Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Banská Bystrica
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Dr Insert No.:  400/S

The file was ceded by reason of local incompetence!

Business name: 
VINDRUŽSTVO PLACHTINCE, družstvo "v likvidácii"
  (from: 10/03/2013)
VINDRUŽSTVO PLACHTINCE, družstvo
  (from: 02/10/2004 until: 10/02/2013)
Registered seat: 
Žilinská 8
Bratislava 811 05
  (from: 10/03/2013)
Stredné Plachtince 219
Dolné Plachtince 991 24
  (from: 03/01/2011 until: 10/02/2013)
213
Dolné Plachtince 991 24
  (from: 02/10/2004 until: 02/28/2011)
Identification number (IČO): 
36 623 440
  (from: 02/10/2004)
Date of entry: 
02/10/2004
  (from: 02/10/2004)
Legal form: 
Cooperative
  (from: 02/10/2004)
Objects of the company: 
poľnohospodárstvo a lesníctvo včítane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja
  (from: 02/10/2004)
obchodná a sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností
  (from: 02/10/2004)
výroba hroznového a ovocného vína za účelom predaja
  (from: 02/10/2004)
poradenská a konzultačná činnosť pre štrukturálne fondy a vypracovanie projektov pre štrukturálne fondy
  (from: 03/25/2005)
výroba a predaj kŕmnych zmesí
  (from: 08/13/2009)
prieskum trhu a verejnej mienky
  (from: 08/13/2009)
reklamné a marketingové služby
  (from: 08/13/2009)
výroba nápojov
  (from: 08/13/2009)
spracovanie a konzervovanie zemiakov, ovocia a zeleniny
  (from: 08/13/2009)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (from: 08/13/2009)
výroba strojov a zariadení pre hospodárske odvetvia
  (from: 08/13/2009)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
  (from: 08/13/2009)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
  (from: 08/13/2009)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
  (from: 08/13/2009)
nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
  (from: 08/13/2009)
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (from: 08/13/2009)
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 08/13/2009)
čistiace a upratovacie služby
  (from: 08/13/2009)
mäsiarstvo
  (from: 08/13/2009)
stolárstvo
  (from: 08/13/2009)
zámočníctvo
  (from: 08/13/2009)
montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených elektrických zariadení
  (from: 08/13/2009)
vypracovanie dokumentácie projektov jednoduchých stavieb a ich zmien
  (from: 08/13/2009)
výkon činnosti stavbyvedúceho
  (from: 08/13/2009)
verejné obstarávanie
  (from: 08/13/2009)
sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností - realitná činnosť
  (from: 08/13/2009)
výroba a balenie vajec
  (from: 08/13/2009)
výroba produktov z vajec
  (from: 08/13/2009)
vodoinštalatérstvo a kúrenárstvo
  (from: 12/31/2010)
vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
  (from: 12/31/2010)
poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu
  (from: 12/31/2010)
prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
  (from: 12/31/2010)
prevádzkovanie športových zariadení
  (from: 12/31/2010)
prenájom hnuteľných vecí
  (from: 12/31/2010)
ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach a v chatovej osade triedy 3, v kempingoch triedy 3 a 4
  (from: 12/31/2010)
cestná motorová doprava vykonávaná osobnými vozidlami do 9 miest na sedenie
  (from: 03/01/2011)
vykonávanie vnútroštátnej nákladnej cestnej dopravy v celkovom počte: 3 (tri) nákladné motorové vozidlá na neobmedzený počet prepravných výkonov
  (from: 06/22/2011)
výroba liehu v liehovarníckom závode na pestovateľské pálenie ovocia so sídlom Dolné Plachtince, Stredné Plachtince 35
  (from: 02/23/2012)
dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
  (from: 06/27/2012)
prípravné práce k realizácii stavby
  (from: 06/27/2012)
výkon povolania prevádzkovateľa nákladnej cestnej dopravy so zvýšením počtu vozidiel o 10 (desať) s celkovým počtom: 13 (trinásť) nákladných motorových vozidiel na neobmedzený počet prepravných výkonov
  (from: 06/27/2012)
Management body: 
Managing board
  (from: 02/10/2004)
Ivan Andok - podpredseda
B. Nemcovej 874/7
Veľký Krtíš 990 01
From: 01/10/2005
  (from: 02/14/2008)
Ing. Milan Pavlovkin - člen
Ul. Ľudovíta Štúra 15
Veľký Krtíš 990 01
From: 06/22/2009
  (from: 08/13/2009)
Ing. Vladislav Kozaňák - predseda predstavenstva
Žilinská 16
Bratislava 811 05
From: 07/07/2013
  (from: 07/19/2013)
Ivan Andok - podpredseda
235
Stredné Plachtince 991 24
From: 01/10/2005
  (from: 02/02/2005 until: 02/13/2008)
Štefan Chrapka - predseda
73
Dolné Plachtince
From: 02/10/2004
  (from: 02/10/2004 until: 02/01/2005)
Štefan Chrapka - predseda
73
Dolné Plachtince
From: 02/10/2004 Until: 01/10/2005
  (from: 02/02/2005 until: 02/01/2005)
Ing. Vladislav Kozaňák - člen
Žilinská 16
Bratislava 811 05
From: 02/09/2011
  (from: 03/01/2011 until: 07/18/2013)
Ing. Vladislav Kozaňák - člen
Žilinská 16
Bratislava 811 05
From: 02/09/2011 Until: 07/07/2013
  (from: 07/19/2013 until: 07/18/2013)
Ľubo Mackov - predseda
Stredné Plachtince 183
Dolné Plachtince 991 24
From: 06/22/2009
  (from: 03/01/2011 until: 07/18/2013)
Ľubo Mackov - predseda
Stredné Plachtince 183
Dolné Plachtince 991 24
From: 06/22/2009 Until: 07/07/2013
  (from: 07/19/2013 until: 07/18/2013)
Ľubomír Mackov - predseda
Horné Plachtince 3
Horné Plachtince 991 24
From: 06/22/2009
  (from: 08/13/2009 until: 02/28/2011)
Anna Pavlovová - podpredseda
136
Dolné Plachtince
From: 02/10/2004
  (from: 02/10/2004 until: 02/01/2005)
Anna Pavlovová - podpredseda
136
Dolné Plachtince
From: 02/10/2004 Until: 01/10/2005
  (from: 02/02/2005 until: 02/01/2005)
Anna Pavlovová - predseda
Dolné Plachtince 136
Dolné Plachtince 991 24
From: 01/10/2005
  (from: 02/02/2005 until: 08/12/2009)
Anna Pavlovová - predseda
Dolné Plachtince 136
Dolné Plachtince 991 24
From: 01/10/2005 Until: 06/22/2009
  (from: 08/13/2009 until: 08/12/2009)
Acting: 
Za družstvo (predstavenstvo) podpisuje a koná predseda samostatne, ostatní členovia predstavenstva podpisujú a konajú za družstvo (predstavenstvo) najmenej dvaja spoločne.
  (from: 08/13/2009)
V mene družstva koná a podpisuje predseda družstva alebo podpredseda družstva, samostatne, pričom podpredseda družstva koná v mene družstva len v neprítomnosti predsedu. Za družstvo podpisujú tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu družstva pripoja svoj podpis.
  (from: 02/10/2004 until: 08/12/2009)
Supervisory board: 
Ing. Daniela Belicová
Stredné Plachtince 184
Stredné Plachtince 991 24
From: 06/22/2009
  (from: 08/13/2009)
Marek Pavlovkin
Železničná 844/17
Veľký Krtíš 990 01
From: 07/07/2013
  (from: 07/19/2013)
JUDr. Jozef Vereš
Školská 149
Rajecké Teplice 013 13
From: 07/07/2013
  (from: 07/19/2013)
Ing. Vladislav Kozaňák
Žilinská 16
Bratislava 811 05
From: 06/22/2009 Until: 07/07/2013
  (from: 07/19/2013 until: 07/18/2013)
Mária Gondová
Stredné Plachtince 168
Stredné Plachtince 991 24
From: 06/22/2009 Until: 07/07/2013
  (from: 07/19/2013 until: 07/18/2013)
Ing. Vladislav Kozaňák
Žilinská 16
Bratislava 811 05
From: 06/22/2009
  (from: 08/13/2009 until: 07/18/2013)
Mária Gondová
Stredné Plachtince 168
Stredné Plachtince 991 24
From: 06/22/2009
  (from: 08/13/2009 until: 07/18/2013)
Registered capital: 
355 000 EUR
  (from: 08/13/2009)
50 000 Sk
  (from: 02/10/2004 until: 08/12/2009)
Basic member contribution: 
1 000 EUR
  (from: 08/13/2009)
10 000 Sk pre fyzickú osobu
  (from: 02/10/2004 until: 08/12/2009)
30 000 Sk pre právnickú osobu
  (from: 02/10/2004 until: 08/12/2009)
Voluntary liquidation: 
Date of entry into voluntary liquidation: 08/31/2013
  (from: 10/03/2013)
 Liquidators:
Ing. Vladislav Kozaňák
Žilinská 16
Bratislava 811 05
From: 08/31/2013
  (from: 10/03/2013)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: Likvidátor koná za družstvo samostatne.
  (from: 10/03/2013)
Other legal facts: 
Družstvo bolo založené rozhodnutím ustanovujúcej členskej schôdze zo dňa 30.1.2004 spísanej vo forme notárskej zápisnice N 16/2004, Nz 8170/2004 podľa ust. §-u 221 a nasl. Obchodného zákonníka.
  (from: 02/10/2004)
Date of updating data in databases:  11/25/2021
Date of extract :  11/27/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person