Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Košice I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  10965/V

Business name: 
WINPLAST, spol. s r.o.
  (from: 05/19/1999 until: 11/15/2005)
Registered seat: 
č. 128
Čerhov 076 81
  (from: 02/02/2004 until: 11/15/2005)
Identification number (IČO): 
36 191 191
  (from: 05/19/1999)
Date of entry: 
05/19/1999
  (from: 05/19/1999)
Person dissolved from: 
28.10.2005
  (from: 11/16/2005)
Date of deletion: 
11/16/2005
  (from: 11/16/2005)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 11/16/2005)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 05/19/1999)
Capital: 
200 000 Sk
  (from: 05/19/1999 until: 11/15/2005)
Other legal facts: 
Na základe § 8a zák.č. 530/2003 Z.z. o obchodnom registri p o v o ľ u j e výmaz z obchodného registra zapísanej osoby: Obchodné meno : WINPLAST, spol. s r.o. Sídlo: Čerhov č. 128 IČO: 36 191 191 a všetkých údajov, ktoré sú o tejto osobe zapísané v obchodnom registri ku dňu jej výmazu z obchodného registra. Krajský súd v Košiciach uznesením 4K 67/05-11 zo dňa 7.10.2005 ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 28.10.2005 návrh na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka WINPLAST, spol. s r.o., Čerhov č. 128, IČO: 36 191 191 pre nedostatok majetku zamieta.
  (from: 11/16/2005)
Date of updating data in databases:  07/22/2021
Date of extract :  07/23/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person