Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trnava
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  10034/T

The file was ceded by reason of local incompetence!

Business name: 
Medzinárodná korporácia podpory podnikania, a.s.
  (from: 10/15/1997)
Registered seat: 
Ružová dolina 6
Bratislava 821 08
  (from: 09/17/2004)
Mesačná 1
Trnava 917 00
  (from: 10/15/1997 until: 09/16/2004)
Identification number (IČO): 
36 224 031
  (from: 10/15/1997)
Date of entry: 
10/15/1997
  (from: 10/15/1997)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 10/15/1997)
Objects of the company: 
ekonomické a organizačné poradenstvo
  (from: 10/15/1997)
marketingové štúdie a prieskum
  (from: 10/15/1997)
manažérsky výcvik a vzdelávanie
  (from: 10/15/1997)
projektovanie a realizácia manažerských systémov
  (from: 10/15/1997)
obchodná a sprostredkovateľská činnosť
  (from: 10/15/1997)
Management body: 
Managing board
  (from: 06/13/2003)
Managing board
  (from: 02/15/2000 until: 06/12/2003)
Managing board
  (from: 10/15/1997 until: 02/14/2000)
Ján Gaľa - predseda predstavenstva
Janouškova 2
Prešov 080 01
From: 07/17/2004
  (from: 09/17/2004)
Štefan Tomko - člen predstavenstva
Sibírska 18
Prešov 080 01
From: 07/17/2004
  (from: 09/17/2004)
Radovan Miňo - člen predstavenstva
Prostějovská 1
Prešov 080 01
From: 07/17/2004
  (from: 09/17/2004)
Ing. Milan Belko , CSc. - člen
Bajzova 10
Bratislava
  (from: 02/15/2000 until: 01/17/2002)
Ing. Marek Gombita - člen
Gen. Svobodu 409/7
Vranov nad Topľou
From: 01/01/2003
  (from: 06/13/2003 until: 09/16/2004)
Ing. Marek Gombita - člen
Gen. Svobodu 409/7
Vranov nad Topľou
From: 01/01/2003 Until: 07/16/2004
  (from: 09/17/2004 until: 09/16/2004)
Ing. Martin Huňa - člen
Slovenského Národného Povstania 11/41
Nová Dubnica
From: 01/01/2003
  (from: 06/13/2003 until: 09/16/2004)
Ing. Martin Huňa - člen
Slovenského Národného Povstania 11/41
Nová Dubnica
From: 01/01/2003 Until: 07/16/2004
  (from: 09/17/2004 until: 09/16/2004)
Doc. PhDr. Ing. Štefan Kassay , CSc.
SNP č 95
Limbach
  (from: 10/15/1997 until: 02/14/2000)
Doc. PhDr. Ing. Štefan Kassay , CSc. - predseda
SNP 95
Limbach
  (from: 02/15/2000 until: 01/17/2002)
Doc. PhDr. Ing. Štefan Kassay , DrSc. - predseda
SNP 95
Limbach
  (from: 01/18/2002 until: 06/12/2003)
Ing. Pavol Kovačič - člen
Bajkalská 18
Bratislava
  (from: 02/15/2000 until: 06/12/2003)
Ing. Juraj Kováčik - predseda predstavenstva
Starhradská 10
Bratislava
From: 01/01/2003
  (from: 06/13/2003 until: 09/16/2004)
Ing. Juraj Kováčik - predseda predstavenstva
Starhradská 10
Bratislava
From: 01/01/2003 Until: 07/16/2004
  (from: 09/17/2004 until: 09/16/2004)
Doc. Ing. František Lipták , CSc.
Za Sokolovňou 1
Bratislava
  (from: 10/15/1997 until: 02/14/2000)
RNDr. Milan Neštický , CSc.
Čajkovského 12
Trnava
  (from: 01/18/2002 until: 06/12/2003)
Doc. RNDr. Jozef Trnovec , CSc.
Hrnčiarska č. 8
Modra
  (from: 10/15/1997 until: 02/14/2000)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti je oprávnený konať každý člen predstavenstva spoločnosti. Podpisovanie za spoločnosť sa uskutočňuje tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí oprávnená osoba svoj vlastnoručný podpis. Za spoločnosť podpisuje predseda predstavenstva samostatne, ostatní členovia vždy viazane vo dvojici.
  (from: 06/13/2003)
V mene spoločnosti koná každý člen predstavenstva samostatne.
  (from: 02/15/2000 until: 06/12/2003)
Za spoločnosť je oprávnený konať a listiny podpisovať predseda predstavenstva samostatne, alebo dvaja členovia predstavenstva spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykonáva tak, že k vytlačenému alebo k napísanému obchodnému menu, menám a funkciám pripoja podpisujúci svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 10/15/1997 until: 02/14/2000)
Capital: 
1 000 000 Sk Paid up: 1 000 000 Sk
  (from: 06/13/2003)
1 000 000 Sk
  (from: 10/15/1997 until: 06/12/2003)
Shares: 
Number of shares: 20
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 50 000 Sk
  (from: 02/15/2000)
Number of shares: 20
Form: akcie na meno
Nominal value: 50 000 Sk
  (from: 10/15/1997 until: 02/14/2000)
Stockholder: 
GP CAPITAL, Inc.
4211 Alderwood Mall Blvd. Suite 202
Lynnwood 980 36
Washington, USA
  (from: 09/17/2004)
Coin, a.s.
Drieňová 3
Bratislava
  (from: 06/13/2003 until: 09/16/2004)
Supervisory board: 
Pavol Mérten - člen
Železničná 39
Prešov - Nižná Šebastová 080 01
From: 07/17/2004
  (from: 09/17/2004)
Vladimír Hrušovský - člen
Hviezdna 12
Prešov 080 01
From: 07/17/2004
  (from: 09/17/2004)
Ivan Tomaščík - člen
Komenského 12
Prešov 080 01
From: 07/17/2004
  (from: 09/17/2004)
Ing. Mária Baničová - člen
Tichá 23
Trnava
  (from: 02/15/2000 until: 06/12/2003)
Ing. Mária Baničová - člen
Tichá 23
Trnava
From: 12/10/1999
  (from: 06/13/2003 until: 09/16/2004)
Ing. Mária Baničová - člen
Tichá 23
Trnava
From: 12/10/1999 Until: 07/16/2004
  (from: 09/17/2004 until: 09/16/2004)
Ing. Helena Feitscherová - člen
Gabčíkova 10
Bratislava
  (from: 02/15/2000 until: 06/12/2003)
Ing. Michal Grega , CSc.
Križková č. 6
Bratislava
  (from: 10/15/1997 until: 02/14/2000)
Ing. arch. Pavol Jakubec
Páričkova 27
Bratislava
  (from: 10/15/1997 until: 02/14/2000)
Ing. Pavol Kovačič - predseda
Bajkalská 18
Bratislava
From: 01/01/2003
  (from: 06/13/2003 until: 09/16/2004)
Ing. Pavol Kovačič - predseda
Bajkalská 18
Bratislava
From: 01/01/2003 Until: 07/16/2004
  (from: 09/17/2004 until: 09/16/2004)
RNDr. Igor Serváček
Okružná č. 12
Banská Bystrica
  (from: 10/15/1997 until: 02/14/2000)
Doc. RNDr. Jozef Trnovec , CSc. - predseda
Hrnčiarska 8
Modra
  (from: 02/15/2000 until: 06/12/2003)
Ing. Jiří Vomasta - člen
J. Slottu 21
Trnava
From: 01/01/2003
  (from: 06/13/2003 until: 09/16/2004)
Ing. Jiří Vomasta - člen
J. Slottu 21
Trnava
From: 01/01/2003 Until: 07/16/2004
  (from: 09/17/2004 until: 09/16/2004)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená bez výzvy na upisovanie akcií zakladeteľskou zmluvou zo dňa 10.07.1997 a notárskou zápisnicou č. N 369/97, Nz 368/97 spísanou dňa 10.07.1997 podľa slovenského práva.
  (from: 10/15/1997)
Zmena stanov spoločnosti schválená na zasadnutí mimoriadneho VZ dňa 10.12.1999, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou č. N 738/99, Nz 738/99.
  (from: 02/15/2000)
Nové úplné znenie stanov schválené dňa 20.12.2002 na zasadnutí mimoriadneho VZ, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou č. N 311/02, Nz 308/02.
  (from: 06/13/2003)
Date of updating data in databases:  08/05/2022
Date of extract :  08/08/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person