Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Košice I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  85/V

Business name: 
TRANZIMPEX akciová spoločnosť Košice
  (from: 04/15/1991 until: 06/23/2008)
Registered seat: 
36
Kechnec
  (from: 04/15/1991 until: 06/23/2008)
Identification number (IČO): 
00 696 994
  (from: 04/15/1991)
Date of entry: 
04/09/1991
  (from: 04/15/1991)
Date of deletion: 
06/24/2008
  (from: 06/24/2008)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 06/24/2008)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 04/15/1991)
Objects of the company: 
Obchodná činnosť :
  (from: 04/15/1991 until: 11/22/1993)
predaj a nákup zeleniny, ovocia, mäsa a údenín, potravín, drogistického tovaru, priemyselného tovaru, stavebného materiálu, textilu, odevov, obuvi, obilnín, vlny ovčej surovej, jemnej, koksu z banských a hutných koksovní, ocelových odpadov a liatinyzlomkovej vrátane pretavených, valcovaného materiálu, rúr, odpadov zo zinku, olova, medi, hutných výrobkov z hliníka a druhovýrobkov, zlata technickej čistoty a odpadov,náterových hmôt, farieb tlačiarenských, saponátových pracích prostriedkov, zubnépasty, lieky, pneumatiky, medených káblov, elektromotorov, osobných automobilov, malých motocyklov, plynových kotlov do 50 kW, radiátorov pre ÚK, elektrické šporáky asporáky na tuhé palivo, mrazničky, automatické práčky, zbrane lovecké a športové aúčelové strelné zariadenia, magnezit, cement,obkladačky, dlaždice, rezivo ihličnaté neopracované a listnaté drevo, okná celodrevené, dvere drevené, drevené skrinky sektorové, zubné kefky, zberový papier, novinovýpapier, ploché sklo plavené, ťahané a liate, bavlna, hygienické vložky, ľan trený, vlnená priadza česaná, koberce a iné textilné podlahové krytiny, posteľné prádlo bavlnené,strukoviny, cukor rafinovaný, korenie, koreninová zmes a prísady, mäso v jatočnej úprave, výsekové mäso, mäsové výrobky vrátane konzerv, syry, maslo, sušené a kondenzované mlieko, paradajkový pretlak a kečupy, trvan-livé pečivo, minerálne vody, výrobky poľnohospodárske, lesnícke a vodného hospodárstva, paliva, výrobkov z uhlia a ropy, hutníctva železa, gumárenstva a azbestu, strojárenstva a kovospracovateľstva, stavebných hmôt, skla, keramiky a porcelánu, celulózy a papiera, textilu, konfekcie., polygrafie, kultúrnej spotreby, potravín a pochutín.
  (from: 04/15/1991 until: 11/22/1993)
zahraničnoobchodná činnosť v rozsahu povolenej registrácie pre územie ČSFR s výnimkou tovarov uvedených vo vl.nar.č.256/90 Zb.
  (from: 04/15/1991 until: 11/22/1993)
poradenská a sprostredkovateľská činnosť pri komercionalizácii a privatizácii.
  (from: 04/15/1991 until: 11/22/1993)
vývoz vecí uvedených v prílohe č.1 rozhodnutia FMZO č.j.15/3002/St/91 zo dňa 19.8.1991
  (from: 04/15/1991 until: 11/22/1993)
cestovná kancelária
  (from: 11/23/1993 until: 06/23/2008)
zmenáreň
  (from: 11/23/1993 until: 06/23/2008)
reštauračná a bufetová činnosť
  (from: 11/23/1993 until: 06/23/2008)
realitná kancelária
  (from: 11/23/1993 until: 06/23/2008)
vedenie účtovnej evidencie
  (from: 11/23/1993 until: 06/23/2008)
podnikateľské poradenstvo
  (from: 11/23/1993 until: 06/23/2008)
organizovanie a zabezpečovanie školení, kurzov a iných podujatí
  (from: 11/23/1993 until: 06/23/2008)
veľkoobchod s ropou, ropnými výrobkami, naftou, benzínom, olejmi, asfaltom
  (from: 11/23/1993 until: 06/23/2008)
výroba transportného betónu, dlažby, skruží z betónu
  (from: 11/23/1993 until: 06/23/2008)
sprostredkovanie dopravy
  (from: 11/23/1993 until: 06/23/2008)
veľkoobchod, maloobchod a sprostredkovanie obchodu so zeleninou, ovocím a zemiakmi, mäsom a mäsovými výrobkami, potravinami, nápojmi, tabakom, pochutinami, rybami, rybacími výrobkami, pekárenskými, cukrárenskými a mliečnými výrobkami, kosmetickými, hygienickými a pracími výrobkami, textilom, textilnými výrobkami, kobercami, podlahou krytinou, odevami, obuvou, koženým tovarom, porcelánom, keramikou, sklenenými výrobkami, sklom, farbami, železiarskym tovarom, vykurovacími zariadeniami, elektronikou, elektrickými prístrojmi pre domácnosť, poľnohospodárskymi základnými produktami, kovmi a kovovými rudami, pevnými palivami, chemickými a gumarenskými výrobkami, papierenským tovarom, celulózou, knihami, časopismi, výrobkami strojárenskými hutnickými
  (from: 11/23/1993 until: 06/23/2008)
nákup a predaj jednostopových a dvojstopových vozidiel
  (from: 11/23/1993 until: 06/23/2008)
Management body: 
Managing board
  (from: 04/15/1991 until: 06/23/2008)
Jozef K o n k o l y - predseda predstavenstva
  (from: 04/15/1991 until: 11/22/1993)
PhDr. Mária K o n k o l y o v á - člen predstavenstva
  (from: 04/15/1991 until: 11/22/1993)
JUDr. Mária T o m č o v á - člen predstavenstva
  (from: 04/15/1991 until: 11/22/1993)
Jozef Konkoly - predseda
36
Kechnec
  (from: 11/23/1993 until: 06/23/2008)
JUDr. Mária Tomčová - člen
183
Zdoba
  (from: 11/23/1993 until: 06/23/2008)
PhDr. Mária Konkolyová - člen
314
Seňa
  (from: 11/23/1993 until: 06/23/2008)
Acting in the name of the company: 
Za akciovú spoločnosť podpisuje Jozef Konkoly a JUDr. Mária Tomčová a to tak, že k písanému alebo tlačenému názvu a.s. pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 04/15/1991 until: 06/23/2008)
Capital: 
1 008 000 Sk
  (from: 11/23/1993 until: 06/23/2008)
120 000 Sk
  (from: 04/15/1991 until: 11/22/1993)
Shares: 
Number of shares: 84
Form: akcie na meno
Nominal value: 12 000 Sk
  (from: 11/23/1993 until: 06/23/2008)
Number of shares: 10
Form: akcie na meno
Nominal value: 12 000 Sk
  (from: 04/15/1991 until: 11/22/1993)
Supervisory board: 
Anton Konkoly
147
Kechnec
  (from: 11/23/1993 until: 06/23/2008)
Viera Pavúková
34
Lúčka
  (from: 11/23/1993 until: 06/23/2008)
Štefan Tomčo
lll/58
Valaliky
  (from: 11/23/1993 until: 06/23/2008)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola vymazaná na základe uznesenia Okresného súdu Košice I č.k. 28Cbr/2/2005-39 zo dňa 23.04.2008
  (from: 06/24/2008)
Akciová spoločnosť bola založená jednorázovo zakladateľskou zmluvou zo dňa 8.3.1991 na základe § 25 zák.č.104/90 Zb.o akciových spoločnostiach. Zakladajúci akcionári : Jozef Konkoly JUDr.Mária Tomčová
  (from: 04/15/1991 until: 06/23/2008)
Zmena stanov a.s.schválená valným zhromaždením dňa 30.8.1993 na základe, ktorej boli vykonané zmeny v zápise v súlade s ust.§ 764 zák.č.513/91 Zb.
  (from: 11/23/1993 until: 06/23/2008)
Date of updating data in databases:  11/24/2022
Date of extract :  11/27/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person