Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Košice I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  10859/V

Business name: 
TV TV, spol. s r.o. Trebišov
  (from: 03/15/1999)
Registered seat: 
M. R. Štefánika 2436
Trebišov 075 01
  (from: 10/23/2007)
M.R.Štefánika 686
Trebišov 075 01
  (from: 03/15/1999 until: 10/22/2007)
Identification number (IČO): 
36 190 098
  (from: 03/15/1999)
Date of entry: 
03/15/1999
  (from: 03/15/1999)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 03/15/1999)
Objects of the company: 
výroba a distribúcia audiovizuálnych programov
  (from: 03/15/1999)
reklamná činnosť
  (from: 03/15/1999)
vydavateľská činnosť
  (from: 03/15/1999)
obchodná činnosť a leasing s telekomunikačnou technikou
  (from: 03/15/1999)
výroba videa
  (from: 03/15/1999)
predaj, prenájom a leasing spotrebnej elektroniky
  (from: 03/15/1999)
podnikateľské poradenstvo
  (from: 03/15/1999)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 03/15/1999)
servis spotrebnej elektroniky
  (from: 03/15/1999)
vysielanie nezmenených programov systémom MMDS na základe licencie č. TKR/127 udelená Radou SR pre rozhlasové a televízne vysielanie
  (from: 01/26/2000)
prevádzkovanie retransmisie v KDS v obci Cejkov a v meste Trebišov na základe rozhodnutia o registrácii retransmisie č.: TKR/204/2002
  (from: 07/01/2002)
maloobchod a veľkoobchod v rozsahu: palivo, pohonné hmoty, motorové oleje, motorové vozidlá, traktory, motocykle, bicykle vrátane súčasti a príslušenstva, mlieko, mliekarenské výrobky, prírodný med, mäso a výrobky živočíšneho pôvodu, zelenina, poživateľné rastliny, ovocie a orechy, výrobky rastlinného pôvodu, káva, čaj, korenie, obilie a mlynské výrobky, živočíšne a rastlinné tuky a oleje, výrobky z mäsa, rýb a kôrovcov, cukor a cukrovinky, kakao a kakaové výrobky, elektrospotrebiče, spotrebná elektronika, elektrotechnika, kovy a výrobky z kovov, zámočnícky tovar, prípravky zo zeleniny a obilia, alkoholické nápoje, vína, mušty, tabak, cigarety, nealkoholické nápoje a minerálne vody, plasty a výrobky z nich, kaučuk a výrobky z neho, textílie a textilné výrobky, nábytok, hračky, bytové doplnky, sklo a sklenené výrobky, stavebný materiál, stavebniny, koža a výrobky z nej, kožená galantéria, drevo, obuv, inštalačný materiál, galantéria, bižutéria, suveníry, drogériový tovar, kozmetické prípravky, hutnícke výrobky, hutný materiál, poľnohospodárske náradie a záhradnícke náradie a náčinie, výpočtová technika a kancelárske stroje, foto-kino
  (from: 07/01/2002)
montáž, oprava a údržba elektrických zariadení v rozsahu: objekty bez nebezpečenstva výbuchu zariadenia s napätím do 1000 V vrátane bleskozvodov
  (from: 07/01/2002)
montáž, oprava a údržba satelitných zariadení a spoločných televíznych antén
  (from: 07/01/2002)
montáž, oprava a údržba terciálnych káblových rozvodov
  (from: 07/01/2002)
prípravné práce pre stavbu - zemné, kopačské a búracie práce
  (from: 07/01/2002)
čistenie budov
  (from: 07/01/2002)
upratovacie práce
  (from: 07/01/2002)
maliarske, natieračské a sklenárske práce
  (from: 07/01/2002)
prenájom strojov a nástrojov
  (from: 07/01/2002)
služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
  (from: 07/24/2009)
počítačové služby
  (from: 07/24/2009)
poskytovanie telekomunikačných služieb v oblasti prenosu dát, zriaďovanie, prevádzkovanie a prenájom rádiových zariadení a rádiových počítačových sietí
  (from: 07/24/2009)
poskytovanie telekomunikačnej služby - sprostredkovanie prístupu do siete internet a dátovej služby prenosu hlasu a obrazu prostredníctvom siete internet bez využívania obmedzených údajov
  (from: 07/24/2009)
služby siete navyhnutné pre prenos televízneho signálu nezávisle od druhu použitej technológie: systémom MMDS v SR
  (from: 03/15/1999 until: 01/25/2000)
Partners: 
Ing. Miroslav Tomko
Lipová 401/61
Hraň 076 03
Slovak Republic
  (from: 10/23/2007)
Ing. Miroslav Tomko
Lipová 401/61
Hraň
Slovak Republic
  (from: 03/15/1999 until: 10/22/2007)
Contribution of each member: 
Ing. Miroslav Tomko
Amount of investment: 6 639 EUR Paid up: 6 639 EUR
  (from: 07/24/2009)
Ing. Miroslav Tomko
  (from: 03/15/1999 until: 10/22/2007)
Ing. Miroslav Tomko
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 10/23/2007 until: 07/23/2009)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 03/15/1999)
Ing. Miroslav Tomko
Lipová 401/61
Hraň 076 03
  (from: 10/23/2007)
Ing. Miroslav Tomko
Lipová 401/61
Hraň
  (from: 03/15/1999 until: 10/22/2007)
Acting in the name of the company: 
Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje konateľ samostatne a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 03/15/1999)
Capital: 
6 639 EUR Paid up: 6 639 EUR
  (from: 07/24/2009)
200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 10/23/2007 until: 07/23/2009)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice N 154/98, Nz 140/98 zo dňa 11.3.1998 vrátane dodatku č. 1 k zakladateľskej listine N 78/99, Nz 78/99 zo dňa 3.3.1999 podľa zák. č. 513/91 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov.
  (from: 03/15/1999)
Dodatok č. 2 k zakladateľskej listine vo forme notárskej zápisnice N 423/99, Nz 397/99 zo dňa 8.11.1999 napísaná v Sečovciach.
  (from: 01/26/2000)
Dodatok č. 3 k zakladateľskej listine formou notárskej zápisnice č. N 213/2002, Nz 200/2002 zo dňa 16. 5. 2002 ( úplné znenie ).
  (from: 07/01/2002)
Date of updating data in databases:  08/12/2022
Date of extract :  08/15/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person