Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Košice I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  10965/V

Business name: 
WINPLAST, spol. s r.o.
  (from: 05/19/1999 until: 11/15/2005)
Registered seat: 
č. 128
Čerhov 076 81
  (from: 02/02/2004 until: 11/15/2005)
M.R. Štefánika 2393/25
Trebišov 075 01
  (from: 05/19/1999 until: 02/01/2004)
Identification number (IČO): 
36 191 191
  (from: 05/19/1999)
Date of entry: 
05/19/1999
  (from: 05/19/1999)
Person dissolved from: 
28.10.2005
  (from: 11/16/2005)
Date of deletion: 
11/16/2005
  (from: 11/16/2005)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 11/16/2005)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 05/19/1999)
Objects of the company: 
veľkoobchod a maloobchod s poľnohospodárskymi produktami, potravinami, mäsom, ovocím, zeleninou, alkoholickými a nealkoholickými nápojmi, palivami, drevom, nerastnými surovinami, rudami, strojmi, strojnými zariadeniami, kožou, kožiarskymi výrobkami, železiarenským a priemyselným tovarom, elektronikou, obuvou, textilom, nábytkom, sklom, porcelánom, stavebnými materiálmi, dopravnými prostriedkami, kancelárskou a výpočtovou technikou
  (from: 05/19/1999 until: 11/15/2005)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 05/19/1999 until: 11/15/2005)
poradenská činnosť v oblasti predmetu podnikania (mimo ekonomického, účtovného a organizačného poradenstva)
  (from: 05/19/1999 until: 11/15/2005)
skladovanie tovaru
  (from: 05/19/1999 until: 11/15/2005)
výroba a predaj plastových okien, dverí a roliet
  (from: 05/19/1999 until: 11/15/2005)
Partners: 
Ing. Marián Čopko
Poštová č. 28
Veľaty
Slovak Republic
  (from: 02/02/2004 until: 06/23/2004)
Ing. Marián Čopko
SNP 820/25
Sečovce
Slovak Republic
  (from: 07/04/2001 until: 02/01/2004)
Ing. Marián Čopko
SNP 820/25
Sečovce
Slovak Republic
  (from: 05/19/1999 until: 07/03/2001)
Martin Mesároš
Tvarožková 5
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 05/19/1999 until: 07/03/2001)
Ing. Štefan Repka
291
Borinka
Slovak Republic
  (from: 02/02/2004 until: 06/23/2004)
Ing. Štefan Repka
291
Borinka
Slovak Republic
  (from: 07/04/2001 until: 02/01/2004)
Ing. Štefan Repka
291
Borinka
Slovak Republic
  (from: 05/19/1999 until: 07/03/2001)
Ing. Igor Sidor
Hodvábna 1291/1
Trebišov
Slovak Republic
  (from: 02/02/2004 until: 06/23/2004)
Ing. Igor Sidor
Hodvábna 1291/1
Trebišov
Slovak Republic
  (from: 07/04/2001 until: 02/01/2004)
Ing. Igor Sidor
Hodvábna 1291/1
Trebišov
Slovak Republic
  (from: 05/19/1999 until: 07/03/2001)
Ing. Štefan Repka
291
Borinka
Slovak Republic
  (from: 06/24/2004 until: 11/15/2005)
Ing. Marián Čopko
Poštová č. 28
Veľaty
Slovak Republic
  (from: 06/24/2004 until: 11/15/2005)
Contribution of each member: 
Ing. Štefan Repka
Amount of investment: 50 000 Sk Paid up: 50 000 Sk
  (from: 05/19/1999 until: 07/03/2001)
Martin Mesároš
Amount of investment: 50 000 Sk Paid up: 50 000 Sk
  (from: 05/19/1999 until: 07/03/2001)
Ing. Igor Sidor
Amount of investment: 50 000 Sk Paid up: 50 000 Sk
  (from: 05/19/1999 until: 07/03/2001)
Ing. Marián Čopko
Amount of investment: 50 000 Sk Paid up: 50 000 Sk
  (from: 05/19/1999 until: 07/03/2001)
Ing. Štefan Repka
Amount of investment: 67 000 Sk Paid up: 67 000 Sk
  (from: 07/04/2001 until: 02/01/2004)
Ing. Igor Sidor
Amount of investment: 66 000 Sk Paid up: 66 000 Sk
  (from: 07/04/2001 until: 02/01/2004)
Ing. Marián Čopko
Amount of investment: 67 000 Sk Paid up: 67 000 Sk
  (from: 07/04/2001 until: 02/01/2004)
Ing. Štefan Repka
Amount of investment: 67 000 Sk Paid up: 67 000 Sk
  (from: 02/02/2004 until: 06/23/2004)
Ing. Igor Sidor
Amount of investment: 66 000 Sk Paid up: 66 000 Sk
  (from: 02/02/2004 until: 06/23/2004)
Ing. Marián Čopko
Amount of investment: 67 000 Sk Paid up: 67 000 Sk
  (from: 02/02/2004 until: 06/23/2004)
Ing. Štefan Repka
Amount of investment: 80 000 Sk Paid up: 80 000 Sk
  (from: 06/24/2004 until: 11/15/2005)
Ing. Marián Čopko
Amount of investment: 120 000 Sk Paid up: 120 000 Sk
  (from: 06/24/2004 until: 11/15/2005)
Management body: 
konatelia
  (from: 05/19/1999 until: 11/15/2005)
Ing. Marián Čopko
SNP 820/25
Sečovce
  (from: 05/19/1999 until: 02/01/2004)
Martin Mesároš
Tvarožková 5
Bratislava
  (from: 05/19/1999 until: 07/03/2001)
Ing. Štefan Repka
291
Borinka
  (from: 05/19/1999 until: 02/01/2004)
Ing. Igor Sidor
Hodvábna 1291/1
Trebišov
  (from: 05/19/1999 until: 02/01/2004)
Ing. Igor Sidor
Hodvábna 1291/1
Trebišov
From: 05/19/1999
  (from: 02/02/2004 until: 06/23/2004)
Ing. Igor Sidor
Hodvábna 1291/1
Trebišov
From: 05/19/1999 Until: 01/28/2004
  (from: 06/24/2004 until: 06/23/2004)
Ing. Štefan Repka
291
Borinka
From: 05/19/1999
  (from: 02/02/2004 until: 11/15/2005)
Ing. Marián Čopko
Poštová č. 28
Veľaty
From: 05/19/1999
  (from: 02/02/2004 until: 11/15/2005)
Acting in the name of the company: 
Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje každý z konateľov samostatne a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 05/19/1999 until: 11/15/2005)
Capital: 
200 000 Sk
  (from: 05/19/1999 until: 11/15/2005)
Other legal facts: 
Na základe § 8a zák.č. 530/2003 Z.z. o obchodnom registri p o v o ľ u j e výmaz z obchodného registra zapísanej osoby: Obchodné meno : WINPLAST, spol. s r.o. Sídlo: Čerhov č. 128 IČO: 36 191 191 a všetkých údajov, ktoré sú o tejto osobe zapísané v obchodnom registri ku dňu jej výmazu z obchodného registra. Krajský súd v Košiciach uznesením 4K 67/05-11 zo dňa 7.10.2005 ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 28.10.2005 návrh na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka WINPLAST, spol. s r.o., Čerhov č. 128, IČO: 36 191 191 pre nedostatok majetku zamieta.
  (from: 11/16/2005)
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 8.4.1999 podľa zákona č. 513/91 Zb. a nov. 11/98 Zb.
  (from: 05/19/1999 until: 11/15/2005)
Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve zo dňa 15.3.2001.
  (from: 07/04/2001 until: 11/15/2005)
Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve zo dňa 12.12.2003.
  (from: 02/02/2004 until: 11/15/2005)
Zmena spoločenskej zmluvy zo dňa 28.1.2004.
  (from: 06/24/2004 until: 11/15/2005)
Date of updating data in databases:  07/22/2021
Date of extract :  07/23/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person