Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Žilina
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  310/L

The file was ceded by reason of local incompetence!

Business name: 
TATRAPOL, a.s.
  (from: 10/17/1995)
Registered seat: 
Boženy Němcovej 30
Košice 040 01
  (from: 04/06/2000)
Horná 869
Čadca 022 01
  (from: 10/17/1995 until: 04/05/2000)
Identification number (IČO): 
31 637 922
  (from: 10/17/1995)
Date of entry: 
10/17/1995
  (from: 10/17/1995)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 10/17/1995)
Objects of the company: 
ochrana majetku na verejne prístupnom mieste v súvisle zastavenej časti obce alebo v prevádzke pre styk so zákazníkom
  (from: 08/05/1998)
ochrana majetku na ostatných verejne prístupných miestach
  (from: 08/05/1998)
ochrana majetku na inom než verejne prístupnom mieste
  (from: 08/05/1998)
ochrana majetku pri preprave
  (from: 08/05/1998)
ochrana prepravy majetku a osoby
  (from: 08/05/1998)
ochrana osoby
  (from: 08/05/1998)
zabezpečovanie poriadku na mieste zhromaždenia osôb, najmä pri usporadúvaní verejného zhromaždenia, slávnosti, športového podujatia alebo kultúrneho podujatia
  (from: 08/05/1998)
prevádzkobanie ústredne zabezpečovacej siganlizácie a iného zabezpečovacieho systému slúžiaceho na ochranu majetku a osoby
  (from: 08/05/1998)
vypracúvanie plánu ochrany
  (from: 08/05/1998)
poradenstvo týkajúce sa činností uvedených v prvom až deviatom bode
  (from: 08/05/1998)
veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľných živností
  (from: 10/17/1995 until: 08/04/1998)
maloobchodná činnosť v rozsahu voľných živností
  (from: 10/17/1995 until: 08/04/1998)
spostredkovateľská činnosť
  (from: 10/17/1995 until: 08/04/1998)
upratovacie služby
  (from: 10/17/1995 until: 08/04/1998)
sprostredkovanie nákupu a predaja streliva
  (from: 10/17/1995 until: 08/04/1998)
konzultačno-poradenská činnosť v oblasti ochrany majetku a osôb pri poskytovaní služieb súkromných detektívov
  (from: 10/17/1995 until: 08/04/1998)
poriadanie lektorskej a vzdelávacej činnosti v oblasti sebaobrany a prežitia v sťažených podmienkach
  (from: 10/17/1995 until: 08/04/1998)
pátracie a ochranné služby
  (from: 10/17/1995 until: 08/04/1998)
služby súkromných detektívov
  (from: 10/17/1995 until: 08/04/1998)
podnik zabezpečujúci ochranu majetku a osôb, vrátane prevozu cesnnosti a peňaží
  (from: 10/17/1995 until: 08/04/1998)
Management body: 
Managing board
  (from: 10/17/1995)
Ing. Ján Guttek - predseda
Mukačevská 4808/47
Prešov
  (from: 04/06/2000)
Rastislav Sosa - člen
Martina Benku 1
Prešov
  (from: 04/06/2000)
Jaroslav Knapec - člen
893
Stará Bystrica
  (from: 04/06/2000)
RNDr. Pavol Bielik - člen
Tbiliská 29
Bratislava
  (from: 10/17/1995 until: 03/22/1998)
Ing. Pavol Faktor - člen
105
Stará Bystrica
  (from: 10/17/1995 until: 03/31/1999)
Mgr. Eva Faktorová - člen
105
Stará Bystrica
  (from: 04/01/1999 until: 04/05/2000)
Jozef Kmotorka - člen
Lietavská 10
Bratislava
  (from: 03/23/1998 until: 03/31/1999)
JUDr. Martin Lauko - predseda
Mamateyova 9
Bratislava
  (from: 10/17/1995 until: 08/04/1998)
Soňa Lauková - predseda
Pri mlyne 56
Bratislava
  (from: 08/05/1998 until: 04/05/2000)
Ing. Pavol Oparty - podpredseda
789
Oravská Lesná
  (from: 10/17/1995 until: 08/04/1998)
Ing. Alojz Rajnič - člen
Lučenecká 6
Košice
  (from: 04/01/1999 until: 04/05/2000)
Ing. Štefan Šulek - člen
Húskova 9
Košice
  (from: 07/31/1997 until: 03/31/1999)
Ing. Zoltán Zimmermann - člen
Opálová 101/14
Košice - mestská časť Západ
  (from: 06/18/1996 until: 07/30/1997)
Acting in the name of the company: 
Za spoločnosť koná každý člen predstavenstva samostatne, úkony zaväzujúce spoločnosť podpisujú vždy dvaja členovia predstavenstva.
  (from: 10/17/1995)
Capital: 
3 000 000 Sk
  (from: 06/01/1999)
2 300 000 Sk
  (from: 06/18/1996 until: 05/31/1999)
1 500 000 Sk
  (from: 10/17/1995 until: 06/17/1996)
Shares: 
Number of shares: 600
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 5 000 Sk
  (from: 06/01/1999)
Number of shares: 460
Form: akcie na meno
Nominal value: 5 000 Sk
  (from: 06/18/1996 until: 05/31/1999)
Number of shares: 300
Form: akcie na meno
Nominal value: 5 000 Sk
  (from: 10/17/1995 until: 06/17/1996)
Supervisory board: 
Ing. Pavol Oparty - predseda
789
Oravská Lesná
  (from: 08/05/1998)
Ing. Štefan Šulek - člen
Húskova 9
Košice
  (from: 04/01/1999)
Soňa Lauková - člen
Pri mlyne 56
Bratislava
  (from: 04/06/2000)
Mgr. Eva Faktorová - člen
105
Stará Bystrica
  (from: 04/06/2000)
Ing. Vladimír Tóth - člen
Benadova 912/9
Košice
  (from: 04/06/2000)
MUDr. Eva Bieliková - člen
Tbiliská 29
Bratislava
  (from: 10/17/1995 until: 03/22/1998)
Eva Faktorová - člen
105
Stará Bystrica
  (from: 10/17/1995 until: 03/22/1998)
JUDr. Anna Huljaková - člen
Hollého 162/16
Rajec
  (from: 03/23/1998 until: 03/31/1999)
Ing. Blažej Krasnovský - člen
Chmeľníky 12
Košice - mestská časť Myslava
  (from: 06/18/1996 until: 03/31/1999)
Soňa Lauková - člen
Mamateyova 9
Bratislava
  (from: 10/17/1995 until: 03/22/1998)
Ing. Peter Oparty - predseda
940
Oravská Lesná
  (from: 10/17/1995 until: 08/04/1998)
JUDr. Michal Tinák - člen
115
Rovinka
  (from: 03/23/1998 until: 04/05/2000)
Helena Zajacová - člen
249
Stará Bystrica
  (from: 03/23/1998 until: 04/05/2000)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľ- skou zmluvou zo dňa 22.9.1995 a rozhodnutím zakladateľov podľa § 154 a nasl. zák. č. 513/91 Zb. jednorázovo a prijatím stanov. Stary spis: Sa 940
  (from: 10/17/1995)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 30.4.1997 bola schválená zmena stanov.
  (from: 07/31/1997)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 19.6.1998 bola schválená zmena stanov.
  (from: 08/05/1998)
Na valnom zhromaždení konanom dňa 21.5.1999 bola schválená zmena stanov.
  (from: 06/01/1999)
Na valnom zhromaždení konanom dňa 25.2. 2000 bola schválená zmena stanov.
  (from: 04/06/2000)
Date of updating data in databases:  07/30/2021
Date of extract :  08/03/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person