Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Košice I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  1084/V

Business name: 
TERRA a.s. v konkurze
  (from: 08/03/2018)
Registered seat: 
Letná 35
Michalovce 071 01
  (from: 11/23/2001)
Identification number (IČO): 
36 192 309
  (from: 07/15/1999)
Date of entry: 
07/15/1999
  (from: 07/15/1999)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 07/15/1999)
Objects of the company: 
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 07/15/1999)
prenájom dopravných prostriedkov
  (from: 07/15/1999)
poradenská činnosť v oblasti poľnohospodárskej výroby
  (from: 07/15/1999)
výroba kŕmnych zmesí
  (from: 07/15/1999)
služby pre rastlinnú a živočíšnu výrobu bez veterinárnych služieb (vrátane morenia osív)
  (from: 07/15/1999)
veľkoobchod s chemickými výrobkami (hnojivá a priemyselné chemikálie)
  (from: 07/15/1999)
maloobchod a veľkoobchod s poľnohospodárskymi produktami rastlinnej a živočíšnej výroby, potravinami, nápojmi, drogériovým tovarom, kozmetickými a tabakovými výrobkami
  (from: 07/15/1999)
poľnohospodárstvo, vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskych výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja
  (from: 02/22/2000)
Management body: 
Managing board
  (from: 07/15/1999)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti je oprávnený konať a listiny podpisovať predseda predstavenstva samostatne alebo člen predstavenstva spoločne s predsedom predstavenstva. Podpisovanie v mene spoločnosti sa uskutočňuje tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti, svojmu menu a funkcii pripojí podpisujúci svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 02/08/2005)
Capital: 
514 505,45 EUR Paid up: 514 505,45 EUR
  (from: 09/09/2010)
Shares: 
Number of shares: 155
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 3 319,39 EUR
Limitation of transferability of registered shares: prevoditeľnosť akcií na meno je podmienená udelením predchádzajúceho súhlasu spoločnosti
  (from: 09/09/2010)
Opening of bankruptcy proceedings: 
Date of the opening of bankruptcy proceedings: 04/14/2018
  (from: 08/03/2018)
Bankruptcy trustee: 
Ing. Imrich Krupička
Mlynská 27
Košice 040 01
From: 04/14/2018
  (from: 08/03/2018)
Supervisory board: 
JUDr. Jozef Vereš
Školská 149/36
Rajecké Teplice 013 13
From: 10/31/2011
  (from: 11/15/2011)
Ing. Vladislav Kozaňák
Žilinská 2879/16
Bratislava 811 05
From: 10/31/2011
  (from: 11/15/2011)
Ľubo Mackov
183
Stredné Plachtince 991 24
From: 10/31/2011
  (from: 11/15/2011)
Voluntary liquidation: 
Date of entry into voluntary liquidation: 01/09/2018
  (from: 05/30/2018)
 Liquidators:
JUDr. Juraj Biroš , zn. správcu S795
Rázusova 1
Košice 040 01
From: 01/09/2018
  (from: 05/30/2018)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: Likvidátor koná v mene spoločnosti samostatne a podpisuje tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis s označením funkcie, ktorú vykonáva.
  (from: 05/30/2018)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená rozhodnutím zakladateľa vo forme notárskej zápisnice N 298/99, Nz 298/99 zo dňa 19.5.1999 napísanej podľa zák. č. 513/91 Zb. a nov. 11/98 Zb.
  (from: 07/15/1999)
Zmena stanov schválená MVZ dňa 29.11.1999.
  (from: 01/05/2000)
Zmena stanov schválená MVZ konaným dňa 4.10.2001.
  (from: 11/23/2001)
Okresný súd Košice I uznesením sp. zn. 9CbR/3/2016-35 zo dňa 30.11.2017, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 09.01.2018 zrušil spoločnosť TERRA a.s., Letná 35, 071 01 Michalovce, nariadil jej likvidáciu a za likvidátora menoval správcu JUDr. Juraja Biroša.
  (from: 05/30/2018)
Okresný súd Košice I uznesením sp. zn. 26K/30/2017-99 zo dňa 09.04.2018 vyhlásil konkurz na majetok dlžníka TERRA a.s. v likvidácii, Letná 35, 071 01 Michalovce a za správcu podstaty ustanovil Ing. Imricha Krupičku, zn. správcu: S1178.
  (from: 08/03/2018)
Date of updating data in databases:  11/29/2021
Date of extract :  11/30/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person