Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Banská Bystrica
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  9017/S

Business name: 
VALONI, s.r.o.
  (from: 10/27/1993 until: 06/12/2008)
Registered seat: 
A. Kmeťa 4
Nová Baňa 968 01
  (from: 09/18/2003 until: 06/12/2008)
Ľ. Štúra 37
Levice 934 01
  (from: 12/09/1998 until: 09/17/2003)
Nám. SNP č. 18
Banská Bystrica 974 01
  (from: 09/27/1994 until: 12/08/1998)
Sitnianska 26
Banská Bystrica 974 01
  (from: 10/27/1993 until: 09/26/1994)
Identification number (IČO): 
31 594 204
  (from: 10/27/1993)
Date of entry: 
10/27/1993
  (from: 10/27/1993)
Person dissolved from: 
26.3.2008
  (from: 06/13/2008)
Date of deletion: 
06/13/2008
  (from: 06/13/2008)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 06/13/2008)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 10/27/1993)
Objects of the company: 
obchodná a sprostredkovateľská činnosť mimo riadnej predajne v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 10/27/1993 until: 06/12/2008)
reštauračné služby
  (from: 09/27/1994 until: 06/12/2008)
výroba cukrárenských výrobkov
  (from: 09/18/2003 until: 06/12/2008)
predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, vína a destilátov
  (from: 09/18/2003 until: 06/12/2008)
predaj na priamu konzumáciu zmrzliny, ak sa na jej prípravu použijú priemyselne vyrábané koncentráty a mrazené krémy
  (from: 09/18/2003 until: 06/12/2008)
predaj cukrárenských výrobkov
  (from: 09/18/2003 until: 06/12/2008)
Partners: 
Karol Messinger
24
Harmanec
Slovak Republic
  (from: 08/22/1996 until: 12/08/1998)
Anna Messingerová
24
Harmanec
Slovak Republic
  (from: 08/22/1996 until: 12/08/1998)
Katarína Šlesaríkova
Ľ. Štúra 37
Levice
Slovak Republic
  (from: 12/09/1998 until: 06/12/2008)
Thomas Djemrovski
Am Kohlberg 9
Eichenbül
SRN
  (from: 12/28/1994 until: 06/27/1996)
Nela Nikolovski
ul. Prva pruga 5
Beograd
S.R.Juhoslávia
  (from: 08/22/1996 until: 12/08/1998)
Mikan Nikolovski
ul. Prva pruga 5
Beograd
S.R.Juhoslávia
  (from: 08/22/1996 until: 12/08/1998)
Mikan Nikolovski
ul. Prva pruga 5
Beograd
S.R.Juhoslávia
  (from: 06/28/1996 until: 08/21/1996)
Nela Nikolovski
ul. Prva pruga 5
Beograd
S.R.Juhoslávia
  (from: 01/28/1994 until: 08/21/1996)
Mikan Nikolovski
ul. Prva pruga 5
Beograd
S.R.Juhoslávia
  (from: 01/28/1994 until: 06/27/1996)
Miroslav Valúch
Omladinskog Pokreta č. 6
Novi Sad
S.R.Juhoslávia
  (from: 10/27/1993 until: 06/27/1996)
Ing. Mirjana Valúchová
Omladinskog Pokreta č. 6
Novi Sad
S.R.Juhoslávia
  (from: 10/27/1993 until: 06/27/1996)
Contribution of each member: 
Miroslav Valúch
Amount of investment: 50 000 Sk Paid up: 50 000 Sk
  (from: 10/27/1993 until: 06/27/1996)
Ing. Mirjana Valúchová
Amount of investment: 50 000 Sk Paid up: 50 000 Sk
  (from: 10/27/1993 until: 06/27/1996)
Mikan Nikolovski
Amount of investment: 50 000 Sk Paid up: 50 000 Sk
  (from: 01/28/1994 until: 06/27/1996)
Nela Nikolovski
Amount of investment: 50 000 Sk Paid up: 50 000 Sk
  (from: 01/28/1994 until: 08/21/1996)
Thomas Djemrovski
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 12/28/1994 until: 06/27/1996)
Mikan Nikolovski
Amount of investment: 250 000 Sk Paid up: 250 000 Sk
  (from: 06/28/1996 until: 08/21/1996)
Nela Nikolovski
Amount of investment: 75 000 Sk Paid up: 75 000 Sk
  (from: 08/22/1996 until: 12/08/1998)
Mikan Nikolovski
Amount of investment: 75 000 Sk Paid up: 75 000 Sk
  (from: 08/22/1996 until: 12/08/1998)
Karol Messinger
Amount of investment: 75 000 Sk Paid up: 75 000 Sk
  (from: 08/22/1996 until: 12/08/1998)
Anna Messingerová
Amount of investment: 75 000 Sk Paid up: 75 000 Sk
  (from: 08/22/1996 until: 12/08/1998)
Katarína Šlesaríkova
Amount of investment: 300 000 Sk Paid up: 300 000 Sk
  (from: 12/09/1998 until: 06/12/2008)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 01/16/1996 until: 06/12/2008)
Individual managing director
  (from: 08/22/1995 until: 01/15/1996)
Individual managing director
  (from: 03/10/1994 until: 08/21/1995)
Individual managing director
  (from: 10/27/1993 until: 03/09/1994)
Samuel Vizi
Tatranská 4
Banská Bystrica
  (from: 10/27/1993 until: 08/21/1995)
Katarína Šlesaríkova
Ľ. Štúra 37
Levice
  (from: 12/09/1998 until: 06/12/2008)
Mikan Nikolovski
ul. Prva pruga 5
Beograd
S.R.Juhoslávia
residence in the Slovak Republic :
Magurská 29
Banská Bystrica
  (from: 09/27/1994 until: 01/15/1996)
Nela Nikolovski
ul. Prva pruga 5
Beograd
S.R.Juhoslávia
residence in the Slovak Republic :
Magurská 29
Banská Bystrica
  (from: 09/27/1994 until: 01/15/1996)
Mikan Nikolovski
residence in the Slovak Republic :
Hviezdoslavova 41
Banská Bystrica
  (from: 06/28/1996 until: 12/08/1998)
Miroslav Valúch
Omladinskog Pokreta č. 6
Novi Sad
S.R.Juhoslávia
residence in the Slovak Republic :
Sitnianska 26
Banská Bystrica
  (from: 03/10/1994 until: 01/15/1996)
Ing. Mirjana Valúchová
Omladinskog Pokreta č. 6
Novi Sad
S.R.Juhoslávia
residence in the Slovak Republic :
Sitnianska 26
Banská Bystrica
  (from: 03/10/1994 until: 06/27/1996)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje konateľ samostatne.
  (from: 01/16/1996 until: 06/12/2008)
Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú konatelia spoločne.
  (from: 08/22/1995 until: 01/15/1996)
Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú konatelia, každý samostatne.
  (from: 03/10/1994 until: 08/21/1995)
Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje konateľ samostatne.
  (from: 10/27/1993 until: 03/09/1994)
Capital: 
300 000 Sk
  (from: 12/28/1994 until: 06/12/2008)
200 000 Sk
  (from: 01/28/1994 until: 12/27/1994)
100 000 Sk
  (from: 10/27/1993 until: 01/27/1994)
Other legal facts: 
Okresný súd Banská Bystrica uznesením č.k. 27Cbr/48/2006-52 zo dňa 29. 11. 2007, právoplatným a vykonateľným dňom 26. 03. 2008, obchodnú spoločnosť VALONI, s.r.o., so sídlom v Novej Bani, A. Kmeťa 4, IČO: 31 594 204, zapísanú v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, v oddieli Sro, vložke číslo 9017/S, zrušil bez likvidácie.
  (from: 06/13/2008)
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 20.9.1993 podľa §§ 24, 105 a nasl. zák. č. 513/91 Zb.
  (from: 10/27/1993 until: 06/12/2008)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 16.12.1993 bol schválený Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve. Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 18.1.1994 bol schválený Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve.
  (from: 01/28/1994 until: 06/12/2008)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 11.7.1994 bol schválený Dodatok č. 3 k spoločenskej zmluve.
  (from: 09/27/1994 until: 06/12/2008)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 15.12.1994 bol schválený Dodatok č. 4 k spoločenskej zmluve.
  (from: 12/28/1994 until: 06/12/2008)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 15.8.1995 bol schválený Dodatok č. 5 k spoločenskej zmluve.
  (from: 08/22/1995 until: 06/12/2008)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 27.12.1995 bol schválený Dodatok č. 6 k spoločenskej zmluve.
  (from: 01/16/1996 until: 06/12/2008)
Na valnom zhromaždení konanom dňa 24.6.1996 bol schválený Dodatok č. 7 k spoločenskej zmluve.
  (from: 06/28/1996 until: 06/12/2008)
Na valnom zhromaždení konanom dňa 12.8.1996 bol schválený Dodatok č. 8 k spoločenskej zmluve.
  (from: 08/22/1996 until: 06/12/2008)
Zapisuje sa zmena v zmysle uznesenia valného zhromaždenia zo dňa 24.11.1998 a Dodatok č. 9.
  (from: 12/09/1998 until: 06/12/2008)
Spoločenská zmluva bola zmenená Dodatkom č. 10 zo dňa 23.5.2002. Sídlo spoločnosti bolo zmenené z Levice, Ľ. Štúra 37 na Nová Baňa, A. Kmeťa 4.
  (from: 09/18/2003 until: 06/12/2008)
Date of updating data in databases:  09/16/2021
Date of extract :  09/18/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person