Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trnava
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Dr Insert No.:  143/T

Business name: 
Poľnohospodárske družstvo Dechtice
  (from: 04/14/1993)
Registered seat: 
Dechtice 919 53
  (from: 04/14/1993)
Identification number (IČO): 
00 207 667
  (from: 04/14/1993)
Date of entry: 
04/14/1993
  (from: 04/14/1993)
Legal form: 
Cooperative
  (from: 04/14/1993)
Objects of the company: 
podnikanie v poľnohospodárskej výrobe, vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskych výrobkov na účely spracovania a ďalšieho predaja
  (from: 04/14/1993)
zabezpečovanie hospodárskych, sociálnych a iných potrieb svojich členov za podmienok určených členskou schôdzou alebo predstavenstvom družstva
  (from: 04/14/1993)
iná hospodárska činnosť
  (from: 04/14/1993)
maloobchod s batériami-akumulátormi
  (from: 04/14/1993)
maloobchod s mäsom a mäsovými výrobkami
  (from: 04/14/1993)
zámočníctvo-výroba kovových konštrukcií
  (from: 04/14/1993)
staviteľ-vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
  (from: 04/14/1993)
cestná motorová doprava
  (from: 04/14/1993)
mäsiarstvo a údenárstvo
  (from: 09/02/1996)
výroba nápojov
  (from: 01/30/2016)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 01/30/2016)
Management body: 
Managing board
  (from: 04/14/1993)
Štefan Uher - predseda
482
Dechtice 919 53
From: 03/26/2014
  (from: 05/16/2014)
Ing. Alena Šimová - podpredseda
202
Dolné Dubové 919 52
From: 03/26/2014
  (from: 05/16/2014)
Ján Rajnic - člen predstavenstva
P. Mudroňa 7
Trnava 917 01
From: 03/26/2014
  (from: 05/16/2014)
Jozef Benovic
21
Dechtice
  (from: 05/17/1999 until: 06/01/1999)
Jozef Benovic - predseda
21
Dechtice
  (from: 06/02/1999 until: 07/20/2006)
Jozef Benovic - predseda
21
Dechtice
Until: 06/29/2006
  (from: 07/21/2006 until: 07/20/2006)
Pavol Bíro
18
Dechtice
  (from: 09/02/1996 until: 05/16/1999)
Pavol Bíro - člen
18
Dechtice
  (from: 04/14/1993 until: 09/01/1996)
František Danko
432
Dechtice
  (from: 05/17/1999 until: 05/12/2004)
František Danko
432
Dechtice
Until: 03/04/2004
  (from: 05/13/2004 until: 05/12/2004)
Ján Hlavatovič
89
Dechtice
  (from: 09/02/1996 until: 05/16/1999)
Ján Hlavatovič - člen
89
Dechtice
  (from: 04/14/1993 until: 09/01/1996)
Jozef Hullman - člen predstavenstva
171
Dechtice 919 53
From: 03/05/2004
  (from: 05/13/2004 until: 05/15/2014)
Jozef Hullman - člen predstavenstva
171
Dechtice 919 53
From: 03/05/2004 Until: 03/26/2014
  (from: 05/16/2014 until: 05/15/2014)
Františka Choreňová
435
Dechtice
  (from: 09/02/1996 until: 05/16/1999)
Františka Choreňová - člen predstavenstva
435
Dechtice 919 53
From: 03/26/2009
  (from: 08/19/2009 until: 05/15/2014)
Františka Choreňová - člen predstavenstva
435
Dechtice 919 53
From: 03/26/2009 Until: 03/26/2014
  (from: 05/16/2014 until: 05/15/2014)
Ing. Jozef Chrvala
149
Kátlovce
  (from: 05/17/1999 until: 05/12/2004)
Ing. Jozef Chrvala
149
Kátlovce
Until: 03/04/2004
  (from: 05/13/2004 until: 05/12/2004)
Ing. Jozef Chrvala - podpredseda
149
Kátlovce
  (from: 04/14/1993 until: 09/01/1996)
Ing. Jozef Chrvala - podpredseda
149
Kátlovce
  (from: 09/02/1996 until: 05/16/1999)
Jozef Chrvala - člen predstavenstva
146
Dechtice 919 53
From: 03/26/2009
  (from: 08/19/2009 until: 05/15/2014)
Jozef Chrvala - člen predstavenstva
146
Dechtice 919 53
From: 03/26/2009 Until: 03/26/2014
  (from: 05/16/2014 until: 05/15/2014)
Milan Kalaš
552
Dechtice
  (from: 05/17/1999 until: 05/12/2004)
Milan Kalaš
552
Dechtice
Until: 03/04/2004
  (from: 05/13/2004 until: 05/12/2004)
Stanislav Lukačovič
260
Dechtice
  (from: 05/17/1999 until: 05/12/2004)
Stanislav Lukačovič
260
Dechtice
Until: 03/04/2004
  (from: 05/13/2004 until: 05/12/2004)
Ing. František Manca
369
Dechtice
  (from: 09/02/1996 until: 05/16/1999)
Ing. František Manca - člen
369
Dechtice
  (from: 04/14/1993 until: 09/01/1996)
Daniel Manca - člen predstavenstva
328
Dechtice 919 53
From: 03/05/2004
  (from: 05/13/2004 until: 05/15/2014)
Daniel Manca - člen predstavenstva
328
Dechtice 919 53
From: 03/05/2004 Until: 03/26/2014
  (from: 05/16/2014 until: 05/15/2014)
Daniel Manca - člen predstavenstva
328
Dechtice 919 53
From: 03/26/2014
  (from: 05/16/2014 until: 05/22/2019)
Daniel Manca - člen predstavenstva
328
Dechtice 919 53
From: 03/26/2014 Until: 03/21/2019
  (from: 05/23/2019 until: 05/22/2019)
Michal Maška
403
Dechtice
  (from: 09/02/1996 until: 05/16/1999)
Kamil Melúch
217
Dechtice
  (from: 05/17/1999 until: 08/18/2009)
Kamil Melúch
217
Dechtice
Until: 03/26/2009
  (from: 08/19/2009 until: 08/18/2009)
Emil Novotný - člen
227
Dechtice
  (from: 04/14/1993 until: 09/01/1996)
Ing. Stanislav Plevák - predseda
500/3
Chtelnica
  (from: 04/14/1993 until: 09/01/1996)
Ing. Stanislav Plevák - predseda
500/3
Chtelnica
  (from: 09/02/1996 until: 05/16/1999)
Štefánia Prvá
489
Dechtice
  (from: 05/17/1999 until: 08/18/2009)
Štefánia Prvá
489
Dechtice
Until: 03/26/2009
  (from: 08/19/2009 until: 08/18/2009)
Stanislav Prvý
252
Dechtice
  (from: 05/17/1999 until: 08/18/2009)
Stanislav Prvý
252
Dechtice
Until: 03/26/2009
  (from: 08/19/2009 until: 08/18/2009)
Miroslav Pullman - člen predstavenstva
149
Dechtice 919 53
From: 03/05/2004
  (from: 05/13/2004 until: 08/18/2009)
Miroslav Pullman - člen predstavenstva
149
Dechtice 919 53
From: 03/05/2004 Until: 03/26/2009
  (from: 08/19/2009 until: 08/18/2009)
Miroslav Pullmann
149
Dechtice
  (from: 09/02/1996 until: 05/16/1999)
Zdenka Stachová - člen
381
Dechtice
  (from: 04/14/1993 until: 09/01/1996)
Ján Stračár - člen
47
Dechtice
  (from: 04/14/1993 until: 09/01/1996)
Ing. Alena Šimová - podpredseda
202
Dolné Dubové 919 52
From: 06/29/2006
  (from: 07/21/2006 until: 04/11/2011)
Ing. Alena Šimová - podpredseda
202
Dolné Dubové 919 52
From: 06/29/2006
  (from: 04/12/2011 until: 05/15/2014)
Ing. Alena Šimová - podpredseda
202
Dolné Dubové 919 52
From: 06/29/2006 Until: 03/26/2014
  (from: 05/16/2014 until: 05/15/2014)
Štefan Uher
482
Dechtice
  (from: 09/02/1996 until: 05/16/1999)
Štefan Uher
482
Dechtice
  (from: 05/17/1999 until: 06/01/1999)
Štefan Uher - člen
482
Dechtice
  (from: 04/14/1993 until: 09/01/1996)
Štefan Uher - podpredseda
482
Dechtice
  (from: 06/02/1999 until: 07/20/2006)
Štefan Uher - predseda
482
Dechtice 919 53
From: 06/29/2006
  (from: 07/21/2006 until: 05/15/2014)
Štefan Uher - predseda
482
Dechtice 919 53
From: 06/29/2006 Until: 03/26/2014
  (from: 05/16/2014 until: 05/15/2014)
Vladimír Uher - člen predstavenstva
565
Dechtice 919 53
From: 03/05/2004
  (from: 05/13/2004 until: 05/15/2014)
Vladimír Uher - člen predstavenstva
565
Dechtice 919 53
From: 03/05/2004 Until: 03/26/2014
  (from: 05/16/2014 until: 05/15/2014)
Vladimír Uher - člen predstavenstva
565
Dechtice 919 53
From: 03/26/2014
  (from: 05/16/2014 until: 05/22/2019)
Vladimír Uher - člen predstavenstva
565
Dechtice 919 53
From: 03/26/2014 Until: 03/21/2019
  (from: 05/23/2019 until: 05/22/2019)
Acting: 
Za predstavenstvo navonok koná predseda družstva a v jeho neprítomnosti podpredseda družstva. Ak sa pre právny úkon vyžaduje písomná forma, je potrebný podpis predsedu družstva alebo podpredsedu a aspoň jedného člena predstavenstva.
  (from: 04/14/1993)
Supervisory board: 
Pavel Uher
563
Dechtice 919 53
From: 03/26/2014
  (from: 05/16/2014)
Dušan Reisenauer
201
Dechtice 919 53
From: 03/26/2014
  (from: 05/16/2014)
Valéria Martinkovičová - predseda
161
Dechtice 919 53
From: 03/21/2019
  (from: 05/23/2019)
František Danko
432
Dechtice 915 53
From: 03/05/2004
  (from: 05/13/2004 until: 05/15/2014)
František Danko
432
Dechtice 915 53
From: 03/05/2004 Until: 03/26/2014
  (from: 05/16/2014 until: 05/15/2014)
Jozef Chrvala
146
Dechtice 919 53
From: 03/05/2004
  (from: 05/13/2004 until: 08/18/2009)
Jozef Chrvala
146
Dechtice 919 53
From: 03/05/2004 Until: 03/26/2009
  (from: 08/19/2009 until: 08/18/2009)
Viliam Pullman
399
Dechtice 919 53
From: 03/05/2004
  (from: 05/13/2004 until: 08/18/2009)
Viliam Pullman
399
Dechtice 919 53
From: 03/05/2004 Until: 03/26/2009
  (from: 08/19/2009 until: 08/18/2009)
Dušan Reisenauer
201
Dechtice 919 53
From: 03/05/2004
  (from: 05/13/2004 until: 05/15/2014)
Dušan Reisenauer
201
Dechtice 919 53
From: 03/05/2004 Until: 03/26/2014
  (from: 05/16/2014 until: 05/15/2014)
Pavel Uher
563
Dechtice 919 53
From: 03/05/2004
  (from: 05/13/2004 until: 05/15/2014)
Pavel Uher
563
Dechtice 919 53
From: 03/05/2004 Until: 03/26/2014
  (from: 05/16/2014 until: 05/15/2014)
František Danko
432
Dechtice 915 53
From: 03/26/2014 Until: 03/21/2019
  (from: 05/23/2019 until: 05/22/2019)
František Danko
432
Dechtice 915 53
From: 03/26/2014
  (from: 05/16/2014 until: 05/22/2019)
Registered capital: 
97 319 EUR
  (from: 07/17/2020)
122 214,34 EUR
  (from: 06/12/2012 until: 07/16/2020)
141 829 EUR
  (from: 08/19/2009 until: 06/11/2012)
4 272 727 Sk
  (from: 05/20/2008 until: 08/18/2009)
6 477 273 Sk
  (from: 09/02/1996 until: 05/19/2008)
7 125 000 Sk
  (from: 04/14/1993 until: 09/01/1996)
Basic member contribution: 
754,41 EUR
  (from: 04/12/2011)
25 000 Sk
  (from: 04/14/1993 until: 08/18/2009)
830 EUR
  (from: 08/19/2009 until: 04/11/2011)
Other legal facts: 
Družstvo bolo založené na ustanovujúcej členskej schôdzi konanej dňa 15.12.1992, na ktorej boli schválené stanovy, v zmysle ust.§§ 221-260 Zák.č.513/1991 Zb., v dôsledku rozdelenia Poľnohospodárskeho družstva Blava Dechtice v súvislosti s transformáciou v zmysle ust.Zák.č.42/1991 Zb. Stary spis: Dr 440
  (from: 04/14/1993)
Zmena stanov schválená členskou schôdzou dňa 01.03.1996. Stary spis: Dr 440
  (from: 09/02/1996)
Členská schôdza konaná dňa 17.05.2001 prijala dodatok k stanovám.
  (from: 02/14/2003)
Zmena stanov družstva schválená na výročnej členskej schôdzi dňa 10.03.2011.
  (from: 03/29/2012)
Zmena Stanov družstva na základe uznesenia členskej schôdze zo dňa 23.03.2018
  (from: 05/26/2018)
Date of updating data in databases:  06/30/2022
Date of extract :  07/01/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person