Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trnava
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Dr Insert No.:  143/T

Business name: 
Poľnohospodárske družstvo Dechtice
  (from: 04/14/1993)
Registered seat: 
Dechtice 919 53
  (from: 04/14/1993)
Identification number (IČO): 
00 207 667
  (from: 04/14/1993)
Date of entry: 
04/14/1993
  (from: 04/14/1993)
Legal form: 
Cooperative
  (from: 04/14/1993)
Objects of the company: 
podnikanie v poľnohospodárskej výrobe, vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskych výrobkov na účely spracovania a ďalšieho predaja
  (from: 04/14/1993)
zabezpečovanie hospodárskych, sociálnych a iných potrieb svojich členov za podmienok určených členskou schôdzou alebo predstavenstvom družstva
  (from: 04/14/1993)
iná hospodárska činnosť
  (from: 04/14/1993)
maloobchod s batériami-akumulátormi
  (from: 04/14/1993)
maloobchod s mäsom a mäsovými výrobkami
  (from: 04/14/1993)
zámočníctvo-výroba kovových konštrukcií
  (from: 04/14/1993)
staviteľ-vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
  (from: 04/14/1993)
cestná motorová doprava
  (from: 04/14/1993)
mäsiarstvo a údenárstvo
  (from: 09/02/1996)
výroba nápojov
  (from: 01/30/2016)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 01/30/2016)
Management body: 
Managing board
  (from: 04/14/1993)
Štefan Uher - predseda
482
Dechtice 919 53
From: 03/26/2014
  (from: 05/16/2014)
Ing. Alena Šimová - podpredseda
202
Dolné Dubové 919 52
From: 03/26/2014
  (from: 05/16/2014)
Ján Rajnic - člen predstavenstva
P. Mudroňa 7
Trnava 917 01
From: 03/26/2014
  (from: 05/16/2014)
Acting: 
Za predstavenstvo navonok koná predseda družstva a v jeho neprítomnosti podpredseda družstva. Ak sa pre právny úkon vyžaduje písomná forma, je potrebný podpis predsedu družstva alebo podpredsedu a aspoň jedného člena predstavenstva.
  (from: 04/14/1993)
Supervisory board: 
Pavel Uher
563
Dechtice 919 53
From: 03/26/2014
  (from: 05/16/2014)
Dušan Reisenauer
201
Dechtice 919 53
From: 03/26/2014
  (from: 05/16/2014)
Valéria Martinkovičová - predseda
161
Dechtice 919 53
From: 03/21/2019
  (from: 05/23/2019)
Registered capital: 
97 319 EUR
  (from: 07/17/2020)
Basic member contribution: 
754,41 EUR
  (from: 04/12/2011)
Other legal facts: 
Družstvo bolo založené na ustanovujúcej členskej schôdzi konanej dňa 15.12.1992, na ktorej boli schválené stanovy, v zmysle ust.§§ 221-260 Zák.č.513/1991 Zb., v dôsledku rozdelenia Poľnohospodárskeho družstva Blava Dechtice v súvislosti s transformáciou v zmysle ust.Zák.č.42/1991 Zb. Stary spis: Dr 440
  (from: 04/14/1993)
Zmena stanov schválená členskou schôdzou dňa 01.03.1996. Stary spis: Dr 440
  (from: 09/02/1996)
Členská schôdza konaná dňa 17.05.2001 prijala dodatok k stanovám.
  (from: 02/14/2003)
Zmena stanov družstva schválená na výročnej členskej schôdzi dňa 10.03.2011.
  (from: 03/29/2012)
Zmena Stanov družstva na základe uznesenia členskej schôdze zo dňa 23.03.2018
  (from: 05/26/2018)
Date of updating data in databases:  06/23/2022
Date of extract :  06/26/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person