Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Košice I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  172/V

Business name: 
TALENTBASKET, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice
  (from: 03/12/1991 until: 01/09/2003)
Registered seat: 
Kostolianska 159
Košice 040 00
  (from: 12/29/1992 until: 01/09/2003)
Kuzmányho č.1
Košice 040 01
  (from: 03/12/1991 until: 12/28/1992)
Identification number (IČO): 
17 075 220
  (from: 03/12/1991)
Date of entry: 
03/08/1991
  (from: 03/12/1991)
Person dissolved from: 
10.1.2003
  (from: 01/10/2003)
Date of deletion: 
01/10/2003
  (from: 01/10/2003)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 03/12/1991)
Objects of the company: 
telovýchova a športová výchova mládeže
  (from: 03/12/1991 until: 12/28/1992)
sponzorstvo od iných organizácií
  (from: 03/12/1991 until: 12/28/1992)
reklamná činnosť
  (from: 03/12/1991 until: 12/28/1992)
organizovanie telovýchovných, športových a turistických podujatí
  (from: 03/12/1991 until: 12/28/1992)
sprostredkovateľské služby v zabezpečovaní športového náradia a jeho predaj, zabezpečovanie zákazok a finančných prostriedkov pre iné organizácie, vrátane sprostredkovateľských služieb
  (from: 03/12/1991 until: 12/28/1992)
sprostredkovanie a predaj športovcov pre telovýchovné kluby
  (from: 03/12/1991 until: 12/28/1992)
ubytovacie a stravovacie služby
  (from: 03/12/1991 until: 12/28/1992)
propagácia športu, telovýchovy a turistiky
  (from: 03/12/1991 until: 12/28/1992)
veľkoobchodná činnosť a zahranično-obchodná činnosť v rozsahu povolenej registrácie pre územie ČSFR s výnimkou tovarov uvedených v prílohe vl. nar. č. 256/90 Zb.
  (from: 03/12/1991 until: 12/28/1992)
prevádzkovanie cestovnej kancelárie
  (from: 12/29/1992 until: 01/09/2003)
sprostredkovanie obchodu a služieb
  (from: 12/29/1992 until: 01/09/2003)
maloobchod s priemyselným a spotrebným tovarom, svietidlami, porcelánom, elektrospotrebičmi, potravinami, ovocím, zeleninou, alkoholickými a nealkoholickými nápojmi, autosúčiastkami, textilom a odevami
  (from: 12/29/1992 until: 01/09/2003)
maloobchod so sklom a sklennými výrobkami
  (from: 12/29/1992 until: 01/09/2003)
veľkoobchod s uvedenými tovarmi
  (from: 12/29/1992 until: 01/09/2003)
Partners: 
Gabriel Dobrovič
kpt. Jaroša 5
Košice
Slovak Republic
  (from: 06/02/1992 until: 12/28/1992)
Gabriel Dobrovič
kpt. Jaroša 5
Košice
Slovak Republic
  (from: 03/12/1991 until: 06/01/1992)
Peter Hreus
Kurská 10
Košice
Slovak Republic
  (from: 12/29/1992 until: 01/09/2003)
Peter Hreus
Kurská 10
Košice
Slovak Republic
  (from: 06/02/1992 until: 12/28/1992)
Ing. Marián Krempaský
Dvorkinová 4
Košice
Slovak Republic
  (from: 12/29/1992 until: 01/09/2003)
Ing. Marián Krempaský
Dvorkinová 4
Košice
Slovak Republic
  (from: 06/02/1992 until: 12/28/1992)
Ing. Marián Krempaský
Dvorkinová 4
Košice
Slovak Republic
  (from: 03/12/1991 until: 06/01/1992)
Ing. Jozef Macko
Budapeštianska 44
Košice
Slovak Republic
  (from: 03/12/1991 until: 06/01/1992)
JUDr. Michal Treščák
Buzulucká 6
Košice
Slovak Republic
  (from: 12/29/1992 until: 01/09/2003)
JUDr. Michal Treščák
Buzulucká 6
Košice
Slovak Republic
  (from: 03/12/1991 until: 12/28/1992)
Peadr. Ondrej Vilner
Klokočova 2
Banská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 03/12/1991 until: 06/01/1992)
Contribution of each member: 
Gabriel Dobrovič
Amount of investment: 20 000 Sk
  (from: 03/12/1991 until: 06/01/1992)
Ing. Marián Krempaský
Amount of investment: 20 000 Sk
  (from: 03/12/1991 until: 06/01/1992)
Ing. Jozef Macko
Amount of investment: 20 000 Sk
  (from: 03/12/1991 until: 06/01/1992)
JUDr. Michal Treščák
Amount of investment: 20 000 Sk
  (from: 03/12/1991 until: 12/28/1992)
Peadr. Ondrej Vilner
Amount of investment: 20 000 Sk
  (from: 03/12/1991 until: 06/01/1992)
Gabriel Dobrovič
Amount of investment: 30 000 Sk
  (from: 06/02/1992 until: 12/28/1992)
Ing. Marián Krempaský
Amount of investment: 30 000 Sk
  (from: 06/02/1992 until: 12/28/1992)
Peter Hreus
Amount of investment: 20 000 Sk
  (from: 06/02/1992 until: 12/28/1992)
JUDr. Michal Treščák
Amount of investment: 30 000 Sk
  (from: 12/29/1992 until: 01/09/2003)
Ing. Marián Krempaský
Amount of investment: 40 000 Sk
  (from: 12/29/1992 until: 01/09/2003)
Peter Hreus
Amount of investment: 30 000 Sk
  (from: 12/29/1992 until: 01/09/2003)
Management body: 
konatelia
  (from: 12/29/1992 until: 01/09/2003)
konatelia
  (from: 06/02/1992 until: 12/28/1992)
konatelia
  (from: 03/12/1991 until: 06/01/1992)
Peter Hreus
Kurská 10
Košice
  (from: 12/29/1992 until: 01/09/2003)
Ing. Marián Krempaský
Dvorkinová 4
Košice
  (from: 12/29/1992 until: 01/09/2003)
JUDr. Michal Treščák
Buzulucká 6
Košice
  (from: 12/29/1992 until: 01/09/2003)
Acting in the name of the company: 
Za spoločnosť konajú a podpisujú konatelia, každý samostatne.
  (from: 12/29/1992 until: 01/09/2003)
Spoločnosť navonok zastupujú všetci spoločníci konatelia tak, ako sú uvedení v časti "spoločníci" tohto uznesenia, t.j. Gabriel Dobrovič, Peter Hreus, Ing. Marián Krempaský, JUDr. Michal Treščák.
  (from: 06/02/1992 until: 12/28/1992)
Za spoločnosť s ručením obmedzeným podpisuje Gabriel Dobrovič, a to tak, že k písanému alebo tlačenému názvu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 03/12/1991 until: 06/01/1992)
Capital: 
100 000 Sk
  (from: 03/12/1991 until: 01/09/2003)
Other legal facts: 
V y m a z u j e sa : Obchodné meno: TALENTBASKET, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice Sídlo: Kostolianska 159, 040 00 Košice IČO: 17 075 220 ako aj všetky ďalšie zápisy na základe uznesenia Krajského súdu v Košiciach č.k. 4K 142/01-9 zo dňa 11.12.2001, ktorým bol návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku zamietnutý (§ 68 ods. 4 Obchodného zákonníka). Deň výmazu: 10.1.2003.
  (from: 01/10/2003)
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou dňa 11.2.1991 na základe zák. č. 109/64 Zb. v znení novely č. 103/90 Zb.
  (from: 03/12/1991 until: 01/09/2003)
Zmeny a doplnky zo dňa 26.11.1992 spoločenskej zmluvy. Krajský súd v Košiciach uznesením zo dňa 11.12.2001, č. k. 4 K 142/01-9, zamietol návrh na vyhlásenie konkurzu na majetok spoločnosti pre nedostatok majetku.
  (from: 12/29/1992 until: 01/09/2003)
Date of updating data in databases:  09/21/2021
Date of extract :  09/23/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person