Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Košice I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Dr Insert No.:  911/V

Business name: 
ROBSTAV výrobné družstvo, Michalovce
  (from: 04/19/1954 until: 03/31/2015)
Registered seat: 
Priemyselná ul. č. 1
Michalovce 071 01
  (from: 08/17/1998 until: 03/31/2015)
kpt. Nálepku 1066
Michalovce 071 01
  (from: 05/20/1993 until: 08/16/1998)
Michalovce
  (from: 04/19/1954 until: 05/19/1993)
Identification number (IČO): 
00 168 556
  (from: 04/19/1954)
Date of entry: 
04/21/1954
  (from: 04/19/1954)
Date of deletion: 
04/01/2015
  (from: 04/01/2015)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 04/01/2015)
Legal form: 
Cooperative
  (from: 04/19/1954)
Objects of the company: 
v celom rozsahu
  (from: 04/19/1954 until: 05/19/1993)
cestná nákladná doprava
  (from: 05/20/1993 until: 03/31/2015)
staviteľ-vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
  (from: 05/20/1993 until: 03/31/2015)
pomocné stavebné práce
  (from: 05/20/1993 until: 03/31/2015)
vodoinštalatérstvo
  (from: 05/20/1993 until: 03/31/2015)
prenájom priemyselného tovaru-stavebných strojov a zariadení, motorových vozidiel, dopravných zariadení
  (from: 05/20/1993 until: 03/31/2015)
opravy motorových vozidiel
  (from: 05/20/1993 until: 03/31/2015)
výroba drevárska-stavebno-stolárska a ostatných výrobkov
  (from: 05/20/1993 until: 03/31/2015)
výroba nábytku neremeselná
  (from: 05/20/1993 until: 03/31/2015)
kúpa tovaru za účelom ďalšieho predaja a predaj vlastných stolárskych výrobkov, vodoinštalačného materiálu, pracovného náradia, čistiacich prostriedkov, nakúpeného spotrebného tovaru
  (from: 05/20/1993 until: 03/31/2015)
maloobchod so zmiešaným tovarom v rozsahu obchodnej činnosti
  (from: 05/20/1993 until: 03/31/2015)
revízie elektrických zariadení
  (from: 05/20/1993 until: 03/31/2015)
montáž, oprava a údržba plynových zariadení
  (from: 09/04/1997 until: 03/31/2015)
Management body: 
Managing board
  (from: 05/20/1993 until: 03/31/2015)
- v celom rozsahu
  (from: 04/19/1954 until: 05/19/1993)
Jaroslav Čižmár - podpredseda
Nad Laborcom 2
Michalovce
  (from: 02/15/1996 until: 09/03/1997)
Július Farkaš - podpredseda
Hollého 72
Michalovce
  (from: 05/20/1993 until: 02/14/1996)
Valéria Fedorová - člen
Moyzesova 27
Michalovce
  (from: 05/20/1993 until: 06/10/1996)
Ladislav Földesi - člen
17
Zemplínske Kopčany
  (from: 05/20/1993 until: 02/14/1996)
Ing. Ján Miľovčík - člen
Masarykova A 8/62
Michalovce
  (from: 05/20/1993 until: 02/14/1996)
Ľudovít Murga - podpredseda
J. Švermu 3
Michalovce
  (from: 09/04/1997 until: 08/16/1998)
Ján Pavlov - člen
Prof.Hlaváča D/1 č.28
Michalovce
  (from: 05/20/1993 until: 02/14/1996)
František Stanko - predseda
87
Suché
  (from: 05/20/1993 until: 02/14/1996)
Jozef Vaľo - člen
Ukrajinská 3
Michalovce
  (from: 05/20/1993 until: 02/14/1996)
Ernest Balogh - člen
54
Laškovce
  (from: 05/20/1993 until: 03/31/2015)
Jozef Štofa - predseda
Lipová 36
Michalovce
  (from: 02/15/1996 until: 03/31/2015)
Ľubica Mišľanová - člen
113
Trnava pri Laborci
  (from: 02/15/1996 until: 03/31/2015)
Jozef Kanca - člen
Remeselnícka 11
Michalovce
  (from: 02/15/1996 until: 03/31/2015)
Ján Tomko - člen
48
Kačanov
  (from: 02/15/1996 until: 03/31/2015)
Bartolomej Balog - člen
216
Žbince
  (from: 06/11/1996 until: 03/31/2015)
Vladimír Süč - člen
Nad Laborcom č. 6
Michalovce
  (from: 08/17/1998 until: 03/31/2015)
Acting: 
Za družstvo koná predseda alebo podpredseda. Keď právny úkon vyžaduje písomnú formu, podpisuje predseda alebo podpredseda a aspoň jeden člen predstavenstva.
  (from: 05/20/1993 until: 03/31/2015)
- v celom rozsahu
  (from: 04/19/1954 until: 05/19/1993)
Registered capital: 
70 000 Sk
  (from: 05/20/1993 until: 03/31/2015)
Basic member contribution: 
3 000 Sk
  (from: 05/20/1993 until: 03/31/2015)
8 765 999 Sk nedeliteľný fond
  (from: 05/20/1993 until: 03/31/2015)
Other legal facts: 
Spoločnosť sa vymazáva na základe uznesenia Okresného súdu Košice I, č.k. 2K/126/1999-108 zo dňa 24.11.2014.
  (from: 04/01/2015)
Výrobné družstvo sa riadi stanovami schválenými na VČS dňa 15.3.1991 na základe zák.č. 176/90 Zb. Zmeny v zápise boli urobené na základe transformačného projektu schváleného dňa 4.9.1992 a upravených stanov družstva schválených členskou schôdzou dňa 11.9.1992, včítane ich doplnenia schváleného členskou schôdzou dňa 26.3.1993, v súlade so zák.č. 42/92 Zb. a ust. § 765 zák.č. 513/91 Zb.
  (from: 05/20/1993 until: 03/31/2015)
Zmena stanov družstva schválená výročnou členskou schôdzou.
  (from: 06/11/1996 until: 03/31/2015)
Zmena stanov výrobného družstva schválená členskou schôdzou dňa 21.3.1997.
  (from: 09/04/1997 until: 03/31/2015)
Zmena stanov družstva schválená výročnou členskou schôdzou dňa 27.3.1998.
  (from: 08/17/1998 until: 03/31/2015)
Krajský súd v Košiciach uznesením sp. zn. 2K 126/99-5 zo dňa 18.6.1999 vyhlásil konkurz na majetok dlžníka: ROBSTAV výrobné družstvo Michalovce, Priemyselná č.1, Michalovce, IČO: 00 168 556 a ustanovil správcu podstaty: JUDr. František Palčík, komerčný právnik, Špitálska 8, Michalovce.
  (from: 07/13/1999 until: 03/31/2015)
Výrobné družstvo sa riadi stanovami schválenými na VČS dňa 15.3.1991 na základe zák.č. 176/90 Zb. Úhrada strát: v celom rozsahu
  (from: 04/19/1954 until: 05/19/1993)
Bankruptcy trustee: 
JUDr. Jozef Jaroščák
Radničné námestie 33
Bardejov 085 01
From: 04/03/2012
  (from: 06/28/2012)
Prvý správcovský dom, k.s.
Rudnayovo nám. 1
Bratislava 811 02
From: 08/19/2009
  (from: 04/24/2010 until: 06/27/2012)
Prvý správcovský dom, k.s.
Rudnayovo nám. 1
Bratislava 811 02
From: 08/19/2009 Until: 04/03/2012
  (from: 06/28/2012 until: 06/27/2012)
JUDr. František Palčík
Špitálska 8
Michalovce
  (from: 07/13/1999 until: 04/13/2010)
Ing. Antonín Peťák, správca KP
ul. 1. mája 52
Sobrance
From: 10/15/2002
  (from: 04/14/2010 until: 04/23/2010)
Date of updating data in databases:  08/11/2022
Date of extract :  08/12/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person