Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Košice I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  185/V

Business name: 
Michalovské pekárne a cukrárne a.s.
  (from: 04/25/1992 until: 12/30/2006)
Registered seat: 
Pekárenská 1
Michalovce 071 01
  (from: 04/25/1992 until: 12/30/2006)
Identification number (IČO): 
30 414 261
  (from: 04/25/1992)
Date of entry: 
05/01/1992
  (from: 04/25/1992)
Date of deletion: 
12/31/2006
  (from: 12/31/2006)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 12/31/2006)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 04/25/1992)
Objects of the company: 
výroba a predaj pekárskych a cukrárskych výrobkov, trvanlivého pečiva a cestovinárskych výrobkov
  (from: 04/25/1992 until: 02/01/1994)
obchodná činnosť v oblasti nákupu a predaja potravinárskych výrobkov
  (from: 04/25/1992 until: 02/01/1994)
nákup a predaj surovín, strojov a zariadení pre pekárenskú a cukrárenskú výrobu
  (from: 04/25/1992 until: 02/01/1994)
inžinierská činnosť v oblasti pekárskej a cukrárskej výroby
  (from: 04/25/1992 until: 02/01/1994)
výroba pekárenských výrobkov
  (from: 02/02/1994 until: 12/30/2006)
výroba cukrárenských výrobkov vrátane trvanlivých
  (from: 02/02/1994 until: 12/30/2006)
výroba cestovín
  (from: 02/02/1994 until: 12/30/2006)
maloobchod s cukrárskymi výrobkami, potravinami, pochutinami
  (from: 02/02/1994 until: 12/30/2006)
maloobchod so smiešaným tovarom, najmä pekárenskými, mliekarenskými výrobkami, základnými potravinami, nápojmi, pochutinami, cukrárskymi výrobkami
  (from: 02/02/1994 until: 12/30/2006)
pojazdný predaj chleba a pekárenských výrobkov
  (from: 02/02/1994 until: 12/30/2006)
inžinierska činnosť
  (from: 02/02/1994 until: 12/30/2006)
kúpa tovaru za účelom ďalšieho predaja a predaj potravín, surovín, strojov a zariadení pre pekárenskú a cukrárenskú výrobu
  (from: 02/02/1994 until: 12/30/2006)
predaj na priamu konzumáciu: a/ nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečných nápojov, koktailov, vína, destilátov a piva; b/ zmrzliny, ak sa na jej prípravu použijú priemyselne vyrábané koncentráty a mrazené krémy
  (from: 11/02/2000 until: 12/30/2006)
Management body: 
Managing board
  (from: 04/25/1992 until: 12/30/2006)
Viliam Fedorko - člen
Lomnická 48
Košice
  (from: 05/08/1996 until: 04/22/1997)
Ing. Ján Ferko - člen
71
Zbehňov
  (from: 08/11/1997 until: 09/01/1998)
Jozef Gajdoš - člen
28
Iňačovce
  (from: 04/25/1992 until: 02/01/1994)
JUDr. Miroslav Hospodár - člen
Mojmírova 10
Michalovce
  (from: 11/02/2000 until: 10/22/2002)
JUDr. Miroslav Hospodár - člen
Mojmírova 10
Michalovce
From: 05/23/2002 Until: 06/26/2002
  (from: 10/23/2002 until: 12/17/2002)
JUDr. Miroslav Hospodár - člen
Volgogradská 8
Michalovce
  (from: 04/25/1992 until: 02/01/1994)
RNDr. Anna Kesanová
Nad Lúčkami 53
Bratislava
From: 06/26/2002 Until: 02/12/2004
  (from: 12/18/2002 until: 03/09/2004)
RSDr. Vojtech Klena - člen
Budapeštianska 2
Košice
  (from: 08/11/1997 until: 09/01/1998)
Ing. František Kmeč - člen
Kukučínova 12
Michalovce
  (from: 02/02/1994 until: 05/07/1996)
Ing. František Kmeč - podpredseda
Kukučínova 12
Michalovce
  (from: 04/25/1992 until: 02/01/1994)
Ing. Dušan Kuča - člen
Zvolenská 1
Nitra
  (from: 05/08/1996 until: 11/01/2000)
Ing. Dušan Kuča - podpredseda
Zvolenská 1
Nitra
  (from: 11/02/2000 until: 10/22/2002)
Ing. Dušan Kuča - podpredseda
Zvolenská 1
Nitra
From: 05/23/2002 Until: 02/12/2004
  (from: 10/23/2002 until: 03/09/2004)
Ing. Štefan Kučák - podpredseda
F. Kubáča 3
Michalovce
  (from: 02/02/1994 until: 05/07/1996)
Ing. Henrich Kuchár - člen
196
Budimír
  (from: 09/11/1995 until: 05/07/1996)
Ing. Milan Lapišák - člen
P. Horova 23
Michalovce
  (from: 02/02/1994 until: 09/10/1995)
Ing. Oliver Saloň - člen
Varšavská 8
Košice
  (from: 05/08/1996 until: 04/22/1997)
Andrej Sinčák - člen
J.Švermu 7
Michalovce
  (from: 04/25/1992 until: 02/01/1994)
Ing. Igor Svrček - podpredseda
25
Trnava pri Laborci
  (from: 05/08/1996 until: 11/01/2000)
Ing. Igor Svrček - predseda
25
Trnava pri Laborci
  (from: 04/25/1992 until: 05/07/1996)
Ing. Peter Tomko - predseda
Hrnčiarska 1700/19
Humenné
  (from: 05/08/1996 until: 10/22/2002)
Ing. Radomír Tóth - člen
Jilemnického 2
Košice
  (from: 09/11/1995 until: 05/07/1996)
Ing. Ladislav Vozárik - člen
Varšavská 8
Košice
  (from: 02/02/1994 until: 09/10/1995)
Ing. Peter Tomko - predseda
Brestovská 2932/127
Humenné
From: 05/23/2002
  (from: 10/23/2002 until: 12/30/2006)
Daniela Tomková - podpredseda
Brestovská 2932/127
Humenné 066 01
From: 02/12/2004
  (from: 03/10/2004 until: 12/30/2006)
Ing. Igor Svrček - člen
25
Trnava pri Laborci 072 31
From: 02/12/2004
  (from: 03/10/2004 until: 12/30/2006)
Acting in the name of the company: 
Za spoločnosť podpisujú vždy aspoň dvaja členovia predstavenstva tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti pripoja svoj podpis a funkciu.
  (from: 04/25/1992 until: 12/30/2006)
Capital: 
26 583 000 Sk Paid up: 26 583 000 Sk
  (from: 12/18/2002 until: 12/30/2006)
26 583 000 Sk
  (from: 04/25/1992 until: 12/17/2002)
Shares: 
Number of shares: 26583
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
Limitation of transferability of registered shares: Obmedzená prevoditeľnosť akcií na burze cenných papierov za podmienok a postupom podľa § 119 zák. o cenných papierov.
  (from: 06/30/2006 until: 12/30/2006)
Number of shares: 26583
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
Limitation of transferability of registered shares: bez obmedzenia
  (from: 12/21/2005 until: 06/29/2006)
Number of shares: 26583
Form: zaknihované
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 12/18/2002 until: 12/20/2005)
Number of shares: 26583
Type: na majiteľa
Form: zaknihované
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 05/11/2000 until: 12/17/2002)
Number of shares: 26583
Type: na majiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 02/02/1994 until: 05/10/2000)
Number of shares: 25786
Type: na majiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 04/25/1992 until: 02/01/1994)
Number of shares: 797
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 04/25/1992 until: 02/01/1994)
Supervisory board: 
Ing. Marián Babilonský - člen
539
Bystré
  (from: 05/08/1996 until: 09/01/1998)
Ing. Anna Džupinová - člen
Štefánikova 56
Michalovce
  (from: 04/25/1992 until: 02/01/1994)
Erika Elekaničová - člen
Štúrova 5
Sobrance
  (from: 05/08/1996 until: 11/01/2000)
Erika Elekaničová - predseda
Štúrova 9
Sobrance
  (from: 04/25/1992 until: 02/01/1994)
Ing. Ján Ferko
71
Zbehňov
  (from: 09/02/1998 until: 11/01/2000)
Jozef Gajdoš - člen
28
Iňačovce
  (from: 02/02/1994 until: 05/07/1996)
Ing. Eva Grešová - člen
Topoľanská 123
Michalovce
  (from: 11/02/2000 until: 10/22/2002)
JUDr. Miroslav Hospodár - člen
Mojmírova 10
Michalovce 071 01
From: 02/12/2004
  (from: 03/10/2004 until: 06/14/2004)
JUDr. Miroslav Hospodár - člen
Mojmírova 10
Michalovce 071 01
From: 02/12/2004 Until: 05/20/2004
  (from: 06/15/2004 until: 06/14/2004)
JUDr. Miroslav Hospodár - predseda
Mojmírova 10
Michalovce
From: 06/26/2002 Until: 02/12/2004
  (from: 12/18/2002 until: 03/09/2004)
RNDr. Anna Kesanová - predseda
Nad lúčkami 53
Bratislava
  (from: 05/08/1996 until: 11/01/2000)
RNDr. Anna Kesanová - predseda
Nád lúčkami 53
Bratislava
  (from: 11/02/2000 until: 10/22/2002)
RNDr. Anna Kesanová - predseda
Nád lúčkami 53
Bratislava
From: 05/23/2002 Until: 06/26/2002
  (from: 10/23/2002 until: 12/17/2002)
JUDr. Michal Maďar - člen
Murgašova 51
Michalovce
  (from: 02/02/1994 until: 05/07/1996)
Ing. Ondrej Paulina - predseda
Čajkovského 9
Michalovce
  (from: 02/02/1994 until: 05/07/1996)
Ing. Marta Pekáriková - člen
Rázusova 4
Michalovce
  (from: 04/25/1992 until: 02/01/1994)
Ing. Eduard Spišák - člen
L. Novomeského 32
Michalovce
  (from: 02/02/1994 until: 05/07/1996)
Ing. Marta Surmjaková - člen
Pribinova 2
Košice
  (from: 02/02/1994 until: 05/07/1996)
PhDr. Marta Šamová - člen
Važecká 2
Košice
  (from: 05/08/1996 until: 04/22/1997)
Daniela Tomková - člen
Brestovská 2932/127
Humenné
From: 05/23/2002 Until: 02/12/2004
  (from: 10/23/2002 until: 03/09/2004)
Daniela Tomková - člen
Hrnčiarska 1700/19
Humenné
  (from: 11/02/2000 until: 10/22/2002)
Mgr. Ľubov Vargová - člen
Laborecká 47
Humenné
  (from: 08/11/1997 until: 09/01/1998)
Ing. Eva Grešová - člen
Topoľanská 123
Michalovce
From: 05/23/2000
  (from: 10/23/2002 until: 12/30/2006)
Ing. František Kmeč - predseda
Kukučínova 1807/12
Michalovce 071 01
From: 02/12/2004
  (from: 03/10/2004 until: 12/30/2006)
Katarína Pilátová - člen
Štúrova 506/37
Sečovce 078 01
From: 05/20/2004
  (from: 06/15/2004 until: 12/30/2006)
Other legal facts: 
Rozhodnutím mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti z 12.12.2006 bola spoločnosť zrušená bez likvidácie zlúčením so spoločnosťou PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s.. Mierová 34, 066 54 Humenné, IČO: 30 414 253, zapísanej v Obch. registri OS Prešov, odd. Sa vl. č. 81/P ku dňu 31.12.2006.
  (from: 12/31/2006)
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou Fondu národného majetku SR z 16.4.1992 podľa § 28 ods 1 zákona č. 92/91 Zb. a § 154 a nasl. zákona č. 513/91 Zb.
  (from: 04/25/1992 until: 12/30/2006)
Zmena stanov schválená na valnom zhromaždení dňa 7.6.1993.
  (from: 02/02/1994 until: 12/30/2006)
Zápisnica z valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 3.5.1995.
  (from: 09/11/1995 until: 12/30/2006)
Zmena stanov schválená VZ dňa 19.3.1996.
  (from: 05/08/1996 until: 12/30/2006)
Zápisnica z valného zhromaždenia a.s. zo dňa 13.3.1997.
  (from: 04/23/1997 until: 12/30/2006)
Zápisnica z VZ a.s. zo dňa 19.5.1998.
  (from: 09/02/1998 until: 12/30/2006)
Zmena stanov a.s. schválená MVZ spoločnosti dňa 28.12.1999.
  (from: 05/11/2000 until: 12/30/2006)
Zápisnica z VZ a.s. zo dňa 23.5.2000.
  (from: 11/02/2000 until: 12/30/2006)
Zápisnica z VZ a.s. zo dňa 23.5.2002.
  (from: 10/23/2002 until: 12/30/2006)
Zmena stanov a.s. schválená mimoriadnym valným zhromaždením dňa 26.6.2002.
  (from: 12/18/2002 until: 12/30/2006)
Merger or division: 
Spoločnosť zanikla v dôsledku zlúčenia
  (from: 12/31/2006)
Legal successor: 
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE, a.s.
Mierová 34
Humenné 066 54
  (from: 12/31/2006)
Date of updating data in databases:  08/08/2022
Date of extract :  08/09/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person