Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Žilina
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  329/L

Business name: 
KOŽIARSKE ZÁVODY, a.s.
  (from: 01/15/1996 until: 04/28/2008)
Registered seat: 
Priemyselná 1947/1
Liptovský Mikuláš 031 01
  (from: 01/15/1996 until: 04/28/2008)
Identification number (IČO): 
31 642 896
  (from: 01/15/1996)
Date of entry: 
01/15/1996
  (from: 01/15/1996)
Date of deletion: 
04/29/2008
  (from: 04/29/2008)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 04/29/2008)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 01/15/1996)
Objects of the company: 
obchod s tovarom všetkého druhu v rozsahu voľných živností
  (from: 01/15/1996 until: 02/15/1998)
konfekčné spracovanie výrobkov z kože, plastov a gumy, vrátane šitia obuvi
  (from: 01/15/1996 until: 02/15/1998)
prenájom hnuteľných vecí
  (from: 01/15/1996 until: 02/15/1998)
ubytovacie služby
  (from: 01/15/1996 until: 02/15/1998)
leasing v rozsahu voľných živností
  (from: 01/15/1996 until: 02/26/1997)
sprostredkovanie obchodu
  (from: 01/15/1996 until: 02/15/1998)
výroba gleja, tuku, a kŕmnych bielkovín
  (from: 01/15/1996 until: 02/15/1998)
výroba biopolymérov a výrobkov z nich
  (from: 01/15/1996 until: 02/26/1997)
garbiarska výroba a farbenie koží
  (from: 01/15/1996 until: 02/15/1998)
kožušníctvo a farbenie kožušín
  (from: 01/15/1996 until: 02/15/1998)
semišové vyčiňovanie koží
  (from: 02/27/1997 until: 02/15/1998)
bufetový predaj okrem pohostinskej činnosti
  (from: 02/27/1997 until: 02/15/1998)
prenájom motorových vozidiel
  (from: 02/27/1997 until: 02/15/1998)
prenájom priemyselného tovaru
  (from: 02/27/1997 until: 02/15/1998)
tvorba EAN kódu
  (from: 02/27/1997 until: 02/15/1998)
inžinierska činnosť
  (from: 02/27/1997 until: 02/15/1998)
výkon správy bytových domov
  (from: 02/27/1997 until: 02/15/1998)
opravy motorových vozidiel
  (from: 02/27/1997 until: 02/15/1998)
revízie a skúšky prevádzkových kotlov a tlakových nádob
  (from: 02/27/1997 until: 02/15/1998)
revízie elektrických zariadení
  (from: 02/27/1997 until: 02/15/1998)
vykonávanie bytových, občianskych, inžinierskych a priemyselných stavieb
  (from: 02/27/1997 until: 02/15/1998)
projektová činnosť v investičnej výstavbe
  (from: 02/27/1997 until: 02/15/1998)
cestná nákladná doprava
  (from: 02/27/1997 until: 02/15/1998)
zneškodňovanie odpadov v spaľovni
  (from: 02/27/1997 until: 02/15/1998)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 02/27/1997 until: 02/15/1998)
obchod s tovarom všetkého druhu v rozsahu voľných živností
  (from: 02/16/1998 until: 04/28/2008)
ubytovacie služby v rozsahu voľných živností
  (from: 02/16/1998 until: 04/28/2008)
bufetový predaj v rozsahu voľných živností
  (from: 02/16/1998 until: 04/28/2008)
prenájom motorových vozidiel
  (from: 02/16/1998 until: 04/28/2008)
prenájom priemyselného tovaru
  (from: 02/16/1998 until: 04/28/2008)
tvorba EAN kódu
  (from: 02/16/1998 until: 04/28/2008)
projektovanie chemickej technológie s vý- nimkou toho, čo podlieha stavebnému konaniu
  (from: 02/16/1998 until: 04/28/2008)
poradenská a konzultačná činnosť pri tvorbe častí technologických celkov garbiarskych a kožušníckych projektov
  (from: 02/16/1998 until: 04/28/2008)
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností
  (from: 02/16/1998 until: 04/28/2008)
výkon správy bytových domov
  (from: 02/16/1998 until: 04/28/2008)
vykonávanie analitických, mechanických a fyzikálno - chemických rozborov materiálov a vyhotovanie atestov
  (from: 02/16/1998 until: 04/28/2008)
poradenská činnosť a vykonávanie auditov pri zavádzaní systémov riadenia kvality, tvorbe noriem a pri tvorbe zavádzaní metrologických poriadkov
  (from: 02/16/1998 until: 04/28/2008)
poradenská činnosť v oblasti ochrany životného prostredia a v oblasti čistenia odpadových vôd
  (from: 02/16/1998 until: 04/28/2008)
poradenská a konzultačná činnosť pri využívaní garbiarskych odpadov ako druhotných surovín
  (from: 02/16/1998 until: 04/28/2008)
vykonávanie energetickych auditov
  (from: 02/16/1998 until: 04/28/2008)
vyhotovovanie technologických indikátov a výroba destilovanej vody
  (from: 02/16/1998 until: 04/28/2008)
colná deklarácia
  (from: 02/16/1998 until: 04/28/2008)
výroba gleja, tuku a kŕmnych bielkovín
  (from: 02/16/1998 until: 04/28/2008)
konfekčné spracovanie výrobkov z kože, plastov a gumy, vrátane šitia obuvi
  (from: 02/16/1998 until: 04/28/2008)
garbiarska výroba a farbenie koží
  (from: 02/16/1998 until: 04/28/2008)
semišové vyčiňovanie koží
  (from: 02/16/1998 until: 04/28/2008)
kožušníctvo a farbenie kožušín
  (from: 02/16/1998 until: 04/28/2008)
čistenie, oprava a úprava usňových a kožušinových výrobkov
  (from: 02/16/1998 until: 04/28/2008)
vodoinštalatérske a kúrenárske práce
  (from: 02/16/1998 until: 04/28/2008)
zámočnícke práce , montáž, demontáž a op ravy strojno - technologických zariadení a ich zavádzanie do prevádzky
  (from: 02/16/1998 until: 04/28/2008)
výroba nástrojov
  (from: 02/16/1998 until: 04/28/2008)
kovoobrábanie
  (from: 02/16/1998 until: 04/28/2008)
revízie a skúšky prevádzkových kotlov a tlakových nádob
  (from: 02/16/1998 until: 04/28/2008)
revízie elektrických zariadení
  (from: 02/16/1998 until: 04/28/2008)
zneškodňovanie odpadov v spaľovni
  (from: 02/16/1998 until: 04/28/2008)
závodné stravovanie
  (from: 02/16/1998 until: 04/28/2008)
Management body: 
Managing board
  (from: 01/15/1996 until: 04/28/2008)
Ing. Pavol Butkovský - člen
Belanská 576/22
Liptovský Hrádok
  (from: 01/15/1996 until: 02/26/1997)
Ing. Peter Kňaze - člen
Mierová 24
Bratislava
  (from: 01/15/1996 until: 02/26/1997)
Ing. Igor Stodola - predseda
Mincova 527/19
Liptovský Mikuláš
  (from: 01/15/1996 until: 04/28/2008)
Ing. Peter Bielený - podpredseda
Vrbická 1948
Liptovský Mikuláš
  (from: 01/15/1996 until: 04/28/2008)
Ing. Daniel Devečka - člen
Žiarska 635/4
Liptovský Mikuláš
  (from: 01/15/1996 until: 04/28/2008)
Ing. Jozef Cehlár
Žiarska 603/5
Liptovský Mikuláš
  (from: 02/27/1997 until: 04/28/2008)
Ing. Rudolf Samko
Vrbická 1883/28
Liptovský Mikuláš
  (from: 02/27/1997 until: 04/28/2008)
Ing. Pavel Janek
Cédrova 491/8
Liptovský Mikuláš
  (from: 02/27/1997 until: 04/28/2008)
Ing. Milan Hubka
Rázusova 4
Liptovský Mikuláš
  (from: 02/27/1997 until: 04/28/2008)
Acting in the name of the company: 
Štatutárnym orgánom spoločnosti je predstavenstvo. Predstavenstvo je oprávnené konať v mene spoločnosti vo všetkých veciach a zastupuje spoločnosť voči tretím osobám, pred súdom a inými orgánmi. Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť, sú oprávnení podpisovať predseda predstavenstva, podpredseda predstavenstva a všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisujú najmenej dvaja, z ktorých jeden musí byť predseda predstavenstva, alebo podpredseda predstavenstva v čase neprítomnosti predsedu.
  (from: 01/15/1996 until: 04/28/2008)
Capital: 
1 000 000 Sk
  (from: 01/15/1996 until: 04/28/2008)
Shares: 
Number of shares: 100
Form: akcie na meno
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 01/15/1996 until: 04/28/2008)
Supervisory board: 
Ing. Jozef Cehlár - člen
Žiarska 603/5
Liptovský Mikuláš
  (from: 01/15/1996 until: 02/26/1997)
Ing. Dušan Druska
Mincova 22
Liptovský Mikuláš
  (from: 02/16/1998 until: 04/28/2008)
Ing. Miroslav Ďuratný - podpredseda
Jeseniova 49
Bratislava
  (from: 01/15/1996 until: 02/26/1997)
Ing. Jozef Kukučka
Cédrova 490/1
Liptovský Mikuláš
  (from: 02/27/1997 until: 04/28/2008)
Ing. Ján Moravčík
Nábrežie A.Stodolu 1786/45
Liptovský Mikuláš
  (from: 02/27/1997 until: 04/28/2008)
Ing. Boris Pardubský - predseda
Smolenická 3
Bratislava
  (from: 01/15/1996 until: 02/26/1997)
Martin Profant
Široká 736
Važec
  (from: 02/27/1997 until: 02/15/1998)
Ján Profant
Široká 736
Važec
  (from: 02/16/1998 until: 04/28/2008)
Other legal facts: 
Na základe Uznesenia Krajského súdu v Banskej Bystrici č.k. 25-24K 411/99-908 zo dňa 14.1.2008, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 22.2.2008, ktorým bol zrušený konkurz po splnení rozvrhového uznesenia, po ktorom spoločnosti nezostal žiaden majetok, sa obchodná spoločnosť KOŽIARSKE ZÁVODY, a.s. so sídlom Priemyselná 1947/1, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 31 642 896 v zmysle § 68 ods.4 Obchodného zákonníka z obchodného registra dňom 29.4.2008 VYMAZÁVA.
  (from: 04/29/2008)
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 9.1.1996 a rozhodnutím zakladateľa podľa § 154 a nasl. zák.č. 513/91 Zb. /jednorázovo §§ 172, 175/ a prijatím stanov. Stary spis: Sa 981
  (from: 01/15/1996 until: 04/28/2008)
Kožiarske závody, a.s. sa na základe kúpnej zmluvy uzavretej medzi predávajúcim FNM SR a kupujúcim Kožiarske závody, a.s. so sídlom Liptovský Mikuláš, Priemyselná 1947/1 č. 1579/1996 zo dňa 22. 10. 1996 a na základe rozhodnutia Prezídia FNM SR č. 502/1996 stali právnym nástupcom štátneho podniku Kožiarske závody Liptovský Mikuláš, š.p.
  (from: 02/27/1997 until: 04/28/2008)
Na Valnom zhromaždení konanom dňa 31.1.1997 bola schválená zmena stanov.
  (from: 02/16/1998 until: 04/28/2008)
Uznesením Krajského súdu v Banskej Bystrici č.k. 25 - 24K 411/99-40 zo dňa 6.4. 2000 bol vyhlásený na majetok dlžníka Kožiarske závody, a.s. Liptovský Mi- kuláš, Priemyselná 1947/1, IČO: 31 642 896 konkurz. Za správcu konkurznej podstaty súd ustanovil JUDr. Antona Školeka, S.Bíroša 660/1, Bytča.
  (from: 04/27/2000 until: 04/28/2008)
Uznesením Krajského súdu v Banskej Bystrici č.k.25-24K 411/99-908, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 22.2.2008, bol zrušený konkurz na majetok úpadcu Kožiarske závody, a.s. "v konkurze", Priemyselná 1947/1, Liptovský Mikuláš, IČO: 31 642 896 po splnení rozvrhového uzesenia a správca konkurznej podstaty JUDr. Anton Školek, Treskoňova 816/1, Bytča bol zbavený funkcie správcu konkurznej podstaty.
  (from: 03/13/2008 until: 04/28/2008)
Date of updating data in databases:  12/03/2021
Date of extract :  12/07/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person