08/20/2004)
oprava pneumatík vrátane nastavenia a vyváženia kolies
  (from: 08/20/2004)
prenájom hnuteľných vecí - lízing
  (from: 08/20/2004)
faktoring a forfaiting
  (from: 08/20/2004)
prenájom stavebných strojov a prístrojov
  (from: 08/20/2004)
výkon činnosti stavbyvedúceho - pozemné stavby
  (from: 08/20/2004)
uskutočňovanie jednoduchých stavieb a ich zmien
  (from: 08/20/2004)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
  (from: 10/05/1999 until: 02/13/2002)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 10/05/1999 until: 02/13/2002)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 10/05/1999 until: 02/13/2002)
reklamná činnosť
  (from: 10/05/1999 until: 02/13/2002)
obstarávateľská činnosť spojená s prenájmom nehnuteľností
  (from: 10/05/1999 until: 02/13/2002)
sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
  (from: 10/05/1999 until: 02/13/2002)
Partners: 
Vladimír Gabaj
Šoltésovej 442/46
Považská Bystrica 017 01
Slovak Republic
  (from: 12/15/2009)
Delta - B spol. s r.o. IČO: 31 343 155
Osuského 3/a
Bratislava 851 03
Slovak Republic
  (from: 10/05/1999 until: 02/13/2002)
Ing. Jozef Cudrák
Hečkova 18
Bratislava 831 05
Slovak Republic
  (from: 06/04/2004 until: 10/09/2006)
Slavomír Dubovický
A. Mráza 2
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 05/28/2004 until: 06/03/2004)
Slavomír Dubovický
A. Mráza 2
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 02/14/2002 until: 05/27/2004)
Ing. František Havran
Iľjušinova 12
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 02/14/2002 until: 05/27/2004)
Marian Šaradin
Rozkvet 2010/24
Považská Bystrica 017 01
Slovak Republic
  (from: 06/04/2004 until: 10/09/2006)
Marian Šaradin
Zakvášov 1494/7
Považská Bystrica 017 01
Slovak Republic
  (from: 10/10/2006 until: 12/14/2009)
Contribution of each member: 
Vladimír Gabaj
Amount of investment: 6 638,78 EUR Paid up: 6 638,78 EUR
  (from: 12/15/2009)
Delta - B spol. s r.o.
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 10/05/1999 until: 02/13/2002)
Ing. František Havran
Amount of investment: 98 000 Sk Paid up: 98 000 Sk
  (from: 02/14/2002 until: 05/27/2004)
Slavomír Dubovický
Amount of investment: 102 000 Sk Paid up: 102 000 Sk
  (from: 02/14/2002 until: 05/27/2004)
Slavomír Dubovický
Amount of investment: 200 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 200 000 Sk
  (from: 05/28/2004 until: 06/03/2004)
Ing. Jozef Cudrák
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 06/04/2004 until: 10/09/2006)
Marian Šaradin
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 06/04/2004 until: 10/09/2006)
Marian Šaradin
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 10/10/2006 until: 12/14/2009)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 10/10/2006)
konatelia
  (from: 10/05/1999 until: 10/09/2006)
Vladimír Gabaj
Šoltésovej 442/46
Považská Bystrica 017 01
From: 12/09/2009
  (from: 12/15/2009)
Ing. Jozef Cudrák
Hečkova 18
Bratislava 831 05
From: 05/26/2004
  (from: 06/04/2004 until: 10/09/2006)
Ing. Jozef Cudrák
Hečkova 18
Bratislava 831 05
From: 05/26/2004 Until: 09/19/2006
  (from: 10/10/2006 until: 10/09/2006)
Slavomír Dubovický
A. Mráza 2
Bratislava
  (from: 02/14/2002 until: 06/03/2004)
Slavomír Dubovický
A. Mráza 2
Bratislava
Until: 05/26/2004
  (from: 06/04/2004 until: 06/03/2004)
Ing. Viliam Gubo
Wolkrova 31
Bratislava
  (from: 10/05/1999 until: 02/13/2002)
Ing. František Havran
Iľjušinova 12
Bratislava
  (from: 02/14/2002 until: 05/27/2004)
Ing. František Havran
Iľjušinova 12
Bratislava
Until: 10/14/2003
  (from: 05/28/2004 until: 05/27/2004)
Milena Spáčilová
Palkovičova 9
Bratislava
  (from: 10/05/1999 until: 02/13/2002)
Marian Šaradin
Rozkvet 2010/24
Považská Bystrica 017 01
From: 05/26/2004
  (from: 06/04/2004 until: 10/09/2006)
Marian Šaradin
Zakvášov 1494/7
Považská Bystrica 017 01
From: 05/26/2004 Until: 12/09/2009
  (from: 12/15/2009 until: 12/14/2009)
Marian Šaradin
Zakvášov 1494/7
Považská Bystrica 017 01
From: 05/26/2004
  (from: 10/10/2006 until: 12/14/2009)
Acting in the name of the company: 
Konateľ koná a podpisuje v mene spoločnosti samostatne.
  (from: 10/05/1999)
Capital: 
6 638,78 EUR Paid up: 6 638,78 EUR
  (from: 12/15/2009)
200 000 Sk
  (from: 10/05/1999 until: 12/14/2009)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou spísanou vo forme notárskej zápisnice č. N 232/99 Nz 228/99 zo dňa 6.9.1999 v zmysle § 57 ods. 3 a §§ 105 ods. 2 a nasl. Z.č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov.
  (from: 10/05/1999)
Notárska zápisnica N 532/2001, Nz 526/2001 zo dňa 19.12.2001 osvedčujúca rozhodnutie spoločníka o prevode obchodného podielu. Zmena spoločenskej zmluvy schválená na valnom zhromaždení dňa 17.1.2002. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 11.2.2002. Spoločenská zmluva /úplné znenie/ zo dňa 11.2.2002. Zmena obchodného mena z pôvodného DYNAMIT NOBEL, spol. s r.o. na nové Information Security Group Slovakia s.r.o.
  (from: 02/14/2002)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 14.10.2003. Zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa 15.10.2003.
  (from: 05/28/2004)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 24.5.2004. Zmluvy o prevode obchodného podielu zo dňa 24.5.2004. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 26.5.2004. Dodatok k spoločenskej zmluve zo dňa 26.5.2004. Zmena obchodného mena z Information Security Group Slovakia s.r.o. na RENO-PLAST, s.r.o.
  (from: 06/04/2004)
Date of updating data in databases:  07/29/2021
Date of extract :  07/30/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person