Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Košice I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Dr Insert No.:  753/V

Business name: 
GOLD, družstvo umeleckej výroby Košice
  (from: 09/12/1990 until: 09/22/2010)
Registered seat: 
Nám. Osloboditeľov 21
Košice 040 01
  (from: 05/06/1993 until: 09/22/2010)
Nám. Osloboditeľov 21
Košice 040 01
  (from: 09/12/1990 until: 05/05/1993)
Identification number (IČO): 
00 595 195
  (from: 09/12/1990)
Date of entry: 
09/13/1990
  (from: 09/12/1990)
Date of deletion: 
09/23/2010
  (from: 09/23/2010)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 09/23/2010)
Legal form: 
Cooperative
  (from: 09/12/1990)
Objects of the company: 
poskytovanie služieb v oblasti výpočtovej techniky
  (from: 09/12/1990 until: 05/05/1993)
predaj polotovarov, potravín a občerstvenia
  (from: 09/12/1990 until: 05/05/1993)
výroba šperkov a úžitkových predmetov z drahých kovov
  (from: 09/12/1990 until: 09/22/2010)
opravy, úpravy a údržba šperkov a predmetov z drahých kovov
  (from: 09/12/1990 until: 09/22/2010)
pokovovanie predmetov povlakmi z drahých kovov
  (from: 09/12/1990 until: 09/22/2010)
poradenská činnosť v oblasti šperkárstva a predmetov z drahých kovov
  (from: 09/12/1990 until: 09/22/2010)
predaj výrobkov vlastnej výroby a predaj nakupovaného ovaru z drahých kovov
  (from: 09/12/1990 until: 09/22/2010)
výkup drahých kovov
  (from: 09/12/1990 until: 09/22/2010)
záložňa
  (from: 11/28/1996 until: 09/22/2010)
Management body: 
Managing board
  (from: 09/12/1990 until: 09/22/2010)
Ing. Dušan Baník - podpredseda
  (from: 09/12/1990 until: 05/05/1993)
Ing. Dušan Baník - podpredseda
Dargovská 2
Košice
  (from: 05/06/1993 until: 01/31/1996)
Ladislav Frenák - člen
  (from: 09/12/1990 until: 01/03/1993)
Margita Gaľová - člen
  (from: 09/22/1992 until: 05/05/1993)
Margita Gaľová - člen
Národná tr. 13
Košice
  (from: 05/06/1993 until: 01/31/1996)
Pavol Grossman - člen
  (from: 09/12/1990 until: 09/21/1992)
Daniel Kmec - člen
  (from: 09/12/1990 until: 05/05/1993)
Daniel Kmec - člen
P. Horova 1
Prešov
  (from: 05/06/1993 until: 01/31/1996)
Daniel Kmec - člen
P. Horova 1
Prešov
  (from: 02/01/1996 until: 05/17/1998)
Anna Labancová - člen
Dvorkinova 10
Košice
  (from: 05/16/1995 until: 01/31/1996)
Kristína Majorošová - člen
  (from: 09/22/1992 until: 01/03/1993)
Matilda Mohelníková - člen
  (from: 09/22/1992 until: 05/05/1993)
Matilda Mohelníková - člen
Maurerova 19
Košice
  (from: 05/06/1993 until: 05/15/1995)
Imrich Papirník - člen
Alvinczyho 22
Košice
  (from: 02/01/1996 until: 02/16/1998)
Jarmila Pinková - člen
Petzvalova 11
Košice
  (from: 02/01/1996 until: 02/16/1998)
Aranka Poprocká - predseda
Uralská 11
Košice
  (from: 05/06/1993 until: 01/31/1996)
Aranka Poprocká - predseda
Uralská 11
Košice
  (from: 02/01/1996 until: 05/17/1998)
Aranka Poprocká - predseda predstavenstva
  (from: 09/12/1990 until: 05/05/1993)
Jaroslav Sedláček - člen
Starozagorská 5
Košice
  (from: 01/04/1993 until: 05/05/1993)
Ing. Ľubomír Tutko - člen
Stará Baštová 9
Košice
  (from: 05/06/1993 until: 01/31/1996)
Oľga Ulicajová - člen
Krupinská 8
Košice
  (from: 01/04/1993 until: 05/05/1993)
Oľga Ulicajová - člen
Krupinská 8
Košice
  (from: 05/06/1993 until: 01/31/1996)
Oľga Ulicajová - člen
Krupinská 8
Košice
  (from: 02/01/1996 until: 05/17/1998)
Ing. Mária Migačová - predseda
19. januára 5
Rozhanovce
  (from: 05/18/1998 until: 09/22/2010)
Daniel Kmec - podpredseda
Pavla Horova 1
Prešov
  (from: 05/18/1998 until: 09/22/2010)
Margita Gaľová - člen
Národná trieda 13
Košice
  (from: 05/18/1998 until: 09/22/2010)
Marta Bakšiová - člen
76
Geča
  (from: 05/18/1998 until: 09/22/2010)
Anna Labancová - člen
Dvorkinova 10
Košice
  (from: 05/18/1998 until: 09/22/2010)
Jarmila Pinková - člen
Petzvalova 11
Košice
  (from: 05/18/1998 until: 09/22/2010)
Božena Benediktová - člen
Jenisejská 42
Košice
  (from: 05/18/1998 until: 09/22/2010)
Acting: 
Za družstvo sa podpisujú vždy dvaja členovia predstavenstva, z ktorých jeden musí byť predseda alebo podpredseda a to tak, že k písanému alebo tlačenému názvu družstva pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 09/12/1990 until: 09/22/2010)
Registered capital: 
100 000 Sk
  (from: 05/06/1993 until: 09/22/2010)
Basic member contribution: 
3 000 Sk
  (from: 09/12/1990 until: 05/05/1993)
5 000 Sk
  (from: 05/06/1993 until: 09/22/2010)
3 194 833 Sk nedeliteľný fond
  (from: 05/06/1993 until: 05/15/1995)
2 346 094 Sk nedeliteľný fond
  (from: 05/16/1995 until: 09/22/2010)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola vymazaná na základe uznesenia Krajského súdu v Košiciach č. k. 5K 109/00-12 zo dňa 16. januára 2002.
  (from: 09/23/2010)
Družstvo bolo založené na ustanovujúcej členskej schôdzi konanej dňa 7.9.1990 a riadi sa stanovami na základe zákona č. 176/90 Zb. o bytovom, výrobnom, spotrebnom a inom družstevníctve. Zmeny v zápise boli prevedené na základe transformačného projetku schváleného dňa 1.12.1992 a zmenených stanov družstva schválených členskou schôdzou dňa 1.12.1992 v súlade s § 18 a nasl.ust.zák. č. 42/92 Zb. a § 765 zák.č.513/91 Zb.
  (from: 05/06/1993 until: 09/22/2010)
Zmeny stanov družstva schválené členskou schôdzou dňa 14.10.1994 a dňa 2.3.1995.
  (from: 05/16/1995 until: 09/22/2010)
Zápisnica z členskej schôdze družstva zo dňa 2.11.1995.
  (from: 02/01/1996 until: 09/22/2010)
Zmena stanov družstva schválená členskou schôdzou dňa 2.8.1996.
  (from: 11/28/1996 until: 09/22/2010)
Zmena stanov družstva schválená ČS dňa 3.12.1997.
  (from: 02/17/1998 until: 09/22/2010)
Uznesenie Krajského súdu v Košiciach 5K 109/00-12 zo dňa 16.1.2002, ktorým sa návrh na vyhlásenie konkurzu navrhovateľa - dlžníka: GOLD, družstvo umeleckej výroby Košice, Nám. Osloboditeľov 21, Košice, IČO: 00 595 195 pre nedostatok majetku zamieta.
  (from: 05/18/1998 until: 09/22/2010)
Družstvo bolo založené na ustanovujúcej členskej schôdzi konanej dňa 7.9.1990 a riadi sa stanovami na základe zákona č.176/90 Zb. o bytovom, výrobnom, spotrebnom a inom družstevníctve. Úhrada strát: člen družstva prispieva na úhradu strát do výšky členského podielu.
  (from: 09/12/1990 until: 05/05/1993)
Date of updating data in databases:  08/05/2022
Date of extract :  08/08/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person