Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Nitra
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Insert No.:  66/N

Business name: 
Bažantnica, štátny podnik
  (from: 12/10/1991 until: 02/24/1997)
Registered seat: 
Nitra - Štitáre
  (from: 12/10/1991 until: 02/24/1997)
Identification number (IČO): 
17 638 011
  (from: 12/10/1991)
Date of entry: 
04/01/1991
  (from: 12/10/1991)
Date of deletion: 
02/25/1997
  (from: 02/25/1997)
Legal form: 
State(-owned) enterprise
  (from: 12/10/1991)
Objects of the company: 
a)liahnutie a odchov bažantov
  (from: 12/10/1991 until: 02/24/1997)
b)zabezpečovanie dostatočného množstva zákadného rodi čovského materiálu bažantov a predaj tuzemským a zahraničným odberateľom
  (from: 12/10/1991 until: 02/24/1997)
c)predaj jednotlivý ch vekových kategórii bažantov a iných druhov pernatej zveri
  (from: 12/10/1991 until: 02/24/1997)
d)obhospodarovanie a výkon práv účelového poľovného revíru
  (from: 12/10/1991 until: 02/24/1997)
e)realizácia obchodnej činnosti vyplývajúcej z výrobného zamerania závodu organizovaním odstrelu poľovnej zveri
  (from: 12/10/1991 until: 02/24/1997)
f)predaj bažantov na verejné zásobovanie
  (from: 12/10/1991 until: 02/24/1997)
g)výroba zrnín pre vnútornú potrebu podniku
  (from: 12/10/1991 until: 02/24/1997)
h)výroba a predaj špeciálnych kŕmnych zmesí
  (from: 12/10/1991 until: 02/24/1997)
i)prevádzkovanie rybničného hospodárstva na vlastných vodných plochách
  (from: 12/10/1991 until: 02/24/1997)
realizuje poľovačky pre zahraničných poplatkových hostí
  (from: 12/10/1991 until: 02/24/1997)
vykonáva zahranično-obchodnú činnosť okrem komodít pre ktoré treba osobitný súhlas podľa platných právnych predpisov
  (from: 12/10/1991 until: 02/24/1997)
Management body: 
Vladimír Repa
Jelenecká 296
Nitra
  (from: 12/10/1991 until: 02/24/1997)
Representation: 
Za štátny podnik podpisuje riaditeľ.
  (from: 12/10/1991 until: 02/24/1997)
Ordinary capital: 
15 164 000 Sk
  (from: 09/14/1995 until: 02/24/1997)
Other legal facts: 
Rozhodnutím Ministerstva pôdohospodárstva SR č.7817/1996 -420 zo dňa 05.09.1996 bolo rozhodnuté o zrušení štátneho podniku bez likvidácie (v súlade s rozhodnutím Prezídia FNM SR č. 483/1996 z 01.08.1996) s tým, že majetok zrušeného štátneho podniku, vrátane všetkých práv a povinností prešiel dňom 01.10.1996 na FNM SR. FNM SR dňom 01.10.1996 previedol majetok, práva a záväzky zrušeného štátneho podniku na Slovenský pozemkový fond. Zmluvou o predaji majetku štátu č. 56/1996 zo dňa 01.10.1996 Slovenský pozemkový fond predal zrušený štátny podnik spoločnosti MANAZ, spol. s r.o., Osadná 6, Bratislava, IČO: 34 124 756, ktorá je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. S.r.o. 18614/B. Na MANAZ, spol. s r.o. ako právneho nástupcu prešiel všetok majetok, práva a povinnosti (aj neznáme) zrušeného štátneho podniku. Z Obchodného registra Okresného súdu v Nitre, odd. Pš 66/N v y m a z u j e s a dňom 25.02.1997 Bažantnica, štátny podnik so sídlom Nitra-Štitáre, IČO: 17 638 011.
  (from: 02/25/1997)
Štátny podnik bol založený zakladacou listinou Ministra poľnohospodárstva a výživy SR zo dňa 26.3.1991 č.: 1993/1991/3-SOOP podľa § 12, 13 a 22 Zák.č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku. Stary spis: Pš 180
  (from: 12/10/1991 until: 02/24/1997)
Zakladacia listina štátneho podniku bola zmenená rozhodnutím Ministerstva pôdohospodárstva SR č.j. 5550/1995 - 420 zo dňa 24.8.1995. Stary spis: Pš 180 Základné imanie k 31. 12. 1994
  (from: 09/14/1995 until: 02/24/1997)
Date of updating data in databases:  08/16/2022
Date of extract :  08/17/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person