Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trnava
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  10067/T

Business name: 
ON Semiconductor Slovakia, a.s.
  (from: 05/27/2002)
Registered seat: 
Vrbovská cesta 2617/102
Piešťany 921 01
  (from: 05/26/1998)
Identification number (IČO): 
36 227 943
  (from: 05/26/1998)
Date of entry: 
05/26/1998
  (from: 05/26/1998)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 05/26/1998)
Objects of the company: 
nákup tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja
  (from: 05/26/1998)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 05/26/1998)
vedenie účtovnej evidencie
  (from: 03/12/2003)
činnosť organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 03/12/2003)
zákaznícky servis
  (from: 03/12/2003)
poradenská činnosť a servis počítačových programov a poskytovanie služieb s tým spojených
  (from: 03/12/2003)
reklamné činnosti
  (from: 03/12/2003)
vývoj a testovanie integrovaných obvodov
  (from: 08/19/2006)
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (from: 03/02/2010)
prenájom hnuteľných vecí
  (from: 03/02/2010)
zabezpečovanie služieb potrebných na prevádzkovanie budov a zariadení
  (from: 03/02/2010)
výroba tepla, rozvod tepla
  (from: 01/01/2011)
Management body: 
Managing board
  (from: 05/27/2002)
Ing. Patrik Petráš - podpredseda predstavenstva
Hričovská 2
Piešťany 921 01
From: 09/25/2021
  (from: 10/06/2021)
Ing. Andrej Tomášik - Chairman of the Board of Directors
Námestie Sv. Ignáca 10
Leopoldov 920 41
From: 09/25/2021
  (from: 10/06/2021)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti koná každý člen predstavenstva vo všetkých veciach samostatne. Každý člen predstavenstva sa podpisuje v mene spoločnosti tak, že pripojí svoj podpis k napísanému alebo predtlačenému obchodnému menu spoločnosti.
  (from: 05/27/2002)
Capital: 
39 569 800 EUR Paid up: 39 569 800 EUR
  (from: 12/17/2009)
Shares: 
Number of shares: 1000
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 34 EUR
  (from: 12/17/2009)
Number of shares: 700
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 33 194 EUR
  (from: 12/17/2009)
Number of shares: 500
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 32 600 EUR
  (from: 12/17/2009)
Stockholder: 
Semiconductor Components Industries, LLC
5005 E. McDowell Road
Phoenix (Arizona) 850 08
Spojené štáty americké
  (from: 03/12/2003)
Supervisory board: 
PhDr. Peter Jurčík - predseda
Bottova 17/1713
Chorvátsky Grob 900 25
From: 10/21/2008
  (from: 11/26/2008)
Ing. Marian Baláž - Podpredseda
Brezová 71
Viničné 900 23
From: 09/09/2017
  (from: 11/04/2017)
Ing. Alena Štefková - člen
274
Krajné 916 16
From: 06/29/2018
  (from: 09/14/2018)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená a stanovy spoločnosti boli schválené rozhodnutím jediného zakladateľa Motorola International Development Corporation so sídlom 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801, USA vykonaného formou notárskej zápisnice č. Nz 347/97 dňa 17.11.1997 podľa slovenského práva. Zahraničný kapitál vo výške 1 000 000,- Sk.
  (from: 05/26/1998)
Zmena stanov spoločnosti schválená na zasadnutí mimoriadneho VZ dňa 17.06.1998, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou č. Nz 210/98.
  (from: 08/24/1998)
Zmena stanov spoločnosti schválená na zasadnutí mimoriadneho VZ dňa 17.06.1998, ktrého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou č. Nz 210/98.
  (from: 10/20/1998)
Rozhodnutie jediného akcionára na mimoriadnom VZ dňa 12.11.1998, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou č. Nz 462/98.
  (from: 03/17/1999)
Základné imanie splatené vo výške 701.000.000,- Sk.
  (from: 09/29/1999)
Valné zhromaždenie konané dňa 12.09.2000, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou Nz 483/2000 schválilo zmenu stanov.
  (from: 02/27/2001)
Úplné znenie stanov schválené na zasadnutí VZ dňa 25.04.2002, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou č. N 137/02, NZ 128/02. Zmena obchodného mena zo Slovakia Electronics Industries, a.s. na ON Semiconductor Slovakia, a.s..
  (from: 05/27/2002)
Nové úplné znenie stanov schválené na mimoriadnom VZ dňa 31.01.2003.
  (from: 03/12/2003)
Date of updating data in databases:  11/29/2021
Date of extract :  12/01/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person